Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

GÜZEL SANATLAR İÇERİSİNDE EDEBİYATIN YERİ  YE Şİ M ÖZDEM İ R  BA Ş AK Ş EH İ R ANADOLU L İ SES İ.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "GÜZEL SANATLAR İÇERİSİNDE EDEBİYATIN YERİ  YE Şİ M ÖZDEM İ R  BA Ş AK Ş EH İ R ANADOLU L İ SES İ."— Sunum transkripti:

1 GÜZEL SANATLAR İÇERİSİNDE EDEBİYATIN YERİ  YE Şİ M ÖZDEM İ R  BA Ş AK Ş EH İ R ANADOLU L İ SES İ

2 Sanat Nedir? Sanat, insanların, kendilerini ve doğa karşısındaki duygu ve düşüncelerini çizgi, renk,biçim, ses, söz, ritim gibi unsurlarla güzel ve etkili bir biçimde,kişisel bir üslupla ifade etmesidir.

3 Sanatı güzel sanatlar ve zanaat olmak üzere ikiye ayırabiliriz: 1-Güzel Sanatlar: Güzel Sanatlar insanda heyecan ve hayranlık uyandıran sanatlardır. 2-Zanaat: Marangozluk,demircilik, dülgerlik gibi el işçiliğine dayanan ve bir fayda amacı güden sanatlardır.

4 Sanatın Özellikleri  1-Evrenseldir.  2-Ruhu e ğ itir ve güzelle ş tirir.  3-Özgündür.  4-Güzellik meydana getirmeyi amaçlar.  5-De ğ i ş ik malzemelere ihtiyaç duyar.  6-Temelinde insan vardır.

5

6  Görsel (plastik) sanatlar: Maddeye biçim veren sanatlardır. Bu madde taş, mermer, boya, çamur vb. olabilir. Görsel sanatlar, adından da anlaşılacağı üzere göze hitap eden sanatlardır.  İşitsel (fonetik) sanatlar: Sese biçim veren, malzemesi ses ve söz olan sanatlardır. Edebiyat, fonetik bir sanattır. Çünkü edebiyatın malzemesi, dildir. Dil ise seslere dayanan bir iletişim sistemidir.  Dramatik (ritmik) sanatlar: Harekete biçim veren sanatlardır. Dramatik sanatların çoğunda hareket öğesinin yanında işitsel ve görsel öğeler de bulunur.

7 Bilim ile güzel sanatlar arasındaki farklar: 1-Sanat canlandırma; bilim açıklamadır yani bilim bütünüyle gerçek ve nesnel; sanat kurgusal ve özneldir. 2-Bilimde doğruluk sanatta güzellik aranır. 3-Bilim nesnelerin nedenlerini anlamamızda sanat ise onların biçimlerini görmemizde yardımcı olur. 4-Bilim geneldir, kişiye göre değişmeyen gerçekleri açıklar; sanat kişiseldir, bireysel duyguları, hayalleri yansıtır. 5- Bilim akla; sanat ruha hitap eder. 6-Bilim beş duyuyla algılanabilen gerçeklere odaklanır;sanat duygular, korkular, inançlarla ilgilenir.

8 GÜZEL SANATLAR VE EDEB İ YAT  Edebiyat dille gerçekle ş tirilen bir güzel sanat dalı etkinli ğ idir.Ana malzemesi dildir.Bu da edebiyatı di ğ er sanat dallarından ayıran özelli ğ idir. .Edebiyat duygu,dü ş ünce ve hayallerin ki ş ide be ğ eni uyandıracak biçimde söz ya da yazıyla ortaya konulması amacını ta ş ır.

9  - Edebi eser planlıdır, geli ş igüzellik yoktur; özgündür.  -Edebiyatın temelinde kurgu vardır; gerçeklerle beslense bile bunu belli bir kurguyla anlatır.  -Yarar sa ğ lama ikinci plandadır; en önemli ö ğ e estetiktir.  -Üslup çok önemlidir.

10


"GÜZEL SANATLAR İÇERİSİNDE EDEBİYATIN YERİ  YE Şİ M ÖZDEM İ R  BA Ş AK Ş EH İ R ANADOLU L İ SES İ." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları