Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Öğretimde Teknoloji Kullanımı

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "Öğretimde Teknoloji Kullanımı"— Sunum transkripti:

1 Öğretimde Teknoloji Kullanımı
Arş. Gör. Mehtap KARAKOÇ

2 Teknoloji Nedir? Bilimin; üretim, hizmet, ulaşım vb. alanlardaki sorunlara uygulanmasıdır. Bilimsel ilkelerin uygulanması etkinliğidir. Bilim ile uygulama arasında bir köprüdür.

3 Teknolojinin hızlı gelişmesi okullardaki öğretim alternatiflerini artırmakta ve buna paralel olarak öğretim programlarında zorunlu değişimlerin yapılmasını gündeme getirmektedir. Çoğu araştırmacı öğretim teknolojilerinin etkin kullanımının eğitim sistemleri üzerinde olumlu etkiye sahip olacağı görüşündedirler.

4 Öğretim Teknolojisi İletişim devriminin yarattığı, öğretmen, kitap ve yazı tahtasının yanında öğretimsel amaçlar için kullanılabilecek kitle iletişim araçlarıdır. Daha etkili bir öğretim sağlamak amacıyla, öğrenme ve iletişim ile ilgili araştırmalara dayalı, insan ve maddi kaynakları birlikte kullanarak, öğretme ve öğrenme süreci bütününün belirli özel hedefler açısından sistematik olarak tasarlanması, uygulanması ve değerlendirilmesidir.

5 Öğretim Teknolojisini Oluşturan Araçlar
Tepegöz Slaytlar ve Film Şeritleri TV ve Video Bilgisayar İnternet Diğer donanım-yazılımlar.

6 Öğretim Teknolojisinin Özellikleri
Uygulamalı bir bilimdir. Eğitim sorunlarının çözülmesi, kalitenin yükseltilmesi ve verimliliğin arttırılmasını amaçlar. Bir sistemler bütünüdür. Değişik öğelerden oluşur. Öğretim için insan gücünün geliştirilmesini de amaçlar. Öğrenci merkezli esnek bir öğretimi esas alır. Odaklandığı asıl nokta yöntemlerdir. Önemli bir boyutu da araç-gereçtir. Ortam amaçlarının gerçekleştirilmesinde önemli bir boyuttur.

7 Araç-Gereç Nedir? Araç-gereç: Öğretme, öğrenme etkinliklerinde kullandığımız yardımcı kaynaklar araç-gereç ikilisinden oluşur. Araç: Daha çok mekanik nitelikteki yardımcı olup; gereci sunmada vazgeçilmez öğedir. Örnek: Tepegöz, bilgisayar, televizyon Gereç ise; daha çok yazılı basılı nitelikteki yardımcı olup, aracın vazgeçilmez öğesidir. Örnek: Tepegöz asetatı, bilgisayar ve televizyon programları

8 Araç-Gereçlerin Sınıflaması
Görsel Araçlar-Gereçler: Sadece görme duyusuna hitap ederler. Örn: Tepegöz, slayt projeksiyon makinesi. (Her türlü basılı-yazılı gereçler, hareketsiz resimler, afişler, slaytlar, film şeritleri görsel gereçlerdir). İşitsel Araçlar-Gereçler: Sadece işitme duyusuna hitap ederler. Örn: Radyo, teyp Görsel- İşitsel Araçlar-Gereçler: Hem görme, hem de işitme duyusuna hitap ederler. Örn: Bilgisayar, televizyon

9 Beş Duyunun Öğrenmedeki Yeri ve Önemi
Öğrendiklerimizin... % 83’ü GÖRME % 11’i İŞİTME Yolu İle Öğrenilir % 3.5’u DOKUNMA % 3.5’u KOKLAMA % 1’i TATMA

10 Öğretimde Araç-Gereç Kullanmanın Faydaları
Zamandan ve sözden ekonomi sağlar. Belli bir fikrin göz önünde canlandırılmasına yarar. Karmaşık fikirleri basite indirgeyerek açıklarlar. Öğretimi canlı ve açık hale getirirler. Öğrencilerin ilgi ve dikkatini arttırırlar. Öğrenme arzusu meydana getirirler. Öğretimi zenginleştirirler.

11 Teknoloji Kullanımının Amaçları
Eğitim hizmetlerini büyük kitlelere kadar ulaştırmak. Bireysel eğitimin gerçekleşmesine ortam sağlamak.ü Eğitim ihtiyaçlarını ve olanaklarını tespit etmek Eğitim kurumlarında uygulama alanları oluşturarak, öğretim programlarını sürekli hale getirmek. Çevre faktörlerinin olumsuzluklarını kaldırarak uygun hale getirmek ve kontrol etmek. Eğitim programlarını öğrenci yeteneklerine göre geliştirmek ve uyarlamak. Öğrenme ve öğretme süreçlerini daha verimli bir sistem haline getirmek .

12 Öğretim Teknolojisine Dayalı Uygulamaların Temel Amacı
Daha geniş kitlelere eğitim hizmeti götürmek Eğitim kurumlarındaki öğretme-öğrenme süreçlerini verimli hale getirmek Öğretme-öğrenme etkinliklerini bireyselleştirmek

13 İnsanlar; Okuduklarının % 10’unu İşittiklerinin % 20’sini
Gördüklerinin % 30’unu Hem görüp hem işittiklerinin % 50’sini Söylediklerinin % 70’ini Yapıp söylediklerinin % 90’ını hatırlarlar. 13

14 Öğretimde Kullandığımız Materyallerin Somut/Soyut Özelliklerine Göre Sınıflandırılması
Kelimeler Diyagramlar Haritalar Resimler Slaytlar İşitsel Araçlar Filmler Modeller Nesneler Yaşantı SOYUT SOMUT

15 Sorular Teknolojinin öğrenme üzerine olumlu etkilerini tartışınız.
Teknolojinin öğrenme üzerine olumsuz etkileri var mıdır? Varsa bunlar nelerdir?

16 “Çağdaş eğitim,bilinçaltını da eğitmeyi hedef almaktadır.”
LOUIS KAHN


"Öğretimde Teknoloji Kullanımı" indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları