Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Beyaz Leylaklı Türk Kızı(Portales)

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "Beyaz Leylaklı Türk Kızı(Portales)"— Sunum transkripti:

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13 Beyaz Leylaklı Türk Kızı(Portales)

14 Fransız ressam Poussin

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28 Taklit Olarak Sanat Oyun Olarak Sanat Yaratma Olarak Sanat

29

30 TAKLİT OLARAK SANATIN TEMSİLCİLERİ: PLATON ARİSTOTELES SOKRATES TAKLİT OLARAK SANATIN TEMSİLCİLERİ: PLATON ARİSTOTELES SOKRATES

31

32

33 ARİSTOTELES Sanatın görevi,doğayı taklittir.Sanatçı doğayı taklit ederek sanat eserini ortaya çıkarır.Fakat bu taklitte-ki buna mimesis adı verilir-yani sanat eserini ortaya koymada ahlaki bir amaç vardır.Bu amaç,insanları sanat aracılığı ile yoğun bir duygusal ortamda yaşatarak ruhun arınmasını sağlar.

34

35 YARATMA OLARAK SANATIN TEMSİLCİLERİ: PLOTİNOS SCHELLİNG HEGEL CROCE HEİDEGGER

36 Sanat hayal gücünün özgür bir yaratımıdır.Sanatta amaç mükemmellikten yoksun olan doğada mükemmelliğin hayal gücüyle yaratılmasıdır. Dali

37 Croce’a göre doğa mükemmellikten yoksun olduğu için doğanın taklidi gerçek sanat olamaz.Öyleyse sanatçı hayal gücünü ve yeteneklerini kullanarak sanat eserini ortaya çıkarmalıdır.Sanat insan etkinliklerinin en özgür olanıdır.Sanat mükemmel olanı arma etkinliğidir.

38 Jim Dandy “Göğün, dağın, taşın güzelliğine göre estetik güzellik daha üstündür’; çünkü estetik, estetik güzellik tinin (ruhun) ürünüdür” Hegel

39

40 OYUN OLARAK SANATIN TEMSİLCİLERİ: SCHİLLER NİETZCHE

41 3.Oyun Olarak Sanat Schiller’e göre insan istekleri ile zorunlulukları arasında bölünmüş bir biçimde yaşar.İnsanın bu bölünmüşlüğünü aşmak için yapması gereken şey bu iki temel yönünü uzlaştırmaktır.İşte bu da ancak oyunla yani sanatla başarılabilir.

42

43 OZY OZBORN

44 Sanat insanı doğal ya da toplumsal zorunluluklardan kurtarır. Zaten tam da bu nedenle,insanlar gerçek bir oyunun ya da sanat etkinliğinin parçası olduklarında sanki dünyadan koparlar,zamanın nasıl geçtiğinin farkına varmazlar.Gerçek bir haz ve mutluluk duyarlar.

45 Sanat bu dünyayı katlanılabilir kılan tek şeydir.

46

47 Platon’a göre gerçek güzellik,gördüğümüz nesnelerin oluşturduğu evrendeki güzellikler olmayıp idealar evrenindeki “güzel” ideasıdır.Tabiatın güzelliği,güzel ideasından pay aldığı ölçüde bize güzel görünürler.Yani tabiatın güzelliği asıl güzellik değil güzelliğin kopyasıdır.

48 Van Gogh

49 Aristoteles’e göre bir kopyalamanın,taklitte olsa bazı faydaları vardır.O şöyle der; “GERÇEKTE DOĞADA BİZE İĞRENÇ,ÇİRKİN GELEN BİR ŞEY SANAT ESERİNDE SERİMLENDİĞİNDE BİZDE ESTETİK BİR HAZ OLUŞTURABİLİR.” Van Gogh

50 Bazen de sanat,doğadaki güzelliği algılamaya yönlendirmektedir “Biz romantik olduktan sonra dağlar güzelleşti” DELACRO İ X

51 SANAT FELSEFESİNİN TEMEL KAVRAMLARI Bir sanat tarihçisi,bir mimari eseri”kim,ne zaman yapmış,niçin,nasıl yapmış” gibi sorularına cevap ararken uzmanlık alanıyla ilgili bilgi edinmiş olur ancak estetik tavır içinde olmaz.O daha çok bilimsel tavır içindedir.

52 Bir tiyatro oyununda anne-çocuk ilişkisine yoğunlaşan bir izleyicinin,oyunu kendi bilgi ve deneyimlerine göre değerlendirmesi ve bunun sonucunda “beğendim” ya da “beğenmedim” demesi de estetik bir tavır değildir.

53 Sanat eseri,estetik bir nesnedir;Yani ”güzel olması” beklentisiyle yapılmış bir şeydir.Çünkü sanatçının asıl kaygısı kullanım veya işe yararlık değil güzelliktir. Michelangelo

54 ESTETİK NESNE

55

56 Örneğin; Çizgiye veya renklere değil resme “güzel” deriz. Picasso

57 Veya, Taş ya da maden parçacıklarına değil heykele güzel deriz Aphrodit

58 Alımlayıcı dediğimiz izleyici,seyirci veya dinleyici,karşı karşıya olduğu şeydeki güzelliği algılayarak heyecan,hoşluk ve sevinç gibi estetik hazlar almak üzere hazır bulunan kişi estetik öznedir.

59 ESTETİK ÖZNE ESTETİK NESNE

60 Platon’ göre güzel olan, iyi ve doğru olandır; İyi ve doğru olan da güzel.Güzel olan aynı zamanda hoş ve yücedir de PLATON

61 KANT Kant,Platon’un özdeşleştirmesine katılmaz; Bunların hepsi birbirlerinden farklı anlamlara sahiptir. Güzellik estetikle,iyilik ahlakla,doğruluk bilgiyle,hoşluk hissi bedensel zevkle,yücelik ise doğa ve tanrıyla ilgilidir.Güzel,insanlarda estetik haz ve heyecan uyandırır.İyi,davranışlarımızla ilgilidir ve bazı davranışlar hoşumuza gitmese de zevk almasak da iyidir.

62 KANT Kant’a göre bir şeyi güzel bulmamız,aklımızla değil duyularımız, duygularımız ve hayal gücümüzle ilgilidir.Estetik bir tavırla şeylerdeki güzelliği algılayabiliriz. Estetik tavır,Kant’a göre çıkar gözetmeyen bir tavırdır.

63 Kant’a göre örneğin daha havadar olduğu için tepeye ev yaptıran bir kişi estetik bir tavır içinde değildir. Manzarası güzel olduğu için tepeyi beğenen kişi estetik bir tavır içindedir.

64 ARİSTOTELES Aristoteles’e göre güzellik matematiksel oranla ilgilidir. Bir bakışta göremeyeceğimiz kadar büyük olan ya da mercekle göremeyeceğimiz bir eser güzel olamaz. Güzel insanın algılama sınırlarını aşmamalıdır.

65 İKİ TÜR GÜZELLİK VARDIR DOĞANIN GÜZELLİĞİSANAT ESERİNİN GÜZELLİĞİ

66

67 “Ben yürürüm yana yana Aşk boyadı beni kana Ne akilem ne divane Gel gör beni aşk neyledi” (Yunus Emre) SANAT ESERİNİN NİTELİKLERİ Biriciklik Ölçülülük Kişisellik Duyusallık Kalıcılık Yaratıcılık Estetiklik Özgürlük Hayal gücüne dayanma Yerellik ve Evrensellik

68 Sanat Eserinin En Önemli Üç Özelliği 1.Esteti k değer taşıması 2.Biricik olması 3.Özgün olması Sanat Eserinin En Önemli Üç Özelliği 1.Esteti k değer taşıması 2.Biricik olması 3.Özgün olması DİKKAT EDİNİZ

69 Sanat Eserinin Niteliklleri ile ilgili Alıştırmalar 1.BİRİCİKLİK 2.ÖLÇÜLÜLÜK 3.KİŞİSELLİK 4.DUYUSALLIK 5.KALICILIK 6.YARATICILIK 7.ESTETİKLİK 8.ÖZGÜNLÜK 9.HAYAL GÜCÜNE DAYANMA 10.YERELLİK VE EVRENSELLİK 1.BİRİCİKLİK 2.ÖLÇÜLÜLÜK 3.KİŞİSELLİK 4.DUYUSALLIK 5.KALICILIK 6.YARATICILIK 7.ESTETİKLİK 8.ÖZGÜNLÜK 9.HAYAL GÜCÜNE DAYANMA 10.YERELLİK VE EVRENSELLİK 1.Her gerçek sanat eseri geleneğe bağlılığı oranında,onu yadsıyıcı bir özellik taşır. (Yerellik ve evrensellik) 2.Orantılılık,uyum,simetri hacim, ahenk ve bütünlük gibi özellikler taşır. (Ölçülülük) 3.Başka bir eserin taklidi değildir.Bazı güzel eserler kopyalanıp bir çok insana ulaştırılıyor.Kopyalama yani reprodüksiyon ise sanatsal değil teknik üretimdir. (Biriciklik )

70 1.BİRİCİKLİK 2.ÖLÇÜLÜLÜK 3.KİŞİSELLİK 4.DUYUSALLIK 5.KALICILIK 6.YARATICILIK 7.ESTETİKLİK 8.ÖZGÜNLÜK 9.HAYAL GÜCÜNE DAYANMA 10.YERELLİK VE EVRENSELLİK Sanat Eserinin Niteliklleri ile ilgili Alıştırmalar 4.Bir grubun,cemaatin ve ya toplumun bir özelliğini yansıtsa da dünyadaki tüm gruplarda ortak olan ögeyi yansıtır. (Yerellik ve evrensellik) 5.Zamanın yok ediciliğine direnir;geçmişten günümüze,günümüzden geleceğe kalır. (Kalıcılık) 6.Sanatçı kendi hissettiklerini,algıladıklarını ve önemsediklerini sanat eserine yansıtır. (Kişisellik)

71 7.Bakır bir ibriği,bir otomobili,tıpatıp yeniden üretebilirsiniz.Fakat bir sanatçının bir eseri kaybolsa,aynı sanatçı onun tıpatıp aynısını yapamaz. (Biriciklik) 8.Tek tip üretim değildir;bu anlamda zanaat ve teknolojiden farklıdır. (Yaratıcılık) 9.Doğuştan getirdiğimiz ancak zamanla gelişen,ilerleyen ve güçlenen beğeni yeteneğimize hitap eder ve beğeni yeteneği geliştirir. (Estetiklik) Sanat Eserinin Niteliklleri ile ilgili Alıştırmalar 1.BİRİCİKLİK 2.ÖLÇÜLÜLÜK 3.KİŞİSELLİK 4.DUYUSALLIK 5.KALICILIK 6.YARATICILIK 7.ESTETİKLİK 8.ÖZGÜNLÜK 9.HAYAL GÜCÜNE DAYANMA 10.YERELLİK VE EVRENSELLİK

72 Sanat Eserinin Niteliklleri ile ilgili Alıştırmalar 1.BİRİCİKLİK 2.ÖLÇÜLÜLÜK 3.KİŞİSELLİK 4.DUYUSALLIK 5.KALICILIK 6.YARATICILIK 7.ESTETİKLİK 8.ÖZGÜNLÜK 9.HAYAL GÜCÜNE DAYANMA 10.YERELLİK VE EVRENSELLİK 10.Üretildiği kültürün dışındaki alımlayıcı(izleyici=estetik özne) de etkiler. ( E vrensellik) 11.Sanatçının özgün kişiliğinden doğar. (Kişisellik) 12.Duyu organlarına hitap eder. (Duyusallık) 13.Benzersiz ve tektir. (Biriciklik) 14.Onu izleyene estetik haz verir. (Estetiklik) 15.Duyusal zeka ve bedensel yetenekler gerektirir. (Yaratıcılık)

73

74 CROCE Sanat eserine estetik dikkat gösteren bir kişi aynı şekilde öznel bir yaşantı sonucu bu esere yönelecektir.Her eser her seyircinin dikkatini çekmez.Benzer ilgi ve bilgileri olanlar benzer sanat eserlerine yönelir.Bu yüzden hepimizin sanat eserinden aldığı zevk farklıdır. O HALDE EVRENSEL GÜZEL YOKTUR.

75 KANT Herkeste ortak bir duyu vardır.Bu ortak duyu,eğer estetik özne,estetik nesneye hiçbir çıkar gözetmeksizin yönelse,estetik nesnedeki güzelliği keşfedecektir.Herkes güzele böyle baktığı zaman ortak estetik yargılara ulaşmak mümkündür. O HALDE EVRENSEL GÜZEL VARDIR


"Beyaz Leylaklı Türk Kızı(Portales)" indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları