Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Dil ve Anlatım Performans Ödevi Ela Başaran Gülden Karademir

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "Dil ve Anlatım Performans Ödevi Ela Başaran Gülden Karademir"— Sunum transkripti:

1 Dil ve Anlatım Performans Ödevi Ela Başaran Gülden Karademir
ANI Dil ve Anlatım Performans Ödevi Ela Başaran Gülden Karademir

2 GENEL ÖZELLİKLERİ Yaşanmakta olanı değil, yaşanmış bir konuyu anlatır.
İnsan belleğinde iz bırakan olay ve olguları anlatır. Tarihsel gerçeklerin öğrenilmesine katkı yaptığı için tarihçilere ışık tutar. Tanınmış, bilim, sanat ve politika adamlarının yaşamlarını çalışma ve araştırmalarını anlatır. Yazarın unutulmasını istemediği gerçekleri kalıcı kılar. Geçmiş birinci kişinin ağzından kişisel yargılar ve yorumlarla verilir.

3 Anı Yazma Sebepleri Kaybolup gitmesine razı olunmayan bir gerçeği ortaya koymak. Birlikte yaşanılan kişilere karşı duyulan hayranlığı dile getirmek. Tarih ve toplumla hesaplaşmak Siyasi rakipleri kötülemek, kendini savunmak. Gelecek kuşaklara ders vermek. Unutulmak korkusundan kurtulmak.

4 Anı Türünün Tarihsel Gelişimi
Batıda çok yaygın bir tür olup ilk örneğini eski Yunan sanatçısı Ksenophon’un “Anabasis” adlı eseriyle vermiştir. Yunan filozofu Eflatun’un birçok eseri bu türdendir. 18. yüzyılda J. J. Rousseau’nun “ İtiraflar”, Goldoni’nin “İyilik Sever Somurtkan”, Goethe’nin “Şiir ve Gerçek”, Andre Gide’nin “Jurnaller” adlı eseri bu alanda önemli eserlerdir.

5 Anı Türünün Tarihsel Gelişimi
19. yüzyılda Fransız edebiyatında Victor Hugo’nun ”Gördüklerim”, Stendhal'ın “Bencillik Anıları, Verlaine’nin “ Rus yazar Tolstoy’un İtiraflarım” adlı eseri bu alanda önemli eserlerdir. 21. yüzyılda dünyanın her ülkesinde çok sayıda edebiyatçı bu türde eserler vermeye devam etmektedir. Bizde, 7. yüzyıla ait “Göktürk Yazıtları” bu türün ilk örneği sayılmaktadır. 16. yüzyılda Hindistan’da bir imparatorluk kurmuş olan Babür Şah’ın yazdığı “Babürname” , 17. yüzyılda Ebul Gazi Bahadır Han’ın yazdığı “Şecere-i Türk” , Katip Çelebi ve Naima’nın birçok eseri bu türün örneklerindendir.

6 Anı Türünün Tarihsel Gelişimi
Eski edebiyatta anı özelliği taşıyan “Vakayinameler, Gazavatnameler, Sefaretnameler bu türün örnekleri sayılmaktadır. Edebi tür anlamında anı ise bizde Tanzimat Dönemi'nde başlamıştir. Önceleri Ebuziya Tevfik ve Ali Suavi çıkardıkları gazetelerde anılarını yayınlarlar.

7 Türk Edebiyatında Anının Tarihsel Gelişimi
Türk edebiyatında, 7. yüzyıla ait “Göktürk Yazıtları” bu türün ilk örneği sayılmaktadır. 16. yüzyılda Hindistan’da bir imparatorluk kurmuş olan Babür Şah’ın yazdığı “Babürname” , 17. yüzyılda Ebul Gazi Bahadır Han’ın yazdığı “Şecere-i Türk” , Katip Çelebi ve Naima’nın bir çok eseri bu türün örneklerindendir.

8 ANI İLE GÜNLÜĞÜN BENZER VE FARKLI YANLARI
Anı da günlük gibi bir kişinin başından geçen gerçek yaşantılardan kaynaklanan yazı türüdür . Günlük yaşanırken anı ise yaşandıktan sonra yazılır Anılar, yazarların yaşlılık çağlarında yazdıkları ve yaşamları boyunca karşılaştıkları olayları nesnel bir şekilde ortaya koyan yazılardır Günlükler ise daha öznel, derin, içten ve ruhun derinliklerinden kopup gelen Anlık duygu ve düşünceler hakimdir. Anı yazılarının anlatım açısından kurgusal niteliklere sahip olduğunu da söyleyebiliriz Günlükler ise kurgudan uzak yoğun düşüncelerin toplamıdır.

9 Dünya Edebiyatından Örnekler
Sain-Simon - "Hatıralar" Rousseau - "İtiraflar"

10 Türk Edebiyatından Örnekler
Ziya Paşa - "Defter-i A'mâl" Muallim Naci - "Ömer'in Çocukluğu" Ahmet Rasim - "Falaka" ve "Muharrir, Şair, Edip" Halit Ziya UŞAKLIGİL - "Kırk Yıl" ve "Saray ve Ötesi" Hüseyin Cahit YALÇIN -"Edebî Hatıralar" Falih Rıfkı ATAY - "Çankaya" ve "Zeytindağı"

11 İncelenen Metin Adı: Bir Dinazorun Gezileri Yazarı: Mina Urgan
Yararlanılan Kaynağın Adı: Kitap

12 Bibliografi http://www.xn--edebiyatgretmeni-twb.net/ani.htm


"Dil ve Anlatım Performans Ödevi Ela Başaran Gülden Karademir" indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları