Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

GARİP AKIMI (BİRİNCİ YENİ AKIMI)

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "GARİP AKIMI (BİRİNCİ YENİ AKIMI)"— Sunum transkripti:

1 GARİP AKIMI (BİRİNCİ YENİ AKIMI)
Hazırlayan Nilüfer ŞENDUR

2 GARİP AKIMI İÇİNDEKİLER
Ünite Özeti Temel Soru Ünite Soruları İçerik Soruları Müfredat Kazanımları 21. yy Kazanımları Kaynakça Teşekkür

3 ÜNİTE ÖZETİ Garip Akımı; Türk şiirinde o güne kadar yer etmiş kalıp ve anlayışlardan kurtulmak gerektiğini savunur ve biçimciliğe, duygusallığa karşı çıkıp, söyleyiş güzelliğini esas alır. 1941'de Orhan Veli, M. Cevdet Anday ve Oktay Rifat üçlüsü, şiirde var olan aşırı duygusallığa, şairaneliğe, basmakalıp söyleyişe başkaldıran şiirlerini Garip adıyla bir kitapta topladılar. Kitaba koyulan Garip adı zamanla hem üç şairi yansıtan bir kimlik kazandı hem de Türk şiirinde yeni başlayan akımı yansıttı. Şiirde her türlü kurala ve önceden belirlenmiş kalıplara karşı çıkıp kuralsızlığı kural edindiler. Şiirin ölçü, uyak ve dörtlükle ilgisiz olduğunu, özgür yazılması gerektiğini savundular ve şiirin konularını genişlettiler. O güne kadar "seçkin" bir tür sayılan şiirin her konuda yazılabileceğini savundular. Konuşma dilini şiire dahil ettiler. Halk deyişlerini şiire aktardılar. Garip Akımı; Türk şiirinde o güne kadar yer etmiş kalıp ve anlayışlardan kurtulmak gerektiğini savunur ve biçimciliğe, duygusallığa karşı çıkıp, söyleyiş güzelliğini esas alır.

4 TEMEL SORU Kuralsız bir dünya nasıl olurdu?

5 ÜNİTE SORULARI 1. Şiirde kural ne anlama gelir?
2. Şiir mutlaka kurallarla mı yazılır? 3.Kuralsız şiirin kurallı şiirden farkı nedir? 4. Garip Şiir deyince ne anlıyorsunuz? 5. Sokaktaki insan ve hayat sanat malzemesi olur mu? 6. Sıradan insanların konu olduğu şiirler etkili midir?

6 İÇERİK SORULARI 1. Garip Akımının özellikleri nelerdir?
2. Garip şiirinin şekil özellikleri nelerdir? 3. Garip Akımı için "Birinci Yeni" adı ne zaman kullanılmıştır? 4. Garip diye de adlandırılan bu akım neden gariptir? 5. Şairler kendilerini neden garip olarak nitelendirmiştir?

7 İÇERİK SORULARI 6. Bu şiir akımının etkisiyle yazılmış şiirleri diğer şiirlerden nasıl ayırabiliriz? 7. Garip akımının temsilcileri kimlerdir? 8. Bu akımın şairleri nasıl bir hayat sürmüşlerdir? 9. Şairlerin yaşamları onların şiirlerini nasıl etkilemiştir? 10. Bu şiir akımının dışındaki şiir akımları nelerdir?

8 MÜFREDAT KAZANIMLARI 1. Şiirde ahengi sağlayan unsurları belirler.
2. Resme ve müziğe ait ögelere neden yer verilmemeye çalışıldığını belirler. 3. Kelimelerin daha çok neden ilk anlamlarıyla kullanıldığını belirler. 4. Söyleyişin ve kelime kadrosunun halkla ilişkisini açıklar. 5. Şairane tutumlardan nasıl uzaklaşıldığını belirler.

9 MÜFREDAT KAZANIMLARI 6. Çağrışımın değil, açıkça söylemenin niçin önemli olduğunu fark eder. 7. Şiirde neden duygulardan çok akla hitap edildiğini açıklar. 8. Şiirin ait olduğu geleneğini belirler. 9. “Garip şiirini” diğer şiirlerle karşılaştırır. 10. Eserle şair arasındaki ilişkiyi belirler.

10 21. YY KAZANIMLARI 1. Anlamaya yönelik doğru akıl yürütmek
2. Ortak bir amaca ulaşabilmek için gerekli çabayı gösterecek şekilde esnek ve istekli olmak 3. Konuşurken ve yazarken düşünceleri ve fikirleri açık ve etkili bir şekilde birleştirip kullanmak 4. Yeni ve farklı bakış açılarına açık ve uyumlu olmak

11 KAYNAKÇA www.edebiyatogretmeni.com www.insanokur.org

12 TEŞEKKÜR İntel Öğretmen Kursu Rehberimiz Adem ALEVLİ’ye teşekkürler.


"GARİP AKIMI (BİRİNCİ YENİ AKIMI)" indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları