Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

ESTETİK VE SANAT FELSEFESİ ÖĞR. GRV. CEREN EFE.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "ESTETİK VE SANAT FELSEFESİ ÖĞR. GRV. CEREN EFE."— Sunum transkripti:

1 ESTETİK VE SANAT FELSEFESİ ÖĞR. GRV. CEREN EFE

2

3 RASYONALİSTLER= AKIL YOLUYLA AÇIK VE SEÇİK OLARAK BİLİNEN DUYULAR YOLUYLA AÇIK VE SEÇİK OLARAK BİLİNEMEYEN : DUYUSAL BİLGİ Soru? >>>ÖLÇÜT NEDİR? ◦ AçIklIk ve seçiklik rasyonel bilginin ◦ Bulanık olmak duyusal bilginin (estetik bilginin)

4 ESTETİK: DUYUSAL BİLGİNİN MANTIĞINI ARAŞTIRAN ALANIN ADI

5 PLATON GÜZELLİK NEDİR???

6 ESTETİK Duygusallığın sağladığı bilgilerin bilimi. Estetiğin kurucusu Alexander G.Baumgarten’- dir (1714-1762).

7 Felsefenin içinde üç temel normatif bilim vardır. Felsefenin içinde üç temel normatif bilim vardır. Mantık Ahlak Estetikti r

8 J.G. Herder ve G.W.F. Hegel ‘e göre; I. Kant, Fr. Shiller, K. Rosenkranz, L. Wittgenstein ‘e göre; B. Croce ‘e göre;

9 psikolojik estetikçiler (Th. Lipps) fenomenolojik estetikçiler (L. Witt-genstein) felsefi estetik = psikolojik estetik (süje) + fenomenolojik estetik (obje) + sanat felsefesi + estetik değerler + mantık (estetik yargı)

10 Felsefe Açısından Sanat Felsefe Açısından Sanat Resim, heykel, mimari, müzik, edebi- yat, tiyatro, sinema, fotoğraf gibi birçok dalları olan sanat, çeşitli bilimlerce incelendiği gibi felsefe açısından da incelenmektedir. Bu ince-leme sık sık sanatın toplumsal, psikolojik ve teknik incelemeleriyle çakışmaktadır.

11 Sanat nedir? Sanat eserini diğer rastgele eserlerden ayıran unsurlar nelerdir? Sanatın kökeninin, kaynağının ne olduğu konusunda çeşitli görüşler vardır ve bunlar : *1) Taklit (mimesis) *2) Yaratma *3) Oyun

12 TAKLİT: MİMESİS Aristoteles (MÖ. 384- 322) Platon(MÖ. 427-347) Baumgarten Resimde, heykelde, tiyatroda taklidin daha fazla yer aldığını ama mimari, edebi sanatlar gibi alanlarda hayal gücünün taklidi aştığını söylemek daha mümkün olur.

13 YARATMA RUHUN YARATICILIĞININ YANSITILMASI HAYAL GÜCÜ

14 OYUN HAZ DUYARAK ÖZGÜRCE YAPILAN DAVRANIŞIN SANAT OLARAK TANIMLANMASI

15


"ESTETİK VE SANAT FELSEFESİ ÖĞR. GRV. CEREN EFE." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları