Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

ÖLÇME DEĞERLENDİRME TEKNİKLERİNİN NİTELİKLERİ VE SINIRLILIKLARI Yrd. Doç. Dr. Muazzez YAVUZ KIRIK Hasan Ali Yücel Eğitim Fak. İngiliz Dili Eğitimi.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "ÖLÇME DEĞERLENDİRME TEKNİKLERİNİN NİTELİKLERİ VE SINIRLILIKLARI Yrd. Doç. Dr. Muazzez YAVUZ KIRIK Hasan Ali Yücel Eğitim Fak. İngiliz Dili Eğitimi."— Sunum transkripti:

1 ÖLÇME DEĞERLENDİRME TEKNİKLERİNİN NİTELİKLERİ VE SINIRLILIKLARI Yrd. Doç. Dr. Muazzez YAVUZ KIRIK Hasan Ali Yücel Eğitim Fak. İngiliz Dili Eğitimi

2 Yazılı sınavlar Önceden belirlenmiş tarih ve zaman diliminde yapılır. Birçok bilim dalında hala büyük oranda kullanılmaktadır. Matematik, mühendislik ve fen bilimlerinde uygulamalı çalışmalarla dengelenmektedir. Sorular ezbere (verilen bilginin olduğu gibi geri aktarılması) dayanmıyorsa, yanıtların sınav sonrası sınıfta tartışılmaları geri- dönüt olarak önemli bir öğrenme tekniğidir Çoğu zaman sınavdan sonra yanıtlarla ilgili dönüt verilmediği için yeterli fayda elde edilememektedir Öğrenciyi ezbere dayalı (yüzeysel) öğrenmeye yönlendirmektedir Yeterliliği aracı olarak sadece bu format kullanıldığında, bu teknikte başarılı olamayan (ezber gücü olmayan, hızlı yazamayan) öğrenciler için öğrenme engeli olabilir. Yrd.Doç.Dr. Muazzez YAVUZ KIRIK Hasan Ali Yücel Eğitim Fak. İngiliz Dili Eğitimi

3 Kitap açık sınavlar Bellek gücünü ölçmekten uzaklaştıran bir tekniktirler. Bilginin nasıl kullanıldığını ve uygulamaya geçirildiğini gösterir. Kaynaklardan amaca yönelik bilgi alabilme, tarama becerisini gösterir. Genelde 2-3 saatlik sürelerde yapılır. “Yavaş” düşünen/yazan/organize olan öğrencilere de şans verdiği için güvenilir bir araçtır. Güvenirlik sorunlarına yol açabilir. Sorular dikkatli hazırlanmalıdır. (yorumlama, eleştiri, ilişkilendirme, problem çözme vs. gibi üst-bilişsel yetileri ölçmeye yönelik olmalıdır) Yrd.Doç.Dr. Muazzez YAVUZ KIRIK Hasan Ali Yücel Eğitim Fak. İngiliz Dili Eğitimi

4 Kitap açık sınavlar Geçerli, özgün, doğrudan ve öğrenme sürecinde değerlendirme yapmaya, sınav süresince öğrenmeye uygun bir tekniktir. Bilginin ezberlenmesini (kısa dönemli hafızaya alma, çabuk unutma, yüzeysel öğrenme) önler. Becerileri ölçer. Kaynakları daha önce okumayan öğrencileri belirler (sınavda gerekli/ilişkili bilgiyi ararken zaman kaybedecekleri için). Yrd.Doç.Dr. Muazzez YAVUZ KIRIK Hasan Ali Yücel Eğitim Fak. İngiliz Dili Eğitimi

5 Çoktan-seçmeli, Boşluk doldurma, D-Y tümceler, Evet- Hayır yanıtlı sorular Kapalı-uçlu sorulardan oluşan sınavların uygulanması ve puanlanması çok kısa sürmekte, değerlendirme öğretim görevlisinin yargılarını içermediği için güvenilir sonuçlar alınmaktadır. Büyük oranda sınav kâğıdı kısa zamanda puanlanabilir. Öğrenciler yanıtlarını bilmedikleri soruları tahmin ya da şansla doğru yanıtı “bulabilmektedirler”. Özellikle çoktan-seçmeli testler, hazırlaması oldukça zor olan ve zaman alan tekniklerdir. Becerileri doğrudan ölçmede geçerli teknikler değildir. Yrd.Doç.Dr. Muazzez YAVUZ KIRIK Hasan Ali Yücel Eğitim Fak. İngiliz Dili Eğitimi

6 Çoktan-seçmeli, Boşluk doldurma, D-Y tümceler, Evet-Hayır yanıtlı sorular Olumlu yanları Kısa zamanda okunur Öğrencinin sonuçlara itirazını önler çünkü çok nesnel olduğuna inanılır. Öğrenciye geri-dönüt vermek için yeterince veri sağlamazlar. Öğrencinin hangi bilgi/ beceri alanında yeterli/zayıf olduğunu belirlemekte eksik araçlardır. Kısa dönemli bellek gücünü ölçen, yüzeysel öğrenmeye yönlendiren, doğru yanıtları bulmada şans, tahmin olasılığı yüksek bir tekniktir. Yaratıcılık (-), sentezleme (-), Geçerlilik (-). Yrd.Doç.Dr. Muazzez YAVUZ KIRIK Hasan Ali Yücel Eğitim Fak. İngiliz Dili Eğitimi

7 Raporlar Gerçek yaşama ve iş dünyasına hazırlar (özgün). Belli bir hedefe ulaşmak için etkin bir öğrenme/ölçme tekniğidir. Araştırma + uygulamalı çalışma+ veri analizi + bulguların örneklerle tutarlılığını gösterme vs. gibi birçok önemli beceriyi geliştirir/ değerlendirir. Belli yer ve zamanla sınırlı tekniklere göre yaratıcı olma şansı verir. Doğrudan ve gözleme dayalı bir değerlendirme tekniği olmadığı için diğer tekniklerin yanı sıra kullanılmalıdır. Yrd.Doç.Dr. Muazzez YAVUZ KIRIK Hasan Ali Yücel Eğitim Fak. İngiliz Dili Eğitimi

8 Saha çalışması (pratik) Bazı disiplinler için kuramsal bilgi kadar önemlidir. Yaparak öğrenme ilkesini karşıladığı için etkili bir tekniktir. Özgün, geçerli, gözlem- performansa dayalı bir tekniktir. Değerlendirme ölçütleri oluşturmak, güvenirlik ilkesini sağlamak için çok önemli bir gerekliliktir. Yrd.Doç.Dr. Muazzez YAVUZ KIRIK Hasan Ali Yücel Eğitim Fak. İngiliz Dili Eğitimi

9 Portfolyo (Gelişim dosyaları) Öğrencinin edindiği bilgi/becerilerden daha çok gelişimin göstergeleri olarak değerlendirilmelidir. Yazılı sınavlara göre öğrenciyle ilgili çok boyutlu veri sağlar. Öğrenciyle birlikte düzenli kontrol ve dönüt vermek zaman alan bir etkinliktir. Yrd.Doç.Dr. Muazzez YAVUZ KIRIK Hasan Ali Yücel Eğitim Fak. İngiliz Dili Eğitimi

10 Portfolyo(Gelişim dosyaları) Öğrenme delilleri ve geri- dönütler daha kolay izlenebilir. Öğrenci-öğretim görevlisinin yüz yüze çalışmasını sağladığı için etkili öğrenmeyi geliştirir. Yeterlilik göstergeleri (ürünler) iş dünyasına sunulabilecek verileri sağlar. Yrd.Doç.Dr. Muazzez YAVUZ KIRIK Hasan Ali Yücel Eğitim Fak. İngiliz Dili Eğitimi

11 Portfolyo (Gelişim dosyaları) Özgün, geçerli, öğrencinin başarı düzeyini göstermek için seçtiği kanıtlar öğrencinin farkında lığını gösterir. Öz değerlendirme becerisini geliştirir. Öz/akran/öğretmen değerlendirmelerini içerdiği için güvenilir bir değerlendirme aracıdır. Değerlendirme süreci öğrenci Öğretmen karşılıklı yapıldığı İçin ve dönüt vermeye odaklı Olduğu için zaman alır. Yrd.Doç.Dr. Muazzez YAVUZ KIRIK Hasan Ali Yücel Eğitim Fak. İngiliz Dili Eğitimi

12 Sunumlar İş dünyasında, belli alanlarda uzmanlaşmak kadar iletişim becerilerinde yeterli olmak da önem kazanmıştır. Sunumlar öğrenciyi gerçek yaşama hazırlar. Özellikle araştırma alanına yönelen öğrenciler için oldukça önemli bir beceridir (seminerler, sunulan raporlar). Zaman alan bir etkinlik olduğu için öğrencinin çok olduğu sınıflarda uygulanabilirliği düşüktür. Öğretim görevlisinin ön yargıları değerlendirmeyi etkileyebileceğinden güvenirliği sağlamak zordur. Yrd.Doç.Dr. Muazzez YAVUZ KIRIK Hasan Ali Yücel Eğitim Fak. İngiliz Dili Eğitimi

13 Sunumlar Doğrudan değerlendirme tekniği olduğu için geçerlidir. Öğrenciler sunumları çok önemsedikleri için hazırladıkları konuyu içselleştirirler. Sunumlar, soru-yanıt oturumlarıyla desteklendiğinde öğrenciyi sözlü sınavlara da hazırlar. Öğrenciye dair alınan kararların güvenilir olması için ölçütlere göre yapılan öz/akran/işveren vs. değerlendirmeleri de göz önünde bulundurulmalıdır. Yrd.Doç.Dr. Muazzez YAVUZ KIRIK Hasan Ali Yücel Eğitim Fak. İngiliz Dili Eğitimi

14 Sunumlar Sınavların özgün olması şartını karşılayan, yazılı sınavlardaki başarı düzeyini performansla karşılaştıran etkili ve geçerli bir tekniktir. Özgün, yazılı sınavlarda ölçülemeyen beceriler değerlendirilebilir. Doğrudan ve geçerlidir. Büyük sınıflarda uygulanabilirliği düşük, çok iyi ölçütler hazırlanmazsa güvenirlik sorunları yaratabilecek bir tekniktir. Zaman alır. Birden fazla değerlendirenin kararlarının alınması gerekir. Güvenirliği sağlamak için ölçütler oluşturmak gerekir. Yazılı sınavlarda taranan alanlardan daha az bilgi alanı taranır. Yrd.Doç.Dr. Muazzez YAVUZ KIRIK Hasan Ali Yücel Eğitim Fak. İngiliz Dili Eğitimi

15 Sözlü sınavlar Sınavların özgün olması şartını karşılayan, yazılı sınavlardaki başarı düzeyini performansla karşılaştıran etkili ve geçerli bir tekniktir. Özgün, yazılı sınavlarda ölçülemeyen beceriler değerlendirilebilir. Doğrudan ve geçerlidir. Büyük sınıflarda uygulanabilirliği düşük, çok iyi ölçütler hazırlanmazsa güvenirlik sorunları yaratabilecek bir tekniktir. Zaman alır. Birden fazla değerlendirenin kararlarının alınması gerekir. Güvenirliği sağlamak için ölçütler oluşturmak gerekir. Yazılı sınavlarda taranan alanlardan daha az bilgi alanı taranır. Yrd.Doç.Dr. Muazzez YAVUZ KIRIK Hasan Ali Yücel Eğitim Fak. İngiliz Dili Eğitimi

16 İş yerinde yaparak öğrenme/ölçme Özgün, geçerli Düşük güvenirlik (güvenilir olması için birden fazla kişinin ör. İşveren/müdür/grup yöneticisi/ustabaşı vs.nin eğerlendirmeleri alınmalıdır). Yrd.Doç.Dr. Muazzez YAVUZ KIRIK Hasan Ali Yücel Eğitim Fak. İngiliz Dili Eğitimi

17 Problem çözme Özgün, geçerli (son sınıflar için önemli) Puanlama maliyeti yüksek. Güvenirliği sağlamak çok zordur. Yrd.Doç.Dr. Muazzez YAVUZ KIRIK Hasan Ali Yücel Eğitim Fak. İngiliz Dili Eğitimi

18 Performans Örneğin, hasta tarihini alma, sınıfta bir bilgi/beceri edindirme, bir programı çalıştırma. Özgün, yaratıcılığı geliştiren, geçerli, doğrudan, biçimlendirici, ölçüte dayalı bir tekniktir. Maliyeti yüksek (zaman, öğretim görevlisi sayısı), güvenirliği sağlamak çok zor (birden fazla değerlendiren olmalı, çok net ölçütler geliştirmek gerekli) Yrd.Doç.Dr. Muazzez YAVUZ KIRIK Hasan Ali Yücel Eğitim Fak. İngiliz Dili Eğitimi

19 Logs (günlükler-seyir defteri) Özgün, geçerli, geri dönüt verme koşullarını sağlayan bir teknik. Öğrenme sürecine dair farkındalık yaratır. Raporlama becerisini geliştirir. Gelişim göstergesi olarak kullanılır. Özetleyici amaçla kullanılırsa güvenirlik ölçütünü sağlayamaz. Öğretim görevlisinin zamanını alan bir etkinliktir. Yrd.Doç.Dr. Muazzez YAVUZ KIRIK Hasan Ali Yücel Eğitim Fak. İngiliz Dili Eğitimi

20 Küçük ölçekli araştırmalar Deneysel projeler (kopyaya uygun olmayan ya da tekrarlanmayan) Puanlaması zaman alır. Güvenirlik sorunlarına yol açar. Yrd.Doç.Dr. Muazzez YAVUZ KIRIK Hasan Ali Yücel Eğitim Fak. İngiliz Dili Eğitimi

21 Bitirme tezleri Geleneksel akademik etkinliklerden biridir. Dönem/sene sonunda toplanan başarı notuna özetleyici amaçla eklenir. Farklı disiplinlere ait bilgi/becerileri kullanmayı gerektirir. Süreç odaklı değerlendirildiğinde öğretim görevlisinin oldukça büyük zamanını alır. Süreçte geri dönüt verilmediğinde öğrenmeye çok az katkısı olan tekniğin güvenirliği ve uygulanabilirliği oldukça düşüktür. Yrd.Doç.Dr. Muazzez YAVUZ KIRIK Hasan Ali Yücel Eğitim Fak. İngiliz Dili Eğitimi

22 Projeler Özgün ve zor bir çalışmadır. İyi organize edildiğinde geçerli, öğrenmeye yararlı geri-etkisi vardır. Yönlendirme ve rehberlik zaman alır. Uygulanabilirliği ve güvenirliği düşüktür. Yrd.Doç.Dr. Muazzez YAVUZ KIRIK Hasan Ali Yücel Eğitim Fak. İngiliz Dili Eğitimi

23 Web sayfası oluşturma Karmaşık içerik ve ilişkileri anlama düzeyini ölçer. Grup çalışmasına uygun, özgün, geçerli, uygulanabilir, biçimlendirici ölçme değerlendirme yaklaşımlarına uygun. Değerlendirme zaman alır. Bilgi ve iletişim teknolojilerinde tasarım, deneyimli olmayan öğrenciler için handikaptır. Özetleyici amaçla kullanabilmek için gerekli olan ölçütler yok. Yrd.Doç.Dr. Muazzez YAVUZ KIRIK Hasan Ali Yücel Eğitim Fak. İngiliz Dili Eğitimi

24 Rol alma Hakim, davacı (prosecutor), davalı (defendant) iş başvurusu için görüşme yapan kişi, tarihi bir karakter gibi rollerin canlandırılması. Öğrencinin farklı perspektifleri anlama düzeylerini değerlendirmek için kullanılır. Özgün, motive edici bir tekniktir. Zaman alan, uygulanabilirliği ve güvenirliği düşük. Yrd.Doç.Dr. Muazzez YAVUZ KIRIK Hasan Ali Yücel Eğitim Fak. İngiliz Dili Eğitimi

25 Tasarım, model inşa etme Özgün, ilham verici, motive edici, geçerlidir. Güvenirliği sağlamanın maliyeti yüksektir. Zaman alan bir etkinliktir. Yrd.Doç.Dr. Muazzez YAVUZ KIRIK Hasan Ali Yücel Eğitim Fak. İngiliz Dili Eğitimi

26 Bir kitap/web sayfası/program inceleme, tanıtım, eleştiri Özgün, ilham verici, geçerli, öğrenmeye geri-etkisi +. Öğrencilerin öncelikle bu tür yazılar için eğitilmeleri gerekir. Güvenirlik (-). Yrd.Doç.Dr. Muazzez YAVUZ KIRIK Hasan Ali Yücel Eğitim Fak. İngiliz Dili Eğitimi

27 Çalışma ürünleri, posterler, sergiler Özgün, ilham verici, motive edici, yaratıcılığı geliştiren etkinliklerdir. Posterler, karmaşık içerik ve ilişkileri anlama becerisini geliştirir/ölçer. Görerek öğrenme tekniğini geliştirir. Biçimlendirici amaçla kullanıma uygun, öğretime geri-etkisi yararlı. Değerlendirme zaman alır, güvenirliği sağlamak için ölçütler oluşturmak zordur. Posterlerin, özetleyici amaçla kullanımı riskli, değerlendirmesi zaman alan, sanatsal yanı gelişkin posterlerin dikkati daha çok çekme riski yüksek. Güvenirlik (-), uygulanabilirlik (-). Yrd.Doç.Dr. Muazzez YAVUZ KIRIK Hasan Ali Yücel Eğitim Fak. İngiliz Dili Eğitimi

28 Öz değerlendirme İş dünyasına hazırlık. Öğrenme/başarı düzeyine ilişkin farkındalık yaratma, farkındalığı ölçme. Yaşam boyu öğrenme becerisini geliştirmeyi destekleyici bir teknik. Özetleyici amaçlarla kullanıldığında büyük güvenirlik sorunlarına yol açabilir. Biçimlendirici amaçla kullanılmalı. Çok net ölçütler geliştirilmelidir. Yrd.Doç.Dr. Muazzez YAVUZ KIRIK Hasan Ali Yücel Eğitim Fak. İngiliz Dili Eğitimi

29 Akran değerlendirme İş dünyasına hazırlık. Öğrenme/başarı düzeyine ilişkin farkındalık yaratma, farkındalığı ölçme. Yaşam boyu öğrenme becerisini geliştirmeyi destekleyici bir teknik. Özetleyici amaçlarla kullanıldığında büyük güvenirlik sorunları oluşur. Biçimlendirici amaçla kullanılmalı. Çok net ölçütler geliştirilmelidir. Yrd.Doç.Dr. Muazzez YAVUZ KIRIK Hasan Ali Yücel Eğitim Fak. İngiliz Dili Eğitimi

30 Simülasyonlar Yaratıcılığı değerlendirmede, durum ve olayların doğasını/mantığını anlayabilme düzeyini değerlendirmek mümkündür. Özgün ve geçerli bir tekniktir. Zaman alan bir etkinliktir. Ders içeriğini yansıtan simülasyonlar oluşturmak zordur. Yrd.Doç.Dr. Muazzez YAVUZ KIRIK Hasan Ali Yücel Eğitim Fak. İngiliz Dili Eğitimi

31 Essay yazma Yazma öncesi beklenen okuma düzeyi, okuma alanları, konunun ve başlığın özgünlüğü, hazırlanma süresi gibi çalışma bileşenlerinin değerlendirilmesinde kullanılır. Sanat alanının dışında neredeyse bütün disiplinlerde kullanılabilir. Değerlendirmesi, zaman alan sıkıcı bir rutine dönüşebilir. Yrd.Doç.Dr. Muazzez YAVUZ KIRIK Hasan Ali Yücel Eğitim Fak. İngiliz Dili Eğitimi

32 Proje vs. için fon sağlamak üzere davetiyeler yazma,davetlere yanıt verme Özgün, etkili ve öğrenime geri-etkisi yararlı bir tekniktir. Nitelikli brifing vermek zor ve zaman alan bir etkinliktir. Yrd.Doç.Dr. Muazzez YAVUZ KIRIK Hasan Ali Yücel Eğitim Fak. İngiliz Dili Eğitimi

33 Kavram haritası (Concept maps) Bir tartışmanın, sistemin, mekanizmanın ya da önermenin önemli noktalarını çıkarma becerisi. Öğrencinin karmaşık içerik ve ilişkileri görme düzeyini değerlendirmek için kullanılır. Kavram haritası yazılımları olduğu için uygulanabilir. Grup çalışması için uygun bir tekniktir. Biçimlendirici tartışmalar için elverişli ancak özetleyici olarak kullanıldığında güvenilir değil. Yrd.Doç.Dr. Muazzez YAVUZ KIRIK Hasan Ali Yücel Eğitim Fak. İngiliz Dili Eğitimi

34 Yazılı sınavlar, testler Güvenilir. Özetleyici amaçla kullanılabilir. Herkes aynı soruları aynı zaman diliminde yanıtlar. Geri dönüt vermeye uygun değil. Çoğu zaman geçerliliğini sağlamak çok zordur. Özgün değildir. Öğrenmeye olan geri- etkisi olumsuz. Yrd.Doç.Dr. Muazzez YAVUZ KIRIK Hasan Ali Yücel Eğitim Fak. İngiliz Dili Eğitimi

35 Sene sonu içeriği bilinmeyen zamanla sınırlı sınavlar Öğrencinin edindiği bilgiyle neler ‘yapabileceğini’ ölçer. Ezbere dayalı, bir çok türde bilgiyi (ilişkili/ilişkisiz) hafızada tutmayı gerektiren, yüzeysel öğrenmeyi destekleyen bir tekniktir. Ezberlenen bilgi sınavdan sonra çoğunlukla unutulabilmektedir. Yrd.Doç.Dr. Muazzez YAVUZ KIRIK Hasan Ali Yücel Eğitim Fak. İngiliz Dili Eğitimi

36 Yapılandırılmışbölümlendiril-miş projeler, inceleme yazıları, tezler (dissertation) Karmaşık disertasyonları hazırlarken bina inşa eder gibi belli bir sırayla çalışmayı oluşturma olanağı sağlar. Öğretim görevlisine her bir bileşeni analitik bir şekilde ölçmesine yardım eder. Verilen yapı ya da plan bazen bir deli gömleğine dönüşebilir. Aynı zamanda sıkıcı bir tek tipli çalışmaya dönüşebilir. Yrd.Doç.Dr. Muazzez YAVUZ KIRIK Hasan Ali Yücel Eğitim Fak. İngiliz Dili Eğitimi

37 İlişkilendirme yazıları Workshopların, makalelerin, gözlenen etkinliklerin verili durumla olan ilişkisini kısaca ifade etmeyi içerir. Görüş alışverişine, tartışmaya zemin hazırlayan, bir alandaki bilgiyi bir diğer alanla ilişkilendirme becerisini geliştirme ve değerlendirmeye uygun bir etkinliktir. Özgün ve geçerlidir. Puanlama ölçütleri hazırlamak zordur. Güvenirlik ve uygulanabilirlik (-) Yrd.Doç.Dr. Muazzez YAVUZ KIRIK Hasan Ali Yücel Eğitim Fak. İngiliz Dili Eğitimi

38 Yazılı çalışmaları değerlendirme yazıları Kısa olumlama ya da eleştiri yazıları. Öğrenmeye geri-etkisi +. Özgün, geçerli. Eleştirel düşünme ve yorumlama becerisini kazandırır/ölçer. Genelde öğrenciler bu tür yetkinliklerle tanışık olmadıkları için böylesi değerlendirmeleri nasıl yapacaklarının eğitimini almak zorundadırlar. Yrd.Doç.Dr. Muazzez YAVUZ KIRIK Hasan Ali Yücel Eğitim Fak. İngiliz Dili Eğitimi

39 Seminer sunumları (teknolojik araçlar var/yok) Öğrencinin sözlü iletişim becerisini geliştirir/ölçer. İş dünyasında bu beceri önemlidir. Akran değerlendirmesi yapmaya uygun. Böylece öğretim görevlisi ek bir ölçme delili elde eder. Zaman alan bir etkinliktir. Güvenirlik(-) Uygulanabilirlik (-). İçerikten çok ifadeye odaklanma riski yüksek. Yrd.Doç.Dr. Muazzez YAVUZ KIRIK Hasan Ali Yücel Eğitim Fak. İngiliz Dili Eğitimi

40 Alan çalışması, laboratuvar raporları Özgün, etkili bir tekniktir. Değerlendirmesi zaman alan, ölçütler geliştirmeyi gerektiren bir ölçme etkinliği. Yrd.Doç.Dr. Muazzez YAVUZ KIRIK Hasan Ali Yücel Eğitim Fak. İngiliz Dili Eğitimi

41 Kısa yanıtlı sorular Örneğin çoktan-seçmeli sorularda verilen yanıtların sağlamasını yapan kısa açıklamalar yazmak. (Çoktan-seçmeli testlerde tahmin/şans olasılığını düşüren, öğrencinin akıl yürütme stratejilerini geliştirmesine yardımcı olan ölçme tekniğidir). Puanlaması zaman alır. Çoktan-seçmeli soru hazırlamak zordur. Yrd.Doç.Dr. Muazzez YAVUZ KIRIK Hasan Ali Yücel Eğitim Fak. İngiliz Dili Eğitimi

42 Nesnel, yapılandırılmış klinik sınavları (Objective structured clinical examination) Öğrenci 10 ya da 20 ‘istasyona’ uğrayarak klinik alanda karşılaşılabilecek bir problemi, durumu çözmeye çalışır. Profesyonel uygulama alanlarında örneğin hasta hikâyesi alma, kötü haber verme, test sonuçlarını yorumlama gibi becerileri geliştirir/ölçer. Yapay, özgün olmayan, bazen belirsiz durumları içerebilir. Yrd.Doç.Dr. Muazzez YAVUZ KIRIK Hasan Ali Yücel Eğitim Fak. İngiliz Dili Eğitimi

43 Sözlükçe (glossary) Sınav ortamında hazırlanan ve bir kitap sonuna eklenen kısa sözcük açıklamalarını içerir. Temel kavram ve sözcüklerin anlaşılıp anlaşılmadığını ölçer. Değerlendirmesi zaman alan bir tekniktir. Yrd.Doç.Dr. Muazzez YAVUZ KIRIK Hasan Ali Yücel Eğitim Fak. İngiliz Dili Eğitimi

44 Sınıf etkinliklerinin değerlendirme olarak kullanımı Etkili öğrenimi sağlar. Ölçme değerlendirmeye zaman ayırmaya gerek kalmaz. Öğretimi, içeriğin aktarımı olarak gören öğretim görevlisi için bu yaklaşımı etkinleştirmek çok zor. Kalabalık sınıflarda uygulamak zordur. Tek başına öğrencinin başarı göstergesi olarak kullanılması sorunlara yol açabilir. Yrd.Doç.Dr. Muazzez YAVUZ KIRIK Hasan Ali Yücel Eğitim Fak. İngiliz Dili Eğitimi


"ÖLÇME DEĞERLENDİRME TEKNİKLERİNİN NİTELİKLERİ VE SINIRLILIKLARI Yrd. Doç. Dr. Muazzez YAVUZ KIRIK Hasan Ali Yücel Eğitim Fak. İngiliz Dili Eğitimi." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları