Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

TUROB İSTANBUL 1. BÖLGE (BEYOĞLU, ŞİŞLİ, BEŞİKTAŞ, SARIYER) ÜYELER TOPLANTISI GRAND ÖZTANIK HOTEL 29 KASIM 2007.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "TUROB İSTANBUL 1. BÖLGE (BEYOĞLU, ŞİŞLİ, BEŞİKTAŞ, SARIYER) ÜYELER TOPLANTISI GRAND ÖZTANIK HOTEL 29 KASIM 2007."— Sunum transkripti:

1 TUROB İSTANBUL 1. BÖLGE (BEYOĞLU, ŞİŞLİ, BEŞİKTAŞ, SARIYER) ÜYELER TOPLANTISI GRAND ÖZTANIK HOTEL 29 KASIM 2007

2 GÜNDEM - Bölgemizde Yeni göreve başlayan arkadaşlarla tanışma, - Telif Hakları konusundaki güncel gelişmeler, - KDV uygulamaları ve ücretsiz konaklama ve hizmetlerin muhasebe kayıtları, - İstanbul Tanıtım Kitabı, CD ve Harita, - 2010 Avrupa Kültür Başkenti Projesi, - Yerel Yönetimler ile ilişkiler, - 2008 Yılı Uluslararası Fuarlar, - Elektrik İndirimleri, - Medline (İlkyardım sertifikası) - Edexcel sertifikasyon programı, - Dilek ve öneriler

3 5846 sayılı yasada da belirtildiği gibi Fikir ve Sanat Eserleri, onları yaratanlar kadar toplumun ortak malıdır. Fikir ve Sanat Eserleri kültürel bir varlık olduğundan topluma iletilmesine engel olunmaması gerekir. Diğer yandan da eser sahipleri ile bağlantılı hak sahiplerinin de haklarını almaları gerekmektedir. Ancak bu, hakkaniyet ölçüsü ve ülkemizin ekonomik gerçekleri doğrultusunda olmalıdır. TUROB olarak Türkiye’de ticari hayatın serbest ve rekabet ortamı içinde kamu yararına uygun olarak gelişmesi ve devam etmesi temel ilkelerimizdendir. Maalesef Müzik Meslek Birlikleri, 5846 sayılı Kanun’daki ceza hükümlerini baskı unsuru olarak kullanmak suretiyle hakkın suistimaline yol açmakta, konunun çözümü yönünde hiçbir iyiniyet göstermemektedirler. Kamuda ise olay tamamen KORSAN olarak alıgılanmakta, kullanıcılardan Müzik Meslek Birliklerinin talep ettikleri fahiş telif miktarları konusunda bir çalışma yapıldığı görülememektedir. Netice olarak Konaklama sektörü yasada belirtilen şartlar, hakkaniyet ve ülkenin içinde bulunduğu ekonomik koşullarda göz önüne alınmak üzere telif ödemeye hazırdır. Kültür ve Turizm Bakanlığı başkanlığında yapılan SON “Uzlaştırma Komisyonu” toplantısından maalesef bir sonuç alınamamıştır. Birliğimizin konu hakkında çalışmaları sürmektedir. 5846 SAYILI YASA VE TELİF HAKLARI

4 KDV UYGULAMALARI Bilindiği üzere, Mal ve hizmetlere uygulanacak KDV oranlarını tespit eden 17/07/2002 tarihli ve 2002/4480 sayılı Kararname eki listelerde, 30/05/2007 tarih ve 26537 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan 25/05/2007 tarihli ve 2007/12143 sayılı Kararname ile kapsamlı değişiklikler yapılmıştır. Bu değişikliklere ilişkin sektörümüzü ilgilendiren açıklamalarımız aşağıdadır. Kararname ile; YİYECEK İÇECEK İÇİN : 2007/12143 sayılı Kararnamenin 6 ncı maddesiyle II sayılı listenin B bölümüne eklenen 23 üncü sıra ile kahvehane, kır kahvesi, çay bahçesi, çay ocağı, kıraathane, kafeterya, pastane, ayakta yemek yenilen yerler, yemeği pakette satan veya diğer şekillerde yemek hizmeti sunan yerler (hazır yemek şirketleri dahil), lokanta, içkili lokanta, kebapçı ve benzeri yerlerde verilen hizmetlerde uygulanan KDV oranı %18'den %8'e indirilmiştir. Bu düzenleme 01/01/2008 tarihinde yürürlüğe girecektir. Ancak bu yerlerde verilen hizmetler içinde alkollü içecek servisinin de bulunması halinde, hizmetin bu içeceklere ilişkin kısmında %18 KDV oranı uygulanacaktır. Özetle, alkollü içkiler için %18 KDV uygulaması devam edecek olup, diğer içecek ve yiyeceklerde %8 KDV uygulanacaktır. Öte yandan gazino, açık hava gazinosu, bar, dans salonu, diskotek, pavyon, taverna, birahane, kokteyl salonu ve benzeri yerlerde verilen hizmetlerde herhangi bir oran indirimi yapılmadığından buralarda verilen hizmetlere uygulanan KDV oranı % 18 olarak devam edecektir.

5 KDV UYGULAMALARI KONAKLAMA İÇİN : 2. 2007/12143 sayılı Kararnamenin 7 nci maddesiyle II sayılı listenin B bölümüne eklenen 24 üncü sıra ile, otel, motel, pansiyon, tatil köyü ve benzeri konaklama tesislerinde sunulan geceleme hizmetlerinde uygulanan KDV oranı %8 olarak belirlenmiştir. Bu düzenleme 01/01/2008 tarihinde yürürlüğe girecektir. Geceleme hizmeti bu işletmelerde oda veya yer tahsis etmek suretiyle verilen, tesiste günlük yatma-barınma-kalma hizmetidir. Konaklama tesislerinde geceleme hizmetinin dışında ayrıca yemek, eğlence, spor, ütü, kuru temizleme gibi hizmetler de verilebilmektedir. Kararnamede yapılan düzenleme ile bu tür hizmetler Kararnamenin 7 nci maddesiyle eklenen 24 üncü sırası kapsamı dışında tutulmuştur. Konaklama tesisinde verilen bu hizmetlerden geceleme hizmeti satın almaksızın yararlanılması halinde bu hizmetler ayrıca tabi oldukları oranda vergilendirilecektir. Bunun yanı sıra geceleme hizmeti satın alanlara verilen bu hizmetlerin, konaklama tesisleri tarafından ayrıca faturalandırılması ya da geceleme hizmetine ilişkin faturada geceleme bedelinin dışında ayrıca gösterilmesi halinde de indirimli KDV oranı uygulanmayacaktır. Konu ile ilgili uygulama tebliği yayınlanacağı zaman tarafınıza bilgi verilecektir. 2008 Yılı fiyatlarının uygulanmasında, 2007 yılı fiyatlarına KDV (%18) dahil edilerek çıkan fiyatın 2008 yılı için “KDV DAHİL” fiyat olarak uygulanması Birliğimizce önerilmektedir.

6 İSTANBUL TANITIM MATERYALLERİ (KİTAP, CD, HARİTA) TUROB, İSTANBUL’U ÜYELERİNİN KATKISI İLE ULUSLARARASI FUARLARDA ETKİN OLARAK TANITMAKTADIR. Birliğimizce 01.01.2008-31.12.2008 döneminde katılacağımız yurtdışı fuarlarda dağıtılmak üzere ön çalışmaları tamamlanmış olan İngilizce, Almanca, Rusça, İspanyolca, Arapça ve İtalyanca toplam 20.000.-adet İstanbul kataloğu, CD ve Harita baskıya verilecektir. Aynı kataloglar 2004, 2005, 2006 ve 2007 yıllarında katıldığımız fuarlarda dağıtılmış olup, bu yıl sonuna kadar katılacağımız fuarlarda dağıtımına devam edilecek ve tamamı tüketilecektir. T.C. Kültür ve Turizm Bakanlığı’nın almış olduğu karar gereği, yurtdışında Bakanlık standında destinasyon olarak katılınacak fuarlarda, bireysel broşürler yerine, bölgeyi tanıtıcı kitaplara ve tanıtıcı materyallere (CD, harita, vs.) yer verilmektedir. Söz konusu yayınlarda katılımını bildirmeyen veya katkı paylarını göndermeyen üyelerimizin en geç 6 Aralık 2007 tarihine kadar Merkez ofisimize bilgi vermelerini önemle rica ederiz.

7 İSTANBUL TANITIM MATERYALLERİ (KİTAP, CD)

8 2008 YILI ULUSLARARASI FUARLAR Birliğimin internet sayfası www.turob.org.tr “Fuarlar” bölümü aracılığı ile;www.turob.org.tr - Birliğimizce katılımı planlanan yurtiçi/dışı fuarlar listesine, - 2008 Yılında çeşitli ülkelerde yapılacak uluslararası turizm fuarları listesine, - Kültür ve Turizm Bakanlığının katılacağı fuarlar listesine, - Yurtdışı Kültür ve Tanıtma Müşavirliklerine ait iletişim bilgilerine güncel bilgiler halinde ulaşabilirsiniz. Ayrıca, fuar katılımları konusunda her zaman görüş ve önerilerinize açık olduğumuzu belirtiriz.

9 ELEKTRİK İNDİRİMLERİ Ötedenberi 2634 sayılı Turizmi Teşvik Kanununun 16. Maddesi, 2002 yılından bu yana ise sözkonusu 16. Madde’ye müsteniden 2002/4100 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı uyarınca, belgeli yatırım ve işletmelerin elektrik tüketimlerine, bulundukları yerdeki en düşük tarife olan sanayi tarifesinin uygulanmasının yasal bir zorunluluk olduğu, hal böyle iken üye tesislerimizin 02.04.2004 tarihinden sonraki tüketimlerine sanayi tarifesi yerine yüksek ticarethane tarifesinin uygulanmaya başlandığı, bu yasal olmayan uygulamalar karşısında üyelerimiz yargıya başvurmuşlardır. Açılan davalar Üyelerimiz lehine neticelenmekte, bu davalarda ticarethane tarifesine göre ödenmiş olan fatura içeriği tüketimler sanayi tarifesine göre Belediye Tüketim Vergisi ve KDV dahil yeniden hesap edilerek, fazla tahsil edilmiş olan meblağların ödeme tarihlerinden itibaren yürütülecek faizler ile birlikte, üyemiz işletmelere iade edilmesine karar verilmektedir. Öte yandan belgeli yatırım ve işletmelerin elektrik tüketimlerine destek konusunun pek çok mevzuatta yeralması ve özellikle 09.08.2005 tarihli Resmi Gazetede yayınlanan “Yatırımlarda Devlet Yardımları Hakkında Kararın Uygulanmasına İlişkin 2005/1 sayılı Tebliğ” ve Tebliğdeki Bakanlığımıza da büyük yük getiren ve üyelerimizin ancak ödedikten sonra fazla ödemeleri (vergi ve faiz hariç) uzun ve karmaşık bir süreç içinde geri alabilecekleri sistem Sektörde tereddütlere neden olmaktadır. Üyelerimizin haklarını elde etmeleri için çalışmalar yapılarak takip ve sürekli bilgilendirme devam etmektedir.

10 18 Mart 2004 tarih ve 25406 sayılı İlkyardım Yönetmeliği’nin, 16’ncı maddesine göre; “Tüm kurum ve kuruluşlarda istihdam edilen her 20 personel için 1 kişi, ilgili mevzuata göre; ağır ve tehlikeli işler kapsamında bulunan işler kapsamında bulunan işyerlerinde, her 10 personel için 1 kişi olmak üzere, “Temel İlkyardım Eğitimi” sertifikası almış olma gerekmektedir. Aynı zamanda, Turizm Tesislerinin Belgelendirilmesine ve Niteliklerine İlişkin Yönetmeliğin “15’nci maddesi ise; ‘turizm tesislerinde görevli personelin hizmet standardını yükseltmek amacıyla eğitim için gerekli önlemler işveren tarafından alınır ve uygulanır.Turizm işletmeleri personeli, çalışmaları sırasında, işlerine ve görev mahallerine uygun özel ve temiz kıyafet giyerler. Her işletme de, ilk yardım konusunda sertifikalı personel çalıştırılır” hükümleri yer almaktadır Tesislerimizde çalışan personele İlk yardım eğitimleri verilmesi konusunda her iki tarafa da ciddi katma değer yaratabilecek bir işbirliği gerçekleştirdik. Projenin detayları hakkında TUROB Merkez Ofisimizden gerekli bilgiyi alabilirsiniz. Medline Acil Yardım Akademisi; merkezi Almanya’da bulunan ve bu konuda verdiği eğitimlerle tüm dünyada tanınan Johanniter tarafından akredite olmuştur. Sizlerinde bildiği üzere işletmelerimizde; misafirlerimizin, personelimizin, kendimizin başına gelebilecek herhangi bir sağlık hadisesinde, İlkyardım bilgisi hayati önem taşır. Bilinçli bir ilkyardım ise, hayat kurtarır. Tesislerinde çalışan personele, ilkyardım eğitimleri ve sertifikalarını almamış üyelerimizin konuya gerekli önemi vermesini rica ederiz. İLKYARDIM EĞİTİMİ & SERTİFİKASI (TUROB-MEDLINE İŞBİRLİĞİ)

11 Turizm Sektöründe AB Uyumlu Değerlendirme, Yetiştirme ve Sertifikasyon Programı

12 Meslek Standartlarına Göre Düzey Değerlendirme Mesleki Düzeye Uygun Belge Verme Öğrenme Gereksinimi İçinde Olanlara Seçenekli Eğitim Programları Önererek, Kariyer Gelişimlerine Yardım Etme Programların Amacı ve Genel İlkeler

13 A. Sektör Çalışanları B. Sektör Dışı Katılımcılar Değerlendirme-Belgeleme Eğitim-Belgeleme Değerlendirme-Belgeleme KİMLER BAŞVURABİLİR?

14 Önbüro Hizmetleri Kat Hizmetleri Kat Hizmetleri Yiyecek-İçecek Servisi Yiyecek-İçecek Servisi Mutfak Mutfak Değerlendirme ve Eğitim Programları

15 Değerlendirme Süreci Sistem İşleyişi OPERASYONEL Başvuru Bilgilendirme Toplantısı programın amacı bölüm içerikleri ölçme yöntemleri değerlendirme kriterleri standardizasyon teknikleri teorik-uygulama değerlendirmeleri sektördeki son değişimler

16 Yazılı Sınav Uygulama Değerlendiriciler gerekli gördükleri takdirde adaylara bir araştırma konusu verebilir ve aşağıda belirtilen değerlendirme yöntemleri ile adaylardan mesleki bilgi ve tecrübelerini aktarmaları isteyebilir.

17 Araştırma Konuları Sunum Rapor Senaryo Grup Tartışması İş Deneyimi Sergileme Video, Fotoğraf gösterisi Diagram çalışması

18 A. Herbir konu başlığına ilişkin kriterler bulunmaktadır. 1.Rezervasyon İşlemleri Bir otel işletmesinde bulunabilecek oda tipleri ve bunların özelliklerini açıklayabilmeli ve oda fiyatı hesaplanırken oda tiplerinin ne şekilde dikkate alınacağını belirtebilmelidir. Oda-kahvaltı, HB, FB, her şey dahil kavramlarını bilmeli ve oda fiyatının hesaplanmasında bunların ne şekilde dikkate alınacağını açıklayabilmelidir. Bir otel işletmesinde oda dışında sunulan ürün ve hizmetlerin neler olduğunu bilmeli ve bu ürün ve hizmetlerin satışının arttırılmasında üzerine düşen sorumluluğun bilincinde olmalıdır. Upselling tekniğinin ne olduğunu birkaç örnek ile açıklayabilmelidir. Rezervasyonda kullanılan formları tanımalı ve bunların ne amaçla kullanıldığını açıklayabilmelidir. Rezervasyonun hangi yollarla gelebileceğini bilmeli, rezervasyon çeşitlerini sıralayabilmelidir. Rezervasyon sistemlerini sıralamalı ve bunları kısaca açıklayabilmelidir. Rezervasyon sürecini bilmeli ve açıklayabilmelidir. No-show kavramını bilmeli, ne tür rezervasyon iptalleri yaşanabileceğini anlatabilmelidir. Oda fiyatının hesaplanması konusunda hangi yöntemleri kullanabileceğini bilmeli ve bu yöntemlerin mantığını açıklayabilmelidir. Rezervasyonla ilgili istatistiksel işlemler hakkında yeterli bilgi sahibi olmalıdır. Uygulama Sistem İşleyişi Örnek:Önbüro T OI

19 BTEC Ön Büro Bölümü Değerlendirme Formu B. Adaylar herbir konu başlığı altında yer alan kriterlere ilişkin hazırlanmış sorular ile değerlendirilir.

20 Sertifikasyon Süreci Temel Düzey Orta Düzey İleri Düzey

21 Programların Adaylara Kazandıracağı Nitelikler Mesleki Nitelik Düzeylerinin Belirlenmesi Uluslararası Geçerliliği olan Sertifikalar ile Başarıların Devamının Sağlanması Etkin Kişisel Kariyer Planlaması Danışmanlık Hizmetleri

22 Ücretler & Ayrıntılı Bilgiler ÜCRETLER* A) Temel Düzey375 YTL+KDV B) Orta Düzey500 YTL+KDV C) İleri Düzey700 YTL+KDV Ayrıntılı bilgilere Birliğimiz internet sayfası www.turob.org.tr aracılığı ile ulaşabilirsiniz. www.turob.org.tr * Ücretler sadece sınavlar için belirlenmiştir. Adayın 3 kez sınava girme hakkı bulunmaktadır. Eğitimler ilgili üniversiteler aracılığı ile ayrıca ücretlendirilecektir.

23 ÖNÜMÜZDEKİ DÖNEMDE YAPILACAK BAZI ÖNEMLİ ETKİNLİKLER OSTEOPOROZ KONGRESİ (7-12 NİSAN 2008) 5.000 Kişi FORMULA 1 (09-10-11 MAYIS 2008) HEMOFİLİ (1-5) 4.000 Kişi, GASTROINTESTINAL (10-13) 1.500 Kişi, DÜNYA EKONOMİ (22-25) 1.250 Kişi, PERİTON DİYALİZİ (20-24) 2.000 Kişi KONGRELERİ (HAZİRAN 2008) PERİNATAL (10-13 EYLÜL 2008) 2.500 Kişi DÜNYA SU FORUMU (15-22.03.2009) 5.000 Kişi UEFA KUPA FİNALİ ( MAYIS 2009) IMF TOPLANTISI (6-7.10.2009) 7.000-10.000 Kişi DÜNYA BASKETBOL ŞAMPİYONASI (2010) AVRUPA KÜLTÜR BAŞKENTİ İSTANBUL (2010) DÜNYA SALON ATLETİZM ŞAMPİYONASI (2012) Bu ve benzeri büyük organizasyonlarda uygulanacak fiyatlarınız Kültür ve Turizm Bakanlığınca onaylanan tarifelerinizin üzerinde olmamalıdır. Aksi takdirde cezai müeyyideler uygulanabilir. 2008 ve sonraki yıllarda onaylatılacak fiyat tarifelerinizde bu hususa dikkat edilmesini öneririz.


"TUROB İSTANBUL 1. BÖLGE (BEYOĞLU, ŞİŞLİ, BEŞİKTAŞ, SARIYER) ÜYELER TOPLANTISI GRAND ÖZTANIK HOTEL 29 KASIM 2007." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları