Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

1 1-ENQA’ nın YÖ’ deki Ayak İzleri 2-ENQA ve YÖ Kalite Güvence Yönetmeliği 3-Yönetmelik Doğrultusunda yapılanma 4-YÖ Süreçler Kazanımlar Bir Uygulama Bakış.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "1 1-ENQA’ nın YÖ’ deki Ayak İzleri 2-ENQA ve YÖ Kalite Güvence Yönetmeliği 3-Yönetmelik Doğrultusunda yapılanma 4-YÖ Süreçler Kazanımlar Bir Uygulama Bakış."— Sunum transkripti:

1 1 1-ENQA’ nın YÖ’ deki Ayak İzleri 2-ENQA ve YÖ Kalite Güvence Yönetmeliği 3-Yönetmelik Doğrultusunda yapılanma 4-YÖ Süreçler Kazanımlar Bir Uygulama Bakış Açısı

2 2 http://yok.gov.tr/documents/10279/30217/yuksekogretimde_yeniden_yapilanma_66_soruda_bologna_2010.pdf/f3ec7784-e89d-4ee0- ad39-9f74532cd1dc?version=1.0 10 Standart 43 İlke İÇ Kalite Güvence Kurum Kalite Güvencesi

3 3 2000 2015 ESG- Rev. ENQA’ ın dönüşümü European Association For Quality Assurance Bologna Süreci Başlangıcı ENQA- Kuruluşu European Network for Quality Assurance 2004 İç Kalite Gü. Dış Kalite Gü. Ajansları Çeşitlilik, Bütünsellik ve Yakınsama temelli Ülkelere Özgün Kıyaslanabilir Performans Göstergelerine ve Metodolojilere sahip Kalite Güvence Çerçeveleri 2005 ESG Avrupa Kalite Güvence Regülatörünün Oluşturulması 1999 2007 EQAR 2012 13 Ülkeden 28 Ajans Kayıtlı IU-Innovation Union www.eqar.eu/register/search.html 2014- 18 ülke 37 ajans ENQA’ nın AYAK İZLERİ 2020IU

4 4 YÖ Kurum. Aka. Değer. ve Kal. Geliş. Yönet. YÖ Kur. Aka. Değer. ve Kal. Geliş. Komisyonu YÖ Kurum. Aka. Değer. ve Kalite Geliş. Rehberi 2006 2007 MEÜ Aka. Değer. ve Kalite Geliştirme Esasları ENQA-ESG Şubat 2005 20 Eylül 2005 YÖK YÖDEK 30 Eylül 2005 Rehber 1.0 Rehber 1.1 03.02.2009MEÜ-ADEK Avrupa Kalite Güvence Standart ve İlkeleri YÖ Kurum. Aka. Değer. ve Kalite Geliş. Rehberi

5 5 ESKİ ile YENİ Farkı ESKİ AKADEMİK YENİ YENİ KURUMSAL Eğitim-Öğretim Araştırma İdari Hizmetler İç Dış Kalite Güvencesi Akreditasyon YÖ Yeterlilikler Çerçevesi Tüm Kurumsal Kalite Gel. Çalışmaları Gösterge Tabanlı-Veri Toplamaya Dayalı Tüm Çalışmaların Kalite Güvencesi

6 Yeni Kalite Güvence Yönetme liği Tümünü Kapsıyor AVRUPA İŞBİRLİĞİ ALANI İşbirliği EHEA-AYA AVRUPA YÜKSEK ÖĞRETİM ALANI ERA AVRUPA ARAŞTIRMA ALANI Kalite Ar&Ge http://ec.europa.eu/research/era/index_en.htm http://www.h2020.org.tr / http://ec.europa.eu/programmes/horizon2020/en 6

7 7 Konsültasyon ve İcra Ekibi

8 8 TEMEL ARAYIŞIMIZ UYGULAMAK İÇİN BİR METOD Ve BİR TEKNOLOJİ ’ ye Karar verilmeli BİR YÖNETMELİĞİ

9 9 EQUIP EQUIP EUA has become a partner in the EQUIP (Enhancing Quality through Innovative Policy and Practice) project (2015-2018) EQUIP Yüksek Öğretim Kalite Güvence Yönetmeliği Uygulama Usul ve Esasları/Rehberi - BEKLENMEKTE TEMEL ARAYIŞIMIZ Metodoloji Arayışları

10 10 REFERANS TARAFI

11 11 Yeni Kalite Güvence Yönetmeliği ve Aktörleri 23 Temmuz Sayı:29423 Yüksek Öğretim Kalite Kurulu Dış Değerlendirici Yükseköğretim Kalite Komisyonu - MEÜ İç Değerlendirmeci Dış Değerlendirme Kuruluşu Raporlar Üst Çerçeveler Kapsam Yetki ve Sorumluluklar Türkiye YÖ Yeterlilikler Çerçevesi Ulusal Yeterlilikler YÖ Değerlendirme ve Kalite Güvencesi Durum Raporu – YÖK YÖ Kurumu "Performans Değerlendirme Raporu" – MEÜ-Kamuya Eğitim Öğretim Araştırma İdari Hizmetler İç Kalite Güvencesi Dış Kalite Güvencesi Akreditasyon Süreçleri MEÜ İç Değerlendirme Raporu – YÖK’ e Strateji Plan ile bütünleşik Performans Programı ile bütünleşik Faaliyet Raporu ile bütünleşik Dış Değerlendirme Raporu (5 yılda bir) Kalite Değer.Tescil Bel. Dış Değerlendirici (YÖK) İlgili YÖ Kurumunun yetkilendirdiği YÖ KK Tarafından Yetkilendirme/Tescil Belgesi

12 ISO 9001 – Operasyonel-Performans Tabanlı – Misyona Dönük - Kalite Yönetim Sistemi 12 Bologna Süreci-1999 ENQA ESG EQAR YÖK KG Yönetmeliği İç Kontrol Standartları EU-ICS-2003 TR-İKS-2006 Eylem Planları - 2007 KG Durum Raporu LisansY.Lisans Doktora QA in Doctoral Education Salzburg II Recommendations FEDEK VEDEK TPD MIAK AKREDİTASYON DERNEKLERİ Anayasa Madde 130 YÖ Süreç Başlıkları 1-Eğitim-Öğretim 2-Bilimsel Araştırma 3-Topluma Hizmet 5018-2003 Stratejik Hedefler ve Performans Programı US-COSO-1992 MÜDEK TEPDAD EPDAD VİZYON MİSYON FAALİYET BİLGİ SİTEMİ Stratejik-Kontrol Tabanlı-Vizyona Dönük COBIT Kalite Güvence/Kalite Kontrol Tabanlı CONFORMANCE TSE EN ISO 18001 TSE EN ISO 14001TSE EN ISO 27000 BOLOGNA-AKTS-DE Faaliyet Raporları/3 er aylık TSE EN ISO 17025; TURKAK-ÇB TSE EN ISO 17024; MYK-TURKAK COBIT (BT mimarisi), ISO/IEC 27000 (bilgi güvenliği), IEC 15408(bilgi güvenliği test standardı), ISO/IEC 38500(BT mimarisi yönetişim standardı), ITIL(BT süreç kütüphanesi), TOGAF, PMBOK(proje yönetim), PRINCE2(süreç temelli proje yönetimi) SAHADAKi DURUM

13 ÇÖZÜM ÖNERİSİ 13 FEDEK VEDEK TPD MIAK MÜDEK TEPDAD EPDAD Rektör/Rektör Yrd. Kalite Güvence Koordinatörü KAPSAMKAPSAM Eğitim-Öğretim Eğitim-Öğretim Araştırma Faal. Araştırma Faal. İdari Hizmetler İdari Hizmetler RaporRapor İç Değerlendirme Stratejik Plan Stratejik Plan Performans Prog. Performans Prog. Faaliyet Raporu Faaliyet Raporu İle Bütünleşik Alt Komisyonlar Kalite Güvence Koordinatörlüğü ISO-TSE-TURKAKISO-TSE-TURKAK 9001-14001-17025-17024 1/2

14 14 ÇÖZÜM ÖNERİSİ 2/2 Kalite Güvence Koordinatörü Part 1: Standards and guidelines for internal quality assurance 1.1 Policy for quality assurance 1.2 Design and approval of programmes (17024) 1.3 Student-centred learning, teaching and assessment 1.4 Student admission, progression, recognition and certification 1.5 Teaching staff 1.6 Learning resources and student support 1.7 Information management 1.8 Public information 1.9 On-going monitoring and periodic review of programmes 1.10 Cyclical external quality assurance KGKÜYELERİ

15 15 PERFORMANS TARAFI

16 İlk Çıkışİkinci ÇıkışÜçüncü Çıkış Lisans Derecesi Doktora derecesi Y.Lisans Derecesi 1. İş Süreci2. İş Süreci3. İş Süreci SÜREÇLER/FONKSİYONLAR 3 İŞ SÜRECİ + Yaklaşık 300 Civarı İş Akışı

17 A.2. TL.1 A.2 FR.1 A.2 A.3 A.4 A.5 A.1 A.2.T.2 A.2 FR.2 A.2 FR.3 A.2 SR A.2 KY A.2.PR.1 PR-Prosedür TL-Talimat FR-Form SR-Sorumlu KY-Kayıt Yeri PER-Performans Ölçütü MEV-Mevzuatı A.2 PER A.2 MEV 17 Yüksek Lisans ve Doktora Eğitim Öğretim Yönetmeliği SÜREÇLERE BPM Gözü İle Bakmak ENQA-ESG, ISO 9001:2015, IKS, EFQM, YOK Kalite Güvence Yönetmeliği,Yüksek Öğretim Yasa, Yönetmelik ve Esaslarındaki ilgili süreç kriterleri doğrultusunda, BPM, BPMN 2.0 standardı, PI-Süreç Zekâsı, SOA-Servis Odaklı Mimari, EAI-Kurumsal Entegrasyon, XML, XSLT, XSD – XML Şemaları, Web 2.0 & Ajax, Nesne-yönelimli teknolojiler, Web servisleri, SOAP vs …. UYUMLULUK

18 BPM Süreçleri Modellemek BPM- BUSINESS PROCESS MANAGEMENT Süreçleri Modellemek Ve SONRA SÜREÇ MOTORUNA İŞİ SÜREÇ MOTORUNA BIRAKMAK YÖ SÜREÇLERİNE BT GÖZÜ İLE BAKMAK

19 19 Kurum içinde delege edilen işlerin BPM ile modellenmiş süreçler veya fonksiyonlar üzerinden delege edilmesi kurum içindeki İŞ DELEGASYON ATIKLARI’ İŞ DELEGASYON ATIKLARI’ nı da ortadan kaldıracak ve yönetimsel tıkanmaların önüne geçilecektir. Bu şekilde, anlık olarak kurumdaki tüm delegasyonlar görülebilecek ve yeni kararlar bu doğrultuda verilecektir. Örneğin bir iş delege edilmiş, iş bitmiş ama delegasyon halen devam ediyor. Bu bir nevi atık ve temizlenmesi gerekiyor yoksa kurumsal kanser ortaya çıkar. Kim hangi işi yapıyor ve ne durumda… BPM ile Kurum İçi Delegasyon Atık ’ larını temizlemek Ve süreçleri dinamik yönetmek https://www.businessprocessincubator.com/content/business-process-management-system-methodology-benefits/

20 20 SON SÖZ

21 21 Teşekkürler Mersin Bilişim Danışmanlık Ltd. 0 532 6025502 abdi.kurt@yahoo.com Mersin Bilişim Danışmanlık Ltd. 0 532 6025502 abdi.kurt@yahoo.com


"1 1-ENQA’ nın YÖ’ deki Ayak İzleri 2-ENQA ve YÖ Kalite Güvence Yönetmeliği 3-Yönetmelik Doğrultusunda yapılanma 4-YÖ Süreçler Kazanımlar Bir Uygulama Bakış." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları