Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

“DÜADEKK Paylaşım Toplantıları” Ekim 2009, DİYARBAKIR

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "“DÜADEKK Paylaşım Toplantıları” Ekim 2009, DİYARBAKIR"— Sunum transkripti:

1 “DÜADEKK Paylaşım Toplantıları” Ekim 2009, DİYARBAKIR
T.C. Yükseköğretim Kurulu “DÜADEKK Paylaşım Toplantıları” Ekim 2009, DİYARBAKIR Yrd.Doç.Dr.İsmail YILDIZ (EFQM Ulusal Kalite Ödülü Değerlendiricisi) Biyoistatistik ve Tıbbi Bilişim ABD Öğretim üyesi DÜADEKK Danışmanı/D.Ü.Bologna Uzmanı

2 TANIŞMA

3 DÜADEKK PAYLAŞIM TOPLANTILARI
PROGRAM DÜADEKK PAYLAŞIM TOPLANTILARI Saat İçerik Tanışma, Paylaşım Toplantısıyla İlgili Açıklamalar Bologna Süreci-Uz. Aslı AYDEMİR SP Süreci-Yrd.Doç.Dr.İsmail YILDIZ EFQM Süreci-Uz.Yazgım Akyıl DEMİR Çay-Kahve Arası ADEK Süreci-Uz.Gülay BAYSAL UİP Süreci-Uz.Esra ÇEVİK Değerlendirme/ Soru-Cevap

4 Kalite Yönetiminin Gelişimi
Son Ürün Muayenesi ( ) İstatistiki Kalite Kontrolü ( ) Toplam Kalite Kontrolü ( ) Toplam Kalite Yönetimi ( ) (Sürekli kurumsal gelişim, sürekli kalite iyileştirme, değerlendirme ve gözden geçirme, yönetişim….. )

5 Sürekli Kurumsal Gelişim
Tüm paydaşların dengeli memnuniyeti Müşteri Memnuniyeti Çalışan Temel ve Stratejik Ortakların Faaliyet Sonuçları Müşteriler İçin Hatasız, profesyonel, nazik, zamanında, uygun maliyetle kaliteli hizmet verilmesi Çalışanlar için etkin liderlik, eğitimler, gerekli teşvik ve desteklerle, uygun bir ortam oluşturulması Mali sonuçların başarılı olması Diğer sonuçların başarılı olması

6 DEĞERLENDİRME ve GÖZDEN GEÇİRME (Ölçme, Öğrenme ve İyileştirme)
İstatistik; verilerin toplanmasına, düzenlenmesine, özetlenmesine, sunulmasına ve analiz edilmesine olduğu kadar; bu analizlerden geçerli sonuçlar çıkarmasına ve mantıklı kararlara varılmasına ilişkin bilimsel yöntemlerle ilgilenir. Çünkü; “ Ölçemediğinizi anlayamazsınız ! ” “ Ölçemediğinizi iyileştiremezsiniz! ” “ Ölçemediğinizi yönetemezsiniz! ”

7 DİCLE ÜNİVERSİTESİ AKADEMİK DEĞERLENDİRME VE KALİTE GELİŞTİRME KOORDİNATÖRLÜĞÜ (DÜADEKK)
Çalışanların, Müşterilerin, Hissedarların ve Tedarikçilerin beklentilerini dengeli bir şekilde karşılamak üzere, üniversitemizin bütün faaliyetlerinin sürekli olarak iyileştirmesini koordine edip; dünya çapında kalite seviyesine ulaşması ve rekabet gücünün artması için uygun ortamlar oluşturması bağlamında; İnovasyon, Kalite, Akreditasyon ve Stratejik Yönetim konularında Üniversite içinde ve dışında koordinasyonu sağlamak amacıyla, 01 Eylül 2008 tarihinde kurulmuştur.

8 DÜADEKK Rektörlük binası 1. kattaki 2 oda’da, 1 koordinatör, 1 Danışman ve 4 uzmanıyla; Akademik Değerlendirme ve Kalite Geliştirme (ADEK) Kurulu, Stratejik Planlama (SP) Kurulu, Kurumsal Değerlendirme-Periyodik İyileştirme ve İzleme (KDP) Kurulu, Avrupa Kalite Yönetimi Vakfı Mükemmellik Modeli (EFQM) Kurulu, Uluslararası İlişkiler ve Projeler(UİP) Kurulu ile Bologna Eş Güdüm Komisyonu (BEK) olmak üzere üniversite genelinde 6 kurula sekreterya görevi yapmaktadır.

9 DÜADEKK üniversite genelinde;
Akademik Değerlendirme ve Kalite Geliştirme Stratejik Yönetim Kurumsal Değerlendirme Periyodik İyileştirme ve İzleme EFQM Mükemmellik Modeli Uluslararası İlişkiler ve Projeler Bologna İnovasyon Akreditasyon Süreçlerini yerleştirerek kurumsallaştırmayı tamamlamak ve sürekli iyileştirmeler yaparak üniversitenin geleceğini şekillendirmeyi hedeflemektedir.

10 DÜADEKK’te YAPILAN ÇALIŞMALAR
Üniversite genelinde Öğrenci, Akademik ve İdari personele uygulamak üzere memnuniyet anketleri yapıldı (Eylül 2008). Üniversite genelinde Özdeğerlendirme yapıldı (Eylül 2008). DÜADEKK organizasyon el kitabı hazırlandı (Ekim 2008). Tüm birim temsilcileriyle 2 toplantı yapıldı ve kararlar alındı. ADEK, SP, EFQM ve UİP kurullarıyla 2 toplantı yapıldı ve kararlar alındı. Üniversitenin Misyon, Vizyon ve Temel Değerlerinin revize edilmesi sağlandı.

11 DÜADEKK’te YAPILAN ÇALIŞMALAR
DÜADEKK web sayfası hazırlandı. Rektörlük Organizasyon Şeması revize edildi. Stratejik Plan( ) revizyon çalışması başlatıldı ve her hafta SP kurulunun toplanması sağlandı (Ekim 2008). EFQM Mükemmellik Modeli kriterleri çerçevesinde 3 proje iyileştirildi ve Avrupa Kalite Vakfı ve Türkiye Kalite Derneğinin ortak kararıyla “EFQM Mükemmellikte Kararlılık” belgesi alındı (Kasım 2008). 2008 yılı Memnuniyet anketleri (Öğrenci, Akademik ve İdari Personel, Ders Veren Öğretim Üyesi, Toplum) yapıldı (Aralık 2008). 2008 yılı ADEK raporu çalışmaları başlatıldı (Aralık 2008).

12 DÜADEKK’te YAPILAN ÇALIŞMALAR
2008 Yılı Özdeğerlendirme anketi tüm birimlere uygulandı (Aralık 2008). Bologna Süreci Çalışmaları başlatıldı (Ocak 2009). 2008 yılı ADEK raporu hazırlanıp, YÖK’e gönderildi (Mart 2009). 2008 yılı ADEK raporu 50 adet çoğaltılarak üniversitenin tüm birimlerine gönderildi. Stratejik Plan( ) revizyon çalışması tamamlandı (Mart 2009)

13 DÜADEKK’te YAPILAN ÇALIŞMALAR
Tüm birimler için “İç Değerlendirme Süreci” başlatıldı (Mayıs 2009). Birim BEK değerlendirme rapor formatı hazırlandı (Temmuz 2009). Birimlerden gelen ders bilgi paketleri incelendi ve her birim için BEK değerlendirme raporu düzenlendi (Ağustos 2009). Tüm birimle için BEK değerlendirme raporu kapsamında İyileştirilmesi gereken alanlar belirlendi ve ilgili birime gönderilmesi sağlandı (Eylül 2009). DÜADEKK Paylaşım Toplantıları başlatıldı(Ekim-2009)

14 SORU-CEVAP

15 Mükemmellik Yolculuğunuzda
Başarılar Dileriz.... Daha fazla bilgi için;


"“DÜADEKK Paylaşım Toplantıları” Ekim 2009, DİYARBAKIR" indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları