Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

BİLGİSAYAR VE ÖĞRETİM TEKNOLOJİLERİ EĞİTİMİ ÖZEL ÖĞRETİM YÖNTEMLERİ

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "BİLGİSAYAR VE ÖĞRETİM TEKNOLOJİLERİ EĞİTİMİ ÖZEL ÖĞRETİM YÖNTEMLERİ"— Sunum transkripti:

1 BİLGİSAYAR VE ÖĞRETİM TEKNOLOJİLERİ EĞİTİMİ ÖZEL ÖĞRETİM YÖNTEMLERİ

2 MÜNAZARA TARTIŞMA TEKNİĞİ
TUBA KILIÇ

3

4 Herhangi bir konu üzerinde zıt düşüncelerin karşılıklı olarak savunulmasına Münazara denir.

5 Münazarada önemli olan "savunma" dır.

6 MÜNAZARA AŞAMALARI 1. Münazara için genellikle üçer ya da dörder kişilik iki grup kurulur. 2. Gruplardan birisi işlenecek konuya olumlu, diğeri ise olumsuz yönden savunmalıdır. Yani, bir grup "tez", diğer grup ise "antitez" i almalıdır.

7 3. Her grubun kendi başkanı olmalıdır. 4
3.Her grubun kendi başkanı olmalıdır. 4.Münazara yapacak kişileri değerlendirecek bir "jüri" seçilmelidir. 5. Olumlu tezin savunulması, olumsuzdan daha kolay olduğu için, konuşmaya, olumlu tezi savunan gruptan biri başlamalıdır.

8 6. Münazaranın sonunda jüri belirlenen kriterlere , değerlendirme ölçütlerine göre birinciyi seçer. 7. Münazara sonunda öğretmen de dersle iligili değerlendirme ve açıklama yapar.

9 Anahtar Kelimeler Belirler Açıklar Listeler Tartışır Örnek verir.
Sonuç çıkarır.

10 HEDEF VE KAZANIMLAR Öğrenmede öğrenciler arasındaki etkileşime bu etkileşimden doğan planlı işbirliği çok önemlidir. Öğrenciler arasındaki yarışma yerine takımlar arasındaki yarışma söz konusudur. Öğrencilerin başarı ya da başarısızlığı bireylerden çok takıma aittir.

11 Öğrencilerin konuşma yeteneği gelişir, yorum becerileri artar.
Öğrenciler, farklı konular üzerinde fikir üretme, kendi fikrini savunma yetisi kazanırlar. Empati yapmayı sağlar. Fikre saygı göstermeyi öğrenmeyi sağlar.

12 Başkaları ile iletişim ve etkileşim olanağı sunar.
Kendine güven duygusu kazandırır. Kendi eksiklerini görmeyi sağlar. Beyninizi sürekli aktif tutmayı sağlar. Analitik düşünme sağlar.

13 BALIK KILÇIĞI DÜŞÜNME TEKNİĞİ
SÜMEYYE UZUN

14 Balık Kılçığı Düşünme Tekniği
‘Ishikawa diyagramı’ olarak da bilinir.Öğrencilerin bir problem durumunu derinlemesine incelemesini sağlayan bir tekniktir.Balık kılçığı yöntemi , problemlerin çözümünde ,analitik düşünme ve çok sayıda fikir üretme amaçlarıyla kullanılır.

15 Tüm öğrencilerin derin ve nesnel bir görüş kazanmalarını ve problemin çeşitli bölümleri arasındaki önemli ilişkileri görmesini ve problem üzerinde yoğunlaşmasını sağlar. Yöntem beyin fırtınası tekniği kullanılarak etkinleştirilir

16

17 Kullanım Alanları Belirli bir konu, sorunla ilgili herkesin düşünmesi gerektiğinde, Sorunun asıl nedenleri hakkında herkesin çözüm önerilerini görmek istediğimizde, Nerelerden veri toplamak gerektiğini saptamada, Sosyal çalışmaları organize etmede,

18 Balık kılçığı diyagramını oluşturma:
Nedenleri tespit edilecek problemin başlığı diyaramın baş kısmına yazılır. Daha sonra balığın omurgasına oklar çizilir ve okların üzerine nedenler ve doğuracağı sonuçlar yazılır.

19

20

21 Yöntemin yararları: Problem çözme sürecini daha düzenli hale getirir.
Herkesin dikkatini bir noktaya toplamasını sağlar. Birlikte çalışmayı ,gerçeği aramayı, değişik görüşlere açık olmayı ve karşıt görüşlerin ortaya çıkmasını sağlar. Verilerin toplanmasını ve konuya bilimsel yaklaşmayı sağlar. Tüm sorunlara uygulanabilir.

22 KAYNAKÇA Bilgisayar Ve Öğretim Teknolojileri Eğitimi Özel Öğretim Yöntemleri-SAMİ ŞAHİN ercantmgc.files.wordpress.com Bilgisayar ve öğretim tek. Eğitimi özel öğretim yöntemleri1-2(Sami Şahin)


"BİLGİSAYAR VE ÖĞRETİM TEKNOLOJİLERİ EĞİTİMİ ÖZEL ÖĞRETİM YÖNTEMLERİ" indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları