Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Din Hizmetlerinde SORUN ÇÖZME YÖNTEM VE TEKNİKLERİ

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "Din Hizmetlerinde SORUN ÇÖZME YÖNTEM VE TEKNİKLERİ"— Sunum transkripti:

1 Din Hizmetlerinde SORUN ÇÖZME YÖNTEM VE TEKNİKLERİ
Doç. Dr. Süleyman AKYÜREK

2 Din Hizmetlerinde karşılaşılan sorunlar nelerdir? Örnek ???
Sorun alanları nelerdir????

3 Sorun; BİREYİN KARŞILAŞTIĞI GÜÇLÜKLERDİR
Sorun; BİREYİN KARŞILAŞTIĞI GÜÇLÜKLERDİR. Şüphe ve belirsizlik uyandıran herhangi bir şey. BİREY + DURUM + DENGESİZLİK = PROBLEM = ÖĞRENME

4 Din Hizmetlerinde “İyi sorun çözme becerisinde sahip birisinin özellikleri neler olmalıdır?
DÜŞÜNELİM !!!!

5 Sorun çözme yaklaşımları nelerdir? Şu anda sorunlara nasıl yaklaşıyoruz? Örnek???
Sorunların çözümünde yapılan hatalar nelerdir?

6 PROBLEM ÇÖZME YAKLAŞIMLARI NELERDİR?
Deneme – Yanılma Hazır modelleri kullanma Kavrayarak çözme

7 İYİ DÜŞÜNMENİN ÖZELLİKLERİ
1. Problemin varlığını sezme yeteneği 2. Problemin ne olduğunu anlama yeteneği 3. Problemi zihinde tutma yeteneği 4. hipotez kurma yeteneği ve hızlılığı 5. Varsayımları saptama ve çözüm yolunu kesin bir şekilde ifade etme yeteneği 6. çözüm yollarını etraflıca inceleyebilme yeteneği

8 7. Sağlam olmadığına kanaat edilen hipotezi atma yeteneği ve hızlılığı
8. Kararlarda acele etmeme durumu 9. Varılan kararları yeniden kontrolden geçirme yeteneği ve hızlılığı 10. uygulama becerisi ve hızlılığı

9 Problem çözmede izlenen yol
1. Problemi sınırlandırarak tespit etme (farkına varma), 2. Problem ve sebepleri hakkında bilgi toplama 3. Problemin çözümü için hipotezler (denenceler) oluşturma 4. Düşünülen çözüm yollarının probleme uygunluklarını araştırma 5.Denenceleri test edip kabul ya da ret etme 6. Uygulama, önerilerde bulunma.

10 Problem Çözme Yöntemini Uygulama Etkinlikleri
Problemin Anlaşılması Bilginin Toplanması Problem Çözme Yönteminin Aşamaları Değerlendirme Bilginin Çözümü Ve Yorumu Uygulama Seçeneklerin Değerlendirilmesi En iyi Seçeneğin Bulunması

11 Eldeki bilgiler Gerekli olan bilgiler a) hazır olan b) aranması gereken

12 Karar verme: seçenekleri inceleme
Karar verme ölçütü nedir? A) Mutlaka olmalı B) Gerekir: çok fazla istenen C) Olabilir: olsa iyi olurdu.

13 Sonuçları Değerlendirme:
Açık sonuçlar --- Gizli/örtük sonuçlar Çözümler aynı zamanda yeni problemlerin de tohumlarıdır.

14 Sonuç Penceresi: Olumlu Olumsuz Siz Diğerleri

15 D.O.N ? Karar verme sürecinden sonra UYGULAMAya geçilir. Uygulamada DÖNÜŞÜ OLMAYAN NOKTA yı belirlemek çok önemlidir? Nerede, artık geri dönülemez?

16 Öneriler: A- Problem Çözümüne Başlama
Neyi Çözmek isteğine karar vermek Problemle ilgili bilgileri açık ve seçik olarak zihne yerleştirmek Problem üzerinde değişik yollar kullanarak çalışma Her türlü eleştiriye açık olma

17 B- Değişik Fikirler Üretme
Değişik yaklaşımlar üretme; çok sayıda fikir üretme Alışılmışın dışında fikirler üretme Muhtemel çözümleri düşünme Düşünürken zihni serbest bırakma, belli noktalara takılmama.

18 C – Fikirleri Değerlendirme
Yeni fikirleri gerçek durumla karşılaştırma Probleme değişik açılardan bakmaya çalışma Yapılanları gözden geçirerek, unutulanlar olmadığından emin olma Problemdeki şaşırtıcı noktaları bulma ve ona göre düşünme

19 Dikkat Edilecek hususlar
Din hizmetlerinde problemin çözümü için gerekli materyal ve kaynaklar kolaylıkla sağlanamayabilir. Çok zaman alan bir yöntemdir. Sürekli “Problem” üzerinde çalışmaktan dolayı din hizmetini yürüten idareci veya görevliler olumsuz tavır geliştirebilir.

20 Harcanan emek, enerji ve zamana değmeyebilir.
Problem oluşturma bazen yöneticilerle, cemaat ile ya da diğer ilgililerle anlaşmazlığa neden olabilir. Önemli sosyal problemleri anlayacak olgunluğu erişmemiş cemaate bu yöntemi uygulamak güçleşir.


"Din Hizmetlerinde SORUN ÇÖZME YÖNTEM VE TEKNİKLERİ" indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları