Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Yaşam Boyu Öğrenme Prof. Dr. Ali ŞEN.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "Yaşam Boyu Öğrenme Prof. Dr. Ali ŞEN."— Sunum transkripti:

1 Yaşam Boyu Öğrenme Prof. Dr. Ali ŞEN

2 İnsan Kendi Yaşamını Kendi Yetenekleri ve Kendi İradesi ile Kurar!
Değerli Öğrencilerimize Prof. Dr. Ali ŞEN Akdeniz KARPAZ Üniversitesi

3 Yaşam Boyu Öğrenme Nedir?
Bireyin tüm yaşamı boyunca kişilik sosyal ve mesleki alandaki gelişimini amaçlayan bir kavramdır. İyi vatandaş, iyi insan ve güçlü insan için vazgeçilmez bir yaklaşımdır. Bireyin yaşamını bir başkasının desteğine ihtiyaç duymadan sürdürebilmesinin temel taşıdır.

4 Yaşam Boyu Öğrenme Nedir?
Yaşam Boyu Öğrenim kişilerin hayatları boyunca örgün, yaygın ve gayrıresmi öğrenme faaliyetleri yoluyla edindikleri deneyimlerin bütününü içerir. Yaşam Boyu Öğrenme ilkesi; öğrenme yanlızca okulda gerçekleşmez evde, müzede, işte, kütüphanede ve yaşamın sürdüğü her yerde devam eder.

5 Neden Yaşam Boyu Öğrenme Önemlidir?
Değişime ayak uydurabilmek için, Dünya vatandaşı olmak için, İyi ve etkili işler yapabilmek için, Farklı topluluklara dahil olduğunuzda kabul görmek için,

6 İnisiyatif ve Girişimcilik Sosyal ve Toplumsal Yetkinlikler Kültürel Farkındalık Ve İfade Avrupa Konseyi ve Parlamentosu başarılı Yaşam Boyu Eğitim için sekiz yetkinlik alanı önermektedir. End Öğrenmeyi Öğrenme Ana Dilde İletişim Digital Yetkinlikler Yabancı Dilde İletişim Matematiksel Yetkinlikler

7 İnisiyatif ve Girişimcilik Sosyal ve Toplumsal Yetkinlikler Kültürel Farkındalık Ve İfade Sözlü ve yazılı dili etkin bir şekilde kullanarak farklı sosyal ve kültürel ortamlara uygun şekilde duygu ve düşünceleri ifade edebilme, ve kavramları yorumlama ve ifade etmedeki başarılı dilsel etkileşim yetilerimizin bütünüdür. End Öğrenmeyi Öğrenme Ana Dilde İletişim Digital Yetkinlikler Yabancı Dilde İletişim Matematiksel Yetkinlikler

8 İnisiyatif ve Girişimcilik Sosyal ve Toplumsal Yetkinlikler Kültürel Farkındalık Ve İfade İngilizce’deki farklı sosyal ve kültürel ortamlara uygun şekilde duygu ve düşünceleri ifade, ve kavramları yorumlama ve ifade etmedeki başarılı dilsel etkileşim yetilerimizin bütünüdür. Bu yetiler dildeki yeterliliğin yanısıra kültürdeki yeterlilikleri de içerir. End Öğrenmeyi Öğrenme Ana Dilde İletişim Digital Yetkinlikler Yabancı Dilde İletişim Matematiksel Yetkinlikler

9 İnisiyatif ve Girişimcilik Sosyal ve Toplumsal Yetkinlikler Kültürel Farkındalık Ve İfade Günlük yaşamda bir dizi sorunu çözmek için matematiksel düşünme ve uygulama yeteneğidir. Bilim ve teknolojideki temel yeterlilikler, doğayı açıklamada bilgi ve yöntemleri uygulamak ve analitik düşünceyi kullanmaktır. End Öğrenmeyi Öğrenme Ana Dilde İletişim Digital Yetkinlikler Yabancı Dilde İletişim Matematiksel Yetkinlikler

10 İnisiyatif ve Girişimcilik Sosyal ve Toplumsal Yetkinlikler Kültürel Farkındalık Ve İfade End Kendinden emin ve eleştirel bir şekilde bilgi toplumu teknolojilerine (IST) hakimiyet ve iletişim teknolojisini (ICT) kullanabilme temel becerilerini içerir; Öğrenmeyi Öğrenme Ana Dilde İletişim Digital Yetkinlikler Yabancı Dilde İletişim Matematiksel Yetkinlikler

11 İnisiyatif ve Girişimcilik Sosyal ve Toplumsal Yetkinlikler Kültürel Farkındalık Ve İfade Öğrenme ile ilgili olan, kişinin kendi ihtiyaçları doğrultusunda, yöntem ve fırsatlardan yararlanarak, bireysel olarak veya gruplar halinde, kendi ihtiyaç ve öğrenim yöntemleri ve fırsatları değerlendirerek kendi öğrenimini takip ve organize etme yeteneğidir. End Öğrenmeyi Öğrenme Ana Dilde İletişim Digital Yetkinlikler Yabancı Dilde İletişim Matematiksel Yetkinlikler

12 İnisiyatif ve Girişimcilik Sosyal ve Toplumsal Yetkinlikler Kültürel Farkındalık Ve İfade İki farklı beceriden oluşan yetenekler kümesidir. Sosyal beceri, kişilerarası ve kültürler arası yetkinlikler , ve bireylerin çalışma hayatında daha etkin ve yapıcı bir şekilde katılmalarını sağlayacak toplumsal becerilerin tamamını oluşturur. End Öğrenmeyi Öğrenme Ana Dilde İletişim Digital Yetkinlikler Yabancı Dilde İletişim Matematiksel Yetkinlikler

13 End Fikirleri eyleme dönüştürme yeteneğidir.
İnisiyatif ve Girişimcilik Sosyal ve Toplumsal Yetkinlikler Kültürel Farkındalık Ve İfade Fikirleri eyleme dönüştürme yeteneğidir. Belirlenen hedeflere ulaşmak için projeler planlamak ve yönetmek; yaratıcılık, yenilikçilik ve risk alma yetilerini kullanmak anlamına gelir. End Öğrenmeyi Öğrenme Ana Dilde İletişim Digital Yetkinlikler Yabancı Dilde İletişim Matematiksel Yetkinlikler

14 İnisiyatif ve Girişimcilik Sosyal ve Toplumsal Yetkinlikler Kültürel Farkındalık Ve İfade Müzik, sahne sanatları, edebiyat ve görsel sanatlar gibi farklı medyalarda çeşitli fikirlerin, deneyimlerin ve duyguların yaratıcı bir şekilde ifade edebilme yetkinliği ile bu tür uygulamaları takdir edebilme becerilerini öngörür. End Öğrenmeyi Öğrenme Ana Dilde İletişim Digital Yetkinlikler Yabancı Dilde İletişim Matematiksel Yetkinlikler

15 İnisiyatif ve Girişimcilik Sosyal ve Toplumsal Yetkinlikler Kültürel Farkındalık Ve İfade End Öğrenmeyi Öğrenme Bu alanlar ile ilgili bilgileri ve yetkinlikleri tanımak bireyin kendi vizyonu ve sorumluluğu alanına girmektedir. Aynı alanlarda farklı bireyler , farklı yetkinliklere ve değişik seviyelerde ihtiyaç duyabilirler. Ana Dilde İletişim Digital Yetkinlikler Yabancı Dilde İletişim Matematiksel Yetkinlikler

16 İnisiyatif ve Girişimcilik Sosyal ve Toplumsal Yetkinlikler Kültürel Farkındalık Ve İfade KAZANMA EŞİĞİ Öğrenmeyi Öğrenme Ana Dilde İletişim Digital Yetkinlikler Tüm bu yetkinlikler birer aşı gibidir. Bireyi yanlıştan korumakla kalmaz, toplumun önde gelenlerin arasına katılmasını sağlar. Yabancı Dilde İletişim Matematiksel Yetkinlikler

17 KAZANMA EŞİĞİ Ana dilde yazılı ve sözlü iletişimde biraz daha iyi
İnisiyatif ve Girişimcilik Sosyal ve Toplumsal Yetkinlikler Kültürel Farkındalık Ve İfade KAZANMA EŞİĞİ Öğrenmeyi Öğrenme Ana Dilde İletişim Digital Yetkinlikler Ana dilde yazılı ve sözlü iletişimde biraz daha iyi Yabancı Dilde İletişim Matematiksel Yetkinlikler

18 İnisiyatif ve Girişimcilik Sosyal ve Toplumsal Yetkinlikler Kültürel Farkındalık Ve İfade KAZANMA EŞİĞİ Öğrenmeyi Öğrenme Ana Dilde İletişim Digital Yetkinlikler Yabancı dilde konuşma ve yazma becerilerinde biraz daha iyi Yabancı Dilde İletişim Matematiksel Yetkinlikler

19 İnisiyatif ve Girişimcilik Sosyal ve Toplumsal Yetkinlikler Kültürel Farkındalık Ve İfade KAZANMA EŞİĞİ Öğrenmeyi Öğrenme Ana Dilde İletişim Digital Yetkinlikler Analitik Düşünme ve Problem çözme becerilerinde biraz daha iyi, Yabancı Dilde İletişim Matematiksel Yetkinlikler

20 İnisiyatif ve Girişimcilik Sosyal ve Toplumsal Yetkinlikler Kültürel Farkındalık Ve İfade KAZANMA EŞİĞİ Öğrenmeyi Öğrenme Ana Dilde İletişim Digital Yetkinlikler Digital teknolojilerde ve onların etkili iletişim kullanımında biraz daha iyi, Yabancı Dilde İletişim Matematiksel Yetkinlikler

21 KAZANMA EŞİĞİ Öğrenme becerilerini geliştirmede biraz daha iyi
İnisiyatif ve Girişimcilik Sosyal ve Toplumsal Yetkinlikler Kültürel Farkındalık Ve İfade KAZANMA EŞİĞİ Öğrenmeyi Öğrenme Ana Dilde İletişim Digital Yetkinlikler Öğrenme becerilerini geliştirmede biraz daha iyi Yabancı Dilde İletişim Matematiksel Yetkinlikler

22 İnisiyatif ve Girişimcilik Sosyal ve Toplumsal Yetkinlikler Kültürel Farkındalık Ve İfade KAZANMA EŞİĞİ Öğrenmeyi Öğrenme Ana Dilde İletişim Digital Yetkinlikler Sosyal becerilerde ve toplumsal sorumluluklarda biraz daha iyi, Yabancı Dilde İletişim Matematiksel Yetkinlikler

23 İnisiyatif ve Girişimcilik Sosyal ve Toplumsal Yetkinlikler Kültürel Farkındalık Ve İfade KAZANMA EŞİĞİ Öğrenmeyi Öğrenme Ana Dilde İletişim Digital Yetkinlikler İnisiyatifi ele almada ve bilinçli girişim becerilerinde biraz daha iyi Yabancı Dilde İletişim Matematiksel Yetkinlikler

24 İnisiyatif ve Girişimcilik Sosyal ve Toplumsal Yetkinlikler Kültürel Farkındalık Ve İfade KAZANMA EŞİĞİ Öğrenmeyi Öğrenme Ana Dilde İletişim Digital Yetkinlikler Kültürel farklılıkları algılama ve kendini ifade edebilmede biraz daha iyi Yabancı Dilde İletişim Matematiksel Yetkinlikler

25 İnisiyatif ve Girişimcilik Sosyal ve Toplumsal Yetkinlikler Kültürel Farkındalık Ve İfade End Öğrenmeyi Öğrenme Akdeniz KARPAZ Üniversitesi Öğrencileri Danışman Öğretim Üyeleri aracılığı ile destek alabilirler. Böylece gelişim alanları ile vizyonları arasında güçlü bağlar kurabilirler Ana Dilde İletişim Digital Yetkinlikler Yabancı Dilde İletişim Matematiksel Yetkinlikler

26 Yaşam Boyu Öğrenme Yaşamınızı Tasarlayın Yaşamınızı Planlayın
Planlarınızı Uygulayın Değerlendirin! Geliştirin Kim Olmak İstiyorsun? Ne yapmak istiyorsun? Yaşamdan neler elde etmek istiyorsun? Neler yapacaksın? Yapacakların sana istediklerini verecek mi? Bunları nasıl yapacaksın? Yapma İradesi Göster! En İyi şekilde yap! Erteleme ve kendin yap! Sonuçları Değerlendir! Hatalardan Öğren! Öğrendiklerini Kullan! Geliştirmeyi Planla! Kendini daha iyi yapacak yönde geliştir! Yenilikçi Ol!

27 Akdeniz KARPAZ Üniversitesi
Yeterliliklerin Onayı Dönem Sonu Değerlendirme Özgeçmiş Güncelleme Akdeniz KARPAZ Üniversitesi ÖĞRENCİLERİ İçin YAŞAM BOYU ÖĞRENME Yetkinlikleri GELİŞTİRME MODELİ Dinlediğiniz için Teşekkür Ederim. Faaliyetlerin Takibi Dosyaların Teslimi Gelişim Planı Hazırlama Öğrenci Öz Değerlendirme Danışman ile Birlikte Değerlendirme


"Yaşam Boyu Öğrenme Prof. Dr. Ali ŞEN." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları