Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

İŞ BİRLİĞİNE DAYALI ÖĞRENME

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "İŞ BİRLİĞİNE DAYALI ÖĞRENME"— Sunum transkripti:

1 İŞ BİRLİĞİNE DAYALI ÖĞRENME
Halil İbrahim KAYA ORTAK ÖĞRENME

2 Aktif Öğrenme Aktif öğrenme bireyin ilgi, ihtiyaç ve yeteneklerini dikkate alan, bireye çoklu öğrenme ve değerlendirme fırsatları sunan bir yaklaşımdır.

3 Öğrenme bireysel bir etkinliktir.
Aktif öğrenme neden gereklidir? Aktif öğrenme, öğrencinin üzerine yapılacak bir iş değil öğrencinin yapacağı bir iş olarak görülür. Öğrenme bireysel bir etkinliktir.

4

5 Aktif öğrenmede öğrenci kazanımları
Öğrenciler liderlik ve takım çalışması becerileri kazanırlar. Öğrencilerin yazılı ve sözlü iletişim becerileri gelişir. Yaşam boyu öğrenme beceri ve alışkanlıkları kazanırlar.

6 Aktif öğrenmede öğrenci kazanımları
Öğrenciler kendi üstün ve zayıf yanlarını tanıma imkanı bulurlar, kendi tutum ve değerlerini keşfederler. Öğrencilerin olaylara bilimsel bakma ve bilimsel araştırma becerileri gelişir.

7 Aktif öğrenmede öğrenci kazanımları
Öğrenciler başkalarını tanıma imkanı bulurlar. Öğrenciler öğrenmeye karşı yüksek bir motivasyona sahip olurlar. Öğrenciler hayatta karşılaşacakları sorunları çözme becerileri kazanırlar. Öğrenciler farklı zeka boyutlarını geliştirme fırsatı bulurlar.

8 Aktif öğrenmede öğrenci kazanımları
Öğrenciler; anlamlı, kalıcı ve farklı durumlara uygulanabilir nitelikte bilgiler edinirler. Öğrencilerde sorumluluk duygusu gelişir. Öğrenciler yeni öğrenme stratejileri geliştirirler.

9 Aktif öğrenme yöntemleri
Projeye dayalı öğrenme, Probleme dayalı öğrenme, İşbirlikçi öğrenme, Kavram haritaları ..vb

10 ? İş birliğine dayalı öğrenme, öğrencilerin küçük gruplar oluşturarak bir problemi çözmek ya da bir görevi yerine getirmek üzere ortak amaç uğruna birlikte çalışma yoluyla bir konuyu öğrenme yaklaşımıdır.

11 İLKELERİ; Öğrenme en az 2 en çok 6 kişilik gruplar içinde olur.
Grup içindeki etkileşim önemlidir. Bireysel yarışmadan çok gruplar arası yarışma esastır. Öğrencilerin başarı ya da başarısızlığı bireye değil gruba aittir

12 İLKELERİ; Gruplar heterojendir.
Bireylerin bilişsel , sosyal ve duygusal yönleri gelişir. Öğretmen tüm çalışmalara rehberlik yapar. Grup içinde kalıtım, sorumluluk alma be sağlıklı iletişim sağlanabilir

13 AMACI : Öğrencilerin ortak bir amaç doğrultusunda küçük gruplar halinde, birbirlerinin öğrenmelerine yardım ederek çalışmalar yapmalarıdır.

14 AVANTAJLARI  Düşük yetenekli öğrencilere problem çözme ve üst düzey düşünme becerileri kazandırır. Başkalarının fikirlerine saygılı olmayı kazandırır. Hoşgörülü olma, empati kurma yeteneğini kazandırır. Tartışmayı öğretir. Demokratik yaşam alışkanlıklarını kazandırır. Eğitimi ve öğretimi eğlenceli hale getirir.

15 Öz saygı ve öz yeterlilik duygularını geliştirir.
Grup içerisinde işbirliği, sorumluluk, paylaşma gibi değerleri geliştirir. Başarı ve başarısızlık grup üyeleriyle paylaşılır. Öğrencileri aktif hale getirir. Öğrencileri güdüleyerek dikkatlerini sürdürmelerini sağlar.

16 DEZAVANTAJLARI  Güveni az olan öğrenciler gruba ait olmakta zorlanabilirler. Sorumluluk taşımayanlar, öğrenmek isteyenleri engelleyebilirler. Daha yetenekli öğrenciler daha az beceri gösterebilirler. Üst düzey yetenekli öğrenciler grup üstünde baskı oluşturabilirler.

17 DEZAVANTAJLARI  Grup başarısı bir anlamda bireysel çaresizliğe dayanır. Sorumluluk paylaşıldığı için zamanın boşa geçme riski vardır. Grup öğrenmeye karşı gelebilir. Yıkıcı tartışmalar yaşanabilir.

18 İşbirlikli Öğrenmenin Temel Öğeler
Olumlu Dayanışma/Bağımlılık (Positive Interdependence) Bireysel Sorumluluk (Individual Accountability) Yüzyüze Etkileşim (Face-to-face Interaction) Sosyal/Toplumsal Beceriler (SocialSkills) Grubun Kendini Değerlendirmesi (Group Processing)

19 İşbirliğine Dayalı Öğrenme Teknikleri
Takım Oyun Turnuvaları Tekniği Öğrenci Takımları Başarı Grupları Tekniği Ayrılıp Birleşme Tekniği (Jigsaw) Küçük Grupla Öğrenme Tekniği Grup Araştırması Yöntemi

20 Öğretmen ön bilgi verdikten sonra konu ile ilgili materyali dağıtır.
İşbirliğine Dayalı Öğrenmenin Uygulanması (Takım Oyun Turnuvaları Tekniği) Öğrenciler; Beceri, cinsiyet ve yarışçı özelliklerine göre 4-5 kişilik takımlara ayrılır. Her hafta turnuva yapılır ve her takımın görevi turnuvaya katılacak arkadaşını hazırlamaktır. Öğretmen ön bilgi verdikten sonra konu ile ilgili materyali dağıtır. Her grup kendisini temsil edecek olanı hazırlar. Turnuva masaları hazırlanır Her takımdan bir veya iki öğrenci yarışır ve aldıkları puan takımın puan hesabına yazılır. Her hafta turnuva masasındaki öğrenci değişir.

21 ÖĞRENCİ TİMLERİ –BAŞARI GRUPLARI

22 Öğrenciler 4-5 kişilik takımlara ayrılır.
İşbirliğine Dayalı Öğrenmenin Uygulanması (Öğrenci Takımları Başarı Grupları Tekniği) Öğrenciler 4-5 kişilik takımlara ayrılır. Takımlar kendi içlerinde çalıştıktan sonra bir test uygulanır. Öğrenciler testten aldıkları puana göre başarı sırasına dizilir. En başarılı 6 öğrenci 1. grup, sonraki 2. grup vb… olarak ayrılır. 1. gruptakiler takımlarına 8, 2. gruptakiler örneğin takımlarına 6, 3. gruptakiler örneğin takımlarına 4 puan kazandırırlar. Her öğrenci becerisi ve başarısı oranında takımına katkı getirir. Öğrenci kendisini kendi başarı grubundakilerle karşılaştırır.

23 Grup Çalışması Düzeni

24 Düşün-Birlikte Çalış-Paylaş

25 Grubun her üyesi alt konunun bir bölümünü alır.
İşbirliğine Dayalı Öğrenmenin Uygulanması (Küçük Grupla Öğrenme Tekniği) 2-6 kişilik gruplar, öğretmenin belirlediği ana konunun alt konularından birini seçerek araştırırlar. Grubun her üyesi alt konunun bir bölümünü alır. Kendi grup arkadaşlarıyla tartışırlar. Sınıfa sunu yaparlar. Öğrenciler bu sunuyu değerlendirir.

26 İşbirliğine Dayalı Öğrenmenin Uygulanması (Grup Araştırması Yöntemi)
Bir konu alt konulara ayrılarak gruplara dağıtılır Grup üyeleri bu alt konuyu bölümlere ayrılır ve iş bölümü yapılır. Her bir grup üyesi diğer grup üyelerinin çalışmasına bağımlıdır. Öğrenciler arası iletişim sağlanır İletişim ve sosyal becerilerinin gelişmesi için etkinlikler yapılabilir Öğretmen rehberdir.

27 İşbirliğine Dayalı Öğrenmenin Uygulanması (Grup Araştırması Yöntemi)
Burada Öğrenciler; Bir plan geliştirerek bu planı uygularlar Bilgi toplayarak, bir probleme çözüm getirirler Araştırmalarından elde ettikleri bilgileri paylaşırlar.

28 AYRILIP BİRLEŞME

29 İşbirliğine Dayalı Öğrenmenin Uygulanması (Jigsaw)
Takımların oluşturulması Isınma etkinlikleri Takımlarda konu ve görev dağılımının yapılması Diğer gruplarla etkileşim Takım içi etkinlikler Değerlendirme

30 Takımların oluşturulması
2-6 kişiden oluşan takımlar Takımlar heterojen olmalıdır, tüm takımların başarı düzeyleri birbirine yakın olmalıdır

31 Isınma etkinlikleri Gruba ad verme, Grubun sloganını belirleme
Düşün-tartış-yaz-paylaş

32 Takımlarda konu ve görev dağılımının yapılması
Konu alt bölümlere ayrılır ve öğrencilere bu alt konular verilir Takım içerisinde görevler belirlenir: Lider, Kaynak sağlayıcı, Denetçi, Özetleyici, Araştırmacı, Kayıtçı, Destekleyici, Gözlemci-sorun giderici Her oturumda bu görevler değişmelidir.

33 Diğer gruplarla etkileşim
Aynı alt bölümden sorumlu olan, farklı takımlardaki öğrencilerin birleşerek etkileşim grupları oluşturması Elde ettikleri kazanımları özetlerler.

34 Jigsaw-Takımları    Ev Takımları
(karışık olarak 5 veya 6 kişiden oluşmaktadır) Uzman Takımları (her uzman takımında her bir ev takımından 1 kişi yer almaktadır) Jigsaw-Takımları

35 Takım içi etkinlikler Etkileşim gruplarında çalışan öğrencilerin elde ettikleri kazanımları takımlara dönerek diğer arkadaşlarına aktarmaları ve tartışmalarıdır.

36 Değerlendirme Takım içerisindeki etkinliklerin öğrenciler tarafından değerlendirilmesi, Bireysel değerlendirme; yapılan bir sınavla öğrencilerin bireysel olarak değerlendirilerek elde ettikleri puanların takım lehine yazılması

37 Dinlediğiniz İçin Teşekkürler
Halil İbrahim KAYA


"İŞ BİRLİĞİNE DAYALI ÖĞRENME" indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları