Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

İŞBİRLİĞİNE DAYALI ÖĞRETİM YAKLAŞIMI. İşbirliğine dayalı öğrenme; öğrencilerin sınıf ortamında küçük karma guruplar oluşturarak (cinsiyet, başarı durumu,

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "İŞBİRLİĞİNE DAYALI ÖĞRETİM YAKLAŞIMI. İşbirliğine dayalı öğrenme; öğrencilerin sınıf ortamında küçük karma guruplar oluşturarak (cinsiyet, başarı durumu,"— Sunum transkripti:

1 İŞBİRLİĞİNE DAYALI ÖĞRETİM YAKLAŞIMI

2 İşbirliğine dayalı öğrenme; öğrencilerin sınıf ortamında küçük karma guruplar oluşturarak (cinsiyet, başarı durumu, yaş, kişisel özellikler vb.) ortak amaç doğrultusunda, akademik bir konuda birbirlerinin öğrenmelerine yardımcı oldukları, genelde gurup başarısının değişik yollarla ödüllendirildiği bir öğrenme yaklaşımıdır.

3 İŞBİRLİĞİNE DAYALI ÖĞRENMENİN ÖZELLİKLERİ: Guruplar en az iki en fazla beş öğrenciden oluşmalıdır. Öğrencilerin gurup içinde etkileşimleri öğrenme lerinde etkili olur.

4 Gurup içinde biz duygusu oluşturur. Kazanmak veya kaybetmek guruba aittir. Guruplar arasında yarışma söz konusudur. Öğrenciler sadece bilişsel yönden değil sosyal ve duyuşsal yönden de gelişir. Sorumluluk duyguları gelişir.

5 İŞBİRLİĞİNE DAYALI ÖĞRENMENİN GEREKLİLİĞİ Başarıyı arttırır. Üst düzeyde öğrenme gerçekleşir Özsaygıyı geliştirir. Yarışma ortamı oluşturur

6 İşbirliğine dayalı öğrenmede öğrenme 3 şekilde olur: 1- Bireysel olarak 2- Birlikte 3- Rekabetçi sınıf ortamı

7 İşbirliğine dayalı öğrenmenin farlılıkları: 1)Bireysel ve yarışmacı sınıf atmosferinden daha fazla sinerji ve güdülenme sağlar. Bağlılık duygusu olumlu enerjinin artmasını sağlar. 2)Öğrenciler birbirlerinden öğrenirler, geleneksel sınıf yapısına göre birbirlerine daha çok yardımcı olurlar. 3)Karşılıklı etkileşim bireysel çalışmalara göre daha fazladır. Bu etkileşim sadece bilişsel işlerde değil sosyal işlerde de gözlenir.

8 4)İşbirliği, olumlu duyguların birbirlerine artarak aktarılmasına yardımcı olur, yalnızlık ve yabancılaşmayı azaltır, diğer insanlara karşı olumlu bakış açısı geliştirir. 5)İşbirliğine dayalı öğrenme bireyin özsaygısını artırmakla kalmaz öğrenme düzeyini de artırır. 6)Öğrencilerin birlikte iş görmeleri çalışma kapasitelerini artırmalarını sağlar.

9 İşbirliğine dayalı öğrenmenin işlevleri: 1-DAYANIŞMA:Grup üyelerinin her birinin, gruptaki diğerlerinin de öğrenmesinden sorumlu oldukları bilincine sahip oluşunu ifade eder. Grup üyeleri, eğer üyelerden birisi dahi başarısız olursa tüm grubun başarısız sayılacağının bilincindedirler. Böyle bir pozitif dayanışma grup üyelerinin tamamını, yapabileceklerinin en iyisini yapmaya maksimum düzeyde motive eder.

10 FUTBOL MAÇI BİR TAKIM ÇALIŞMASIDIR. İŞBİRLİĞİNE DAYANIR.

11  2-BİREYSEL SORUMLULUK: Grup üyelerinin her biri, kendisine düşen görevi en iyi şekilde yerine getirmek sorumluluğu ile yükümlüdür.

12 3-YÜZYÜZE ETKİLEŞİM: Grup üyeleri arasında yüz yüze etkileşimin artması, üyelerin birbirine karşı sorumluluk duygusunun, akıl yürütme ve sonuç çıkarma yetilerinin gelişmesini ve sosyal dayanışmanın artmasını sağlar.Bu nedenle grup üyelerinin yüzyüze oturmasında yarar vardır.

13 4-SOSYAL BECERİLER: Öğrenme çabalarının etkili ve verimli olması, kişiler arası iletişim becerilerinin yanında diğer sosyal becerilerin de kullanılmasını gerektirir. Eğer grup üyeleri birbirini yeterince tanımıyor, birbirine güvenmiyor, birbiriyle etkili iletişim kuramıyor ve birbirine yeterince destek olamıyorsa iş birliğine dayalı öğrenme çabalarından alınacak verim düşer.

14 5-GRUBUN KENDİNİ DEĞERLENDİRMESİ: Grup üyelerinin, bireysel ve grup amaçlarını ne düzeyde gerçekleştirip gerçekleştiremediklerini değerlendirmesini ve birlikte çalışma becerilerinin geliştirilerek devam ettirilmesini ifade eder. Grup, üyelerin hangi etkinliğinin yararlı ve hangilerinin yararsız olduğuna, hangi etkinliklere devam edilmesi, hangilerinin değiştirilmesi gerektiğine tartışarak karar vermelidir

15 İş birliğine dayalı öğrenme metodu: Çocukların öğrenmeleri yanında onların çeşitli yönlerden gelişimlerini de olumlu yönde etkilemektedir. Öğrencilere, özellikle günümüzde “başarının sırrı” olarak ifade edilen ekip çalışması (team work) becerisinin kazandırılmasında, sosyal becerilerinin geliştirilmesinde ve iyi arkadaşlık ilişkilerinin oluşturulmasında oldukça etkili bir metottur. İş birliğine dayalı öğrenme metodu: Çocukların öğrenmeleri yanında onların çeşitli yönlerden gelişimlerini de olumlu yönde etkilemektedir. Öğrencilere, özellikle günümüzde “başarının sırrı” olarak ifade edilen ekip çalışması (team work) becerisinin kazandırılmasında, sosyal becerilerinin geliştirilmesinde ve iyi arkadaşlık ilişkilerinin oluşturulmasında oldukça etkili bir metottur.

16 İş birliğine dayalı öğrenme metodu problem çözme ve yaratıcı düşünme yetilerinin kazandırılmasında da etkili bir araçtır. Bireysel ve yarışmacı öğrenme metotlarından farklı olarak bu metot, problemleri çözüme kavuşturmak için öğrencilerin birlikte çalışması esasına dayanır. Bir probleme birlikte çözüm aramak, daha fazla çözüm önerisi üretmek demektir. Yaratıcı düşünmenin en etkili araçlarından olan“beyin fırtınası”(brain storming) da birlikte çalışmayı gerektiren bir stratejidir. İş birliğine dayalı öğrenme metodu problem çözme ve yaratıcı düşünme yetilerinin kazandırılmasında da etkili bir araçtır. Bireysel ve yarışmacı öğrenme metotlarından farklı olarak bu metot, problemleri çözüme kavuşturmak için öğrencilerin birlikte çalışması esasına dayanır. Bir probleme birlikte çözüm aramak, daha fazla çözüm önerisi üretmek demektir. Yaratıcı düşünmenin en etkili araçlarından olan“beyin fırtınası”(brain storming) da birlikte çalışmayı gerektiren bir stratejidir.

17  Akademik başarı üzerindeki olumlu etkilerinin yanında yüksek özgüven (self-esteem), empatik yaklaşım, iletişim becerileri, problem çözme, yaratıcı ve eleştirel düşünmenin gelişimine de büyük katkılar sağlar………

18


"İŞBİRLİĞİNE DAYALI ÖĞRETİM YAKLAŞIMI. İşbirliğine dayalı öğrenme; öğrencilerin sınıf ortamında küçük karma guruplar oluşturarak (cinsiyet, başarı durumu," indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları