Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

GRUPLA TARTIŞMA TEKNİKLERİ ELİF ŞİRİNGÜL EPO TEZSİZ YÜKSEK LİSANS ÇAĞDAŞ ÖĞRENME YAKLAŞIMLARI Yard. Doç. Dr. GÜZİDE ÖNER.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "GRUPLA TARTIŞMA TEKNİKLERİ ELİF ŞİRİNGÜL EPO TEZSİZ YÜKSEK LİSANS ÇAĞDAŞ ÖĞRENME YAKLAŞIMLARI Yard. Doç. Dr. GÜZİDE ÖNER."— Sunum transkripti:

1 GRUPLA TARTIŞMA TEKNİKLERİ ELİF ŞİRİNGÜL EPO TEZSİZ YÜKSEK LİSANS ÇAĞDAŞ ÖĞRENME YAKLAŞIMLARI Yard. Doç. Dr. GÜZİDE ÖNER

2 TARTIŞMA Tartışma, bir konu üzerinde öğrencileri düşünmeye yöneltmek, iyi anlaşılmayan noktaları açıklamak ve verilen bilgileri pekiştirmek amacıyla kullanılan bir yöntemdir. Tartışma yöntemi, bir konunun grupça veya sınıfça tartışılarak işlenmesidir.Bu yöntem daha çok bir konunun kavranması aşamasında karşılıklı olarak görüşler ortaya konurken,bir problemin çözüm yollarını ararken ve değerlendirme çalışmalar yaparken kullanılır.

3 Bu açıdan bakıldığında buluş yoluyla öğretim yaklaşımında ve kavrama düzeyindeki davranışların kazandırılmasında kullanılır diyebiliriz.

4 TARTIŞMANIN ÖZELLİKLERİ
Öğretmen-öğrenci etkileşimi söz konusudur. Öğrencilere geçmiş yaşantılarından örnekler vermesi için imkan sağlar. Öğrencilerin bir konu üzerinde kendi düşüncelerini söylemesini ve yorum yapmasını sağlar. Analiz, sentez ve değerlendirme gücü kazandırır.

5 TARTIŞMADA DİKKAT EDİLECEK HUSUSLAR
Öğretmen tartışılacak konu ya da sorunu önceden belirlemeli. Sınıfta topluca tartışma yapılacaksa, öğretmen soruyu sorup bunu tüm sınıfın tartışmasını istemeli. Grup tartışması yapılacaksa aynı konu sınıfta oluşturulacak küçük gruplar içerisinde tartışılmalı, daha sonra topluca tartışılmaya geçilmeli. Bir konu bölümler halinde ayrı ayrı gruplarda tartışıldıktan sonra toplu tartışma çalışması, ders sona ermeden muhakkak yapılmalı.

6 Bir konu ile ilgili okunacak kaynak kitapların listesi önceden verilmişse o konu üzerindeki tartışma sınıfta daha sonra hep birlikte yapılmalı. Tartışma yapılırken önemli hususlar tahtaya yazılmalı.(Tartışmanın amacı nedir?Hangi tür tartışma tekniğine yer verilecektir?)vb… Tartışmaya dersin tümü ayrılmamalı. Öğrencilerin düşünce ve görüşlerini rahatça söylemelerine imkan sağlanmalı. Bütün öğrencilerin tartışmaya katılmaları sağlanmalı.

7 TARTIŞMA TEKNİKLERİ SERBEST TARTIŞMA KÜME ÇALIŞMASI
FISILTI(VIZILTI) GRUPLARI KOMİSYON SEMİNER MÜNAZARA AÇIK OTURUM SEMPOZYUM FORUM KONFERANS PANEL

8 TARTIŞMA TEKNİKLERİ MÜNAZARA
İki grubun, dinleyiciler ile bir jüri önünde bir konuyu ele alarak iki karşıt tezi savunmalarıdır.Münazara sonunda jüri galip tarafı bildirir. Münazara da taraflar, karşıt tezi çürütmek ve kendi tezlerini üstün kılmak görevini üzerlerine alırlar.Burada amaç gerçeği aramak değil her ne pahasına olursa olsun davayı kazanmaktır.Münazaralar daha çok ileri sınıflardaki öğrencilerin ve yetişkinlerin yapabilecekleri bir tartışma biçimidir.

9 Fazla bilimsel olmamakla birlikte bir fikri savunma,söz ustalığı,çabuk cevap hazırlama gibi yetenekleri geliştirdiği için sıklıkla kullanılan bir yöntemdir. Münazara konusu öğrencilere önceden verilerek onlardan konu ile ilgili hazırlık yapmaları istenir. Gruplar verilen süre içerisinde konu ile ilgili kendi görüşlerinin haklılığını savunurlar. Diğer grubun görüşlerini ve fikirlerini de çürütmeye çaba sarf ederler. Münazarada genellikle her biri 4-5 öğrenciden oluşan iki grup ve bir de dinleyici grubu vardır.

10 Münazara; öğrencilerde, bir fikri savunmayı veya çürütmeyi hedeflediği çabuk ve tutarlı düşünmeyi ve etkili söz söylemeyi gerektirdiği için öğretim açısından oldukça faydalıdır. Bu teknikte önemli olan gerçeği aramak yada bulmak değil konuyu daha iyi savunabilmektir. Fazla bilimsel olmamakla birlikte BİR FİKRİ SAVUNMA, SÖZ USTALIĞI, ÇABUK CEVAP HAZIRLAMA gibi yetenekleri geliştirdiği için sıklıkla kullanılan bir tekniktir.

11 Tartışmanın sonunda kazanan grup jüri tarafından açıklanır
Tartışmanın sonunda kazanan grup jüri tarafından açıklanır. Münazarada genellikle bir de dinleyici grubu vardır. Bu grup beğendikleri konuşmacıyı alkışlayarak jüriyi etkilemeye çalışır. Öğretmen isterse münazaradan sonra ele alınan konu üzerinde büyük grup tartışması da yapabilir.  Münazara hem bireysel hem de grup halinde uzun süre çalışmayı ve hazırlığı gerektirir. Öğrencileri bir çok kaynaktan yararlanmaya teşvik eder.

12 Münazara bir yarışma değildir, bir fikir tartışması olmalıdır.
       Eğitim-öğretimde münazara uygulanırken özellikle şu esasların dikkate alınması gerekir  Münazara bir yarışma değildir, bir fikir tartışması olmalıdır. Gösterişe düşkün, ağzı kalabalık tipler yerine konuya inanmış tipler ekibe seçilmelidir. Ekiptekiler hem kendi savunacakları tezi hem de karşı tezi iyice bilmeye çalışmalıdır. Konu karşı tez biçiminde seçilmelidir. NOT:  Münazaranın bir sınırlılığı da bireyleri inanmadığı bir düşünceyi açıklama ve savunma durumuna düşürmesidir.

13 Münazarada Dikkat Edilmesi Gereken Kurallar
Öğretmen konuyu ve konu ile ilgili iki karşıt tezi kendi ya da sınıfça önceden belirlenmelidir. Münazara için kendi ya da bir öğrenci genel başkan olarak belirlenmelidir. Münazara için iki ekip ve her ekipten birer başkan seçilmelidir. İki ekibin hazırlanması için belli bir süre tanınmalı ve münazara günü önceden ilan edilmelidir. Münazara günü, sınıf içindeki öğrencilerden bir jüri ve jüri başkanı seçilmelidir.

14 Hangi ekibin önce başlayacağı kura ile belirlenmeli ve her üyenin kaç dakika konuşacağı söylenmelidir. Hangi ekibin daha fazla puan aldığını jüri belirlenmeli, sonuç jüri başkanınca genel başkana iletilmeli ve genel başkan tarafından ilan edilmelidir. İzleyenlerin münazara sırasında alkışlanmalarına izin verilmeli ancak tartışmalara katılmaları önlenmelidir. Münazaradan sonra sınıfta öğretmen tarafından ana tezler özetlenmeli ve/veya büyük grup tartışması yapılmalıdır.

15 TARTIŞMANIN YARARLARI
Demokratik bir yöntemdir. Öğrenciler tartışma yoluyla öğrenirler. Öğrencilerin konuşma, soru sorma ve soru cevaplama yetenekleri gelişir. Tartışma, öğrenciler arasında arkadaşlıkları pekiştirir. Öğrenciler düşüncelerini açıkça ifade etme şansı bulurlar. Bir sorunun çeşitli çözüm yollarının olduğunu öğrenirler.

16 Kendi kendilerini disipline etmeyi öğrenirler.
Öğretmen, öğrencilerini tanıma şansını yakalar. Tartışma daha çok öğrenci yaşantılarına dayanır. Öğrencilerde var olan ilgiyi genişletir. Öğrenciyi derse aktif olarak katar. Öğrenciye bildiğini ortaya koyma fırsatı sağlar.

17 TARTIŞMANIN SINIRLILIKLARI
Çok zaman alıcıdır. Uzun zaman dikkati konu üzerinde tutmak zordur. Sınıf iyi disiplin edilmiş olmalıdır.Konuşmaların uzun sürmesi sessizliği bozabilir. Gruba liderlik etmek oldukça zordur. Bazı öğrenciler bu etkinliklere katılmak istemezler. Tartışmaları sonuçlandırmak güç olabilir. Kalabalık sınıflarda uygulanması zordur.

18

19

20 KAYNAKÇA Taşpınar, M (2005) Öğretim Yöntemleri: Kuramdan uygulamaya
Oktaylar, H C (2006) KPSS : Eğitim bilimleri Murat yayınları, Öğretim Metotları Ders Kitabı

21 BENİ DİNLEDİĞİNİZ İÇİN TEŞEKKÜRLER …



"GRUPLA TARTIŞMA TEKNİKLERİ ELİF ŞİRİNGÜL EPO TEZSİZ YÜKSEK LİSANS ÇAĞDAŞ ÖĞRENME YAKLAŞIMLARI Yard. Doç. Dr. GÜZİDE ÖNER." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları