Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Tanı ve tedavi için gerekli olan laboratuvar hizmetlerini yapmak.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "Tanı ve tedavi için gerekli olan laboratuvar hizmetlerini yapmak."— Sunum transkripti:

1 Kocaeli Üniversitesi Tıp Fakültesi Biyokimya Anabilim Dalı Stratejik Plan Çalışması

2 Tanı ve tedavi için gerekli olan laboratuvar hizmetlerini yapmak.
Kocaeli Üniversitesi Tıp Fakültesi Biyokimya Anabilim Dalı Stratejik Planı Misyon Çağdaş bilimsel gelişmeler ışığında iyi hekim yetiştirmek için öğrenci ve asistan eğitimi vermek, Ülkemizin ve bölgemizin ihtiyaçlarını dikkate alarak, evrensel düzeyde bilime katkıda bulunan araştırmalar yapmak, Tanı ve tedavi için gerekli olan laboratuvar hizmetlerini yapmak.

3 Kocaeli Üniversitesi Tıp Fakültesi Biyokimya Anabilim Dalı Stratejik Planı Paydaşlar
Öğrenciler Araştırma görevlileri Öğretim üyeleri Tıp Fakültesi ve Hastane çalışanları Rektörlük Sağlık Bilimleri Enstitüsü Hemşirelik Yüksek Okulu Sağlık Meslek Yüksek Okulu Kocaeli Üniversitesine bağlı sağlıkla ilgili birimler Kocaeli Üniversitesinin diğer fakülteleri Öğrenci aileleri Eğitimini tamamlamış öğrenciler ve araştırma görevlileri Hasta ve hasta yakınları Bölgedeki sağlık ocakları ve devlet hastaneleri Bölgedeki sağlık Müdürlükleri Bölge halkı Sağlık Meslek odaları Sivil toplum kuruluşları Tıp Fakülteleri TUBİTAK TUBİTAK Marmara Araştırma Merkezi YÖK DPT Türk Tabipleri Birliği Uzmanlık Dernekleri YÖDEK Tıp ve Sağlık Eğitim konseyi Ulusal Tıp Eğitimi Akreditasyon Komitesi

4 İnsan ve hasta haklarına saygılı olma Tutarlılık Bilimsellik
Kocaeli Üniversitesi Tıp Fakültesi Biyokimya Anabilim Dalı Stratejik Planı Değerler Evrensellik İnsan ve hasta haklarına saygılı olma Tutarlılık Bilimsellik Eşitlikçilik Çevreye duyarlılık Adalet Katılımcılık Ulaşılabilirlik/Erişilebilirlik İnsancıllık Yenilikçilik Toplumculuk Emeğe saygı Değişime açıklık

5 Öz değerlendirme Temel Yöntem: GZFT (SWOT) Analizi Kuruluş İçi Analiz
Güçlü Yönler Zayıf Yönler Çevresel Analiz Fırsatlar Tehditler

6 Kocaeli Üniversitesi Tıp Fakültesi Biyokimya Anabilim Dalı Stratejik Planı Öz değerlendirme-Güçlü yanlar İyi derecede motive, yeniliklere açık ve çağdaş değerleri benimsemiş genç akademik personele sahip olması Hastanenin üniversite yerleşkesinde, eğitim ve hizmet birimlerinin bütünlük içinde olması Bölüm içi çalışma ortamının açık, katılımcı ve demokratik yapısı Akademik personelin tamamının tam gün çalışması Yeniliklere açıklık Anabilim dalında araştırma laboratuvarının bulunması Anabilim dalı içi dinamik iletişim ve akademik kurul kararlarının oy birliği içinde alınıp uygulanması

7 Kocaeli Üniversitesi Tıp Fakültesi Biyokimya Anabilim Dalı Stratejik Planı Öz değerlendirme Zayıf yanlar Derslik ve öğrenci laboratuvarlarının yetersizliği Hasta hizmeti veren laboratuvarın, anabilim dalına bağlı olmaması nedeniyle, uzmanlık eğitiminin yeterli olmaması Bölümdeki araştırma laboratuvarının yetersizliği Araştırma görevlisi eğitiminin ulusal standardizasyon çalışmalarının tamamlanmamış olması Öğrenci sayısının fazlalılığı Öğrenci eğitiminde klinik biyokimya eğitiminin pratik uygulamasının yetersiz olması Dekanlık bütçesinin yetersiz olması

8 Kocaeli Üniversitesi Tıp Fakültesi Biyokimya AD Stratejik Plan Taslağı Öz değerlendirme Fırsatlar ve Tehditler FIRSATLAR Yeni eğitim bloğu projesi Anabilim dalı teknolojik eksiklerinin giderilmesi için ek kaynak yaratılması “Erasmus” vb programlar yoluyla genç akademik personelin yurt dışı deneyime sahip olma imkanı Bölgesel sağlık kuruluşlarıyla olumlu ilişkiler

9 Kocaeli Üniversitesi Tıp Fakültesi Biyokimya AD Stratejik Plan Taslağı Öz değerlendirme Fırsatlar ve Tehditler Tehditler Ülkenin genel politik gündeminin üniversiteler üzerine olumsuz etkisi YÖK’ün yapılanmasındaki belirsizlikler Sağlık politikalarındaki belirsizlik Öğrenci kontenjanlarının plansız arttırılması Araştırma görevlisi kadrolarının yetersizliği Endüstriyel çevre kirliliği

10 Kocaeli Üniversitesi Tıp Fakültesi Biyokimya AD Stratejik Plan Taslağı Vizyon
Yirmi yıl içinde bölgesel referans merkezi haline gelmiş, biyokimya eğitiminde dünyadaki örnek tıp fakülteleri düzeyine ulaşmış, sağlık araştırmaları sıralamasında ülkedeki en iyi tıp fakülteleri arasına girmiş olmaktır.

11 Stratejik Amaçlar Güçlü Yönler Zayıf Yönler Fırsatlar Tehditler
Anabilim dalının güçlü yönleri ile çevreden gelen fırsatları eşleştiren stratejiler Fırsatları kullanmak amacıyla zayıf yönleri ortadan kaldırmaya yönelik stratejiler Tehditler Güçlü yönleri kullanarak dış tehditleri bertaraf etmeye yönelik Kurumsal zayıflıkların dış tehditleri etkili kılmasını önleyecek savunma stratejileri

12 Kocaeli Üniversitesi Tıp Fakültesi Biyokimya AD, Stratejik Plan Taslağı Stratejik amaçlar
A.Eğitim ve öğretim süreçleri Stratejik Amaç I. Mezuniyet öncesi biyokimya eğitiminin, ulusal çekirdek eğitim programı ve tıp eğitimindeki çağdaş yaklaşımlar ışığında geliştirilerek, güncel biyokimya bilgisi ile donanmış, problem çözme, kendi kendine öğrenme ve iletişim becerisine sahip, önceliği her durumda hastalarına hizmet olarak gören hekimler yetiştirmek. Stratejik Amaç II. Biyokimya AD’da uzmanlık eğitimini yeniden yapılandırarak, ulusal ve uluslar arası akreditasyona hazırlanmak.

13 Kocaeli Üniversitesi Tıp Fakültesi Biyokimya AD Stratejik Plan Taslağı Stratejik amaçlar
B. Araştırma ve geliştirme süreçleri Stratejik Amaç I. Araştırma kaynaklarının verimli kullanılmasını sağlamak, bilimsel araştırma kalitesini arttırmak Stratejik Amaç II. Biyokimya AD araştırma alt yapısını güçlendirmek Stratejik Amaç III. Akademik personelin niteliğini yükseltmek

14 Kocaeli Üniversitesi Tıp Fakültesi Biyokimya AD Stratejik Plan Taslağı Stratejik amaçlar
C. Uygulama ve hizmet süreçleri Stratejik Amaç I. Biyokimya AD’da önümüzdeki üç yıl içinde planladığımız yapılanmayı sağlamak Stratejik Amaç II. Anabilim dalındaki teknoloji düzeyindeki eksikliklerin giderilerek öğrenci, asistan eğitimi ve bilimsel araştırmalar için gereksinimleri tam olarak karşılamak D. Yönetim süreçleri Stratejik Amaç I. Anabilim dalı düzeyinde varolan katılımcı, açık ve adaletli bir yönetim sisteminin devamlılığını sağlamak

15 Faaliyet, Projeler ve sorumlular
Anabilim dalı öğretim üyelerinin bu güne kadar, Ulusal dergilerde yayınlanmış 78 ve uluslar arası dergilerde yayınlanmış 111 adet yayını, Ulusal ve uluslar arası 180 bildirisi, Tamamlanmış 15 projesi, Tamamlanmış 11 asistan tezi, 680 atıfı, Dergi hakemlikleri, Ödülleri bulunmaktadır. Araştırma çalışmaları ve yukarıda belirtilen faaliyetlere devam edilmektedir


"Tanı ve tedavi için gerekli olan laboratuvar hizmetlerini yapmak." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları