Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

NÜKLEER TIP ANABİLİM DALI

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "NÜKLEER TIP ANABİLİM DALI"— Sunum transkripti:

1 NÜKLEER TIP ANABİLİM DALI
MERSİN ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ NÜKLEER TIP ANABİLİM DALI STRATEJİK PLANI

2 İÇİNDEKİLER 1. GENEL BİLGİLER 1.1 Tarihçe 1.2 Eğitim Öğretim Programı
2. STRATEJİK PLANLAMA SÜRECİ 2.1 Durum Analizi Eğitim Bölümler ve Anabilim Dalları Akademik Personel Durumu 2.1.2 Araştırma 2.1.3 Hizmet 2.2 Paydaşlar 2.3 GZFT Analizi 2.4 Varsayımlar

3 3. STRATEJİK PLAN 3.1 Misyon 3.2 Vizyon 3.3 Değerler-İlkeler 3.4 Stratejik Amaçlar ve Hedefler ve Uygulama Stratejileri (Faaliyetler-projeler) 4. İZLEME VE DEĞERLENDİRME Performans Göstergeleri

4 GENEL BİLGİLER

5 Tarihçe Tıp Fakültesinin kuruluşunun ardından bugüne kadar Nükleer Tıp birimi 2 kez kuruluş aşamasına gelmiş ancak çalışmalar sonuçlandırılamamıştır. Nükleer Tıp biriminin yeniden kuruluş çalışmaları 21 Mart 2006 tarihinde Dr. Emel Ceylan Günay’ın Yrd. Doç. olarak atanması ile başlamıştır. İç yapısı henüz oluşturulmamıştır. Faaliyet göstereceği mekan belirlenmiş olup, gerekli koşulların sağlanması için çalışmalara başlanmıştır. Faaliyet göstereceği alan sintigrafik tanı ve ayaktan radyonüklid tedavi işlemleridir. Nükleer tıp birimi kurulduktan sonra Mersin Üniversitesi Hastanesi’ne eğitim, araştırma potansiyeli ve poliklinik hizmeti ile büyük katkılarda bulunacaktır. Diğer klinik branşların önemli bir tanısal tetkik eksiğinin giderilmesi planlanmaktadır.

6 Eğitim Öğretim Programı
- Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu toplam 4 saat (teorik+pratik) ders -Tıp Fakültesi öğrencilerine lisans eğitimi ve lisansüstü eğitim henüz mevcut değildir.

7 STRATEJİK PLANLAMA SÜRECİ

8 - Diğer Bölümler ile Ortak Toplantılar (haftada 1 gün)
Durum Analizi – Eğitim 1 - Diğer Bölümler ile Ortak Toplantılar (haftada 1 gün) Onkoloji Çocuk Cerrahisi-Radyoloji-Nükleer Tıp - Seminer Programı ( ) Çocuk Cerrahisi 1 saat Radyoloji 4 saat - Bilimsel Toplantılara Katılım (2006) Ulusal Nükleer Tıp ve Uluslararası Nükleer Onkoloji Kongresi

9 Durum Analizi – Eğitim 2 Akademik Personel Durumu
1 Öğretim Üyesi Yrd. Doç. Dr. Öğretim görevlisi ve araştırma görevlisi bulunmamaktadır.

10 Durum Analizi-Araştırma
Mersin Üniversitesi menşeyli araştırma faaliyetleri bölümün kuruluş aşamasında olması nedeniyle henüz proje aşamasındadır.

11 Durum Analizi-Hizmet Fiziki Altyapı İdari Personel
-Faliyet göstereceği alan donanımsız mekan olmakla beraber belirlenmiştir. -Gama kamera ve ilgili diğer ünite ve cihazlar ile bilgisayar donanımı henüz mevcut değildir. İdari Personel -1 Anabilim Dalı Sekreteri

12 Paydaşlar Hedef Kitle Hasta ve hasta yakınları (Sağlık hizmeti ve bilgilendirme) Öğrenciler ve araştırma görevlileri (Eğitim-öğretim, araştırma) Diğer klinik bölümler (Tanısal yöntem desteği,araştırma) Teknik ve idari personel (Bölüm çalışanları, hizmet içi eğitim)

13 Paydaşlar İlgili Taraflar (Temel ve Stratejik Ortaklar):
Türkiye Atom enerjisi Kurumu (TAEK) Yüksek Öğrenim Kurumu (YÖK) Türkiye Bilimsel Araştırmalar Kurumu (TÜBİTAK) Türkiye Nükleer Tıp Derneği (TNTD) Rektörlük Araştırma Fonu Diğer Anabilim Dalları Diğer üniversitelerin Nükleer Tıp Anabilim Dalları Yazılı ve görsel basın

14 Paydaşlar

15 GZFT Analizi – Güçlü Yanlar
Nükleer Tıp metodlarının fonksiyonel görüntüleme yapabilme özelliği ve tedavi değerlendirmede diğer yöntemlere olan üstünlüğü Düzenli, disiplinli çalışma Bilimsel aktivite potansiyeli Yeniliklere açık olunması

16 GZFT Analizi – Zayıf Yanlar
Teknolojik donanıma sahip olunmaması Alt yapının ve mekanın yetersiz olması Poliklinik hizmetinin henüz verilemiyor olması RIA laboratuvarının olmaması Eğitim-öğretim faaliyetlerinin eksik olması Personelin yetersiz olması

17 GZFT Analizi – Fırsatlar
Saygın bir üniversitenin bünyesinde olmak Nükleer tıbbın gelişen ve gelişmeye açık bir branş olması Üniversitenin araştırma projelerine destek olması Hastane yönetiminin Nükleer Tıp bölümünün kuruluşuna önem vermesi Diğer klinik branşların Nükleer Tıp yöntemlerine olan ilgisi Bölümler arası iletişim

18 GZFT Analizi – Tehditler
Nitelikli yardımcı personel bulunmasında yaşanan sıkıntılar Gerekli maddi desteğin sınırlı olmasının altyapı çalışmalarını geciktirmesi Teknolojiye bağımlı bir bölüm olmak

19 Varsayımlar Stratejik planda belirtilen amaç ve hedeflerin gerçekleşmesi aşağıda belirtilen politik, ekonomik, sosyal ve teknolojik alanlardaki gelişmelerin ve değişikliklerin etkisi altında kalabilir. Bürokratik işlemler Yasal düzenlemelerin getirdiği fiyatlandırma ve ödeme değişiklikleri Ekonomik istikrar Üniversitenin bütçesi Bilimsel araştırma ve teknolojiye ayrılan bütçe paylarının durumu Özel sağlık sektörünün rekabeti Üniversite hastanesine başvuran veya sevk edilen hasta sayısı veya hasta profilindeki değişiklikler Nükleer tıp sistemlerindeki teknolojik gelişim sürecinin devamlılığı

20 STRATEJİK PLAN

21 Misyonumuz Nükleer Tıp alanında ileri teknoloji ve bilgi birikimini
kullanarak tanı ve tedavi hizmeti vermek, üstün nitelikli eğitim, öğretim ve bilimsel araştırma yapmak.

22 Vizyonumuz Nükleer Tıp alanında kaliteli eğitim-öğretim ve hasta
hizmeti veren, evrensel araştırmalar yapan, örnek alınan, tercih edilen, çağdaş ve saygın bir merkez olmak.

23 Değerlerimiz Akademik özgürlük Sorumluluk bilinci Saygılı olmak
Yaratıcılık-yenilikçilik Katılımcı olmak İş birliğine açık olmak Hasta memnuniyeti Çalışan memnuniyeti Çevre bilinci

24 STRATEJİK AMAÇLAR VE HEDEFLER

25 Stratejik Amaç 1 Nükleer Tıp ünitesinin kurulması
Stratejik Hedef 1.1: 2008 yılına kadar Gama Kamera sistemini kurmak -Faaliyet 1.1.1: İhtiyaca yönelik Gama kamera cihazının satın alma veya hizmet alımı yoluyla elde edilmesi -Faaliyet : Nükleer Tıp ünitesinin kurulacağı fiziksel mekana uygun mimari proje hazırlamak ve TAEK onayı almak

26 Stratejik Amaç 2 Teknolojik altyapı ve donanımın geliştirilmesi
Stratejik Hedef 2.1: 2008 yılı içerisinde bölüme ait hasta veri tabanı kurulabilecek bilgisayar sistemine sahip olmak -Faaliyet 2.1.1: Bilgisayar donanımı alımı için talepte bulunmak Stratejik Hedef 2.2: 2008 yılı başında C-14 Üre Nefes Testi yapabilecek donanıma sahip olmak -Faaliyet 2.2.1: C-14 üre nefes testi kitlerinin alınması için teknik şartname hazırlayarak hastane idaresine sunmak Stratejik Hedef 2.3: 2009 yılı sonuna kadar tiroid ‘uptake’ cihazına sahip olmak -Faaliyet 2.3.1: Tiroid “uptake” cihazının alınması için teknik şartnamesini hazırlayarak hastane idaresine sunmak

27 Stratejik Hedef 2.4: 2010 yılı sonuna kadar RIA laboratuvarını kurmak
-Faaliyet 2.4.1: RIA laboratuvarında çalışabilecek nitelikte personel alımı yapmak - Faaliyet 2.4.2: Kurulacak RİA laboratuvarı için uygun mekan belirlemek ve hazırlamak Stratejik Hedef 2.5: 2012 yılı sonuna kadar PET cihazına sahip olmak

28 Stratejik Amaç 3 Nitelikli araştırma yapan bir bölüm olmak
Stratejik Hedef 3.1: yılları içerisinde ulusal ve uluslarası dergilerde yayın yapmak -Faaliyet 3.1.1: Nitelikli araştırma projeleri hazırlamak -Faaliyet 3.1.2: Araştırma projesi desteği alarak planlanan projeleri uygulamaya koymak

29 Stratejik Amaç 4 Bilimsel faaliyetleri arttırmak
Stratejik Hedef 4.1: Bilimsel toplantılara katılımı arttırmak -Faaliyet 4.1.1:Yurtiçi ve yurtdışı kongrelere katılmak -Faaliyet 4.1.2: Bilimsel etkinliklere katılma desteği veren programlara başvurmak Stratejik Hedef 4.2: Yurtiçi ve yurtdışı kongrelerde bildiri (sözlü veya poster) sayısını arttırmak -Faaliyet 4.2.1: Araştırma projelerini uygulamaya koymak

30 Stratejik Amaç 5 Eğitim- öğretim faaliyetlerinin düzenlenmesi
Stratejik Hedef 5.1: eğitim öğretim yılından itibaren Nükleer Tıp ders saatlerini arttırmak -Faaliyet 5.1.1: Tıp fakültesi öğrencileri için eğitim programı hazırlamak -Faaliyet 5.1.2: Koordinatörler Kurulu’na tıp fakültesi öğrencilerinin ders programına Nükleer Tıp derslerinin eklenmesi için talepte bulunmak Stratejik Hedef 5.2: 2007 yılı içerisinde hizmet içi eğitim vermek -Faaliyet 5.2.1: Bölüm çalışanlarına yönelik seminer programı yapmak

31 Stratejik Hedef 5.3: Nitelikli akademik personel sayısını arttırmak
-Faaliyet 5.3.1: Öğretim üyesi sayısını arttırmak -Faaliyet 5.3.2: Öğretim üyelerinin tamamının eğiticilerin eğitimi programını tamamlamasını sağlamak Stratejik Hedef 5.4: eğitim öğretim yılında asistan eğitimine başlamak -Faaliyet 5.4.1: Araştırma görevlisi kadrosu açmak -Faaliyet 5.4.2: Asistan eğitim programı yapmak

32 Stratejik Amaç 6 Diğer anabilim dalları ile bilimsel ve sosyal işbirliğinin geliştirilmesi
Stratejik Hedef 6.1: Ortak eğitim toplantılarının sayısını arttırmak -Faaliyet 6.1.1: Diğer bölümlerin seminer programlarında konuşmacı olarak yer almak -Faaliyet 6.1.2: İlgili klinik bölümlerin de katılacağı Nükleer Tıp vaka toplantıları düzenlemek

33 İZLEME VE DEĞERLENDİRME

34 Performans Göstergeleri
1. Türkiye Atom Enerjisi Kurumu’ndan alınan lisans ve proje onayı 2. Hazırlanan araştırma projesi sayısı ve bütçesi 3. Çekilen hasta sayısı 4. Dış merkezlere yapılan Nükleer Tıp sevklerinin durması veya azalması 5. Yapılan yayın sayısı (yurtiçi ve yurtdışı) 6. Yayınların “impact” faktörü 7. Yapılan eğitim toplantılarının sayısı ve tüm kayıtlar 8. Bölümdeki öğretim görevlisi-öğretim üyesi sayısı 9. Eğiticilerin eğitimi programını tamamlayan öğretim görevlisi-öğretim üyesi oranı 10.Verilen ders saati toplamı 11. Katılınan yurtiçi ve yurtdışı kongre sayısı 12. Kongrelerde sunulan bildiri sayısı


"NÜKLEER TIP ANABİLİM DALI" indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları