Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ KLİNİK ARAŞTIRMALAR BİRİMİ (KABİ)

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ KLİNİK ARAŞTIRMALAR BİRİMİ (KABİ)"— Sunum transkripti:

1 KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ KLİNİK ARAŞTIRMALAR BİRİMİ (KABİ)

2 Kuruluş Amacı KOÜ’ye bağlı Fakülte, Yüksek Okul, Enstitü, Merkez ve benzeri kuruluşlarda Klinik ve klinik öncesi araştırmaların Etik kurallar ve yüksek bilim standartları çerçevesinde gerçekleştirilmesini sağlamak

3 KABİ Araştırmaların tasarlanması, sürdürülmesi ve sonlandırılmasında araştırmacılara destek vermek Kaynakların doğru kullanımını sağlamak amacı ile araştırma birimleri arasında koordinasyon oluşturmak

4 KABİ YAPISI: Personel Tıp Fakültesi bölümleri ve araştırma stratejileri dikkate alınarak belirlenen bir başkan ve üç üye Araştırma hemşireleri Sekreter Biyoinformatik ve biyoistatistik uzmanı Teknisyen Grafiker

5 KABİ DANIŞMA KURULU KABİ REKTÖRLÜK DETAB Araştırma Etik Kurulları
Tıp Fakültesi Dekanlığı Tıp Fakültesi Araştırma ve Uygulama Hastanesi KABİ Sağlık Bilimleri Enstitüsü DETAB

6 KABİ BİLİMSEL DANIŞMA KURULU
Tıp Fakültesinin her Anabilim Dalından Anabilim Dalı ile bağlantıyı sağlayacak birer öğretim üyesi

7 KABİ Laboratuvarları KABİ REKTÖRLÜK KABİ Laboratuvarı
Genetik Araştırma Merkezi Moleküler Biyoloji Laboratuvarı

8 KABİ İşleyişi KABİ Proje yöneticisi Danışma Kurulu Etik Kurul ÖDAK
Araştırma Fonu

9 KABİ’NİN HEDEFLERİ Eğitim ile İlgili
Düzenli eğitim programları ile etik kurallar ve yüksek bilimsel standartlara uygun çalışmalar yapan sertifikalı araştırmacılar yetiştirmek Klinik çalışmaları yürütecek, veri toplama konusunda eğitimli hemşire ve araştırma teknisyenleri yetiştirmek Seminerler vasıtasıyla çeşitli araştırma laboratuarları, temel ve klinik bilimlerin araştırma olanaklarını birbirlerine tanıtmasını sağlamak

10 KABİ’NİN HEDEFLERİ Araştırma Projelerinin Planlanması ve Yürütülmesi ile İlgili Projenin etik, metodolojik ve istatistiksel planlaması konusunda danışmanlık hizmeti vermek Üniversite Stratejik Planına uygun araştırma projelerini önceliklendirerek, gerekli altyapıların oluşmasına yönelik planlama yapmak

11 KABİ’NİN HEDEFLERİ Araştırma Projelerinin Planlanması ve Yürütülmesi ile İlgili Araştırmanın bilimsel kalitesini artırmak ve verilerin güvenilirliğini sağlamak KABİ Çerçeve Programı dahilinde araştırmacıların farklı birimlerle bir araya gelerek farklı araştırma olanaklarından yararlanmasını sağlamak


"KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ KLİNİK ARAŞTIRMALAR BİRİMİ (KABİ)" indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları