Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

MERSİN ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ ELEKTRİK-ELEKTRONİK MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ 2008–2012 STRATEJİK PLANI Şubat 2008.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "MERSİN ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ ELEKTRİK-ELEKTRONİK MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ 2008–2012 STRATEJİK PLANI Şubat 2008."— Sunum transkripti:

1 MERSİN ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ ELEKTRİK-ELEKTRONİK MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ 2008–2012 STRATEJİK PLANI Şubat 2008

2 2 ÖNSÖZ  Bu plan; “ 10.12.2003 tarihli 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu’nun 9. maddesine ” dayanılarak hazırlanmıştır.”  Bu stratejik planda; bölümümüzün 2008-2012 yılları arasında gerçekleştirmek istediği hedeflerin belirlenmesine ışık tutarak, atılacak adımları, planlı ve programlı bir şekilde arzu edilecek seviyeye getirmek için çalışmalar yapmak ve bu süreç içerisinde karşılaşılabilecek problemleri öngörüp, bunlara yönelik çözümlere ivedi olarak ulaşmak amaçlanmıştır.

3 3 İÇERİK 1. GENEL BİLGİLER  Tarihçe  Eğitim Öğretim Programı 2. STRATEJİK PLANLAMA SÜRECİ  Durum Analizi  Paydaşlar  GZFT Analizi  Varsayımlar 3. STRATEJİK PLAN  Vizyonumuz ve Misyonumuz  Değerler-İlkeler  Stratejik Amaçlar, Hedefler veUygulama Stratejileri 4. İZLEME VE DEĞERLENDİRME  Performans Göstergeleri İZLEME DEĞERLENDİRME STRATEJİK PLAN STRATEJİK PLANLAMA SÜRECİ GENEL BİLGİLER

4 4 1. GENEL BİLGİLER  Tarihçe  Eğitim-Öğretim Programı

5 5 Tarihçe  Elektrik-Elektronik Mühendisliği Bölümü; Mühendislik Fakültesi'nin bir bölümü olarak 1995 yılında kurulmuştur. Öğrenimine 1996-1997 yüksek-lisans programıyla başlamıştır. 2000–2001 öğrenim yılında üniversitenin Çiftlikköy kampüsündeki Mühendislik Fakültesi derslik bloğunda bölümümüze ayrılan bir sınıfta lisans programına 42 öğrenciyle başlamıştır.  Bölüme, her sene ÖSS ile 40 öğrenci alınmaktadır. 2007–2008 eğitim- öğretim yılı itibariyle toplam 174 lisans öğrencisi bulunmaktadır. Bunlardan, 34 öğrenci zorunlu İngilizce hazırlık sınıfında okumaktadır. Temmuz 2007 itibariyle bölümden şimdiye kadar 109 lisans öğrencisi mezun olmuştur.  Lisansüstü öğrenim programı olarak sadece yüksek lisans öğrenimi verilmektedir. 2007–2008 eğitim-öğretim yılında yüksek lisans programında kayıtlı 11 adet öğrenci bulunmaktadır. Bugüne kadar yüksek lisans programından 16 öğrenci mezun olmuştur.

6 6 Eğitim-Öğretim Programı  2007–2008 Eğitim-Öğretim Yılı Ders Programı : 1.DÖNEM 2.DÖNEM

7 7 Eğitim-Öğretim Programı

8 8

9 9 2. STRATEJİK PLANLAMA SÜRECİ  Durum Analizi  Paydaşlar  GZFT Analizi  Varsayımlar

10 10 Durum Analizi-Eğitim  Anabilim Dalları : Bölümümüzde tüm branşların birleştiği “Elektrik-Elektronik Mühendisliği Ana Bilim Dalı” adında tek anabilim dalı vardır.  Akademik Personel Durumu :

11 11 Durum Analizi-Araştırma  Yıllara göre yayın, bilimsel etkinlik ve ödül dağılımı :

12 12 Durum Analizi-Araştırma  Yapılan projelerin türü ve durumunun yıllara göre dağılımı :

13 13 Durum Analizi-Hizmet  Fiziki altyapı (bina, laboratuar, arazi vb.) dökümü :

14 14 Durum Analizi-Hizmet  Gerçekleştirilen hizmetlerin türleri ve yıllara göre dağılımı :  İdari Personel Sayıları ve Sınıflandırılmaları :

15 15 Paydaşlar  İlişkide olunan gerçek ve tüzel kişiler : Hizmet alanlar: Ürün ve hizmetlerimizden faydalananlar Çalışanlar: Ürün ve hizmetlerimizi üretenler Temel Ortak: Hiçbir zaman yolumuzu ayıramayacağımız kurumlar Stratejik ortak: Vizyonumuza ulaşmak için yola birlikte devam etmemiz gereken kurumlar

16 16 GZFT Analizi (SWOT Analizi)

17 17 GZFT Analizi

18 18 GZFT Analizi

19 19 GZFT Analizi

20 20 GZFT Analizi

21 21 GZFT Analizi

22 22 Varsayımlar  YÖK ve üniversite politikalarının değişken olması  Öğretim üyeliği ve öğretim yardımcılığı kadrolarının istenilen zamanda tahsis edilmesi  Laboratuvar kurulumu aşamasında ödeneklerin ihtiyacı karşılayacak kadar sağlanması  Araştırma görevlilerinin doktora programına girebilmesi için gerekli şartların, diğer üniversitelere göre daha ağır olması  Fiziki mekanların ihtiyacı karşılayacak düzeye gelmesi

23 23 3. STRATEJİK PLAN  Vizyon & Misyon  Değerler-İlkeler  Stratejik Amaçlar, Hedefler ve Uygulama Stratejileri

24 24 Vizyon  Elektrik-Elektronik Mühendisliği Eğitimi ve Öğretimi alanında ulusal ve uluslararası gelişmeleri izleyen, gerçekleştirdiği bilimsel ve uygulamalı araştırmalılarla geleceğin şekillendirilmesine temel oluşturacak bilgileri üreten, her yönüyle donanımlı mühendisler yetiştiren bir bölüm olmak

25 25 Misyon  Mesleğinde ve kişilik olarak gelişmiş; donanımlı ve araştırmaya açık; dünyada var olan kuram, uygulama, düşünce, görüş ve teknikleri değerlendirebilen; kendi düşünce süzgecinden geçirebilen; kendi kararlarını alabilen mühendisler yetiştirmek.  Ders programlarını uluslararası standartlara eriştirmek.  Endüstri ile olan ilişkileri geliştirmek, öğrencilerin ders alırken aynı zamanda civar endüstrilerde gerçek problemlerle uğraşmasını sağlamak.  Yurt dışı bilimsel bağlantılar oluşturmak, ulusal ve uluslararası konferanslar düzenlemek.  Uluslararası nitelikte yayınlar ve konferans bildirileri hazırlamak.  Uluslararası nitelikte bilim adamı yetiştirmek.  Evrensel bilime katkıda bulunmak

26 26 Değerler-İlkeler  İşinde idealliğe ve özgüvene sahip olmak  Planlı, zamanlı ve çalışkan olmak  Bilimde şüpheci, sorgulayıcı ve alternatif arayışı içinde olmak  Yeni fikirler üretebilmek, takım bilincine sahip olmak, sorumluluklar alabilmek  Şeffaf olmak ve hesap verebilmek  Toplam kaliteye önem vermek

27 27 Stratejik Amaçlar, Hedefler ve Uygulama Stratejileri Amaç 1 : Bölümümüzün araştırma-geliştirme kabiliyetinin arttırılması Hedef 1 : Elektrik-Elektronik anabilim dalı altında doktora programının açılması Faaliyet : 2008–2009 eğitim- öğretim yılında Doktora programının açılması için 2008 yılı itibari ile başvurunun yapılması Performans Göstergesi : Doktora programının 2008-2009 eğitim-öğretim itibariyle açılmış olması

28 28 Stratejik Amaçlar, Hedefler ve Uygulama Stratejileri Amaç 1 : Bölümümüzün araştırma-geliştirme kabiliyetinin arttırılması Hedef 2 : Bölümümüzün aldığı proje sayılarının arttırılması Faaliyet : TÜBİTAK, Mersin Üniversitesi bünyesindeki Bilimsel Araştırma Projesi (BAP) gibi bilimsel faaliyetleri destekleyen kuruluşlarda kabul görecek projeler üretmek Performans Göstergesi : Bölüme gelen projelerin sayısı

29 29 Stratejik Amaçlar, Hedefler ve Uygulama Stratejileri Amaç 2 : Elektrik-Elektronik Mühendisliği anabilim dallarının genelinde, çağdaş, kaliteli lisans ve lisansüstü eğitim verebilmek Hedef 1 : Öğretim üyesi sayısının arttırılması Faaliyet : Biri yurtdışında, ikisi ODTÜ’de olmak üzere toplam üç adet, Öğretim Elemanı Yetiştirme Programı’na (ÖYP) devam edenlerin,eğitimlerini tamamlayarak, bölümümüze katılmaları Performans Göstergesi : Doktoralı öğretim elemanı sayısı

30 30 Stratejik Amaçlar, Hedefler ve Uygulama Stratejileri Amaç 2 : Elektrik-Elektrronik Mühendisliği anabilim dallarının genelinde, çağdaş ve kaliteli lisans ve lisansüstü eğitim verebilmek Hedef 2 : Kurulu laboratuvarların geliştirilmesi ve yeni laboratuvarların kurulması Faaliyet : Alınan projeler ile bölümümüze hibe edilen cihazların laboratuvarlara aktarılması Performans Göstergesi : Mevcut laboratuvar sayısı Laboratuvarda yeni alınan cihazların sayısı

31 31 4. İZLEME VE DEĞERLENDİRME  Performans Göstergeleri  Eğitim  Öğretim elemanı başına düşen haftalık ders saati yükü  Öğretim elemanı başına öğrenci sayısı, danışman başına öğrenci sayısı  Mezun memnuniyeti ve iş bulma imkanı  Araştırma  Yüksek lisans öğrenci sayısı  Bölümün aldığı proje sayısı  Akademik yayın sayısı ve yayınlara yapılan atıflar  Hizmet  Öğrenci ve mezunların geri bildirimleri


"MERSİN ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ ELEKTRİK-ELEKTRONİK MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ 2008–2012 STRATEJİK PLANI Şubat 2008." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları