Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Misyon (1) Kocaeli ili ve çevresini içine alan bölgeye nitelikli göğüs cerrahisi hekimlik hizmeti verebilmek, Göğüs cerrahisinin daha spesifik ve ileri.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "Misyon (1) Kocaeli ili ve çevresini içine alan bölgeye nitelikli göğüs cerrahisi hekimlik hizmeti verebilmek, Göğüs cerrahisinin daha spesifik ve ileri."— Sunum transkripti:

1 Kocaeli Üniversitesi Tıp Fakültesi Göğüs Cerrahisi Anabilim Dalı Stratejik Plan Çalışması

2 Misyon (1) Kocaeli ili ve çevresini içine alan bölgeye nitelikli göğüs cerrahisi hekimlik hizmeti verebilmek, Göğüs cerrahisinin daha spesifik ve ileri düzey cerrahi girişimlerini bölgemizde gerçekleştiren bir referans merkezi olmak,

3 Misyon (2) Temel teorik ve pratik eğitimini yeterli düzeyde tamamlamış, Göğüs cerrahisi alanındaki gelişmeleri takip eden, Kanıta dayalı tıp uygulamalarını benimseyen, Toplum odaklı sağlık hizmeti vermeyi hedef almış, Evrensel değerlere sahip göğüs cerrahları yetiştirmek

4 Misyon (3) Öncelikli olarak toplumumuzun, ilimiz ve çevresinin göğüs cerrahisini ilgilendiren sağlık sorunlarının çözümüne katkıda bulunmak, Evrensel düzeyde bilime katkıda bulunmak amacıyla bilimsel araştırmalar yapmak,

5 Misyon (4) Üniversitemizde tıp eğitimi alan öğrencilerin göğüs cerrahisini ilgilen hastalıklar ve tedavileri konusunda teorik ve pratik eğitim vermek, Evrensel düzeyde bilgi sahibi olan ve araştırmacı ve kendini geliştirebilen hekimler yetiştirmek

6 Vizyon Göğüs Cerrahisi alanında rutin cerrahi uygulamalar yanında,
ileri düzey cerrahi işlemlerini gerçekleştiren, araştırma sayı ve kalitesi açısından önde gelen, bölgemizin ve ülkemizin belli başlı göğüs cerrahisi referans ve eğitim merkezlerinden biri haline gelmek,

7 Paydaşlar Milli Eğitim Müdürlüğü Öğrenciler Yerel medya
Büyükşehir ve ilçe belediyeleri Sağlık Meslek odaları Sivil toplum kuruluşları Marmara ve Batı Karadeniz bölgesindeki tıp fakülteleri Diğer Tıp Fakülteleri Bölgemizdeki özel sağlık kurumları TUBİTAK TUBİTAK Marmara Araştırma Merkezi YÖK DPT Türk Tabipleri Birliği Uzmanlık Dernekleri YÖDEK Tıp ve Sağlık Eğitim konseyi Ulusal Tıp Eğitimi Akreditasyon Komitesi Bölgedeki çevreyle ilgili kuruluşlar Öğrenciler Araştırma görevlileri Öğretim üyeleri Tıp Fakültesi ve Hastane çalışanları Rektörlük Hasta ve hasta yakınları Bölgedeki sağlık ocakları ve verem savaş dispanserleri, Bölgemizdeki devlet hastaneleri, Yakın çevre diğer üniversite hastaneleri, Bölgemizdeki diğer özel statüde sağlık kuruluşları, Türk Göğüs Cerrahisi Derneği başta olmak üzere Göğüs Cerrahisi ve Göğüs Hastalıkları ulusal ve uluslararası uzmanlık dernekleri Bölge halkı Eğitimini tamamlamış öğrenciler ve araştırma görevlileri Sağlık Bilimleri Enstitüsü Hemşirelik Yüksek Okulu Sağlık Meslek Yüksek Okulu Bölgedeki sağlık Müdürlükleri Kocaeli Üniversitesine bağlı sağlıkla ilgili birimler Kocaeli Üniversitesinin diğer fakülteleri Öğrenci aileleri

8 Değerler Evrensellik Bilimsellik Yenilikçilik Değişime açık olma
Araştırmacılık Açıklık Katılımcılık, Her türlü ayrımcılığa karşı olma, Ön yargısız olma Eşitlik, Adil olma, Çalışkanlık Toplumculuk, Emeğe saygı duyma, İnsan ve hasta haklarına saygılı olma Yardımsever olma, İnsancıl olma, Şefkatli olma, Tutarlılık Yaşadığı çevreye duyarlı olma, Azimli olma Hoşgörülü olma Fedakar olma

9 Öz Değerlendirme Güçlü Yanlar (1)
Yeniliklere açık ve çağdaş değerleri benimsemiş yeterli bilgi ve deneyime sahip katılımcı akademik personel sahip olması Ekip halinde çalışma prensibini benimsemiş öğretim üyeleri, araştırma görevlileri ve diğer sağlık personeline sahip olması Öğretim üyesi sayısının fazla olmaması Öğretim elemanlarının eğitime (öğrenci ve araştırma görevlisi) önem vermesi Bölümümüzün bölgemizde göğüs cerrahisi konusunda referans hastane haline gelme yolunda olması. Sadece Kocaeli iline değil çevre illere de hizmet veriyor olma Akademik personelin tam gün çalışıyor olması Yeniliklere açık bir bölüm olmak ve yeni gelişmelerin yakından takip edildiği ulusal ve uluslar arası kongrelere düzenli katılımın sadece öğretim üyeleri değil araştırma görevlileri açısından da teşvik edilmesi Bölümümüzle yakından ilişkili olan diğer anabilim dallarıyla uyumlu ve koordineli olarak çalışma ve beraber yapılan hasta değerlendirme konseylerinin düzgün olarak yapılıyor olması,

10 Öz Değerlendirme Güçlü Yanlar (2)
Bölümümüzün birlikte çalıştığı diğer bölüm ve birimlerin kurum içerisinde kurumsallaşmış olarak bütünlük içinde bulunması, Çevre iller ve Kocaeli ili içi çalışan göğüs cerrahisi, göğüs hastalıkları, onkoloji, radyoloji, radyasyon onkolojisi, nükleer tıp vb bölümlerin katılımıyla aylık rutin olarak düzenlenen toplantılar yapılıyor olması, Nitelikli sağlıklı hizmeti sunumuna imkan veren bina ve teknolojik alt yapıya sahip olma ve bölümümüzün ihtiyaç duyduğu temel tıbbi malzeme ve cihazların büyük çoğunluğuna sahip olma, Araştırma birimlerinin kurum içerisinde bulunması, Göğüs Cerrahisi başta olmak üzere uzmanlık dernekleriyle olumlu ve düzenli ilişki içinde olunması, Üniversitemizin yurt dışı değişim programları ve yurt dışı eğitim amaçlı faaliyetlere olumlu ve destekler bakışı, Hava alanına yakın bir şehir olmak, büyük şehirlere yakın olmak (kongre ve toplantılara ulaşım kolaylığı)

11 Öz Değerlendirme Zayıf Yanlar (1)
İstanbul’a yakın olma, Hastanenin kent merkezine uzak olması, acil şartlarda ulaşım sorunu, Az sayıda araştırma görevlisiyle çalışıyor olma ve onlarda zaman zaman hissedilen motivasyon eksikliği Hemşire sayısının yetersiz olması, Yoğun bakım yatak sayısının azlığı Ameliyat günü sayısı az olması ve bölümümüze ait ameliyathane olmaması, Ameliyathanede ihtiyaç duyulan bölüme spesifik çalışan hemşire olmaması Teknisyen ve personel sayısı yeterli olmadığından ameliyat el aletleri dışında tüm tıbbi malzeme ve cihazların kullanım sonrası temizlik ve depolama işlerini bölüm doktorlarının yapıyor olması

12 Öz Değerlendirme Zayıf Yanlar (2)
Tıbbi sekreter yokluğu nedeniyle araştırma görevlilerinin ve öğretim üyelerinin çok sayıda bilgisayar işlemi gerçekleştirmek zorunda olmaları ve eğitime yeterli zaman ayrılamaması Hasta ziyareti konusunda bölüm olarak belirlenen düzenlemeleri uygulama konusunda sıkıntılar Bölüm sekreterliğinin olmaması

13 Fırsatlar Göğüs Hastalıkları stajı ve Göğüs Cerrahisi stajı arasında koordinasyon sağlanmış olması, Tıp Fakültesi öğrenci eğitiminde yeni düzenlemeler, Yeni cihazların alımı için kaynak kullanılacak olması, Üniversitemizin Erasmus programına katılmış olması Bölgesel sağlık kuruluşları ile yakın ve olumlu ilişkiler Üniversite içi araştırma merkezlerinin varlığı, Multidisipliner araştırma yapılabilirliği,

14 Tehditler Ülkemizin sağlık politikasının politik gündemden etkilenmesi ve devamlılık olmaması, belirsizlik olması Çalışma ortamında yeterli derecede güvenlik sağlanmamış olması (tabancayla hastaneye girilebilme vb) Sağlık hizmeti için sosyal güvenlik kurumlarının ödediği miktarın yetersizliği YOK un araştırma görevlisi belirleme stratejisinin olmaması ve bölümlerin ihtiyacı ve ülkenin uzman ihtiyacı konusunda yeterli araştırma yapılmadan karar verilmesi, Çevre kirliliği

15 Stratejik Amaçlar 1. Eğitim ve Öğretim Süreçleri
Mezuniyet öncesi tıp eğitiminde göğüs cerrahisi programını gözden geçirmek ve öğrencilerin aktif olarak öğrenme sürecine katılımını sağlamak amacıyla gerekli düzenlemeleri yapmak, Mezuniyet sonrası tıp eğitiminde araştırma görevlilerinin daha fazla teorik öğrenime katılımı sağlamak, teorik ve pratik olarak yeterli donanıma sahip göğüs cerrahları yetiştirmek. Hedefler: Göğüs Hastalıkları ile koordineli hale getirilmiş yeni Göğüs Cerrahisi stajının öğrencilere daha faydalı olması için gerekli düzenlemeleri yapmak, Öğrenim sürecine öğrencilerin daha fazla ve aktif katılımını sağlamak, daha fazla hasta dosyası tartışmak Araştırma görevlileri ders programında değişiklikler yapmak, seminer olgu sunusu şeklinde programa ek eğitim saatleri koymak, Araştırma görevlilerinin kongre ve toplantılarda sunum yapma sayısını olabildiğince arttırmak Yeni araştırma görevlisi isteği yapmak, Mezuniyet sonrası eğitim programına etik, radyoloji, göğüs hastalıkları, psikiatri vb bölümlerden dersler koymak Araştırma görevlilerinin yayın yazım aşamasına daha fazla katılımlarını sağlamak, Araştırma görevlilerinin tezlerini düzenlemek, bilimsel düzeyi yüksek çalışmalar organize etmek Eğitimde yetiştiricilik konularında öğretim üyelerinin kendilerini geliştirmeleri

16 Faaliyet ve Zamanlama:
Klinik beceri maketlerinin sağlanması için gerekli girişimlerde bulunmak, Farklı branşların mezuniyet sonrası eğitim programına katılımı için gerekli girişimlerde bulunmak, Uzmanlık konumuzla ilgili toplantılar düzenlemek için gerekli girişimlerde bulunmak, Erasmus programına başvurmak, Göğüs cerrahisi çekirdek eğitim programının oluşturulması için katkıda bulunmak ve uzmanlık derneği ve diğer üniversitelerle işbirliği yapmak Klinik eğitimde yetiştiricilik sertifikalı programlarına katılmak

17 2. Araştırma ve Geliştirme
Stratejik Amaç : Göğüs Cerrahisi alanındanında nitelikli araştırmalar yapmak ve yüksek atıf alabilecek yayınlar yapmak. Hedefler: Planlanan çalışmaları hayata geçirmek ve 2008 yılı içerisinde planlanmış 5 çalışmayı gerçekleştirmek. Bir araştırma için Tübitak araştırma destek fonuna başvurmak, Ulusal ve uluslar arası kongrelerde bu çalışmaları sunmak, SCI dergilerde yayın sayısını arttırmak,

18 3. Uygulama ve Hizmet Stratejik Amaç:
Göğüs Cerrahisi Anabilim Dalını bölgemizde her hastanede yapılamayan ileri düzey cerrahi işlemlerin gerçekleştirildiği merkez haline getirmek; referans merkezi yapmak, Hedefler: Minimal invasiv cerrahide eğitimi arttırmak, Yeterli donanım ve fiziki şartları oluşturmak, Uluslar arası kliniklerle ilişkileri arttırmak ve deneyim kazanmak amacıyla yurtdışı değişim programlarına katılmak Akciğer kanserleri çok fazla olan bölgemizde hastaların takipleri için yeni düzenlemeler yapmak Uluslar arası kurslara katılmak Göğüs Cerrahisine ait bir ameliyathane için istekte bulunmak. Göğüs Cerrahisi bölümünde çalışacak sabit ameliyathane hemşire sağlanması konusunda isteğimizi hastane idaresine bildirmek, Çocuk bronkoskopu ve otofloresan bronkoskop gomko vb cihazların alımı için istek yapmak, Yoğun bakım yataklarının sayısının artmasını sağlamak için gerekli girişimlerde bulunmak

19 4. Yönetim Stratejik plan:
Katılımcı, adil, açık, eşitlikçi bir yönetim oluşmasına çalışılarak verimliliği ve memnuniyeti arttırmak Hedefler: Anabilim dalında ekip olma bilincini kuvvetlendirmek ve anabilim dalıyla ilgili kararlara ekip üyelerinin aktif olarak katılımlarını ve söz sahibi olmalarını sağlamak Akademik kurul kararlarına asistanların katılımını sağlamak,


"Misyon (1) Kocaeli ili ve çevresini içine alan bölgeye nitelikli göğüs cerrahisi hekimlik hizmeti verebilmek, Göğüs cerrahisinin daha spesifik ve ileri." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları