Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ STRATEJİK PLANLAMA KOMİTESİ ÇALIŞMALARI

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ STRATEJİK PLANLAMA KOMİTESİ ÇALIŞMALARI"— Sunum transkripti:

1 ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ STRATEJİK PLANLAMA KOMİTESİ ÇALIŞMALARI
ÇÜSPK ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ STRATEJİK PLANLAMA KOMİTESİ ÇALIŞMALARI Sunan: Prof. Dr. Nejat Erk

2 ÇÜSPK ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ STRATEJİK PLANLAMA KOMİTESİ ÜYELERİ
Prof. Dr. Nejat Erk Başkan Prof. Dr. İlter Üzel Diş Hekimliği Fakültesi Doç. Dr. Adnan Gümüş Eğitim Fakültesi Prof. Dr. Yüksel Ufuktepe Fen Edebiyat Fakültesi Prof. Dr. Yusuf Gürçınar Güzel Sanatlar Fakültesi Doç. Dr. Azmi Yalçın İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Prof. Dr. Orhan Aksoğan Mühendislik ve Mimarlık Fakültesi Prof. Dr. Metin Kumlu Su Ürünleri Fakültesi Prof. Dr. Nurdan Evliyaoğlu Tıp Fakültesi Prof. Dr. İbrahim Ortaş Ziraat Fakültesi

3 ÇÜSPK STRATEJİK PLANLAMA VE YÖNETİM
Stratejik Planlama, geleceğe yönelik hedeflerin paydaşlarla birlikte saptanarak, bu hedeflere ulaşmaya yönelik sorumluluk ve kaynakların tahsis edilmesi sürecidir. Stratejik Yönetim, kuruluş kimlik ve imajından hareketle, gelecekteki yeni ortamlara uyumda kişilere liderlik etme, yönetme ve destek sağlanmasıdır.

4 ÇÜSPK STRATEJİK PLANLAMA VE KURUMSAL OLGUNLUK DÜZEYİ
Katılımcıların, Karşılaşılan Sorunlarda Açık ve Sonuca Yönelik Tartışma Ortamı Yaratabilmeleri Katılımcıların, Tüm Öğeleri Etkinlik Boyutunda Analiz Edebilmeleri Aşamalar Katılımcıların, İlgili Unsurları ve Etkileşimdeki Tüm Öğeleri Algılamaları Katılımcıların, Terminoloji ve Beklentileri Algılamaları Olgunluk Süreci

5 ÇÜSPK A B C D STRATEJİK PLANLAMA VE KURUMSAL OLGUNLUK DÜZEYİ
İ ç s e l S i s t e m a t i k l i k Düşük Yüksek Düşük A B Strateji ve Kalite Kavramının Önemi C D Yüksek Optimal Süreç A dan B ye, C yi atlayarak D ye geçiş sağlanmasıdır.

6 ÇÜSPK KALİTE GÜVENCESİ & AKREDİTASYON SÜRECİ Etkinlikler SÜREKLİ
İYİLEŞTİRME Akreditasyon ? Dış Denetim İç Denetim, İyileştirmeler Kalite Yönetimine Geçiş Stratejik Plan Karşılaştırma, Vizyon, Misyon Öz değerlendirme Süre

7 STRATEJİK PLANLAMA SÜRECİ ÖĞRETİM ÇIKTILARI
Fırsatlar ve Tehditler ÜNİVERSİTE PAYDAŞLARI Mezunlar İşverenler Vergi Ödeyenler Öğrenciler Öğretim Üyeleri Öğretim Elemanları Öğrenci Ailesi Bölüm Misyon ve Vizyonu Bölüm Üstünlük ve Zaafları Arama Konferansı trendlere dayalı öncelikler Müfredat Programları ÖĞRETİM ÇIKTILARI Teknik Beceriler Öncelikli Meslek Bilgisi 1 Öncelikli Meslek Bilgisi 2 Öncelikli Meslek Bilgisi 3 Öncelikli Meslek Bilgisi 4 Öncelikli Meslek Bilgisi 5 Genel Beceriler İletişim Sentez Sayısal Beceriler Sorumluluk Almak Pozitif Davranış Sürekli Öğrenmek Bilgiyi Yönetmek AR-GE VE ARAŞTIRMA ARAŞTIRMA BULGULARI

8 ÇÜSPK ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİNDE STRATEJİK PLANLAMA SÜRECİ Temel İlkeler
SP her bölümün geleceğe ilişkin ana trendlere, paydaşların arzularına bakarak ileride kendisini nasıl algılamak istediğine ilişkin bir süreçtir. (Arama Konferansı) Bu nedenle ne Rektörlük, ne de Dekanlık bölüm öngörüleriyle ilgili hiçbir yol haritası belirlemeyecektir. Bölümler farklı alanlardaki üstünlük, zaaf, geleceğe ilişkin fırsatlar, geleceğe yönelik tehditleri dikkate alarak kendi hedeflerini belirlerler. (SWOT Analizi) Amaç, kişilerin veya bölümlerin cezalandırılması veya ödüllendirilmesi olmayıp, ortak davranmanın yaratacağı sinerjiden yararlanmaktır.

9 ÇÜSPK ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİNDE STRATEJİK PLANLAMA SÜRECİ
ARAMA KONFERANSI SWOT ANALİZİ HAZIRLANACAK RAPORLAR TERMİN PLANI

10 ÇÜSPK ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİNDE STRATEJİK PLANLAMA SÜRECİ
A. ARAMA KONFERANSI Trendler, eğilimler, iç ve dış çevre analizi, paydaşların katkıları sonucunda yaratılacak Bölümün ortak değer ve hedefleri.

11 ÇÜSPK ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİNDE STRATEJİK PLANLAMA SÜRECİ SWOT ANALİZİ
İlgili bölüme ilişkin olarak   i. Güçlü Yönler ii. Zaaflar iii. Fırsatlar iv. Tehditlerin in ortaya konması,

12 ÇÜSPK ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİNDE STRATEJİK PLANLAMA SÜRECİ
C. HAZIRLANACAK RAPORLAR i. Araştırma Geliştirme Alt Kurulu Raporu ii. Eğitim Alt Kurulu Raporu iii. Finansal Yapı Alt Kurulu Raporu iv. Uluslararası İlişkiler Alt Kurulu Raporu v. İnsan Kaynakları Alt Kurulu Raporu vi. Alt yapı Geliştirme Alt Kurulu Raporu vii. Toplumla İlişkiler Alt Kurulu Raporu

13 ÇÜSPK i. Araştırma Geliştirme Alt Kurulu Raporu SWOT ANALİZİ
  i. Güçlü Yönler ii. Zaaflar iii. Fırsatlar iv. Tehditler Fırsatları Yakalamada Hedefler Hedefleri Yakalamada Faaliyetler, Adımlar ve Araçlar Kısıtlar, Engeller Yöntem Hedeflerin yakalanma Derecesinin Ölçümü Örnek; Yayın, Yayın Kalitesi, Araştırma, Sanayi ile İşbirliği

14 ÇÜSPK ii. Eğitim Alt Kurulu Raporu SWOT ANALİZİ i. Güçlü Yönler
ii. Zaaflar iii. Fırsatlar iv. Tehditler

15 ÇÜSPK ii. Eğitim Alt Kurulu Raporu Fırsatları Yakalamada Hedefler
Hedefleri Yakalamada Faaliyetler, Adımlar ve Araçlar Kısıtlar, Engeller Yöntem Hedeflerin yakalanma Derecesinin Ölçümü Örnek; Danışmanlık Öğretim Üyesi/Öğrenci Kontenjanlar Nitelikli Öğrenci Çekme Derslerin İşlevsel Olması Öğrenci Merkezli Dersler Öğretimi Destekleyen Yayınlar Teknik Araç Gereksinimi Nitelikli Öğretim Elemanı

16 ÇÜSPK iii. Finansal Yapı Alt Kurulu Raporu SWOT ANALİZİ
  i. Güçlü Yönler ii. Zaaflar iii. Fırsatlar iv. Tehditler Fırsatları Yakalamada Hedefler Hedefleri Yakalamada Faaliyetler, Adımlar ve Araçlar Kısıtlar, Engeller Yöntem Hedeflerin yakalanma Derecesinin Ölçümü Örnek; Enflasyon Üstü Bütçe Ödeneği Lisans Patent Satmak Öğrencilere Ve Topluma Yönelik Gelir Getirici Faaliyetler Döner Sermaye Gelirlerini Vergiden Muaf Tutmak

17 ÇÜSPK iv. Uluslararası İlişkiler Alt Kurulu Raporu SWOT ANALİZİ
  i. Güçlü Yönler ii. Zaaflar iii. Fırsatlar iv. Tehditler

18 ÇÜSPK iv. Uluslararası İlişkiler Alt Kurulu Raporu
Fırsatları Yakalamada Hedefler Hedefleri Yakalamada Faaliyetler, Adımlar ve Araçlar Kısıtlar, Engeller Yöntem Hedeflerin yakalanma Derecesinin Ölçümü Örnek; Öğrenci Değişimi Yurt Dışına Yüksek Lisansa Gönderilen Öğrenci Yurt Dışında Yapılan Staj Sayısı Öğretim Elemanı Değişimi Ortak Eğitim Programları Ortak Bilimsel Araştırmalar

19 ÇÜSPK v. İnsan Kaynakları Alt Kurulu Raporu SWOT ANALİZİ
  i. Güçlü Yönler ii. Zaaflar iii. Fırsatlar iv. Tehditler

20 ÇÜSPK v. İnsan Kaynakları Alt Kurulu Raporu Fırsatları Yakalamada
Hedefler Hedefleri Yakalamada Faaliyetler, Adımlar ve Araçlar Kısıtlar, Engeller Yöntem Hedeflerin yakalanma Derecesinin Ölçümü Örnek; Nitelikli Öğretim Üyesi Bulmak Ve Yetiştirmek Nitelikli Araştırma Görevlisi Bulmak Ve Yetiştirmek Nitelikli İdari Personel Bulmak Ve Yetiştirmek Akademik Ve İdari Personele Oryantasyon Eğitimi Vermek Gelecek Beş Yılda Öğretim Üyesi Sayısını Artırırken Öğrenci Sayısını Azaltmak

21 ÇÜSPK vi. Alt yapı Geliştirme Alt Kurulu Raporu SWOT ANALİZİ
  i. Güçlü Yönler ii. Zaaflar iii. Fırsatlar iv. Tehditler

22 ÇÜSPK vi. Alt yapı Geliştirme Alt Kurulu Raporu Fırsatları Yakalamada
Hedefler Hedefleri Yakalamada Faaliyetler, Adımlar ve Araçlar Kısıtlar, Engeller Yöntem Hedeflerin yakalanma Derecesinin Ölçümü Örnek; Kısa, Orta Ve Uzun Dönem Mekan Gereksinimi Ulaşım, Peyzaj Planlaması Üniversitede Adanalılarla Paylaşacak ortak Alanlar yaratmak Üniversite Fiziki Alan Tasarım Ve Değişikliklerini İzleyecek Bir Üst Komitenin Oluşturulması

23 ÇÜSPK vii. Toplumla İlişkiler Alt Kurulu Raporu SWOT ANALİZİ
  i. Güçlü Yönler ii. Zaaflar iii. Fırsatlar iv. Tehditler

24 ÇÜSPK vii. Toplumla İlişkiler Alt Kurulu Raporu Fırsatları Yakalamada
Hedefler Hedefleri Yakalamada Faaliyetler, Adımlar ve Araçlar Kısıtlar, Engeller Yöntem Hedeflerin yakalanma Derecesinin Ölçümü Örnek; İşleyen Bir Kariyer Ofisi Kurulması ÜSAM ve AYEGEM’İN Yeniden Yapılanması Mezunlar Derneğini Müfredat Oluşturmada Sisteme Dahil Etmek Toplumsal İlişkiler Merkezi Oluşturmak Basın Halkla İlişkiler Birimini Güçlendirmek Diğer Üniversitelerle Ortak Etkinlikler

25 ÇÜSPK TERMİN PLANI /05 / 05 Arama Konferansı Vizyon ve Hedefler
/05 / 05 Arama Konferansı Vizyon ve Hedefler Güçlü Yönler Zayıf Yönler Fırsatlar Tehditler SWOT Rapor Hedefler–Ölçüm Tablosunun Oluşması Hedefler–Ölçüm Rapor Strateji Üst Kurulu Final Rapor Ç.Ü Senatosuna Sunuş

26 Çukurova Üniversitesi Stratejik Planlama Süreci
ÇÜSPK Çukurova Üniversitesi Stratejik Planlama Süreci Değişim, Saygınlık, Toplumsal, Kurumsal Sorumluluk ve İSTİHDAM EDİLEBİLİRLİLİK


"ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ STRATEJİK PLANLAMA KOMİTESİ ÇALIŞMALARI" indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları