Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Kalite Koordinasyon Grubu, Genel Bilgilendirme Toplantıları

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "Kalite Koordinasyon Grubu, Genel Bilgilendirme Toplantıları"— Sunum transkripti:

1 Kalite Koordinasyon Grubu, Genel Bilgilendirme Toplantıları
Avrupa Üniversite Birliği Öz değerlendirme Raporu Kontrol Listesi Dr. Osman Kulak Endüstri Mühendisliği Bölümü, Pamukkale Üniversitesi, Denizli Kalite Koordinasyon Grubu, Genel Bilgilendirme Toplantıları

2 Öz değerlendirme Raporu Kontrol Listesi Kapsamı
Standartlar ve Değerler: Kurum ne yapmak için uğraşıyor? Organizasyon ve Faaliyetler: Kurum onu yapmak için nasıl çaba harcıyor? Kalite Uygulamaları: Sistemin çalıştığını kurum nasıl takip ediyor? Değişim için Stratejik Yönetim ve Kapasite: Kurum gelişmek için nasıl değişiyor? Özel Konu: Değerlendirme için kurum hangi konuyu seçecek?

3 Standartlar ve Değerler
Kurum yönetimi: Kurumun merkezi ve merkezi olmayan yönetim düzeyi nedir? Kurum insan kaynakları ve politikaları nelerdir? Akademik Profil: Kurumun başarmak için amaçladığı öğretme, araştırma ve diğer hizmetler arasındaki denge nedir? Kurumun akademik öncelikleri nelerdir? (araştırma alanları, öğretim programları ) Kurum yol gösterici yaklaşımları dikkate alan bir politikaya sahip midir?

4 Standartlar ve Değerler
Akademik çalışmalarla ilişkili faaliyetler: Kurumun toplumla ilişkileri (dış ortaklar, yerel ve bölgesel yönetim vd…) için amaçları nelerdir? Finansal Destek: Kurumun finansal destek grupları (toplum, araştırma tedarikçileri, vd…) ile ilişkileri ve amaçları nelerdir? Konum: Kurumun başarmak için amaçladığı yerel, bölgesel, ulusal ve uluslararası konumu ile ilgili denge nedir? Kurumun Diğer amaçları?

5 Organizasyon ve Faaliyetler:
Kurum yönetimi: Merkezi düzeydeki yöneticilerin, ofislerin fakültelerin/enstitülerin rolleri nelerdir? Kurumda Fakülteler/enstitüler arasında koordinasyon var mıdır? Varsa nasıl sağlanmaktadır? Kurumsal liderlik neyi kontrol eder ve neye karar verir? Akademik faaliyetler ve politikalar, finansal destek konuları, akademik ve idari personelin seçimi ve yükseltilmesi, öğrencilerin seçilmesi, ticari faaliyetlerin geliştirilmesi konuları dikkate alınarak; fakülte dekanları neleri kontrol eder ve nelere karar verir? Kurumsal yönetim sürecine öğrenciler ve dış ortaklar nasıl dahil edilmektedir? Şimdiki ve gelecekteki ihtiyaçlara yönelik politika ve uygulamaları açısından kurumun insan kaynakları yeterliliği nasıldır? Kurumun kurumlar arası işbirliği katılımı, bölüm 1 de tanımlanan kurum konumunu (bölgesel, ulusal ve uluslar arası düzeyde) nasıl yansıtmaktadır? Yönetim politikaları kurumun görev ve amaçlarını nasıl yansıtmaktadır?

6 Organizasyon ve Faaliyetler:
Akademik Profil: Eğitim ve araştırma ile ilgili yaklaşımların (e-learning gibi),Eğitim programlarının tasarımı ve araştırma faaliyetlerinin organizasyonu ile ilgili detaylı analizi kapsar. Öğrenim programları ve araştırma faaliyetleri görev ve amaçları nasıl yansıtmaktadır? Gerçek durum ile amaçlar arasındaki farklılıklar nasıl geliştirilebilmektedir? Tanımlı güçlü yönler nasıl desteklenebilmektedir? Kurum bir dil politikasına sahip midir?

7 Organizasyon ve Faaliyetler:
Akademik çalışmalarla ilişkili faaliyetler: Araştırma ve teknoloji transferi, sürekli eğitim, bölgeye hizmet, öğrenci destek hizmetleri gibi konuları analiz eder. Akademik çalışmalarla ilişkili çeşitli faaliyetler kurum görev ve amaçlarını nasıl yansıtmaktadır? Gerçek durum ile amaçlar arasındaki farklılıklar nasıl geliştirilebilmektedir? Tanımlı güçlü yönler nasıl desteklenebilmektedir?

8 Organizasyon ve Faaliyetler:
Finansal Destek: Kurumun toplam bütçesi ne kadardır? (Maaşlar, sözleşmeler, vd…) Bütçe hangi oranlarda, nerelerden (devlet, toplum, öğrenci, özel ve araştırma kurumları) sağlanmaktadır? Merkezden kontrol edilen bütçe oranı ne kadardır? Fakültelere ve bölümlere bütçeden ayrılan miktarlar ne kadardır? Hangi kriterlere göre dağıtılmaktadır? Tüm bu miktarlar kurum tarafından mı belirlenir? Kurumda bütçe dağıtım prosedürleri nelerdir? Kim, neye ve nasıl karar verir? Yeni fikirlerin uygulanması için bütçeden ne oranda bir miktar kurum yönetimi tarafından kullanılabilmektedir? Kurum tüm öğretim ve araştırma maliyetlerini hesaplama yeterliliğine sahip midir? Kurum finansal açıdan kuvvetli ve zayıf yönleri ile ilgili neleri tanımlamaktadır? Zayıf yönlerini nasıl iyileştirebilir, güçlü yönlerini nasıl genişletebilir?

9 Kalite Uygulamaları Kalite prosesleri, veri toplama ve kurumun faaliyetleri ile ilgili değerlendirme kararlarını içerir. Tanımlı ve toplum için ulaşılabilir kalite stratejileri üzerine kurulu dahili bir kalite prosesi mevcut mu? Kalite politikaları kuruluş içerisinde yaygın olarak biliniyor ve kabul ediliyor mu? Paylaşılan bir kalite kültürü var mı? Öğrencilerin ve paydaşların rolü nedir? Kurum kendi programlarını izleme, periyodik olarak gözden geçirme ve onaylama için tanımlı mekanizmalara sahip mi? Öğrenci sınavları herkes tarafından bilinen kriterler, kurallar ve düzenli olarak uygulanan prosedürlere göre mi gerçekleştirilmektedir?

10 Kalite Uygulamaları Kurum, kriterlere uygun ve yetkin öğretim kadrosu sağlayan prosedürlere sahip mi? Öğrencilerin öğrenimine destek olacak kaynaklar, sunulan her bir program için yeterli mi? Kurum, araştırma faaliyetleri, yönetimsel prosesler ve harici ilişkiler (yerel, bölgesel, ulusal ve uluslar arası) ile ilgili faaliyetleri izlemek için düzenli bir kalite prosedürüne sahip mi? Kurum kalite prosedürleri ile toplanan verilerin kapsamlı olduğundan, analiz edildiğinden ve faaliyetlerin etkili yönetiminde kullanıldığından nasıl emin olmaktadır? Karar verme ve stratejik gelişimde kullanılan dahili kalite proseslerinin çıktıları neyi kapsamaktadır? Kurum bu faaliyetlerle ilgili güncel, tarafsız ve objektif bilgileri düzenli olarak yayınlamakta mıdır?

11 Değişim için Stratejik Yönetim ve Kapasite
Harici çevre tarafından sunulan fırsatlara, tehditlere ve taleplere kurum nasıl cevap verebilmektedir? Kuruluş dışındaki çevreden temsilciler, kuruluşun stratejik yönetimine nasıl katılırlar? Kuruluşun, özerkliğinin tüm avantajlarından tamamen yararlanmasının sınırları nelerdir? Hangi değişikliklerin kuruluşun amaçlarında değişiklik meydana getireceği beklenebilir? Mevcut ve gelecekteki misyon, amaç ve aktiviteler (çalışma programları, araştırma, halka hizmet) arasında nasıl daha iyi bir eşleştirme sağlanabilir? Kalite güvence ve kalite kontrolün bu gelişmelerde oynadıkları rol nedir?

12 Özel Konu Kuruluşlar, değerlendirme için özel bir konu seçme seçeneğine sahiptir. Bu konular arasında araştırma stratejisi, öğretme ve öğrenme, Bologna uygulaması v.b. sayılabilir. Konular kuruluş bağlamında değerlendirilecek ve tavsiyeler alınacaktır.


"Kalite Koordinasyon Grubu, Genel Bilgilendirme Toplantıları" indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları