Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

TOPLAM KALİTE YÖNETİMİ BİLİNÇLENDİRME EĞİTİMİ

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "TOPLAM KALİTE YÖNETİMİ BİLİNÇLENDİRME EĞİTİMİ"— Sunum transkripti:

1 TOPLAM KALİTE YÖNETİMİ BİLİNÇLENDİRME EĞİTİMİ
AVRUPA KALİTE YÖNETİMİ VAKFI MÜKEMMELLİK MODELİ (EFQM) TOPLAM KALİTE YÖNETİMİ BİLİNÇLENDİRME EĞİTİMİ KÜKRER GIDA Yrd.Doç.Dr. İsmail YILDIZ Biyoistatistik ve Tıbbi Bilişim ABD Öğretim üyesi DÜADEKK Danışmanı/D.Ü.Bologna Uzmanı Uz. Yazgım DEMİR AKYIL DÜADEKK Uzmanı EFQM Kurulu Üyesi

2 Yönetim Sistemini Geliştirme Aracıdır
EFQM Mükemmellik Modeli, Avrupa Kalite Yönetimi Vakfı (EFQM) tarafından geliştirilen, Yönetim Sistemini Geliştirme Aracıdır

3 EFQM Mükemmellik Modeli, Özdeğerlendirme aracıdır
kuruluşların mükemmellik yolunda ilerleyip ilerlemediklerini ölçerek, kuvvetli yönlerini ve iyileştirmeye açık alanlarını görmelerini sağlayan, uygun çözümler bulmalarında rehberlik eden, bir özdeğerlendirme aracıdır. Özdeğerlendirme aracıdır

4 EFQM ÖZETLE; Kuruluşlara mükemmelliğe giden yolun neresinde olduklarını gösteren, eksikliklerini saptamalarını sağlayan ve uygun çözümleri teşvik eden bir özdeğerlendirme aracıdır, Kuruluşta, tüm işlevsel birimlerce paylaşılacak ortak bir dil ve düşünce şeklinin temelini oluşturur, Yürütülmekte olan iyileştirmelerin durum değerlendirmesine, tekrarların ortadan kaldırılıp eksikliklerin belirlenmesine çerçeve oluşturur, Kuruluşun yönetim sistemine bir yapı oluşturur.

5 MÜKEMMELLİĞİN TEMEL KAVRAMLARI
Sonuçlara yönlendirme (Kurumun tüm paydaşlarının ihtiyaç ve beklentilerinin aşılarak tatmin edilmesi ve onları memnun edecek sonuçları elde etmektir.) Müşteri odaklılık (Mevcut ve gelecekteki müşterilerin ihtiyaç ve beklentilerine odaklanarak, sürdürülebilir müşteri değeri oluşturmaktır.) 3.Liderlik ve amacın tutarlılığı (Amacın tutarlılığı, vizyoner ve esinlendirici liderliktir.) Süreçlerle ve verilerle yönetim (Kurumu birbiri ile bağımlı ve ilişkili süreçler ve verilerle yönetmektir)

6 MÜKEMMELLİĞİN TEMEL KAVRAMLARI
Çalışanların geliştirilmesi ve katılımı (Paylaşılan değerler, güven ve yetkilendirme kültürü ile çalışanların katkısını ve gelişimini en üst düzeye çıkarmaktır.) 6. Sürekli öğrenme, yenilikçilik ve iyileştirme İşbirliklerinin geliştirilmesi (İşbirliklerinin geliştirilmesi ve sürdürülmesidir.) Kurumsal sosyal sorumluluk (Kuruluşun faaliyet gösterdiği çevreyi aşarak, toplumda yer alan paydaşlarının beklentilerini anlayarak, onlara karşılık verebilmektir.)

7 EFQM MÜKEMMELLİK MODELİ
Mükemmellik Modelinde; 9 Kriter, 32 Alt Kriter,

8 EFQM MÜKEMMELLİK MODELİ ANA KRİTERLER
Girdiler (Başarıyı Sağlayanlar) Sonuçlar (Performans Göstergeleri) Liderlik % 10 Çalışanlar % 9 Süreçler % 14 Çalışanlarla İlgili Sonuçlar % 9 Temel Performans Sonuçları % 15 Müşterilerle İlgili Sonuçlar % 20 Politika ve Strateji % 8 Toplumla İlgili Sonuçlar % 6 İşbirlikleri ve Kaynaklar % 9 Yenilikçilik, Öğrenme ve Sürekli İyileşme

9 AVRUPA KALİTE YÖNETİMİ VAKFI MÜKEMMELLİK MODELİ (EFQM) KURULU ÜYELERİ
DİCLE ÜNİVERSİTESİ AVRUPA KALİTE YÖNETİMİ VAKFI MÜKEMMELLİK MODELİ (EFQM) KURULU ÜYELERİ 1.KURUL BAŞKANI Prof.Dr.Aslan BİLİCİ (Rektör Yardımcısı) 2.LİDERLİK KRİTERİ Yrd.Doç.Dr.İsmail YILDIZ(Tıp Fakültesi Öğretim Üyesi-DÜADEKK Danışmanı) 3.POLİTİKA VE STRATEJİ KRİTERİ Prof. Dr. Sabri EYİGÜN (Genel Sekreter) 4.ÇALIŞANLAR KRİTERİ Aysel İNCİ (Personel Dairesi Başkanlığı) 5.İŞBİRLİĞİ VE KAYNAKLAR KRİTERİ Ramazan VURAL (İdari ve Mali İşler Dairesi Başkanlığı) 6.SÜREÇLER KRİTERİ Hacı YILMAZ (Genel Sekreter Yardımcısı) 7.MÜŞTERİLERLE İLGİLİ SONUÇLAR KRİTERİ Uz. Gülay BAYSAL (DÜADEKK Uzmanı) 8.ÇALIŞANLARLA İLGİLİ SONUÇLAR KRİTERİ M.Emin GÖÇERİ (Personel Dairesi Başkanlığı, Şube Müdürü) 9.TOPLUMLA İLGİLİ SONUÇLAR KRİTERİ Uz. Aslı AYDEMİR 10.TEMEL PERFORMANS SONUÇLARI KRİTERİ Uz. Yazgım DEMİR AKYIL

10 EFQM MÜKEMMELLİK MODELİ
GİRDİ KRİTERLERİ / Kurumsal Yetkinlikler “NASIL ?” sorusuna cevap aramaktadır. SONUÇ KRİTERLERİ / Kurumsal Performans “NE” elde edildiğini incelemektedir. 10

11 1. Kriter: Liderlik – Alt Kriterler / İlişkiler
Nasıl bir Kurum meydana getireceğiz? Dışarısı ile işbirliğine gitme Oraya nasıl ulaşırız? Ne bekleniyor? 1b Yönetim sistemlerinin oluşturulması, yaşama geçirilmesi ve gözden geçirilmesi 1a Amaç, yön ve mükemmellik kültürü 1c Müşteriler, işbirliği yapılan kuruluşlar ve toplum ile ilişkiler 1d İletişim kur, motive et, destekle ve tanı (Kültürel konular) 1e Kurumsal değişimi belirle ve öncülük et Değişimi gerçekleştirme Davranışı güçlendirme

12 2. Kriter: Politika ve Strateji- Alt Kriterler/ İlişkiler
2a Şimdiki / Gelecekteki Paydaş Beklentileri 2c Geliştir, Gözden Geçir ve Güncelle 2d İletişim ve Kilit Süreçler Yoluyla Yayılım 2b Performans, Ölçüm Araştırma ve Öğrenme Politika Geliştirme Politika Yayılımı Girdiler

13 3. Kriter: Çalışanlar – Alt Kriterler / İlişkiler
3a Planlama, yönetme ve iyileştirme 3b Bilgi birikimi ve yetkinlikler 3c Katılım ve yetkelendirme 3e Takdir, tanıma ve gözetme Hedeflere Odaklanmış Kapasite Faaliyet Pozitif Ortam 3d İki Yönlü İletişim

14 4. Kriter: İşbirlikleri ve Kaynaklar-Alt Kriterler / İlişkiler
4 a Kuruluş Dışı İşbirlikleri Kriter Politika ve Strateji İlişki 4 b Finans İlişki 4 c Binalar Donanım ve Malzemeler İlişki Kriter 5 Süreçler 4 d Teknoloji İlişki 4 e Bilgi ve Bilgi Birikimi İlişki

15 5. Kriter: Süreçler- Alt Kriterler / İlişkiler
5a Tasarlama ve Yönetme Kriter 6 Müşteriler İlgili Sonuçlar 9 Temel Performans Sonuçları 5c Tasarım ve Geliştirme 5d Üretme ve Servis Sağlama 5e Müşteri İlişkileri 5b İyileştirme Müşteri İlişkilerini Yönetme ve Geliştirme Ürünler ve Hizmetler Genel Süreç Yönetimi

16 6. Kriter: Müşterilerle İlgili Sonuçlar-Alt Kriterler/İlişkiler
6a Algılama Ölçümleri 6b Performans Göstergeleri -Genel İmaj -Ürün ve Hizmetler -Hizmet/Ürünün sunumu sonrası destek -Müşteri Sadakati

17 7. Kriter : Çalışanlarla İlgili Sonuçlar-Alt Kriterler/İlişkiler
Liderlik 7b Performans Gösterileri İç Ölçümler 7a Algılamalar Çalışan Yargısı Kriter 3 Çalışanlar Performanslar Geribildirim -Başarılar -Motivasyon ve Katılım -Tatmin -Kuruluş tarafından çalışanlarına sağlanan hizmetler

18 8.Kriter: Toplumla İlgili Sonuçlar -Alt Kriterler/İlişkiler
Liderlik Kriter 3 Çalışanlar 8b Performans Gösterileri İçsel Ölçümler 8a Algılamalar Toplum Yargısı Kriter 4 İşbirlikleri ve Kaynaklar Kriter 5 Süreçler Performanslar Geribildirim -İstihdam Düzeyindeki Değişiklikler -Yetkili ve Resmi Kurumlarla İlişkiler -Kazanılan Unvan ve Ödüller

19 9.Kriter: Temel Performans Sonuçları -Alt Kriterler/İlişkiler
Politika ve Strateji 9a Temel Performans Çıktıları Çıktı Ölçümleri 9b Temel Performans Gösterileri İç Ölçümler Kriter 4 İşbirlikleri ve Kaynaklar Kriter 5 Süreçler Tahmin Ediciler Planın Gerçekleşmesi -Finansal Göstergeler -Finansal Olmayan Göstergeler

20 RADAR RADAR dört boyuttan oluşur. Sonuçlar -Results Yaklaşım -Approach
Yayılım -Deployment Değerlendirme -Assesment ve and Gözden Geçirme -Review

21 Girdiler/YAKLAŞIM Yaklaşım Kuruluşun ne yapmayı planladığını ve bunu yapmaktaki nedenlerini içerir. Mükemmelliğe erişmiş bir Kuruluşun sağlam temelli ve bütünleşik yaklaşımlara sahip olması gerekir. Sağlam Temelli Kullanılan yöntem, teknik ve araçların uygunluğu. Yaklaşımın anlaşılır bir temele dayanması İyi tanımlanmış ve geliştirilmiş süreçlerin varlığı Yaklaşımın paydaşların gereksinmelerine odaklanması Bütünleşik Yaklaşımın politika ve strateji ile uyum içinde olması Yaklaşımın diğer yaklaşımlarla uygun biçimde ilişkilendirilmiş olması Çıktısı herhangi bir yerde kullanılıyor mu?

22 Girdiler/YAYILIM Yayılım
Yayılım bir Kuruluşun yaklaşımını yaşama geçirmek için neler yaptığını içerir. Mükemmelliğe erişmiş bir Kuruluşta yaklaşımın, ilgili alanlarda sistematik bir biçimde uygulanması beklenir. Bu sistematik uygulama, iyi planlanmış yaklaşıma ve Kuruluşa uygun biçimde olmalıdır. Uygulama Yaklaşımın dikey ve yatay olarak ilgili tüm alanlar, süreçler, ürünler ve hizmetlere uygulanması. Sistematiklik Yaklaşımın yapısal ve düzenli biçimde yayılımı

23 Değerlendirme ve Gözden Geçirme
Girdiler/ Değerlendirme ve Gözden Geçirme Değerlendirme ve Gözden Geçirme bir Kuruluşun yaklaşımını ve bu yaklaşımının yayılımını değerlendirmek, gözden geçirmek ve iyileştirmek için neler yaptığını içerir. Mükemmelliğe erişmiş bir Kuruluşta yaklaşımın ve yayılımının düzenli olarak ölçülmesi, Öğrenme faaliyetlerinin yapılması, Ölçme ve öğrenme faaliyetleri sonucunda elde edilen bilgilerin iyileştirme çalışmalarının belirlenmesi, Önceliklerin saptanması, iyileştirmenin planlanması ve uygulanması beklenir. ** Ölçme-Öğrenme-İyileştirme ****

24 EĞİLİMLER Olumlu eğilimlerin varlığı. Örneğin 3 yıllık eğilimlerden 4 nokta olmalı. İyi performansın sürdürülmesi. HEDEFLER Hedeflere erişim Hedeflerin uygunluğu KARŞILAŞTIRMALAR Sonuçların dış kuruluşların sonuçlarına göre iyi durumda olması Sonuçların dünya kuruluşların sonuçlarına göre iyi durumda olması Karşılaştırmalar anlamlı olmalı YAKLAŞIMDAN KAYNAKLANMA Sonuçların yaklaşımdan kaynaklanması KAPSAM Sonuçların ilgili alanları kapsaması Sonuçlarda uygun kırılımların varlığı SONUÇLAR

25 RADAR GİRDİLER

26 SONUÇLARI

27 ÖDÜL DEĞERLENDİRME SÜRECİ
Değerlendiricilerin Belirlenmesi ÖYK Başvuru Raporlarının Değerlendiricilere Verilmesi ÖYK Kuvvetli Yönler İyileştirmeye Açık Alanlar Saha Ziyareti Konuları Puanlama DEĞERLENDİRİCİ BAŞ DEĞERLENDİRİCİ / DEĞERLENDİRİCİ Uzlaşım Toplantısı

28 EFQM Mükemmellik Aşamaları
EFQM Modeli’nin tüm içeriği esas alınır. 75 sayfalık başvuru dokümanı 4-8 kisilik değerlendirme ekibi Kalite Ödülü Uzlaşım toplantısı ve saha ziyareti Alt-kriterler bazında geri bildirim raporu Finalistlik, Başarı Ödülü ve Büyük Ödül EFQM Modeli’nin tüm içeriği esas alınır. 51 sayfalık başvuru dokümanı veya kısa başvuru (15 sayfa) Mükemmellikte Yetkinlik kisilik değerlendirme ekibi Uzlasım toplantısı ve saha ziyareti Ana kriterler bazında geri bildirim raporu 300 puan ve üzerinde tanıma Modelin 9 ana kriteri esas alınır. 12 sayfalık bir başvuru dokümanı Mükemmellikte Kararlılık Değerlendirme ve saha ziyareti asamaları 1 kişilik değerlendirme İyilestirme planının doğrulanmasının ardından tanıma

29 DÜADEK KOORDİNATÖRLÜĞÜ
TEŞEKKÜR EDERİZ DÜADEK KOORDİNATÖRLÜĞÜ


"TOPLAM KALİTE YÖNETİMİ BİLİNÇLENDİRME EĞİTİMİ" indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları