Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

3. Sonuç Kriterleri Puanlama Matrisleri

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "3. Sonuç Kriterleri Puanlama Matrisleri"— Sunum transkripti:

1 3. Sonuç Kriterleri Puanlama Matrisleri
Çalışan Memnuniyeti ili İlgili Göstergeler Çalışan Memnuniyeti ili İlgili Diğer Göstergeler Öğrenci Memnuniyeti ile İlgili Sonuçlar Veli Memnuniyeti ile İlgili Göstergeler İşletme Memnuniyeti ile İlgili Göstergeler (Meslek) Hizmetten Yararlananların Memnuniyeti ile İlgili Diğer Göstergeler Finansal Sonuçlar Temel Performansa İlişkin Diğer Sonuçlar

2 Sonuç Kriterlerinin Değerlendirilmesi
Sonuç kriterleri değerlendirilirken “ne elde edildi ?” sorusuna cevap aranır. Hangi alanlarda sonuç istendiği yine puanlama matrisinin sağ bölümünde belirtilmektedir. Sonuçların niteliği ise sol bölümde yer alan esaslar çerçevesinde değerlendirilir. Bu çerçevede her şeyden önce okul/kurumların sayısal sonuç göstermeleri gerekir. Sayısal olmayan sonuçlar değerlendirilmez. Sonuçların yüksek olması veya yıldan yıla artması puan getirecek diğer bir husustur. Sonuçların mümkün olduğu ölçüde il, Türkiye ve en iyi ile karşılaştırmalı olarak verilmesi istenen başka bir şeydir. Eğer karşılaştırmalarda okul/kurum karşılaştırılan alanlarda daha iyi ise puanı artacaktır. Bir diğer önemli husus sonuçların okul/kuruma ait olması gerekir. Bunu ispatı ise yapılan iyileştirmelerdir. Bir alanda hiçbir iyileştirme yapılmadığı halde sonuçların artması söz konusu olmayacaktır. Olsa bile bu sonucun okula kuruma ait olmadığı düşünülmelidir. Bu sebeple okul ve kurumlar raporun ilgili bölümlerinde artan sonuçları hangi iyileşmeleri yaparak sağladıklarını anlatmalıdırlar. Değerlendiriciler bu tür kanıtlara ulaşamazlarsa sonuçlar mükemmel bile olsa dikkate almamaları gerekir.

3 Kriter: Çalışan Memnuniyeti ili İlgili Göstergeler (75 Puan)
Sayısal Sonuç, Sonuçların Eğilim Göstermesi, Hedeflere Ulaşma, İl Ortalamaları, Türkiye Ortalaması ve En İyi İle Karşılaştırmalar Sonuçların Okul/Kuruma Ait Olması, Kapsam Kariyer geliştirme, İletişim, Yetkelendirme (çalışanın görevi ile ilgili güçlü kılınması), Fırsat eşitliği, Kararlara katılım, Yönetimden memnuniyet, Takdir,tanıma sistemi, Performans değerlendirme sistemi, Okulun vizyon, misyon ve değerlerine ilişkin algılamalar, Destek, Okulda bulunan araç, gereç, Okul ortamı, Öğretmene okul tarafından sağlanması gereken hizmetler, Genel memnuniyet 1 (0-14) 2 (15-29) 3 (30-44) 4 (45-59) 5 (60-75) Puan Kriterin alt göstergeleri ile ilgili sonuç yok veya çok az veya sonuçlar okula/kuruma ait değil Kriter alt göstergeleri ile ilgili bazı alanlarda 1 yıllık sonuç Kriter alt göstergelerin çoğunluğu ile ilgili en az 2 yıllık olumlu sonuç var ve hedefleri karşılıyor (Not: sonuçların eğilimi sıçramalı veya çok yüksek ise üst puan, değilse alt sınırdan puan verilir.) Kriter alt göstergelerinin çoğunluğu ile ilgili 3 yıllık olumlu sonuç var hedefleri karşılıyor karşılaştırmalarda göstergelerin en az yarısında iyi durumda (Not: sonuçların eğilimi sıçramalı veya çok yüksek ise üst puan, değilse alt sınırdan puan verilir.) Kriter alt göstergelerinin tamamı ile ilgili 3 yıllık olumlu sonuç var hedefleri karşılıyor karşılaştırmalarda göstergelerin çoğunluğunda iyi durumda İyileştirmeye Açık Alanları Kuvvetli Yönler

4 Kriter: Çalışan Memnuniyeti ili İlgili Diğer Göstergeler (75 Puan)
Sayısal Sonuç, Sonuçların Eğilim Göstermesi, Hedeflere Ulaşma, İl Ortalamaları, Türkiye Ortalaması ve En İyi İle Karşılaştırmalar Sonuçların Okul/Kuruma Ait Olması Kapsam İyileştirme ekiplerine çalışanların (gönüllü) katılım oranları, Öneri sistemlerine çalışanların katılım oranları, Çalışanlarca iletilen şikayet sayıları ve şikayetlerin dikkate alınma durumu, Eğitim ve gelişim düzeyleri (örn.: lisans tamamlayan, yüksek lisans ve doktora yapanlar), Yıllık kişi başına alınan hizmetiçi eğitim saati (Okul/kurum içi ve okul/kurum dışı), Memnuniyet anketlerine katılım oranları, Devamsızlık ve rapor durumu, İş kazaları, Okulda görev yapan öğretmenlerin, bu okuldaki ortalama görev süresi, Çalışana sağlanan ücret dışı hizmetler (Kreş, servis, gezi, ve diğer her türlü sosyal, kültürel ve sportif etkinlikler), İdari denetim veya teftişlerde okulun çalışanlarına sağladığı hizmetleri doğrulayan, öven veya eleştiren raporlar 1 (0-14) 2 (15-29) 3 (30-44) 4 (45-59) 5 (60-75) Puan Kriterin alt göstergeleri ile ilgili sonuç yok veya çok az veya sonuçlar okula/kuruma ait değil Kriter alt göstergeleri ile ilgili bazı alanlarda 1 yıllık sonuç Kriter alt göstergelerin çoğunluğu ile ilgili en az 2 yıllık olumlu sonuç var ve hedefleri karşılıyor (Not: sonuçların eğilimi sıçramalı veya çok yüksek ise üst puan, değilse alt sınırdan puan verilir.) Kriter alt göstergelerinin çoğunluğu ile ilgili 3 yıllık olumlu sonuç var hedefleri karşılıyor karşılaştırmalarda göstergelerin en az yarısında iyi durumda (Not: sonuçların eğilimi sıçramalı veya çok yüksek ise üst puan, değilse alt sınırdan puan verilir.) Kriter alt göstergelerinin tamamı ile ilgili 3 yıllık olumlu sonuç var hedefleri karşılıyor karşılaştırmalarda göstergelerin çoğunluğunda iyi durumda İyileştirmeye Açık Alanları Kuvvetli Yönler

5 Öğrenci Memnuniyeti ile İlgili Sonuçlar (63/35 Puan )
Sayısal Sonuç, Sonuçların Eğilim Göstermesi, Hedeflere Ulaşma, İl Ortalamaları, Türkiye Ortalaması ve En İyi İle Karşılaştırmalar Sonuçların Okul/Kuruma Ait Olması Kapsam Ulaşım, İletişim, Dilek, öneri ve şikayetlerin dikkate alınması, Güvenilirlik, Güvenlik, Kararlara katılım, Öğrenci işleri, Ders programları, Öğrenme/öğretme yöntemleri, Sınıf ortamı, Ders araç gereçleri, Ders arası, Okulun fiziki ortamı, Kantin, yemekhane, yatakhaneler (varsa), Sosyal, kültürel, bilimsel ve sportif faaliyetler, Belirli gün ve haftaların kutlamaları, Değerlendirme, ödül, takdir, teşekkür, Olumlu davranış kazanma. 1 (0-12) 2 (13-25) 3 (26-38) 4 (39-51) 5 (52-63) Puan Kriterin alt göstergeleri ile ilgili sonuç yok veya çok az veya sonuçlar okula/kuruma ait değil Kriter alt göstergeleri ile ilgili bazı alanlarda 1 yıllık sonuç Kriter alt göstergelerin çoğunluğu ile ilgili en az 2 yıllık olumlu sonuç var ve hedefleri karşılıyor (Not: sonuçların eğilimi sıçramalı veya çok yüksek ise üst puan, değilse alt sınırdan puan verilir.) Kriter alt göstergelerinin çoğunluğu ile ilgili 3 yıllık olumlu sonuç var hedefleri karşılıyor karşılaştırmalarda göstergelerin en az yarısında iyi durumda (Not: sonuçların eğilimi sıçramalı veya çok yüksek ise üst puan, değilse alt sınırdan puan verilir.) Kriter alt göstergelerinin tamamı ile ilgili 3 yıllık olumlu sonuç var hedefleri karşılıyor karşılaştırmalarda göstergelerin çoğunluğunda iyi durumda İyileştirmeye Açık Alanları Kuvvetli Yönler

6 Kriter: Veli Memnuniyeti ili İlgili Göstergeler (62/35 Puan)
Sayısal Sonuç, Sonuçların Eğilim Göstermesi, Hedeflere Ulaşma, İl Ortalamaları, Türkiye Ortalaması ve En İyi İle Karşılaştırmalar Sonuçların Okul/Kuruma Ait Olması Kapsam Ulaşım, İletişim, Dilek, öneri ve şikayetlerin dikkate alınması, Güvenilirlik, Güvenlik, Kararlara katılım, Öğrenci işleri, Ders programları, Öğrenme/öğretme yöntemleri, Sınıf ortamı, Ders araç gereçleri, Ders arası, Okulun fiziki ortamı, Kantin, yemekhane, yatakhaneler (varsa), Sosyal, kültürel ve sportif faaliyetler, Değerlendirme, ödül, takdir, teşekkür, Olumlu davranış kazanma. 1 (0-12) 2 (13-25) 3 (26-38) 4 (39-51) 5 (52-62) Puan Kriterin alt göstergeleri ile ilgili sonuç yok veya çok az veya sonuçlar okula/kuruma ait değil Kriter alt göstergeleri ile ilgili bazı alanlarda 1 yıllık sonuç Kriter alt göstergelerin çoğunluğu ile ilgili en az 2 yıllık olumlu sonuç var ve hedefleri karşılıyor (Not: sonuçların eğilimi sıçramalı veya çok yüksek ise üst puan, değilse alt sınırdan puan verilir.) Kriter alt göstergelerinin çoğunluğu ile ilgili 3 yıllık olumlu sonuç var hedefleri karşılıyor karşılaştırmalarda göstergelerin en az yarısında iyi durumda (Not: sonuçların eğilimi sıçramalı veya çok yüksek ise üst puan, değilse alt sınırdan puan verilir.) Kriter alt göstergelerinin tamamı ile ilgili 3 yıllık olumlu sonuç var hedefleri karşılıyor karşılaştırmalarda göstergelerin çoğunluğunda iyi durumda İyileştirmeye Açık Alanları Kuvvetli Yönler

7 Kriter: İşletme Memnuniyeti ile İlgili Göstergeler (62/55 Puan)
Sayısal Sonuç, Sonuçların Eğilim Göstermesi, Hedeflere Ulaşma, İl Ortalamaları, Türkiye Ortalaması ve En İyi İle Karşılaştırmalar Sonuçların Okul/Kuruma Ait Olması Kapsam İletişim, İşbirliği, Dilek, öneri ve şikâyetlerin dikkate alınması, Güvenilirlik, Kararlara katılım, Okulda uygulanan programların niteliği, yeterliliği, Eğitimcilerin yeterliliği, Eğitim araç-gerecinin, okul ve atölye donanımının yeterliliği, İşletmede çalışan/staj gören/ mezun öğrencilerin işe ilişkin tavır tutum ve davranışları İşletmede çalışan/staj gören/ mezun öğrencilerin ekip çalışmalarına yatkınlığı İşletmede çalışan/staj gören/ mezun öğrencilerin bilgi ve iletişim teknolojilerine yatkınlığı,İşletmede çalışan/staj gören/ mezun öğrencilerin bilgi ve beceri düzeyi 1 (0-12) 2 (13-25) 3 (26-38) 4 (39-51) 5 (52-62) Puan Kriterin alt göstergeleri ile ilgili sonuç yok veya çok az veya sonuçlar okula/kuruma ait değil Kriter alt göstergeleri ile ilgili bazı alanlarda 1 yıllık sonuç Kriter alt göstergelerin çoğunluğu ile ilgili en az 2 yıllık olumlu sonuç var ve hedefleri karşılıyor (Not: sonuçların eğilimi sıçramalı veya çok yüksek ise üst puan, değilse alt sınırdan puan verilir.) Kriter alt göstergelerinin çoğunluğu ile ilgili 3 yıllık olumlu sonuç var hedefleri karşılıyor karşılaştırmalarda göstergelerin en az yarısında iyi durumda (Not: sonuçların eğilimi sıçramalı veya çok yüksek ise üst puan, değilse alt sınırdan puan verilir.) Kriter alt göstergelerinin tamamı ile ilgili 3 yıllık olumlu sonuç var hedefleri karşılıyor karşılaştırmalarda göstergelerin çoğunluğunda iyi durumda İyileştirmeye Açık Alanları Kuvvetli Yönler

8 Kriter: Hizmetten Yararlananların Memnuniyeti ile İlgili Diğer Göstergeler (125 Puan)
Sayısal Sonuç, Sonuçların Eğilim Göstermesi, Hedeflere Ulaşma, İl Ortalamaları, Türkiye Ortalaması Ve En İyi İle Karşılaştırmalar Sonuçların Okul/Kuruma Ait Olması Kapsam Öğrenci devamsızlık oranları, Devamsızlıktan sınıf tekrarına kalan öğrenci sayıları, Başarısızlıktan sınıf tekrarına kalan öğrenci sayıları, Sorumlu geçen veya ek sınavla geçen öğrenci sayıları, Okuldan ayrılan veya uzaklaştırılan öğrenci sayıları, Sınıfını doğrudan geçen öğrenci sayıları, Sağlık kuruluşlarına sevk alan öğrenci sayıları, Rapor alan öğrenci sayıları, Bir üst öğrenim kurumuna yerleştirilen öğrenci sayıları, Mezuniyet sonrası işe yerleştirilen öğrenci sayıları (meslekî eğitim kurumları için), Öğrenci ve veliden gelen öneri/dilek sayıları, Öğrenci ve veliden gelen şikayet sayıları, Öğrenci ve velilerin iyileştirme çalışmalarına (gönüllü ) katılım sayıları, Okulda kaza geçiren öğrenci sayıları, Öğrenci ve velilere yönelik düzenlenen sosyal, kültürel ve sportif faaliyet sayıları ve bu faaliyetlere katılım oranı, Okul-aile işbirliğinin sağlandığı kurul ve komisyon çalışmalarına katılım oranları, Öğrenci ve velilerin memnuniyet anketlerine cevap verme oranları, Öğrencilere ve velilere sunulan hizmetler nedeniyle okula verilen ödül ve unvanlar, Okulun başarısından dolayı yerel ve genel basında yer alma durumu, İdari denetim veya teftişlerde okulun öğrenci ve velilere sağladığı hizmetleri doğrulayan, öven veya eleştiren raporlar. 1 (0-24) 2 (25-49) 3 (50-74) 4 (75-99) 5 ( ) Puan Kriterin alt göstergeleri ile ilgili sonuç yok veya çok az veya sonuçlar okula/kuruma ait değil Kriter alt göstergeleri ile ilgili bazı alanlarda 1 yıllık sonuç Kriter alt göstergelerin çoğunluğu ile ilgili en az 2 yıllık olumlu sonuç var ve hedefleri karşılıyor (Not: sonuçların eğilimi sıçramalı veya çok yüksek ise üst puan, değilse alt sınırdan puan verilir.) Kriter alt göstergelerinin çoğunluğu ile ilgili 3 yıllık olumlu sonuç var hedefleri karşılıyor karşılaştırmalarda göstergelerin en az yarısında iyi durumda (Not: sonuçların eğilimi sıçramalı veya çok yüksek ise üst puan, değilse alt sınırdan puan verilir.) Kriter alt göstergelerinin tamamı ile ilgili 3 yıllık olumlu sonuç var hedefleri karşılıyor karşılaştırmalarda göstergelerin çoğunluğunda iyi durumda İyileştirmeye Açık Alanları Kuvvetli Yönler

9 Kriter: Finansal Sonuçlar (75 Puan)
Sayısal Sonuç, Sonuçların Eğilim Göstermesi, Hedeflere Ulaşma, İl Ortalamaları, Türkiye Ortalaması Ve En İyi İle Karşılaştırmalar Sonuçların Okul/Kuruma Ait Olması Kapsam Gelir gider dengesi, Gelir artışı, Harcamaların politikalarla uyumu Verimlilik, tasarruf vb. 1 (0-14) 2 (15-29) 3 (30-44) 4 (45-59) 5 (60-75) Puan Kriterin alt göstergeleri ile ilgili sonuç yok veya çok az veya sonuçlar okula/kuruma ait değil Kriter alt göstergeleri ile ilgili bazı alanlarda 1 yıllık sonuç Kriter alt göstergelerin çoğunluğu ile ilgili en az 2 yıllık olumlu sonuç var ve hedefleri karşılıyor (Not: sonuçların eğilimi sıçramalı veya çok yüksek ise üst puan, değilse alt sınırdan puan verilir.) Kriter alt göstergelerinin çoğunluğu ile ilgili 3 yıllık olumlu sonuç var hedefleri karşılıyor karşılaştırmalarda göstergelerin en az yarısında iyi durumda (Not: sonuçların eğilimi sıçramalı veya çok yüksek ise üst puan, değilse alt sınırdan puan verilir.) Kriter alt göstergelerinin tamamı ile ilgili 3 yıllık olumlu sonuç var hedefleri karşılıyor karşılaştırmalarda göstergelerin çoğunluğunda iyi durumda İyileştirmeye Açık Alanları Kuvvetli Yönler

10 Kriter: Temel Performansa İlişkin Diğer Sonuçlar (125 Puan)
Sayısal Sonuç, Sonuçların Eğilim Göstermesi, Hedeflere Ulaşma, İl Ortalamaları, Türkiye Ortalaması Ve En İyi İle Karşılaştırmalar Sonuçların Okul/Kuruma Ait Olması Kapsam Okulun sınıf ve her bir ders için başarı düzeyleri, Çeşitli yarışmalarda alınan sonuçlar, okulda üretilen projeler, yayınlar vb.,Yeni süreç tasarımı, Bina, donanım ve malzemelerin kullanımındaki etkililik ve verimlilik, Öğrenci/öğretmen oranı, Kütüphane, bilgi işlem ve bilgi teknolojilerinden yararlanma, Üniversiteler, eğitim ile ilgili kuruluşlarla yapılan işbirlikleri, Okulun diğer okullarla ve çevre ile olan ilişkileri, paylaşımı, Çevreye duyarlılık ve doğal ortamın korunması,doğal kaynakların korunmasına ilişkin sonuçlar. 1 (0-24) 2 (25-49) 3 (50-74) 4 (75-99) 5 ( ) Puan Kriterin alt göstergeleri ile ilgili sonuç yok veya çok az veya sonuçlar okula/kuruma ait değil Kriter alt göstergeleri ile ilgili bazı alanlarda 1 yıllık sonuç Kriter alt göstergelerin çoğunluğu ile ilgili en az 2 yıllık olumlu sonuç var ve hedefleri karşılıyor (Not: sonuçların eğilimi sıçramalı veya çok yüksek ise üst puan, değilse alt sınırdan puan verilir.) Kriter alt göstergelerinin çoğunluğu ile ilgili 3 yıllık olumlu sonuç var hedefleri karşılıyor karşılaştırmalarda göstergelerin en az yarısında iyi durumda (Not: sonuçların eğilimi sıçramalı veya çok yüksek ise üst puan, değilse alt sınırdan puan verilir.) Kriter alt göstergelerinin tamamı ile ilgili 3 yıllık olumlu sonuç var hedefleri karşılıyor karşılaştırmalarda göstergelerin çoğunluğunda iyi durumda İyileştirmeye Açık Alanları Kuvvetli Yönler


"3. Sonuç Kriterleri Puanlama Matrisleri" indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları