Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

DEVLET PLANLAMA TEŞKİLATI MÜSTEŞARLIĞI

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "DEVLET PLANLAMA TEŞKİLATI MÜSTEŞARLIĞI"— Sunum transkripti:

1 DEVLET PLANLAMA TEŞKİLATI MÜSTEŞARLIĞI
ENERJİ SEKTÖRÜNDE KAMU YATIRIM PROGRAMI HAZIRLAMA SÜRECİ

2 Enerji Sektöründe Yatırım Programı Hazırlama Süreci
Gündem Çalışma Süreci Metodoloji Hedefler Kamu Yatırım Programı Süreci Öncelikli Riskler Risklerin COSO Değerlendirmesi Eylem Planı Enerji Sektöründe Yatırım Programı Hazırlama Süreci

3 Enerji Sektöründe Yatırım Programı Hazırlama Süreci
Çalışma Süreci Çalışma Süresi: 3 Gün Ekip: 5 Kişi Kolaylaştırıcımız: John Powell Tercümanlarımız: Pınar Köprücü, Salih Tahir Görüşülen Kişiler: - Yılmaz ILGIN (PYDAD Bşk.) - Kubilay KAVAK (Enerji Sektörü Uzmanı) - Tolga YAKAR (Enerji Sektörü Uzmanı) Enerji Sektöründe Yatırım Programı Hazırlama Süreci

4 Enerji Sektöründe Yatırım Programı Hazırlama Süreci
Metodoloji Hedefleri belirledik Risk kaydımızı çıkardık İlgili kişilerle görüşmeler yaptık Öncelikli riskleri belirledik Mevcut durumla COSO uygulanması durumundaki karşılaştırmaları yaptık Öneriler geliştirdik Enerji Sektöründe Yatırım Programı Hazırlama Süreci

5 Enerji Sektöründe Yatırım Programı Hazırlama Süreci
HEDEFLER DPT STRATEJİK PLANI-AMAÇ 4: Kamu yatırım sürecini, kalkınma planı, programlar ve strateji belgeleri doğrultusunda yönetmek, kamu yatırımlarına ayrılan kaynakların etkin ve etkili bir biçimde tahsisini ve kullanılmasını sağlamak. AMAÇ 4-HEDEF 1: Müsteşarlığımız dahil kamu idarelerinde yatırım programı hazırlama, uygulama, izleme değerlendirme konularında kapasite artırılacak; karar süreçlerinde analiz ve izleme-değerlendirme standartları geliştirilerek uygulamada şeffaflık sağlanacaktır. Enerji Sektöründe Yatırım Programı Hazırlama Süreci

6 Kamu Yatırım Programı Süreci
Kalkınma Planı / Uzun Vadeli Strateji Stratejiler Bölge Kalk. Plan. İl Gelişme Plan. OVP OVMP Stratejik Planlar Yıllık Program Bütçe Ön Ulusal Kal. P. KEP Yatırım Programı Ulusal Program Strj. Uyum Çer. Enerji Sektöründe Yatırım Programı Hazırlama Süreci

7 Enerji Sektöründe Yatırım Programı Hazırlama Süreci
Öncelikli Riskler Farklı sektörlerde yürüyen projelere kaynak tahsisindeki koordinasyon eksikliği riski Kurumların proje fizibilite etütlerini sağlıklı hazırlayamaması riski Fizibilite etütlerinin sağlıklı bir şekilde değerlendirilememesi riski Enerji Sektöründe Yatırım Programı Hazırlama Süreci

8 Enerji Sektöründe Yatırım Programı Hazırlama Süreci
RİSKLER & COSO Enerji Sektöründe Yatırım Programı Hazırlama Süreci

9 Enerji Sektöründe Yatırım Programı Hazırlama Süreci
Farklı sektörlerde yürüyen projelere kaynak tahsisindeki koordinasyon eksikliği riski KONTROL ORTAMI Önemli ve öncelikli projeler için farklı sektörlerdeki uzmanların katılımıyla çalışma grubu oluşturulması Enerji Sektöründe Yatırım Programı Hazırlama Süreci

10 Enerji Sektöründe Yatırım Programı Hazırlama Süreci
Farklı sektörlerde yürüyen projelere kaynak tahsisindeki koordinasyon eksikliği riski RİSK DEĞERLENDİRMESİ Müsteşarlığımızda risk değerlendirme sisteminin geliştirilmesi ve uygulanması Enerji Sektöründe Yatırım Programı Hazırlama Süreci

11 Enerji Sektöründe Yatırım Programı Hazırlama Süreci
Farklı sektörlerde yürüyen projelere kaynak tahsisindeki koordinasyon eksikliği riski KONTROL FAALİYETLERİ Çalışma grubunun çalışma esaslarının yazılı hale getirilmesi Enerji Sektöründe Yatırım Programı Hazırlama Süreci

12 Enerji Sektöründe Yatırım Programı Hazırlama Süreci
Farklı sektörlerde yürüyen projelere kaynak tahsisindeki koordinasyon eksikliği riski BİLGİ VE İLETİŞİM Yatırım tekliflerinin elektronik ortamda alınması Proje tekliflerinin ve bunlara ilişkin değerlendirmelerin yer aldığı ortak erişime açık envanter oluşturulması Çalışma grubunun rapor hazırlaması ve üst yönetime sunması Enerji Sektöründe Yatırım Programı Hazırlama Süreci

13 Enerji Sektöründe Yatırım Programı Hazırlama Süreci
Farklı sektörlerde yürüyen projelere kaynak tahsisindeki koordinasyon eksikliği riski İZLEME İç denetim biriminin kurulmasıyla yatırım programı hazırlama sürecinin değerlendirilmesi Enerji Sektöründe Yatırım Programı Hazırlama Süreci

14 Kurumların proje fizibilite etütlerini sağlıklı hazırlayamaması riski
KONTROL ORTAMI Kurumlardaki personelin fizibilite etüdü hazırlama konusunda yetkinliğinin artırılması için eğitim verilmesi Enerji Sektöründe Yatırım Programı Hazırlama Süreci

15 Kurumların proje fizibilite etütlerini sağlıklı hazırlayamaması riski
RİSK DEĞERLENDİRMESİ Müsteşarlığımızda risk değerlendirme sisteminin geliştirilmesi ve uygulanması Enerji Sektöründe Yatırım Programı Hazırlama Süreci

16 Kurumların proje fizibilite etütlerini sağlıklı hazırlayamaması riski
KONTROL FAALİYETLERİ Rehberin fizibilite etüdüne ilişkin bölümlerinin daha kapsamlı, açıklayıcı ve işlevsel hale getirilmesi Sektörel fizibilite etüdü formatı geliştirilmesi Standart, yazılı proje değerlendirme kontrol listelerinin oluşturulması Enerji Sektöründe Yatırım Programı Hazırlama Süreci

17 Kurumların proje fizibilite etütlerini sağlıklı hazırlayamaması riski
BİLGİ VE İLETİŞİM Kontrol listelerinin DPT internet sitesinde yayınlanması Geliştirilen rehberin kurumlara tanıtımı toplantısı Fizibilite etütlerinin eksiklikleri ve bunlara ilişkin önerileri içeren rapor hazırlanması İyi fizibilite etüt örneklerine ilişkin değerlendirme sonuçlarının periyodik olarak yayınlanması Enerji Sektöründe Yatırım Programı Hazırlama Süreci

18 Kurumların proje fizibilite etütlerini sağlıklı hazırlayamaması riski
İZLEME İç denetim biriminin kurulmasıyla yatırım program hazırlama sürecinin değerlendirilmesi Enerji Sektöründe Yatırım Programı Hazırlama Süreci

19 Proje Fizibilite Etütlerinin Sağlıklı Değerlendirilememesi Riski
KONTROL ORTAMI Personel yetersizliğinin giderilmesi sağlanacaktır (Enerji sektörü ve PYDAD) Fizibilite etüt kontrolleri için danışmanlık (bilirkişi) hizmeti alınması Enerji Sektöründe Yatırım Programı Hazırlama Süreci

20 Proje Fizibilite Etütlerinin Sağlıklı Değerlendirilememesi Riski
RİSK DEĞERLENDİRMESİ Müsteşarlığımızda risk değerlendirme sisteminin geliştirilmesi ve uygulanması Enerji Sektöründe Yatırım Programı Hazırlama Süreci

21 Proje Fizibilite Etütlerinin Sağlıklı Değerlendirilememesi Riski
KONTROL FAALİYETLERİ Standart, yazılı proje değerlendirme kontrol listelerinin oluşturulması Enerji Sektöründe Yatırım Programı Hazırlama Süreci

22 Proje Fizibilite Etütlerinin Sağlıklı Değerlendirilememesi Riski
BİLGİ VE İLETİŞİM Yıl içinde değerlendirilen fizibilite etütlerinin eksiklikleri ve bunlara ilişkin önerileri içeren rapor hazırlanması İyi fizibilite etüt örneklerine ilişkin değerlendirme sonuçlarının periyodik olarak yayınlanması Enerji Sektöründe Yatırım Programı Hazırlama Süreci

23 Proje Fizibilite Etütlerinin Sağlıklı Değerlendirilememesi Riski
İZLEME İç denetim biriminin kurulmasıyla yatırım programının hazırlama sürecinin değerlendirilmesi Enerji Sektöründe Yatırım Programı Hazırlama Süreci

24 Enerji Sektöründe Yatırım Programı Hazırlama Süreci
EYLEM PLANI RİSK FAALİYETLER SORUMLU BİRİM/KİŞİ UYGULAMA TAKVİMİ Farklı sektörlerde yürüyen projelere kaynak tahsisindeki koordinasyon eksikliği riski 1.Önemli ve öncelikli projeler için farklı sektörlerdeki uzmanların katılımıyla çalışma grubu oluşturulması 2.Müsteşarlığımızda risk değerlendirme sisteminin geliştirilmesi ve uygulanması 3.Çalışma grubunun çalışma esaslarının yazılı hale getirilmesi 4.Yatırım tekliflerinin elektronik ortamda alınması 5.Proje tekliflerinin ve bunlara ilişkin değerlendirmelerin yer aldığı ortak erişime açık envanter oluşturulması 6.Çalışma grubunun yaptığı değerlendirmelere ilişkin rapor hazırlanması ve üst yönetime sunulması 7.İç denetim biriminin kurulmasıyla yatırım hazırlama sürecinin değerlendirilmesi 1.İlgili tüm birimler 2.SGB İlgili tüm birimler YBM YBM Çalışma Grubu Üst Yönetim 1.6 ay yıl ay yıl yıl ayda bir 7.Yılda bir Enerji Sektöründe Yatırım Programı Hazırlama Süreci

25 Enerji Sektöründe Yatırım Programı Hazırlama Süreci
EYLEM PLANI RİSK FAALİYETLER SORUMLU BİRİM/KİŞİ UYGULAMA TAKVİMİ Kurumların proje fizibilite etütlerini sağlıklı hazırlayamaması riski 1.Kurumlardaki personele eğitim verilmesi. 2.Müsteşarlığımızda risk değerlendirme sisteminin geliştirilmesi ve uygulanması 3.Rehberin fizibilite etüdüne ilişkin bölümlerinin daha kapsamlı, açıklayıcı ve işlevsel hale getirilmesi 4.Sektörel fizibilite etüdü formatı geliştirilmesi 5.Yazılı standart proje değerlendirme kontrol listelerinin oluşturulması 6.Kontrol listelerinin DPT internet sitesinde yayınlanması 7.Geliştirilen rehberin kurumlara tanıtım toplantısının yapılması 8. Fizibilite etütlerinin eksiklikleri ve bunlara ilişkin önerileri içeren rapor hazırlanması 9. İyi fizibilite etüt örneklerine ilişkin değerlendirme sonuçlarının periyodik olarak yayınlanması 10.İç denetim biriminin kurulmasıyla yatırım hazırlama sürecinin değerlendirilmesi 1.PYDAD/Enerji Sektörü Uzmanları SGB PYDAD İSKGM ve SSKGM 5.PYDAD YBM Üst Yönetim PYDAD PYDAD Üst Yönetim 1.Yılda bir 2.2 yıl 3.1 yıl yıl 5.1 yıl 6.1 yıl 7.1 yıl 8.2 yıl 9.2 yıl 10.Yılda bir Enerji Sektöründe Yatırım Programı Hazırlama Süreci

26 Enerji Sektöründe Yatırım Programı Hazırlama Süreci
EYLEM PLANI RİSK FAALİYETLER SORUMLU BİRİM/KİŞİ UYGULAMA TAKVİMİ Fizibilite etütlerinin sağlıklı değerlendirilememesi riski 1.Personel yetersizliğinin giderilmesi sağlanacaktır (Enerji sektörü ve PYDAD) 2.Fizibilite etüt kontrolleri için danışmanlık (bilirkişi) hizmeti alınması 3.Müsteşarlığımızda risk değerlendirme sisteminin geliştirilmesi ve uygulanması 4.Yazılı standart proje değerlendirme kontrol listelerinin oluşturulması 5.Yıl içinde değerlendirilen fizibilite etütlerinin eksiklikleri ve bunlara ilişkin önerileri içeren rapor hazırlanması 6.İyi fizibilite etüt örneklerine ilişkin değerlendirme sonuçlarının periyodik olarak yayınlanması. 7.İç denetim biriminin kurulmasıyla yatırım hazırlama sürecinin değerlendirilmesi 1.Üst Yönetim İlgili sektörler/SGB SGB PYDAD Koord. İlgili Birimler PYDAD PYDAD Üst Yönetim 1.1 yıl ay yıl yıl yıl yıl Yılda bir Enerji Sektöründe Yatırım Programı Hazırlama Süreci

27 Enerji Sektöründe Yatırım Programı Hazırlama Süreci
TEŞEKKÜRLER Cemil KILIÇ (MB) Pınar ÖZEL (DPT) Ercan SALKIM (DPT) Adile TUNÇER (DPT) Özhan YILMAZ (DPT) Enerji Sektöründe Yatırım Programı Hazırlama Süreci

28 Plan, Program, Stratejik Plan,
Proje Döngüsü Plan, Program, Stratejik Plan, Bölge Planı vs. Öncelik Alanları, Sektörler, Politikalar Değerlendirme Raporu Önerileri ile İlgili Karar Programlama Ön Fizibilite Etüdü Hangi Seçeneğe Devam Edileceği Kararı Değerlendirme Tanımlama Değerlendirme Raporu Fizibilite Etüdü, Analiz Raporu Planlanan Şekilde Devam veya Yeniden Dizayn Etme Kararı Uygulama / İzleme Hazırlama/Analiz Finansman Teklifi Hazırlama Kararı Finansman Teklifi Çalışma çerçevemiz kamu yatırım programının hazırlanması aşamasını kapsamaktadır. İlerleme ve İzleme Raporları, Uygulama Planı, Bütçe Finansman Finansman Anlaşması Finansman Kararı Ödenek Tahsisi, Yatırım programı Enerji Sektöründe Yatırım Programı Hazırlama Süreci


"DEVLET PLANLAMA TEŞKİLATI MÜSTEŞARLIĞI" indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları