Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

TOPLAM KALİTE YÖNETİMİ ÖDÜL SÜRECİ ŞANLIURFA İL MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ AR-GE BÖLÜMÜ HOŞGELDİNİZ.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "TOPLAM KALİTE YÖNETİMİ ÖDÜL SÜRECİ ŞANLIURFA İL MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ AR-GE BÖLÜMÜ HOŞGELDİNİZ."— Sunum transkripti:

1 TOPLAM KALİTE YÖNETİMİ ÖDÜL SÜRECİ ŞANLIURFA İL MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ AR-GE BÖLÜMÜ
HOŞGELDİNİZ

2 MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI
EĞİTİMDE TOPLAM KALİTE YÖNETİMİ UYGULAMALARI ÖDÜL YÖNERGESİ

3 Bu Yönergenin amacı, MEB’e bağlı okul ve kurumlarda toplam kalite yönetimi uygulamalarında emsallerine göre üstün başarı gösteren okul/kurum ve ekiplerin ödüllendirilmesine ilişkin esas ve usulleri düzenlemektir.

4 Temel İlkeler Ödül süreci, her yıl belirlenen plan ve program çerçevesinde gerçekleştirilir. Bakanlığa bağlı her derece ve türdeki okul/kurum, ödüle başvurabilir. Ödül; okul/kurum çalışanlarında kalite bilinci kazandırma, ortak aklı kullanma, tüm süreçlerde; sürekli geliştirme ve iyileştirme, verimliliği artırma, rekabet ortamı oluşturma, kalite uygulamalarını yaygınlaştırma, eğitimin kalitesini ulusal ve uluslararası okullarla/kurumlarla karşılaştırma gibi kalite yönetimi hedeflerinin ne derece gerçekleştirildiğini belirlemeye yöneliktir.

5 Ödül sürecinde; güvenirlik, objektiflik, şeffaflık ve genellik esastır.
Rapor değerlendirme sonucunda son değerlendirmeye kalan okullara/kurumlara saha ziyareti yapılır. Değerlendirme, değerlendirilen okulun/kurumun gelişmesine katkı sağlayacak sonuçlar içermelidir.

6 Ekiplerin değerlendirilmesinde; okulun/kurumun bulunduğu çevrenin şartları dikkate alınır.
Değerlendiriciler, değerlendirme konusunda yeterli ve yetkin kişiler arasından seçilir. Değerlendiriciler, değerlendirme ve puanlama konusunda ihtiyaç duyuldukça eğitime alınır.

7 ÖDÜLLENDİRME Ödül Kategorileri Yılın ekibi Yılın kaliteli okulu/kurumu

8 ÖDÜLE BAŞVURU

9 Ödül için okullar/kurumlar, yaptıkları çalışmalarla ilgili olarak; yılın kaliteli ekibi kategorisinde 15 sayfayı, yılın kaliteli okulu/kurumu kategorisinde ise 40 sayfayı geçmeyecek şekilde Times New Roman karakterleri ve 11 punto ile bir buçuk satır aralığı ile ilgili formları esas alarak bağlı bulundukları millî eğitim müdürlüğüne başvururlar.

10 Yılın Kaliteli Ekibi kategorisinde;
Birinciye; Okula/Kuruma Yılın Kaliteli Ekibi Birincilik Ödülü, plaket ve ekip üyelerinden her birine Takdir Belgesi İkinciye; Okula/Kuruma Yılın Kaliteli Ekibi İkincilik Ödülü,plaket ve ekip üyelerinden her birine Takdir Belgesi Üçüncüye; Okula/Kuruma Yılın Kaliteli Ekibi Üçüncülük Ödülü,plaket ve ekip üyelerinden her birine Takdir Belgesi Son değerlendirmeye kalan diğer okullara/kurumlara MEB Kalite Teşvik Ödülü ve ekip üyelerinden her birine Teşekkür Belgesi

11 Yılın Kaliteli Okulu/kurumu kategorisinde;
Birinciye; Yılın Kaliteli Okulu/Kurumu Birincilik Ödülü, Birincilik Beratı ve Plaket İkinciye; Yılın Kaliteli Okulu/Kurumu İkincilik Ödülü, İkincilik Beratı ve Plaket Üçüncüye; Yılın Kaliteli Okulu/Kurumu Üçüncülük Ödülü, Üçüncülük Beratı ve Plaket Son değerlendirmeye kalan diğer okul/kurumlara MEB Kalite Teşvik Ödülü

12 İl/ilçe düzeyinde yapılacak değerlendirmelerde verilecek ödüller, millî eğitim müdürlüğü kalite kurullarınca belirlenir.

13 Okul/Kurum Müdürlüklerinin Görevleri
Formatına uygun bir şekilde raporun hazırlanması “Saha Ziyareti” yapılacağı unutulmamalıdır. Okul/kurumun bir diğer görevi de “Yılın Kaliteli Ekibi” kategorisinde ödüle başvurmak için birden fazla ekip başvurusu olduğunda bu başvuruları değerlendirerek okul/kurum adına ödüle başvuracak ekibi belirlemektir.

14 Kalite Kurulu ve Kalite Geliştirme Ekibini ( OGYE ) oluşturmak
Okul temsilcisini belirlemek Mükemmellik Modeli kriterlerini esas alarak kriter ekipleri oluşturmak Okul/kurumun özdeğerlendirmesini yapmak Özdeğerlendirme sonucu ortaya çıkan İyileştirmeye Açık Alanların önceliklendirilmesini yapmak

15 İyileştirme planlarını yapmak ve uygulamak
Zaman çizelgesi ile uygulamaları takip etmek

16 İlçe Millî Eğitim Müdürlüğü Kalite Kurulunun Ödüllendirme İle İlgili Görevleri ;
Ödül sürecini yönetmek, Okul/kurumların başvuru raporlarını Ek: 3-4 formları esas alarak değerlendirmek, Dereceye giren okullara/kurumlara verilecek ödülü belirlemek, Ödül törenini düzenlemek, Her iki kategoride ilk üçe giren okul/kurum raporlarını il düzeyinde yapılacak değerlendirme için il millî eğitim müdürlüğüne göndermektir.

17 İl Millî Eğitim Müdürlüğü Kalite Kurulunun Ödüllendirme İle İlgili Görevleri
Ödül sürecini yönetmek, Okul kurumların başvuru raporlarını Ek: 3-4 formları esas alarak değerlendirmek, Dereceye giren okullara/kurumlara verilecek ödülü belirlemek, Ödül törenini düzenlemek, Her iki kategoride il birincisi okul/kurum raporlarını Bakanlık düzeyinde yapılacak değerlendirme için MEB Personel Genel Müdürlüğüne göndermektir.

18 2010/2011 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI ÖDÜL TAKVİMİ
15 KASIM 2011 (09 OCAK 2012) Okul/Kurum ve ekip raporlarının İlçe Kalite Kuruluna teslimi 09 ARALIK 2011 (20 OCAK 2012) İlçelerde her iki kategoride ilk üçe giren raporların ile teslimi 06-10 ŞUBAT 2012 Saha Ziyaretleri 17 ŞUBAT 2012 Her iki kategoride İl birincisi olan raporların Bakanlığa teslimi 31 MAYIS 2012 Finale kalanların açıklanması HAZİRAN 2012 Paylaşım toplantısı ve ödül töreni

19 Tekrar Başvurma Yılın kaliteli okul/kurumu kategorisinde “Kalite Beratı” alan okul/kurum üç yıl süre ile aynı kategoride ödüle başvuramaz.

20 YILIN KALİTELİ EKİBİ KATEGORİSİ RAPOR FORMATI
(Bu kategoride başvuracak okul/kurumlar, yaptıkları çalışmaları aşağıda sıralanan başlıkları kullanarak 15 sayfayı geçmeyecek şekilde raporlaştıracaklardır.) S. No Rapor Ara Başlıkları 1. İl/İlçe 2. Okul/Kurum Adı 3. Adres 4. İletişim Kurulacak Kişinin Adı, Soyadı, Telefonu, E-Posta Adresi 5. Ekibin Adı 6. Ekip Üyelerinin Adı, Soyadı ve Unvanı 7. Yaptığı Çalışmanın Adı 8. Seçilen Problemin (İyileştirme Konusunun) Okul/Kurum İçin Önem Derecesi 9. Problemin (İyileştirme Konusunun) Tanımı ve Analizi 10. Problem Çözme (İyileştirme) Sürecinin Kısa Özeti 11. Elde Edilen Sonuçlar

21 Verilen Puanla İlgili Açıklama
Kriter Sıra No EKİP RAPORLARI DEĞERLENDİRME KRİTERLERİ Kriter Puanı Verilen Puan Verilen Puanla İlgili Açıklama 1 Seçilen problemin okul/kurum için önem derecesi (Özdeğerlendirme sonuçları ile ilişkisi): 10 2 Seçilen problemin/iyileştirme konusunun okulun/kurumun misyonu ile ilişkisi: 18 3 Problemin/iyileştirme konusunun tanımlanmasındaki yeterlilik : 5 4 Problem çözme/kalite geliştirme tekniklerinin doğru ve yerinde kullanılma derecesi: Problem çözüm seçeneklerinin/iyileştirme adımlarının belirlenmesi ve seçimi: 6 Çözüm yada iyileştirme adımlarının uygulanması için yapılan planlama:. 7 Belirlenen hedeflerin gerçekleşme derecesi/problemin çözümündeki ya da iyileştirme çalışmasındaki başarı 17 8 Çözümün yada iyileştirmenin okula/kuruma,hizmet götürülen kesime,çalışana vb. sağladığı katma değer: 20 9 Problemin çözümündeki/iyileştirmedeki orijinallik,başka kurumlar için örnek model olma:. Yapılan çalışmanın raporlama kalitesi: TOPLAM PUAN 100

22 YILIN KALİTELİ OKULU/KURUMU KATEGORİSİ RAPOR FORMATI
( Bu kategoride başvuracak okullar/kurumlar, yaptıkları çalışmaları aşağıda sıralanan başlıkları kullanarak 40 sayfayı geçmeyecek şekilde raporlaştıracaklardır.) S. No Rapor Ara Başlıkları 1. İl/İlçe: 2. Okul/Kurum Adı : 3. Adres : 4. İletişim Kurulacak Kişinin Adı, Soyadı, Telefonu, E-Posta Adresi: 5. Okulun/Kurumun Tarihçesi ve Bugünkü Durumu (kısa): Kriter: Liderlik Kriter: Okulun/Kurumun Plânı Kriter: İnsan Kaynakları Yönetimi Kriter: Maddi Kaynakların, Bilgi Birikiminin ve İşbirliklerinin Yönetimi Kriter: Süreç Yönetimi 11. Sonuçlar (Öğrenci Memnuniyeti Algılama Sonuçları) kurumlar için hizmet götürülen kesimin memnuniyeti 12. Sonuçlar (Veli Memnuniyeti Algılama Sonuçları) kurumlar için hizmet götürülen kesimin memnuniyeti 13. Sonuçlar (Öğrenci Memnuniyeti Diğer Sonuçlar) kurumlar için hizmet götürülen kesimin memnuniyeti Öğrenci ile İlgili Performans Sonuçları Sonuçlar (Veli Memnuniyeti Diğer Sonuçlar) kurumlar için hizmet götürülen kesimin memnuniyeti Veli ile İlgili Performans Sonuçları 14. Sonuçlar (Çalışan Memnuniyeti Algılama Sonuçları) 15. Sonuçlar (Çalışan Memnuniyeti ile İlgili Diğer Sonuçlar) 16. Sonuçlar ( Toplumsal-Sosyal Sorumluluk ile İlgili Sonuçlar) 17. Sonuçlar (Finansal Sonuçlar) 18. Sonuçlar (Temel Performans Sonuçları)

23 DEĞERLENDİRME KRİTERLERİ ( KURUM )
Puan Değeri GİRDİLER (280) Yönetim ve Organizasyon (Eğitim Liderliği) 90 Okulun/Kurumun Plânı ( Okul Gelişim Planı, Stratejik Plân vb.) İnsan Kaynakları Yönetimi 60 Maddi Kaynakların ve Bilgi Birikiminin Yönetimi 40 İŞLEMLER (120) Süreç Yönetimi 120 SONUÇLAR (600) Öğrenci memnuniyeti sonuçları 70 Veli memnuniyeti sonuçları Hizmetten Yararlananlar ile İlgili Performans sonuçları Çalışanlar ile ilgili memnuniyet ve performans sonuçları 130 Toplumsal-Sosyal sorumluluk ile ilgili performans sonuçları 50 Finansal sonuçlar 30 Temel performansa ilişkin diğer sonuçlar: 140 TOPLAM 1000

24 www. urfamemarge. gov. tr tkyurfa@gmail
/251 Veysi YILMAZ İsa KAÇAR İLGİNİZE TEŞEKKÜRLER!


"TOPLAM KALİTE YÖNETİMİ ÖDÜL SÜRECİ ŞANLIURFA İL MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ AR-GE BÖLÜMÜ HOŞGELDİNİZ." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları