Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Kültür Bilgi-Günü 2011 Kültür Programı 2007-2013 Avrupa kültür festivallerine destek Dizin 1.3.6.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "Kültür Bilgi-Günü 2011 Kültür Programı 2007-2013 Avrupa kültür festivallerine destek Dizin 1.3.6."— Sunum transkripti:

1 Kültür Bilgi-Günü 2011 Kültür Programı 2007-2013 Avrupa kültür festivallerine destek Dizin 1.3.6

2 Kültür Bilgi-Günü 2011 Festival çalışmalarının amaçları 1.Kültür alanındaki Avrupalı profesyonellerin hareketliliğini sağlayarak deneyim aktarımlarının desteklenmesi 2.Ulusal olmayan Avrupa kültür işlerinin geçişine izin vererek ve en geniş muhtemel seyirciye ulaşması sağlanarak kültür işlerinin dolaşımının teşvik edilmesi 3.Kültürlerarası diyalogun teşvik edilmesi

3 Kültür Bilgi-Günü 2011 Festivaller: sektörler -Kültürel Miras -Görsel Sanatlar -Sahne Sanatları -Tasarım ve Uygulamalı Sanatlar -Mimari, Edebi kitaplar ve araştırmalar -Çoklu ortam ve yeni teknolojiler -Farklı bilim dalları ile ilgili projeler Uygun Değil !!! Sinema ve görsel-işitsel sektörleri

4 Kültür Bilgi-Günü 2011 Ne zaman başvurulmalı? Program Rehberini ve EACEA’ nın internet sayfasından güncellemeleri kontrol ediniz. http://eacea.ec.europa.eu/culture/funding/2011/in dex_en.php

5 Kültür Bilgi-Günü 2011 Yıllık festival desteği Bir sonraki son teslim tarihi = 16 Kasım 2011 2011 den itibaren: Yıllık destek = bir festivalin bir gösterimi için

6 Kültür Bilgi-Günü 2011 Uygun başvuru sahipleri Bu kriterleri sağlamanız gerekir: -Kamu veya özel bir kuruluş olma -Tüzel kişilik sahibi olmak -İdare merkezinin programda yer alan ülkelerden birinde olması -Temel faaliyetlerin festival organizasyonları olması

7 Kültür Bilgi-Günü 2011 Uygun festivaller -Başvuru teslim edilmeden önce festival en az 5 kez gösterime girmiş olmalı - Festivalin geçmiş gösterimlerinde ve bu yılın hibe istenilen tahmini faaliyet programında; programa katılan en az 7 ülkeden çalışmalar içermelidir. -Film festivalleri uygun değildir.

8 Kültür Bilgi-Günü 2011 Hibe anlaşmasının süresi ve desteğin miktarı -Yıllık destek= Hibe anlaşmaları 12 aydan fazla süreler için geçerli değildir ve festivallerin sadece bir gösterimini destekler. -Desteğin maksimum miktarı= 100.000 Avro her bir gösterim için, geçerli giderlerin maksimum %60’ına eşdeğer

9 Kültür Bilgi-Günü 2011 Seçim süreci: Kriterler: 1.Uygunluk kriterleri: Katılım şartları 2.Seçim kriterleriKurumun projeyi uygulayacak idari ve finansal kapasitesi 3.Hibe kriterleri Nitelik değerlendirmesi: Proje programın amaçlarıyla örtüşüyor mu?

10 Kültür Bilgi-Günü 2011 Seçim kriterleri Projeyi tamamlayabilecek kapasite İdari kapasite: -Faaliyet raporları -CV’ler Finansal Kapasite: -Resmi hesaplar -Mali yeterlilik formu

11 Kültür Bilgi-Günü 2011 Festivaller : Hibe kriterleri Başvuranın, dizinin amacıyla eşleşebilirliğini gösteren nitel ve nicel göstergeler Uzmanların değerlendirmeleri bu kritere dayanır Projenizin programın amaçlarıyla nasıl uyduğunun açıklanmasına başvurunuzda zaman ayırın

12 Kültür Bilgi-Günü 2011 Hibe kriterleri -Başvurunun kalitesini değerlendirmek için kullanılır. -Bağımsız uzmanlar tarafından değerlendirilir. -0’ dan 100’ e kadar derecelendirilir-puanlarına göre derecelendirilmiş olan projelerden bütçe dahilinde en çok puan alanlar finansa edilir

13 Kültür Bilgi-Günü 2011 Festivaller: hibe kriterleri -Önerilen aktivitenin Avrupa’ya kattığı değer ve Avrupa boyutu -Programlamanın kalite ve yenilikçi niteliği -İzleyici etkisi -Avrupalı profesyonellerin katılımı ve aralarındaki öngörülen değişimin kalitesi %25

14 Kültür Bilgi-Günü 2011 Geçerli bütçe = > Faaliyetin sadece Avrupalı boyutuyla alakalı olan giderler geçerlidir: 1.Avrupalı ulusal olmayan çalışmaların sunumlarıyla alakalı giderler ( dekor, kostümler, tercümeler ve altyazılar için yapılan giderler gibi vs..) 2.Avrupalı ulusal olmayan bir çalışmaya eşlik eden amatör ve profesyonellerin konaklama ve yolculuk giderleri ( Sanatsal, teknik ve yönetici ekipler- yolculuk ve konaklama giderleri ) 3.Avrupalı ulusal olmayan bir çalışmada sanatçıların gösterim ücretleri

15 Kültür Bilgi-Günü 2011 Geçerli bütçe = > 4.Avrupalı profesyoneller arasında düzenlenen seminerleriyle alakalı giderler.( Geçerli giderlerin %15 ile sınırlı ) 5.Resmi katalog ve broşürler.( Resmi basılmış olan katalog ve broşürlerin geliştirilmesi, tercümesi ve; basım ve yayımıyla alakalı giderler) 6.İletişim giderleri ( internet sitesi, medya planlaması,…) (Geçerli giderlerin %15 ile sınırlı)

16 Kültür Bilgi-Günü 2011 Seçim süreci 1. Uygunluk taraması 2.Hibe kriterleri değerlendirmeleri (Uzman Panelleri) 3.Değerlendirme komitesi önerisi 4.Hibe kararı 5.Başvuranların bilgileri

17 Kültür Bilgi-Günü 2011 Seçim süreci -Başvuru ve seçim zamanı arasındaki süre -Hibe alan projeler için seçim ve ilk ödeme arasındaki süre 4 ay civarında 2 ay civarında Projelerin kontrol edilmesi Sabit kuralların takip edilmesi, ajansla iletişime girilmesi, rapor verme ve ödemeler

18 Kültür Bilgi-Günü 2011 E-Form Festivaller : seçim süreci

19 Kültür Bilgi-Günü 2011 Festivaller : Elektronik Başvuru E-Form…. + Zorunlu ekler!!! 1.Denk bütçe 2.Son festival katalogu 3.CV ’ ler 4.Tüzel kişi formu 5.Banka bilgileri formu 6.Resmi hesaplar

20 Kültür Bilgi-Günü 2011 İyi bir başvuru -Proje açıklaması iyi yazılmalı. - Bütçenin dengede, tamamlanmış, doğru formatta; proje aktiviteleri ve zamanlamayla uygun olduğundan emin olunuz. -Hibe kriterleriyle ilgili cevaplar uyumlu olmalı -Evrakların zamanında hazırlanması lazımdır


"Kültür Bilgi-Günü 2011 Kültür Programı 2007-2013 Avrupa kültür festivallerine destek Dizin 1.3.6." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları