Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

ERASMUS+ Bilgi Ortaklıkları

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "ERASMUS+ Bilgi Ortaklıkları"— Sunum transkripti:

1 ERASMUS+ Bilgi Ortaklıkları
İlker SALAR Mesleki Eğitim Uzmanı 12 Şubat 2014 İstanbul

2 Sunu İçeriği Tanım Faaliyetler Proje Katılımcı Kuruluşları Bütçe
Başvuru Örnekler

3 Bilgi Ortaklıkları Nedir?
Yükseköğretim İş Dünyası Bilgi Ortaklıkları

4 Desteklenen Faaliyetler
Yüksek Öğretimde, İş Aleminde ve Geniş Kapsamlı Sosyo Ekonomik Çevrede Yenilikçiliğin Artırılması Girişimcilik Düşüncesinin ve Becerisinin Geliştirilmesi Bilgi Birikiminin Yüksek Öğretim Kurumları ve Firmalar Arasındaki Akışının ve Değiş-Tokuşunun Sağlanması

5 Hedefler… Ortaklık Yenilikçilik Uzun Dönemli Etki
Ortakların Taahhütleri İş Alemi ve Üniversiteler Arası Denge En Az 2 Firma ve En Az 2 Üniversite Ortaklık Yüksek Öğretimde Yenilikçilik İş Hayatında Yenilikçilik Kişilerde, Politikalarda, Yenilikçilik… Yenilikçilik İş Hayatı ile Üniversitelerin Uzun Dönemli İşbirliklerini Oluşturmaları Alışkanlıkların Değiştirilmesi Uzun Dönemli Etki

6 Yenilikçiliğin Artırılması
Yeni Öğrenme ve Öğretme Yöntemlerinin Ortaklarla Birlikte Geliştirilmesi Disiplinler Arası Müfredat Öğrenci Merkezli Problem Odaklı Yaklaşım Firmalarla Birlikte ve Firmalar Bünyesinde Sürekli Eğitim Programları ve Faaliyetleri Süregelen Zorlukların Giderilebilmesi için Ortaklı Çözümlerin Geliştirilmesi Öğrencilerin, Profesörlerin ve Uygulamacıların

7 Girişimcilik Çalışabilirliğe, Yaratıcılığa ve Yeni Profesyonel Yollara Yönelik Çalışmalar Yapan Kuruluşlarla Koordineli Beceri Öğrenimi Eğitimin Her Aşamasında Girişimciliğin Anlatılması Girişimcilik Uygulamaları Çerçevesinde Yeni Öğrenme Fırsatlarının Açılması Yeni Hizmetlerin Ticarileştirilmesi Ürün ve Prototiplerin Geliştirilmesi Başlangıç ve Hızlandırma Faaliyetleri

8 Bilgi Alış-Verişi ve Akışı
Müfredatta Yer Alan Kuruluşların Alan Bazlı Çalışmalarına Yönelik Faaliyetleri Deneme ve Test Yenilikleri Ölçülerinin Belirlenmesi Öğrencilerin, Araştırmacıların, Öğretim Elemanlarının ve Firma Çalışanlarının Değişim Programları Firma Çalışanlarının Öğretim ve Araştırma Faaliyetlerinde Bulunması

9 Projenin İdari Yapısı Başvurucu/Koordinatör
Ortaklar Adına Proje Başvurusunu Yapar Projenin Uygulamasındaki Tüm Sorumluluk AB Komisyonu’na Karşı Tüm Ortaklığı Temsil Eder İdari, Mali ve Operasyonel Uygulamaların Tüm Mali ve Hukuksal Sorumluluğu Proje Ortakları Arasındaki Koordinasyon Tam Ortak Organizasyonlara Katılım Koordinatör Adına Temsil İşrirakçi Ortak Proje Faaliyetlerine Katkı Sağlar Hibe Almadıkları için Sözleşme Gereklerine Tabii Değildir

10 Hangi Kurumlar Katılabilir?
Katılımcı kurum, Program Üyesi ya da Ortak Ülkedeki herhangi bir resmi ya da özel kuruluş olabilir. 3 farklı Program Üyesi ülkeden en az 6 kuruluş projede yer almalıdır. En az 2 yükseköğretim kurumu ve 2 işletme projede yer almalıdır. (örneğin; yükseköğretim kurumları, işletmeler, araştırma enstitüleri, yerel/bölgesel ya da ulusal düzeyde kamu kurumları, eğitim, staj ya da gençlik alanlarında aktif kuruluşlar, meslek kuruluşlarını temsil eden dernekler, yetkilendirme, belgelendirme veya değerlendirme kuruluşları, vb.)

11 Bütçesi Nedir? 2 yıllık projeler için azami AB katkısı 700 Bin Avro 3 yıllık projeleri için azami AB katkısı ise 1 Milyon Avro Komisyon 2020’ye kadar 150 Bilgi Ortaklığını desteklemeyi hedeflemektedir.

12 Başvuru Nereye, Ne Zaman Yapılacak?
Bilgi Ortaklıkları Komisyon merkezli projeler olduğundan doğrudan Brüksel’deki Eğitim, İşitsel ve Görsel Kültür Yürütme Ajansı’na (Education, Audio-Visual and Culture Executive Agency) sunulacaktır. Son Başvuru Tarihi: 3 Nisan 2014 (Saat 13:00’e kadar)

13 Proje Örnekleri Proje Adı: Yeni Girişimciler için Eğitim, Kültürel ve Yaratıcı Bilgi Ortaklığı Yürüten Kurum/Kuruluş: Center for Applied Archaeology, University of College London, İngiltere Ortak ülkeler: Almanya, İtalya, Portekiz, Belçika, Macaristan, Hırvatistan, Finlandiya Proje, öğrencilerde girişimcilik zihniyetini teşvik etmek suretiyle şirketlerin ve yükseköğretim kurumlarının yenilikçilik potansiyelini artırmak için yenilikçi ve öğretici staj planı uygulayacaktır.

14 Proje Örnekleri Proje Adı: E- NSPIRATION
Yürüten Kurum/Kuruluş: Montanuniversitaet Leoben, Avusturya Ortak ülkeler: İsveç, Almanya, Slovakya, Avusturya Bu ortaklığın kurulmasının temel amacı sanayideki enerji tasarrufu sorunlarının üstesinden gelmektir. Projenin, enerji tasarrufu sektöründeki uygulanabilir yeni fikirlerin ortaya çıkarılmasını ve yenilikçiliği destekleyerek takım çalışması yaklaşımları ile yaratıcı çalıştaylar veya teknikler kullanması beklenmektedir.

15 Proje Örnekleri Proje Adı: Avrupa Yaşayarak Öğrenme Laboratuvarları Ortaklığı Yürüten Kurum/Kuruluş: Zuyd University, Hollanda Ortak ülkeler: Hollanda, Çek Cumhuriyeti, Slovenya Proje, sürdürülebilir ve sıfır emisyon salınımı yapan binaların inşa edilmesi faaliyetlerinde uygulamalı ve teorik eğitimin dinamik bir şekilde uygulanmasını daha verimli hale getirmeyi amaçlamaktadır.

16 Faydalı Linkler Sektörel Beceri Ortaklıkları ve Bilgi Ortaklıkları Başvuru Belgeleri Erasmus+ Program Rehberi

17


"ERASMUS+ Bilgi Ortaklıkları" indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları