Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Proje Hazırlık Aşamaları Sabancı Vakfı Hibe Programı.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "Proje Hazırlık Aşamaları Sabancı Vakfı Hibe Programı."— Sunum transkripti:

1 Proje Hazırlık Aşamaları Sabancı Vakfı Hibe Programı

2 Kontrol edin:  Kuruluşunuz hibe almak için uygun mu ?  Öncelikleriniz Program hedefleri ile uyumlu mu?  Temel faaliyetleriniz rehberde belirtilen faaliyet alanlarına uyuyor mu ?  Nitelikli ve deneyimli personele sahip misiniz? Başvuru Kararının Alınması 2

3  Kuruluşunuz bir projeyi yürütebilmek için yeterli kaynaklara sahip mi? (Gönüllü çalışanlar, erişilebilir proje ekibi, kurum destekleri vb.)  Projenizin başka projeleri kopyalamadığından emin misiniz?  Başvuru yapmak için yeterli zaman var mı?  Hevesli, iyimser ve sabırlı mısınız? Başvuru Kararının Alınması (II) 3

4 Proje Tasarımı :  Ele alınacak sorunun tespiti  İlgili faaliyetleri planlama  Beraber çalışılacak ortakları bulma  Proje Başvuru Formu’nu hazırlama  Başvuru Proje Geliştirme Aşamaları 4

5 Projeyi tasarlayın: Temel proje hedeflerini tasarlayın. Proje faaliyetlerini yapılandırın. İhtiyacınız olan kaynakların tahminini yapın. (insan kaynakları, olanaklar, alınabilecek destekler vb.) Proje maliyetinin tahminini yapın. Potansiyel projenizin anahtar unsurlarının iki sayfalık özetini hazırlayın. Ön Planlama Aşaması 5

6  Proje tasarımınızı değerlendirin ve gerekliyse değişiklikler yapın.  Aşağıdakileri kontrol edin:  Hedefleriniz ve faaliyetleriniz Sabancı Vakfı Hibe Programı hedefleri ile uyumlu mu?  Projeniz yerel ihtiyaçları ve öncelikleri karşılıyor mu?  Projeniz herhangi bir diğer projenin birebir aynısı mı? Ön Planlama Aşaması (devam) 6

7  Uygun ortaklar bulun ve iletişime geçin.  İlk ortak toplantısını düzenleyin, gerekli ortaklık taahhütlerini tespit edin.  Ortaklarınızla sorumlulukların dağılımı, bütçeye katkı ve mali kurallar ve prosedüler üzerine anlaşın. Ön Planlama Aşaması (devam) 7

8  Potansiyel ortakların güçlü ve zayıf yanlarını değerlendirin.  Potansiyel ortakların kaynakları ve uzmanlıklarını değerlendirin.  Ortakların potansiyel katkılarını değerlendirin.  Ortakların sizinle çalışabilme istek ve taahhütlerini değerlendirin. Başvurma Kararının Alınması 8

9 Bu kişinin aşağıdaki özellikleri içermesi gerekir:  Düzenli olmalıdır; zaman ve maliyet yönetimini bilmesi gerekir.  Sorumluluk alabilmelidir.  Kişileri yönetebilmelidir.  Pazarlık edebilmelidir.  Problem çözebilmelidir.  Kişileri motive edebilmelidir.  Proje yürütme konusunda deneyimli olmalıdır.  Plan, yeniden plan, yeniden plan yapabilmelidir. İdeal Proje Koordinatörü 9

10 Yapılacak işleri belirleyin ve detaylı tasarım için bir zaman çizelgesi belirleyin : Proje ekibinin seçimi (ortaklar ve başvuran kurum) Faaliyetlerin ve hazırlanma takviminin detaylı çizilmesi Bütçe hazırlanması Destekleyicilerin bulunması Personel/ortaklar arasında görevlerin dağılımı Proje Başvurusunun Hazırlanması 10

11  Hazırladığınız proje özetinden yola çıkarak başvuru formunu doldurun.  Doldurduğunuz başvuru formunu bir başkasına okutun ve gerekirse ilgili değişikler yapın; bunun için zaman ayırın.  Proje bütçesini hazırlayın ve Başvuru Rehberinde belirtilen tüm özellikleri karşıladığından emin olun. Proje Başvurusunun Hazırlanması (devam) 11

12 Tüm belgelerin eksiksiz hazırlandığından emin olun: Proje Başvuru Formu (hem CD’de, hem de basılı olarak) Proje Bütçe Formu(hem CD’de, hem de basılı olarak) Proje Ortaklık Formu (sadece basılı) Proje Başvuru Kararı (sadece basılı) Tamamlanmış proje başvurusunu zamanında teslim edin. Son günü beklemeyin! Son Kontroller 12


"Proje Hazırlık Aşamaları Sabancı Vakfı Hibe Programı." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları