Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

E Y L E M 5. 1 Gençlerin ve Gençlik Politikalarından Sorumlu Olanların Toplantıları PROGRAMI.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "E Y L E M 5. 1 Gençlerin ve Gençlik Politikalarından Sorumlu Olanların Toplantıları PROGRAMI."— Sunum transkripti:

1 E Y L E M 5. 1 Gençlerin ve Gençlik Politikalarından Sorumlu Olanların Toplantıları PROGRAMI

2 G E N Ç L İ K P R O G R A M I EYLEM 5.1

3 Eylem 5.1 Projeleri Nelerdir? Gençlik Programının alt-Eylemidir, Gençler ve Gençlik Politikalarından Sorumlu Olanlar Arasında “Yapılandırılmış Diyalog” oluşturulması önceliğini esas alır, Gençler ile gençlik alanında görev yapmakta olan politika yapıcılar/uzmanlar arasında işbirliği ve yapılandırılmış diyalog oluşturulmasını ya da seminerler düzenlenmesini öngören, gençler tarafından uygulanacak projelere mali ve teknik destek sağlanmasıdır.

4 YAPILANDIRILMIŞ DİYALOG GENÇLER VE POLİTİKA YAPICILAR ARASINDAKİ İLETİŞİMİ GELİŞTİRME ARACI KONULAR VE ZAMANLAMA BAZINDA YAPILANDIRILMIŞ DETAYLI BİLGİ: http://ec.europa.eu/youth/index_en.htm

5 YAPILANDIRILMIŞ DİYALOG ÖNCELİKLERİ ANA TEMATİK ÖNCELİK: GENÇLİĞİN İSTİHDAMI BAĞLANTILI KONULAR: -SOSYAL DAHİL ETME, -GENÇLİK ÇALIŞMALARI, -KATILIM/AKTİF VATANDAŞLIK.

6 EYLEM 5.1 PROJELERİ AŞAĞIDAKİ FAALİYETLERDEN BİRİNİ UYGULAMAK ÜZERE HAZIRLANIR: ULUSAL GENÇLİK TOPLANTISI ULUS-ÖTESİ GENÇLİK SEMİNERİ

7 Ulusal Gençlik Toplantısı Projeleri; Yapılandırılmış Diyalog veya AB politikaları ve konularıyla ilgili olarak müzakere/tartışma ortamı, aktif katılım ve bilgilendirme için fırsat oluşturmak, AB Dönem Başkanlığını yürütmekte olan AB üye devleti tarafından düzenlenecek resmi gençlik etkinliğinin altyapısını hazırlamak, Avrupa Gençlik Haftasıyla bağlantılı faaliyetleri düzenlemek veya, Örgün ve yaygın eğitim alanları arasındaki sektörler arası diyalog ve işbirliğini artırmak ya da, Yukarıda belirtilen faaliyetler dizisini ya da bu faaliyetlerin başka bileşenlerini içermek üzere hazırlanır.

8 Ulus-ötesi Gençlik Seminerleri; - Yapılandırılmış Diyalog, Gençlik Alanında Koordinasyonun Açık Yöntemleri ve Gençlik için Avrupa Paktı alanlarının öncelikleri ve hedefleri merkezli konuları görüşmek, iyi uygulamaların ve fikirlerin değişimini sağlamak ve/veya tavsiyelere bulunmak üzere gençleri ve politika yapıcıları bir araya getirmeyi hedefler.

9 GENÇLİK ALANINDA AVRUPA DÜZEYİNDE İŞBİRLİĞİ ÇATISI BAKANLAR KONSEYİNİN 27 HAZİRAN 2002 TARİHLİ KARARI İLE YÜRÜRLÜĞE GİRMİŞ; KASIM 2005’TE REVİZE EDİLMİŞ ŞU ANDA ÜÇ ÖNCELİĞİ BULUNMAKTA: GENÇLERİN AKTİF VATANDAŞLIĞI (KOORDİNASYONUN AÇIK YÖNTEMLERİ), AVRUPA GENÇLİK PAKTI, GENÇLİK BOYUTUNUN DİĞER POLİTİKALARA DAHİL EDİLMESİ DETAYLI BİLGİ: http://ec.europa.eu/youth/index_en.htm

10 AVRUPA GENÇLİK PAKTI ÜÇ ADET ÖNEMLİ AYAĞI BULUNMAKTA: -İSTİHDAM, DAHİL ETME VE SOSYAL GELİŞİM, -EĞİTİM, ÖĞRETİM VE HAREKETLİLİK, -AİLE VE İŞ HAYATININ UYUM İÇİNDE YÜRÜTÜLMESİ. http://ec.europa.eu/youth/index_en.htm

11 YAPILANDIRILMIŞ DİYALOG VE AVRUPA GENÇLİK PAKTI ÇERÇEVESİNDE EYLEM 5.1 PROJELERİ İÇİN ÖNCELİKLİ KONU BAŞLIKLARI; -GENÇLİĞİN İSTİHDAMI, -GENÇLERİN YOKSULLUK PROBLEMLERİ, -GENÇLİĞİN ÖRGÜN VE YAYGIN EĞİTİMLE DESTEKLENMESİ, -GENÇLERİN EKONOMİK OLARAK BAĞIMSIZ HALE GETİRİLMESİ,

12 YAPILANDIRILMIŞ DİYALOG VE AVRUPA GENÇLİK PAKTI ÇERÇEVESİNDE EYLEM 5.1 PROJELERİ İÇİN ÖNCELİKLİ KONU BAŞLIKLARI (DEVAM) -GENÇLİĞİN TOPLUMA AKTİF KATILIMI, -OKULDAN İŞGÜCÜ PİYASASINA GEÇİŞ, -GENÇ GÖÇMENLERİN TOPLUMA AKTİF OLARAK DAHİL EDİLMESİ, -AVRUPA GÜNDEMİNE PARALEL OLARAK TÜRKİYE’DEKİ GENÇLİĞİN GÜNDEMİNDE OLAN DİĞER KONULAR GİBİ...

13 EYLEM 5.1 PROJE KALİTE ÖLÇÜTLERİ NELERDİR? Gençlik Programının hedeflerine ve Gençlik Programının sürekli/yıllık önceliklerine uygunluk, AB gençlik politikalarının hedeflerine uygunluk, Katılımcı yaygın öğrenme yöntemleri, Faaliyet Programının kalitesi, Kültürlerarası öğrenme boyutunun nasıl sağlandığı, Avrupa boyutu, Projenin yereldeki etkisi,

14 EYLEM 5.1 KALİTE ÖLÇÜTLERİ NELERDİR? (Devam) Projeye katılan ülkelerin ve proje ortaklarının sayısı, Proje ortaklarının ve genç katılımcıların projeye katılımı, Hazırlık ve Değerlendirme süreçleri de dahil tüm Proje Sürecinin kalitesi, Projenin genç katılımcıların sosyal ve kişisel gelişimine etkisi, Projenin görünürlüğünün nasıl sağlandığı, Sonuçların yaygınlaştırılması ve kullanılması...

15 TEKNİK KONULAR Ortaklık  Ulusal Gençlik Toplantısı: Herhangi bir Program ülkesinden 1 yararlanıcı. Ulus-ötesi Gençlik Semineri: en az biri AB ülkesi olmak üzere en az 5 farklı Program ülkesinden yararlanıcılar.  Proje ortakları; kar amacı gütmeyen/Sivil Toplum Kuruluşu ya da yerel veya bölgesel kamu/hükümet kuruluşu veya Gençlik Alanında Avrupa düzeyinde Aktif Kuruluşlar-ASTK olabilir. Katılımcılar  Ulusal Gençlik Toplantısı: 15-30 yaş arası en az 15 genç  Ulus-ötesi Gençlik Semineri:15-30 yaş arası en az 30 genç

16 TEKNİK KONULAR (devam) Proje Süresi Planlama ve hazırlık, uygulama, değerlendirme ve takip olmak üzere 3-18 ay  Ulusal Gençlik Toplantısı: Ulusal Gençlik Toplantısı için belli bir faaliyet süresi yok.  Ulus-ötesi Gençlik Semineri: Seminer için yol hariç 1-6 gün.

17 Hibe:  Eş-finansman Kuralı  Toplam kabul edilebilir masrafların azami %75’i ve max.50.000 Avro Gençlik Programı hibesi olarak sağlanır.

18 Nasıl Başvurulur?  E-Başvuru Formu (pdf)  3 Son Başvuru Tarihi (1 Şubat, 1 Mayıs ve 1 Ekim)  Faaliyete ev sahipliği yapan kuruluş kendi Ulusal Ajansına. (ASTK’lar Brüksel’de yerleşik Yürütme Ajansına başvurur)

19 DAHA FAZLA BİLGİ İÇİN: -ULUSAL AJANS (www.genclik.org.tr)www.genclik.org.tr -AVRUPA KOMİSYONU (http://ec.europa.eu/youth/index_en.htm)http://ec.europa.eu/youth/index_en.htm -AVRUPA KONSEYİ (www.coe.int)www.coe.int -AVRUPA KONSEYİ, ORTAKLIK (www.youth-partnership.net)

20


"E Y L E M 5. 1 Gençlerin ve Gençlik Politikalarından Sorumlu Olanların Toplantıları PROGRAMI." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları