Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

GRUNDTVIG 2 ÖĞRENME ORTAKLIKLARI. Öğrenme Ortaklıkları  Yetişkin eğitimi alanında çalışan kuruluşlar arasında KÜÇÜK ÖLÇEKLİ İŞBİRLİĞİ etkinlikleridir.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "GRUNDTVIG 2 ÖĞRENME ORTAKLIKLARI. Öğrenme Ortaklıkları  Yetişkin eğitimi alanında çalışan kuruluşlar arasında KÜÇÜK ÖLÇEKLİ İŞBİRLİĞİ etkinlikleridir."— Sunum transkripti:

1 GRUNDTVIG 2 ÖĞRENME ORTAKLIKLARI

2 Öğrenme Ortaklıkları  Yetişkin eğitimi alanında çalışan kuruluşlar arasında KÜÇÜK ÖLÇEKLİ İŞBİRLİĞİ etkinlikleridir.  Yerel düzeyde faaliyet gösteren kuruluşların katılımını hedefler.  Seçilen ORTAK bir konu ya da sorun hakkında farklı ülkelerden eğiticilerin ve yetişkin öğrencilerin birlikte çalışmasını öngören bir eğitim sürecidir.  Eğitimcilerin ve öğrencileri hareketliliği.

3 Öğrenme Ortaklıkları  Katılımcı kurumlar için AMAÇ; - Eğitim faaliyetlerine AVRUPA BOYUTU katmak, - Avrupa’daki benzer kuruluşlarla ortaklıklar kurarak BİLGİ ve TECRÜBE ALIŞVERİŞİ’nde bulunmak.  Projeye katılan yetişkin öğrenciler için AMAÇ; - Önemli bir MOTİVASYON aracı, - Farklı Avrupa kültürleri, sosyal yapılar ve ekonomik durumlar hakkında BİLİNÇLENME sağlanması

4 Kimler Katılabilir  Grundtvig Programından yararlanabilen kurum ve kuruluşların yanı sıra;  Kendi uzmanlık alanları ile projeye katkı sağlamaları koşuluyla diğer kuruluşlar (medya, yayıncılar, araştırma enstitüleri gibi),  Hem örgün hem de yaygın eğitim sektörlerinden kuruluşları içeren karma ortaklıklar özellikle teşvik edilmektedir.

5 Başvuru Koşulları Ortaklık : En az üç katılımcı ülkenin her birinden en az bir uygun kuruluş içermelidir (üç ortaklı yapı). uygun kuruluş içermelidir (üç ortaklı yapı). Ülkelerden birisi AB üyesi olmalıdır. Ülkelerden birisi AB üyesi olmalıdır.

6 Ortaklar Nasıl Bulunur  Kendi Girişimlerinizle,  İrtibat Seminerlerine katılarak,   www.siu.no/socpart  http://partbase.programkontoret.se  http://groups.yahoo.com/group/grundtvig_partners  http://groups.yahoo.com/group/euproject Web sitelerinden, ■ Ulusal Ajansın yardımıyla.

7 İrtibat Seminerleri RESMİ TOPLANTILAR’  Her yıl çeşitli ülkelerde yetişkin eğitimi ve yaşam boyu öğrenimle ilgili farklı konularda yapılan RESMİ TOPLANTILAR’ dır.  Ortak Bulma Aracı : - Kendi projenizi tanıtarak ortak arayabilirsiniz, - Mevcut projelere ortak olabilirsiniz.  Yabancı dil belgesi, başvuru formu, kurum üst yazısı  Ortalama 1000 Euro

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22 Hazırlık Ziyaretleri  Ortak bulduktan sonra, ortakların projenin detaylarını görüşmek, ortakların rollerini ve sorumluluklarını dağıtmak, çalışma planı ve bütçe hazırlamak ve başvuru formunu birlikte doldurmak için biraraya geldikleri toplantı,  Davet mektubu, yabancı dil belgesi, başvuru formu, kurum üst yazısı  Ortalama 1000 Euro.

23 İrtibat Semineri &Hazırlık Ziyareti Başvuru Formu

24

25

26

27

28

29 Öğrenme Ortaklıkları Konuları  Genel olarak, yetişkin eğitimi ile ilgili her konu bir Öğrenme Ortaklığı projesinin konusu olabilir, ancak;  Avrupa düzeyinde belirlenen önceliklere özel bir önem verilmektedir.

30 Avrupa’nın Öngördüğü Öncelikler Hedef Gruplar:  Temel eğitimden yoksun kimseler,  Kırsal ve dezavantajlı bölgelerde yaşayanlarla sosyo-ekonomik nedenlerle dezavantajlı konumda olan kimseler,  Özel eğitim ihtiyacı olan yetişkinler,  Yetişkin eğitimi veya yaşam boyu eğitime katılması beklenmeyen “ulaşılması zor” grupların bu tür eğitimlerden aktif olarak yararlandırılmasının desteklenmesi.

31 Avrupa’nın Öngördüğü Öncelikler Konular:  Kültürler arası eğitimin desteklenmesi ile ırkçılık ve yabancı düşmanlığı ile mücadele,  Öğrenci ve personel arasında kadın – erkek eşitliğinin desteklenmesi,  Engelli kişilere eşit fırsatların tanınması,  Bilgi ve iletişim teknolojilerinin kullanılması,  Yabancı dil öğrenimi ve kullanılmasının teşvik edilmesi,  Ülkeler arası projelerde daha önce deneyimi olmayan veya az olan kuruluşlarla daha önce Topluluk hibesi almamış kuruluşlara öncelik tanınır.

32 Ne Zaman ve Nasıl Başvurulur Grundtvig 2 Öğrenme Ortaklıkları formu tam Grundtvig 2 Öğrenme Ortaklıkları formu tam olarak doldurulmalıdır. olarak doldurulmalıdır. Son başvuru tarihinden (1 Mart 2006) önce Son başvuru tarihinden (1 Mart 2006) önce Ulusal Ajansa teslim edilmelidir. Ulusal Ajansa teslim edilmelidir. Projeler bir ve iki yıllık olabilir. Çok özel Projeler bir ve iki yıllık olabilir. Çok özel durumlarda üç yıllık projeler de desteklenebilir. durumlarda üç yıllık projeler de desteklenebilir. Bir yıldan fazla olan projeler her yıl yeni bir Bir yıldan fazla olan projeler her yıl yeni bir başvuru yapmak zorundadır. başvuru yapmak zorundadır.

33 Projelerin Değerlendirilmesi ve Seçilme Kriterleri Öğrenme Ortaklıkları iki aşamada değerlendirilir: 1.Teknik Değerlendirme (Ulusal Ajans) 2.İçerik Değerlendirmesi (Bağımsız Dış Uzmanlar): - Amaç ve Hedefler - Öğrenci Katılımı - Ortaklık - Çalışma Programı/Faaliyet Planı - Etki - Yaygınlaştırma

34 Sonuç ve Süreç  İçerik değerlendirmesi iki bağımsız uzman tarafından değerlendirilerek not verilir:  Çok İyi  İyi  Orta  Zayıf  Orta/İyi üzerinde not alan projeler kabul edilerek Yönlendirme ve İzleme Komitesi’nin onayına sunulur.

35 Süreç  Yönlendirme ve İzleme Komitesi’nin onayından geçen projeler Ulusal Ajanslararası Müzakere’ye sunulur.  Bu süreçte diğer Ulusal Ajansların proje hakkındaki görüşleri alınır ve projelerin 3 ortaklı yapılarının gerçekleşip gerçekleşmediği kontrol edilir.

36 Bütçe  Öğrenme Ortaklıkları bütçesi iki kalemden oluşmaktadır: oluşmaktadır: 1. Standart Miktar 1. Standart Miktar 2. Değişken Miktar 2. Değişken Miktar

37 Standart Miktar Tüm proje etkinlikleri için ödenecek olan standart miktar, şu kalemlerden oluşmaktadır:  Personelin ve Öğrencilerin Dil Hazırlığı (İlgili dilde gerekli kurs, kendi kendine öğrenmek için alınan CD- ROM’lar, kitaplar, kasetler vs.),  Proje Faaliyetlerinde Kullanılan Materyaller (Çizim için kağıt, resim malzemeleri, saha çalışması için gerekli malzemeler, müze giriş ücretleri, şehir içi ulaşım giderleri vs.),  Tercüme,

38  Dökümantasyon (Yayın, yüklü miktarda fotokopi vs.), (Yayın, yüklü miktarda fotokopi vs.),  Yazılım (İnternet giderleri veya projeye doğrudan bağlı faaliyetler için alınan yazılımlar), (İnternet giderleri veya projeye doğrudan bağlı faaliyetler için alınan yazılımlar),  Genel Proje Yönetimi (en fazla 600 Euro) (İletişim, kırtasiye giderleri), (İletişim, kırtasiye giderleri),  Diğer (Diğer kalemlere girmeyen fakat projenin yürütülmesi için gerekli olan giderler. Salon kiralanması, konuşmacılara ücret ödenmesi, araba – otobüs kiralanması ve küçük çaplı ekipman giderleri vs.) (Diğer kalemlere girmeyen fakat projenin yürütülmesi için gerekli olan giderler. Salon kiralanması, konuşmacılara ücret ödenmesi, araba – otobüs kiralanması ve küçük çaplı ekipman giderleri vs.) Standart Miktar

39 Ne Kadar Mali Destek Sağlanır Standart miktar olarak; Standart miktar olarak;  Koordinatör kuruluşa en fazla 5000 Euro,  Her ortağa en fazla 4000 Euro mali destek sağlanır. mali destek sağlanır. Mali destekler her yıl ödenir. Mali destekler her yıl ödenir.

40 Değişken Miktar Yurt dışı hareketlilik faaliyetlerini gerçekleştirmek için ödenen miktardır. Yurt dışı hareketlilik faaliyetlerini gerçekleştirmek için ödenen miktardır.  Seyahat giderleri (seyahat sigortası dahil)  Harcırah (konaklama ve yemek) Yard. Doç. Dr. Osman TİTREK Yard. Doç. Dr. Osman TİTREK grundtvig@sakarya.edu.tr grundtvig@sakarya.edu.tr


"GRUNDTVIG 2 ÖĞRENME ORTAKLIKLARI. Öğrenme Ortaklıkları  Yetişkin eğitimi alanında çalışan kuruluşlar arasında KÜÇÜK ÖLÇEKLİ İŞBİRLİĞİ etkinlikleridir." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları