Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

E Y L E M 5. 1 Gençlerin ve Gençlik Politikalarından Sorumlu Olanların Toplantıları Bütçe Sunumu PROGRAMI.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "E Y L E M 5. 1 Gençlerin ve Gençlik Politikalarından Sorumlu Olanların Toplantıları Bütçe Sunumu PROGRAMI."— Sunum transkripti:

1 E Y L E M 5. 1 Gençlerin ve Gençlik Politikalarından Sorumlu Olanların Toplantıları Bütçe Sunumu PROGRAMI

2 Eylem 5.1 - BÜTÇE A.TAHMİNİ MASRAFLAR B.TAHMİNİ GELİR Eylem 5.1 - BÜTÇE A.TAHMİNİ MASRAFLAR A.1 DOĞRUDAN MASRAFLAR A.2 DOLAYLI MASRAFLAR B.TAHMİNİ GELİR B.1.AB HİBESİ B.2.EŞ-FİNANSMAN

3 A.TAHMİNİ MASRAFLAR A.1.DOĞRUDAN MASRAFLAR 1.Yolculuk Masrafları, 2.Konaklama/yiyecek masrafları 3.Seminerlerin, toplantıların, danışmanlık etkinliklerinin, faaliyetlerin düzenlenmesi, 4.Yayım/çeviriler/bilgilendirme masrafları 5.Sonuçların yaygınlaştırılması ve kullanımı ile ilgili masraflar 6.Projenin uygulanması ile doğrudan bağlantılı diğer masraflar

4 A.1 DOĞRUDAN MASRAFLAR BAŞVURU FORMUNUN BÖLÜM VI.BÜTÇE, HİBE TALEBİNİN DETAYLI HESAPLANMASI BÖLÜMÜNDE AÇIKLANMAKTADIR.

5 A.1.DOĞRUDAN MASRAFLAR SEMİNERLERİN, TOPLANTILARIN, DANIŞMANLIK ETKİNLİKLERİNİN, FAALİYETLERİN DÜZENLENMESİ A) KİRA MASRAFLARI (ODALAR, MALZEMELER VB.) B) ÇEVİRİ MASRAFLARI (ÇEVİRMENİN/ÇEVİRMENLERİN YOLCULUK, KONAKLAMA VE ÜCRETLERİ DAHİL)

6 A.1.DOĞRUDAN MASRAFLAR PROJENİN UYGULANMASI İLE DOĞRUDAN BAĞLANTILI DİĞER MASRAFLAR DİĞER HARCAMA KALEMLERİ İÇİNDE YER ALMAYIP PROJENİN GERÇEKLEŞMESİ İÇİN İHTİYAÇ DUYULABİLECEK DİĞER HARCAMALAR; - Projenin fiziksel engelli gençlerin katılımını öngörmesi halinde; engelli gençle birlikte katılacak refakatçinin katılımı (ulaşım, konaklama gibi) ile ilgili masraflar,

7 PROJENİN UYGULANMASI İLE DOĞRUDAN BAĞLANTILI DİĞER MASRAFLAR (DEVAM) -Vize Masrafları, -Sigorta Masrafları, -Başvuran Kuruluş ve/veya Proje Ortaklarının personeli dışında dışarıdan alınması koşuluyla Eğitmen, Kolaylaştırıcı, Proje Yöneticisi, Yerel Ulaşımlar için Şoför, Teknik Yardım Servis, Bilgi İşlem Ücretleri gibi, -Kırtasiye Masrafları...

8 DOLAYLI MASRAFLAR -Telefon, fax, internet, printer, bilgisayar kullanımı giderleri, -Posta Giderleri, -Elektrik faturaları, -Ofis kullanımı giderleri Dolaylı Masrafların Nihai Raporda faturalandırılmasına gerek yoktur.

9 B.TAHMİNİ GELİR B.1 AB HİBESİ B.2 EŞ FİNANSMAN

10 EŞ-FİNANSMAN -Öz Kaynaklar, -Ulusal/Bölgesel/Yerel Kamu Kurum/Kuruluşları, -Özel Sektör, -Bu Proje için diğer Topluluk Fonları, (aynı proje farklı AB fonlarından eş-zamanlı olarak hibe alamaz) -Projeye Diğer Katkılar.

11 EŞ-FİNANSMAN -Nakdi Eş-Finansman (Başvuran kuruluş ve/veya proje ortaklarının mali katkısı; Mutlaka fatura, makbuz, fiş, banka dekontu, yolculuk biletleri gibi...uygun harcama belgeleriyle belgelendirilmesi gerekir) -Ayni Eş-Finansman (Başvuran kuruluş ve/veya proje ortaklarına dışarıdan diğer taraflarca ücretsiz olarak sağlanan mal ve hizmetler)

12 AYNİ EŞ-FİNANSMAN -Başvuran kuruluş ve/veya proje ortaklarına ücretsiz ekipman (bilgisayar, fotokopi makinası, projeksiyon cihazı vb.) sağlanmaı/bağışı, -Kişilerden gönüllü olarak ücretsiz bazı hizmetler (tercümanlık, eğitmenlik, teknik yardım hizmetleri vb.) alınması, -Başvuran Kuruluş ve/veya Proje Ortaklarına yerel ulaşım için ücretsiz şoför/araç sağlanması gibi...

13 AYNİ EŞ-FİNANSMAN -UYGUN YAZILARLA BELGELENDİRİLMESİ GEREKMEKTEDİR. -YAZILARIN GEREKÇELENDİRİLMİŞ OLMASI (PROJENİN HANGİ FAALİYETİYLE İLGİLİ OLDUĞU) VE ÜCRETSİZ SAĞLANAN KATKININ PİYASA KOŞULLARI ÜZERİNDEN AVRO DEĞERLERİNİN BELİRTİLMESİ GEREKMEKTEDİR.

14 GENEL KURALLAR -EŞ-FİNANSMAN KURALI -AB HİBESİ: ULUSAL AJANS TARAFINDAN KABUL EDİLEN TOPLAM UYGUN MASRAFLARIN EN FAZLA %75’İ, 50.000 AVROYA KADAR

15 GENEL KURALLAR -TOPLAM TAHMİNİ MASRAFLAR TOPLAM TAHMİNİ GELİRE EŞİT OLMALIDIR, -DOLAYLI MASRAFLAR, DOĞRUDAN MASRAFLARIN %7’SİNİ GEÇMEMELİDİR

16 NİHAİ RAPORLAMA-GENEL KURALLAR -DOĞRUDAN MASRAFLARIN TAMAMININ GEREKÇELENDİRİLMESİ; FATURALARININ/MAKBUZLARININ/FİŞLERİNİN /BANKA DEKONTLARININ/YOLCULUK BİLETLERİNİN FOTOKOPİLERİNİN NİHAİ RAPORDA SUNULMASI GEREKMEKTEDİR. -EŞ-FİNANSMAN YAZILARI NİHAİ RAPORDA SUNULMALIDIR. -ORJİNAL KOPYA KATILIMCI LİSTESİ NİHAİ RAPORDA SUNULMALIDIR.

17 GENEL KURALLAR -AYNİ EŞ-FİNANSMANIN KABULÜ KONUSUNDAKİ TAKDİR ULUSAL AJANSA AİTTİR. -GERÇEK PİYASA KOŞULLARININ ÜZERİNDE DEĞER ATFEDİLEN EŞ-FİNANSMAN YAZILARI KABUL EDİLMEMEKTEDİR.

18 GENEL KURALLAR -DAHA DETAYLI BİLGİ VE DİĞER ÖNEMLİ FİNANSMAN KURALLARIYLA İLGİLİ OLARAK 2011 YILI PROGRAM KILAVUZUNU, WEB SiTEMİZDEKİ “EYLEM 5.1 BAŞVURU FORMU DOLDURMA KILAVUZUNU VE NİHAİ RAPOR, EYLEM 5.1 ÖNEMLİ HUSUSLAR DOKÜMANINI İNCELEYİNİZ.

19


"E Y L E M 5. 1 Gençlerin ve Gençlik Politikalarından Sorumlu Olanların Toplantıları Bütçe Sunumu PROGRAMI." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları