Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

ERASMUS+ GENEL TANITIMI

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "ERASMUS+ GENEL TANITIMI"— Sunum transkripti:

1 ERASMUS+ GENEL TANITIMI
Celil YAMAN Mesleki Eğitim Koordinatörü İstanbul, 12 Şubat 2014

2 Niçin Yeni Bir Program? Eğitim ve gençlik alanında 25 yıllık tecrübe ve çıkarılan dersler 7 yıllık bütçeleme dönemleri Daha basit, bütünleştirilmiş tek bir program

3 Niçin Yeni Bir Program? Avrupa ülkelerini etkileyen sosyo-ekonomik krizi aşmak, büyüme ve istihdamı desteklemek üzere Avrupa stratejisinin anahtar faktörleri: Eğitim, öğretim, gençlik ve spor alanları Bu çerçevede; Erasmus+, AB’nin dönemi için eğitim, öğretim, gençlik ve spor alanlarındaki Programıdır.

4 Erasmus+: Hedefler Erasmus+ Programı;
Eğitim, gençlik ve spor alanındaki projeleri destekleyerek; Avrupa’da; iş piyasalarının ve rekabetçi bir ekonominin ihtiyaç duyduğu becerilere sahip beşeri ve sosyal sermayenin gelişimine katkı sağlamayı hedeflemektedir.

5 Erasmus+: Önemli Özellikleri
Yeterliliklerin ve becerilerin tanınması ve doğrulanması Sonuçların yaygınlaştırılması ve kullanılması Uluslararası boyut Açık erişim Çok dillilik Eşitlik ve sosyal içerme Katılımcıların korunması ve güvenliği

6 Neler Değişti? Farklı programların tek çatı altında birleştirilmesi
Daha basit başvuru ve uygulama koşulları Hareketlilik projelerine başvurular sadece tüzel kişilikler tarafından yapılabilecek Ortaklık faaliyetlerinde çıktı odaklı bir kurgu ve bütçelendirme Kaliteye vurgu

7 Programın Yapısı 2007-2013 Dönemi 2014-2020 Dönemi ERASMUS +
Hayatboyu Öğrenme Programı ERASMUS + 3 Ana Eylem + Gençlik Programı AE1. Bireysel Hareketlilikler AE2. Yenilik ve İyi Uygulamaların Değişimi İçin İşbirliği AE3. Politika Reformlarının Desteklenmesi + Uluslararası Yükseköğretim Programı Erasmus Mundus Tempus Alfa Edulink İkitaraflı Program Spor Jean Monnet Faaliyetleri

8 ERASMUS+ Spor 2. Yenilik ve İyi Uygulamaların Değişimi İçin İşbirliği
1. Bireysel Öğrenme Hareketlikleri Eğitim ve Gençlik Alanındaki Hareketlilik Projeleri Geniş Katılımlı Avrupa Gönüllü Hizmeti Organizasyonları Ortak Master Derecesi Master Öğrencisi Kredi Garantisi 2. Yenilik ve İyi Uygulamaların Değişimi İçin İşbirliği Stratejik Ortaklıklar Bilgi Ortaklıkları Sektörel Beceri Ortaklıkları Gençlik Alanında Kapasite Geliştirme 3. Politika Reformlarına Destek Yapılandırılmış Diyalog: Gençlerle Gençlik Alanındaki Karar Alıcıların Buluşmaları Spor İşbirliği Ortaklıkları Kar Amacı Gütmeyen Spor Etkinlikleri Jean Monnet Faaliyetleri Jean Monnet Modülleri Jean Monnet Kürsü Başkanlıkları Jean Monnet Mükemmeliyet Merkezi Jean Monnet’nin Kurum ve Derneklere Yönelik Desteği Jean Monnet Ağları Jean Monnet Projeleri

9 ERASMUS+ 1. Bireysel Öğrenme Hareketlikleri
Eğitim ve Gençlik Alanındaki Hareketlilik Projeleri Yükseköğretim Öğrenci ve Personeli İçin Hareketlilik Projesi Mesleki Eğitim Öğrenci ve Personeli İçin Hareketlilik Projesi Okul Eğitimi Personeli İçin Hareketlilik Projesi Yetişkin Eğitimi Personeli İçin Hareketlilik Projesi Gençler ve Gençlik Çalışanları İçin Hareketlilik Projesi 2. Yenilik ve İyi Uygulamaların Değişimi İçin İşbirliği 3. Politika Reformlarına Destek Spor Jean Monnet Faaliyetleri

10 Erasmus+ Hedef Kitlesi
Eğitim, gençlik ve spor alanında faaliyeti olan kurum/kuruluşlar İşletmeler Eğitim çalışanları Örgün eğitim öğrencileri Yetişkin eğitimi öğrenicileri Gençler Gençlik çalışanları

11 Eğitim-Öğretimin Spesifik Amaçları
Temel yeterlilik ve becerilerin; işgücü piyasasındaki arz-talep uyumuna özel bir önem vererek eğitim ve öğretim ve iş dünyası arasındaki işbirliğini güçlendirmek suretiyle, seviyesini yükseltmek; Temel yeterlilik ve becerilerin işgücü piyasasındaki arz-talep uyumuna özel bir önem vererek eğitim ve öğretim ve iş dünyası arasındaki işbirliğini güçlendirmek suretiyle, bu yeterlilik ve becerilerin seviyesini yükseltmek; Özellikle eğitim ve öğretim sağlayıcılar ile diğer paydaşlar arasında artan ulusötesi işbirliği aracılığıyla, eğitim ve öğretim kuruluşları seviyesinde kalitede iyileşmeleri, yenilik mükemmelliğini ve uluslararasılaşmayı teşvik etmek; Ulusal seviyedeki politika reformlarını tamamlamak ve eğitim ve öğretim sistemlerinin modernizasyonunu desteklemek üzere tasarlanmış olan Avrupa hayatboyu öğrenme alanının oluşmasını teşvik etmek ve bu konudaki bilinci artırmak; Birliğin geniş dil çeşitliliği ile kültürlerarası farkındalığı teşvik etmek ve dillerin öğretimi ve öğrenimi konularında iyileşme sağlamak.

12 Eğitim-Öğretimin Spesifik Amaçları
Özellikle eğitim ve öğretim sağlayıcılar ile diğer paydaşlar arasında artan ulusötesi işbirliği aracılığıyla; eğitim ve öğretim kuruluşları seviyesinde kalitede iyileşmeleri, yeniliği uluslararasılaşmayı teşvik etmek; Temel yeterlilik ve becerilerin işgücü piyasasındaki arz-talep uyumuna özel bir önem vererek eğitim ve öğretim ve iş dünyası arasındaki işbirliğini güçlendirmek suretiyle, bu yeterlilik ve becerilerin seviyesini yükseltmek; Özellikle eğitim ve öğretim sağlayıcılar ile diğer paydaşlar arasında artan ulusötesi işbirliği aracılığıyla, eğitim ve öğretim kuruluşları seviyesinde kalitede iyileşmeleri, yenilik mükemmelliğini ve uluslararasılaşmayı teşvik etmek; Ulusal seviyedeki politika reformlarını tamamlamak ve eğitim ve öğretim sistemlerinin modernizasyonunu desteklemek üzere tasarlanmış olan Avrupa hayatboyu öğrenme alanının oluşmasını teşvik etmek ve bu konudaki bilinci artırmak; Birliğin geniş dil çeşitliliği ile kültürlerarası farkındalığı teşvik etmek ve dillerin öğretimi ve öğrenimi konularında iyileşme sağlamak.

13 Eğitim-Öğretimin Spesifik Amaçları
Ulusal seviyedeki politika reformlarını tamamlamak, Eğitim ve öğretim sistemlerinin modernizasyonunu desteklemek Temel yeterlilik ve becerilerin işgücü piyasasındaki arz-talep uyumuna özel bir önem vererek eğitim ve öğretim ve iş dünyası arasındaki işbirliğini güçlendirmek suretiyle, bu yeterlilik ve becerilerin seviyesini yükseltmek; Özellikle eğitim ve öğretim sağlayıcılar ile diğer paydaşlar arasında artan ulusötesi işbirliği aracılığıyla, eğitim ve öğretim kuruluşları seviyesinde kalitede iyileşmeleri, yenilik mükemmelliğini ve uluslararasılaşmayı teşvik etmek; Ulusal seviyedeki politika reformlarını tamamlamak ve eğitim ve öğretim sistemlerinin modernizasyonunu desteklemek üzere tasarlanmış olan Avrupa hayatboyu öğrenme alanının oluşmasını teşvik etmek ve bu konudaki bilinci artırmak; Birliğin geniş dil çeşitliliği ile kültürlerarası farkındalığı teşvik etmek ve dillerin öğretimi ve öğrenimi konularında iyileşme sağlamak.

14 Eğitim-Öğretimin Öncelikleri
Temel ve çapraz beceriler ve dijital beceriler BİT tabanlı öğretme ve açık eğitim kaynaklarına erişim AB seviyesinde ve ulusal seviyedeki şeffaflık ve tanınma araçları

15 Mesleki Eğitim-Öğretimin Öncelikleri
Eğitim ve istihdam arasında ortaklıklar geliştirilmesi (özellikle işletmeler ve sosyal ortaklar), Orta öğretim sonrası veya yükseköğretim seviyesinde yeterliliklerinin Avrupa Yeterlilikler Çerçevesine (EQF) uygun olarak geliştirilmesi

16 Mesleki Eğitim-Öğretimin Öncelikleri
Mesleki eğitim ve öğretim politikalarının; ulusal, bölgesel veya yerel ekonomik gelişme stratejileri ile uyumlu hale getirilmesi suretiyle potansiyel büyüme alanlarının ya da beceri eksiklikleri yaşanan alanların üzerine odaklanılması.

17


"ERASMUS+ GENEL TANITIMI" indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları