Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

tübİTAK TEYDEB DESTEKLERİ

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "tübİTAK TEYDEB DESTEKLERİ"— Sunum transkripti:

1 tübİTAK TEYDEB DESTEKLERİ

2 TÜBİTAK-TEYDEB Bünyesinde Özel Sektöre Yönelik Araştırma-Geliştirme Destek Programları
Sanayi Ar-Ge Projeleri Destekleme Programı Proje Pazarları Destekleme Programı 1507 – Kobi Ar-Ge Başlangıç Destek Programı Uluslararası Sanayi Ar-Ge Projeleri Destekleme Programı

3 BAŞVURULAR TÜBİTAK-TEYDEB bünyesinde yürütülen destek programlarına yapılacak proje başvuruları ve destek talebine yönelik dönemsel başvuruları elektronik ortamda  adresindeki PRODİS (Proje Değerlendirme ve İzleme Sistemi) üzerinden alınmaktadır. Herhangi bir son başvuru tarihi belirlenmemiştir

4 1501 - SANAYİ AR-GE PROJELERİ DESTEKLEME PROGRAMI
Sanayi Araştırma Teknoloji Geliştirme ve Yenilik Projeleri Destekleme Programının amacı, sanayi kuruluşlarının Ar-Ge Projelerine %60’a varan oranlarda hibe sağlamaktır.

5 Desteklenen projeler Program kapsamında değerlendirilen projelerde temel araştırma (Ürüne dönüşmesi beklenmeyen, temel bilgi edinmek amacıyla yapılan teorik veya deneysel çalışma) niteliği aranmamakta, araştırma ve deneysel geliştirme (Ar-Ge), “teknolojik açıdan yeni veya iyileştirilmiş ürün”, “teknolojik süreç yeniliği” odaklı projeler tercih edilmekte ve aşağıda belirtilen hedefleri olan projeler desteklenmektedir. Yeni ürün üretilmesi Ürün kalitesi veya standardının yükseltilmesi Maliyet düşürücü ve standart yükseltici yeni tekniklerin geliştirilmesi Yeni üretim teknolojilerinin geliştirilmesi

6 1503 PROJE PAZARLARI DESTEKLEME PROGRAMI
Somut Ar-Ge düşünce ya da proje önerilerine sahip olup, bunları gerçekleştirmek için kendi yetenekleri dışında başka uzmanlık alanlarında katkıya gereksinim duyan, proje öneri veya sonuçlarına ilişkin talep varlığını araştıran, arz edilen proje işbirliği önerilerine teknolojik veya finansal katkıda bulunmak isteyen, üniversite, araştırma ve özel sektör kuruluşlarından temsilcilerin bir araya gelerek aktif katılımları ile projelerini birbirlerine tanıtmaları yoluyla işbirliği olanaklarına ortam oluşturulmasına yönelik düzenlenen ulusal ve/veya uluslar arası etkinliklerdir.

7 BAŞVURU SAHİPLERİ Proje Pazarı etkinliğinde en az bir üniversite ile,
sanayi odası, ticaret odası, ticaret ve sanayi odası, ihracatçı birliğinden herhangi biri veya daha fazlasının katılımcı olması zorunlu olup, bu katılımcı kuruluşlardan (üniversite, sanayi odası, ticaret odası, ticaret ve sanayi odası, ihracatçı birliği)  herhangi biri TÜBİTAK’a etkinlik için destek başvurusunda bulunabilir.

8 DESTEK MİKTARI TÜBİTAK tarafından belirlenen üst sınırı geçmeyecek biçimde, etkinliği düzenleyen kuruluşun talebinin uygun görülen kısmı için hibe destek sağlanmaktadır. (2011 yılında her bir etkinlik için toplam destek tutarı en fazla (yirmi bin) TL, söz konusu etkinliğin uluslararası katılımlı olması durumunda toplam destek tutarı en fazla (yirmi beş bin) TL olarak belirlenmiştir.) Destek ödemeleri etkinlik öncesi yapılmaktadır.

9 1507 - KOBİ AR-GE BAŞLANGIÇ DESTEK PROGRAMI
KOBİ Ar-Ge Başlangıç Destek Programı ile yeni bir ürün üretilmesi, mevcut bir ürünün geliştirilmesi, iyileştirilmesi, ürün kalitesi veya standardının yükseltilmesi veya maliyet düşürücü nitelikte yeni tekniklerin, yeni üretim teknolojilerinin geliştirilmesi konularında KOBİ’ler tarafından yürütülen YTL bütçe ve 18 ay süre ile sınırlı ilk iki projenin TÜBİTAK tarafından desteklenmesi amaçlanmıştır. 

10 1509 ULUSLARARASI SANAYİ AR-GE PROJELERİ DESTEKLEME PROGRAMI
EUREKA EUREKA Küme Projeleri EUROSTARS Ortak Teknoloji Girişimleri MNT-ERA.NET II ve Avrupa Birliği Çerçeve Programları altında ortak proje çağrılarına çıkan programlar ve benzeri uluslararası programlara sunulan uluslararası ortaklı araştırma geliştirme projelerinin desteklenmesi için oluşturulmuştur. Bu tür uluslararası programlara katılan, Türkiye’de yerleşik, firma düzeyinde katma değer yaratan tüm kuruluşlar bu programdan yararlanabilmektedir.

11 ULUSLAR ARASI SANAYİ AR-GE PROJELERİ
Programın amacı, uluslararası Ar-Ge ve yenilik projeleri yapan Türkiye’de yerleşik kuruluşlara sağlanacak destekle, ülkemizdeki teknik yeterliliğin ve bilgi birikiminin artırılması, kuruluşların uluslararası teknoloji birikimine erişiminin ve teknoloji transferinin sağlanması, edinilen teknolojik bilgi ve deneyimin kuruluş bünyesinde içselleştirilerek, özgün teknolojilerin geliştirilmesinde ivme kazandırıcı ve yönlendirici bir etken olması ve kuruluşların uluslararası pazarlarda yer almasına katkı sağlamasıdır.

12 UluslararasI SANAYİ AR-GE DESTEK PROGRAMI
Bu program kapsamında destek almaya hak kazanan büyük ölçekli firmaların Ar-Ge projelerinin uygun bulunan proje harcamalarınına en fazla %60, KOBİ’lerin proje harcamalarına da %75 oranında hibe destek sağlanması öngörülmektedir. Programa başvuruda bulunacak projelerin destek süresinde ve proje bütçelerinde herhangi bir kısıtlama bulunmamaktadır.

13 Destek süreçlerİ Destek süreçlerine aşağıdaki bağlantılardan detaylı şekilde ulaşılabilir 1501: 1503: 1507: 1509:

14 TEYDEB İLETİŞİM BİLGİLERİ
TEYDEB BAŞKANI Prof. Dr. Ömer Z. CEBECİ TEYDEB BAŞKAN YARDIMCISI S. Hilmi YAVUZ E-posta: Sekreter: Fatma AYÇİÇEK E-posta: Tel   : (312)             (312) / 4813 Faks: (312)

15 TEŞEKKÜRLER


"tübİTAK TEYDEB DESTEKLERİ" indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları