Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Hekim Hekim İlişkisi Sağlığın Temel İnsan hakları Evrensel Bildirgesi’nde bir hak olduğunu vurgulayarak sözlerime başlamak istiyorum. Her meslek grubu.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "Hekim Hekim İlişkisi Sağlığın Temel İnsan hakları Evrensel Bildirgesi’nde bir hak olduğunu vurgulayarak sözlerime başlamak istiyorum. Her meslek grubu."— Sunum transkripti:

1 Hekim Hekim İlişkisi Sağlığın Temel İnsan hakları Evrensel Bildirgesi’nde bir hak olduğunu vurgulayarak sözlerime başlamak istiyorum. Her meslek grubu üyeleri arasında çeşitli sorunlar yaşanabilir. Duyduklarımız, okuduklarımız, en önemlisi de yaşayıp içimize attığımız, kimseye anlatamadığımız, üzerine konuşmayı hem kendimize hem de mesleğimize yakıştıramadığımız olaylar karşısında ne yapalım? Hekimlerin bu konudaki tutumu bilimsel çalışmalara da yansıyor. Hekimler hekim ilişkisi konusu hekimlerin diğer sağlık çalışanları ile, hastalarla hatta hastane yönetimleri ile ilişkileri üzerine yapılan yayınlarla karşılaştırıldığında az sayıda olduğu görülmekte. XII. Tıpta Uzmanlık Eğitimi Kurultayı, 1-3 Aralık 2006-İzmir

2 Hekimlik Meslek Etiği Kuralları TTB 47
Hekimlik Meslek Etiği Kuralları TTB 47. Genel Kurulunda kabul edilmiştir. (10-11 Ekim 1998) ulusal, evrensel ve çağdaş bir sorumluluk ve hizmet anlayışına sahip mesleğin, toplumsal ve kültürel koşullardan soyutlanmayacağının bilincinde insanın kendini geliştirebilmesinin en temel koşulunun sağlığı olduğu bilincinde toplumsal ve bilimsel değişimler göz önünde bulundurularak ve tartışılarak oluşturulan HMEK’ına bağlı insana insan olarak hizmet etmenin yüce onurunu taşırlar. Sağlığın çok belirleyeni var. Konumlar, ekonomik güçler, belki de bilgi birikimi. Her biri hekimin tek ya da çoklu ilişkisinde belirleyen olabiliyor. Konumuza yoğunlaştığımızda görüyoruz ki: Meslektaşlarımızla yaşadığımız sorunlar yıpranmamıza neden oluyor. Sorunlara çözümler üretilse de olaylar belleğimizde izler bırakıyor, yaşanmamış gibi davranmak zorunda bırakıyor. Diğer meslek gruplarında da yaşanabilecek bu iletişim, işbirliği kazaları bizlere, kimi zaman çalışma ortamımızda diğer çalışanlara, bir eğitim kurumunda çalışıyorsak uzmanlık öğrencilerine, hastalarımıza zarar veriyor, incitiyor. Konuşmam boyunca gerekçeler çoğalacak. Tüm bu gerekçelerin sonunda özenli bir çalışmanın sonunda Hekimlik Meslek Etiği Kuralları (10-11 Ekim 1998) Türk Tabipleri Birliği 47. Genel Kurulu’nda kabul edildi. Hangi hekimler, “Nasıl bir kurallar bütününe” uymaya söz veriyorlar?

3 Üçüncü Bölüm Hekimler Arası İlişkiler
Meslektaşlar Arasında Saygı Mesleki Dayanışma Yetkinlik Dışı Faaliyet Yasağı Danışım (Konsültasyon) ve Ekip Çalışması Odaya Bildirme Yükümlülüğü Hekimlik Meslek Etiği Kuralları’nın 3. bölümünde hekimler arası ilişkiler başlığında…

4 Meslektaşlar Arasında Saygı HMEK Madde:16
Kendi meslektaşları ve insan sağlığı ile uğraşan öteki meslek mensupları ile iyi ilişkiler kurar, küçük düşürücü davranışlarda bulunamaz. Kişisel davranış biçimleri bir kurumun genel işleyişine yön veriyor. Genç hekimler benimsemeseler bile bu tür davranışları yutkunup sineye çekiyorlar. Örseleyici tutumlar bir kurumun güven ortamına, sevgi, saygı değerlerine, çalışma güdüsüne, bütünlüklü tutum almayı, ekip olmayı engelleyebiliyor. Görünür olan bu durum genel dengeler adına, sonradan sorumluluk alacak olanın kişisel rahatlığı adına sürdürülmesine, “gün gelir ben de ezerim” yanılsamalı, sağlıksız bir zamanı bekleme duygusunu öne çıkarıyor. Merkez Konseye emekli meslektaşlarımızdan zaman zaman sitem dolu mektuplar gelir. Bir sağlık kuruluşunda hatta yıllarca çalıştığı kurumda yeterince ilgi görmemekten yakınırlar. Aslında istedikleri diğer hastaların önüne geçmek değildir. Genç hekimlerin meslektaşlarının orada olduğunu hissettirmeleri, bir bardak çay olmadı sıcacık içten bir gülümse onlar için yeterlidir. Meslektaşlarımızdan esirgemek ne kadar doğru olur?

5 Mesleki Dayanışma Madde:17
Meslektaşlarını mesleki yönden onur kırıcı ve haksız saldırılara karşı korur. Mesleki dayanışmanın yeri, zamanı var mı? Kurum içi, mesleksel pratik, hekimlik ortamı… Zarar vermemek, kusurunu görmemek arsında kalmak? Oysa bu konuda çerçeve olabildiğince net. Zarar vermeye başladığı, zarar vereceğinin ipuçlarını gördüğümüz an.

6 Yetkinlik Dışı Faaliyet Yasağı Madde:18
Tıbbi görevlerini yerine getirirken, gecikmenin hasta yaşamını tehdit edebileceği zorunlu durumlar dışında özel bilgi, beceri gerektiren bir girişimde bulunamaz.

7 Danışım ve Ekip Çalışması-I Madde:19
… bir hekim hakkı … gereksinim doğduğunda, tedaviyi yürüten hekim durumu hasta ve/veya yakınlarına bildirmelidir. tedaviyi yürüten hekimi yazılı olarak ister Yazılı istemde hastanın özellikleri, konsültasyon isteğinin nedenleri açık ve anlaşılır biçimde belirtilir.   Danışım ve ekip çalışması sürecinin düzenli işleyebilmesi ve bir hekim hakkı olarak yaşama geçirilebilmesi için;      a)Hasta izlemi sırasında, değişik uzmanlık alanlarının görüş ve uygulamalarına gereksinim doğduğunda, tedaviyi yürüten hekim durumu hasta ve/veya yakınlarına bildirmelidir. Konsültasyonu hastanın tedaviyi yürüten hekimi yazılı olarak ister. Yazılı istemde hastanın özellikleri, konsültasyon isteğinin nedenleri açık ve anlaşılır biçimde belirtilir.

8 Danışım ve Ekip Çalışması-II
b) Konsültasyon sürecinde konsültan hekim de, hastanın sürekli hekimi gibi hastadan sorumlu c) Konsültan hekim, alanında bilimsel ve teknik bilgiye sahip olmalı d) Konsültasyon sonucunda, konsültasyonun gerekçesi ve sonuçları, açık ve anlaşılır biçimde bir tutanak ile belgelenir b) Konsültasyon sürecinde konsültan hekim de, hastanın sürekli hekimi gibi hastadan sorumludur. c) Konsültan hekim, alanında bilimsel ve teknik bilgiye sahip olmalıdır. d) Konsültasyon sonucunda, konsültasyonun gerekçesi ve sonuçları, açık ve anlaşılır biçimde bir tutanak ile belgelenir.

9 Danışım ve Ekip Çalışması-III
e) … sonuçlarından hastalar da yeterli ölçüde bilgilendirilir. f) Konsültasyonun sonucunda hastanın tedaviyi yürüten hekimi ile konsültan hekimin görüş ve kanaatleri arasında fark olur ve hasta konsültan hekimin önerilerini kabul ederse, hastanın tedaviyi yürüten hekimi tedaviyi bırakabilir. g) Konsültasyon istenen hekim davete uymak zorundadır. e) Konsültasyonun sonuçlarından hastalar da yeterli ölçüde bilgilendirilir. f) Konsültasyonun sonucunda hastanın tedaviyi yürüten hekimi ile konsültan hekimin görüş ve kanaatleri arasında fark olur ve hasta konsültan hekimin önerilerini kabul ederse, hastanın tedaviyi yürüten hekimi tedaviyi bırakabilir. g) Konsültasyon istenen hekim davete uymak zorundadır.

10 Odaya Bildirme Yükümlülüğü Madde:20
Hekim meslektaşları ile meslek uygulaması konusunda uzlaşmaz bir anlaşmazlığa düştüğünde ya da tıp etiği açısından yanlış davranan bir meslektaşının bu davranışını kasıtlı bir biçimde sürdürmesi durumunda yerel tabip odasına konuyla ilgili bildirimde bulunur. Zaman zaman yoğun işlerimizden başımızı kaldırıp durumu değerlendirmenin, bir bakıma akıntının dışına çıkmanın başta kendimize yararı olacaktır. Dışardan bakarak kendimize her türlü soruyu sorabiliriz. Birlikte çalışmanın getirdiği durumların yalnızca sorun yaşandığında ya da sorun ortaya çıktığında sorgulanmasına alışığız. Oysa küçük ipuçlarını değerlendirerek tanı koyan, “şu da olmasın” diyerek en kötüyü düşünme yaklaşımı olan biz hekimlerin daha iyi için birazcık düşünmesi sanırım diğer meslek gruplarına göre gelişkin bir becerimiz. Ancak “masaya yatma-yatırılma” çıplak kalma, korkumuz da oldukça gelişkin. İnsanların kırılgan olması, ilişkilerinin sorgulanmasına açık olmaması, renklerle bile olsa ilişkilerin konuşulmasına izin vermiyor. Algılarımız yaşanmışlıklardan doğallığında etkileniyor. Biriktirdiklerimiz sanılanın tersine, zamanında konuşulmadığında kendi ayaklarımıza bağ oluyor. Küçük anlaşmazlıkları çatışmadan/çatışarak çözmek yerine kendi haline bırakmak, biriktirmek, vurup devireceğimiz uygun anı kollamak... Böylesi ortamlarda bu tutumu geliştirenin tek olmadığını söylemek sanırım gereksiz.

11 Başta kendimize, sonrasında meslektaşlarımıza olan sorumluluğumuz gereği ama en önemlisi hastalarımıza karşı yükümlülüklerimiz için hekimler arası ilişkilerin olumlu örneklerinden başlanarak konuşmak, anlamak, gereğini yapmak için hepimize sesleniyorum. Sevgiyle dostlukla… Teşekkürler…


"Hekim Hekim İlişkisi Sağlığın Temel İnsan hakları Evrensel Bildirgesi’nde bir hak olduğunu vurgulayarak sözlerime başlamak istiyorum. Her meslek grubu." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları