Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Yeni alınan deneyimsiz personelin yetiştirilmesi veya

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "Yeni alınan deneyimsiz personelin yetiştirilmesi veya"— Sunum transkripti:

1 Yeni alınan deneyimsiz personelin yetiştirilmesi veya
5. Personel Eğitimi Yeni alınan deneyimsiz personelin yetiştirilmesi veya Zaman içinde eskiyen personelin yeni yöntemler, teknikler konusunda eğitilmesi, yetiştirilmesi ve geliştirilmesi

2 Eğitim ve Geliştirme Genel Eğitim Yöntemleri
Kavramlar, Yararları, İlkeleri Eğitim Politikaları Eğitim Yöntemleri İşbaşı ve İş Dışı Eğitim Yöntemleri Görsel-İşitsel Yöntemler Yöneticiler Yöntemler Eğitim Sürecinin Aşamaları İhtiyaç ve öncelik belirleme Amaç ve konuların belirlenmesi Yöntem ve eğiticiler Araç-Gereç ve Zamanlama Eğitim ve Değerlendirme

3 Kavramlar Eğitim: Belirlenen amaçlara ulaşmak için insanların bilgi, tutum ve davranışlarında değişiklik yapmaya yönelik olarak gerçekleştirilen öğretme, öğrenme ve davranış değiştirme süreci. Daha çok teorik. Geliştirme: Spesifik amaçlar ve davranışlar konusunda yapma ve gerçekleştirme becerilerinin iyileştirilmesi. Daha çok pratik.

4 Yararları İşletmeye Bireye
Verimlilik, kalite bilinci, örgütsel gelişim Karar verme ve sorun çözme Direnci azaltma, iletişimi artırma Amaç birliği sağlama Bireye Görev bilinci, inisiyatif kullanma Kariyer gelişimi, öz güven artırma İş tatminini artırma, performansı yükseltme Ekip ruhunu geliştirme, örgütsel bağlılığı artırma Ait olma duygusunu geliştirme

5 İlkeleri Eğitimin sürekliliği Amaçlara yönelik olması ve yararlılık
Fırsat eşitliğini sağlaması Planlı gerçekleştirilmesi Etkin katılımlı olması

6 Eğitim Politikaları Eğitim politikası: Eğitim uygulamalarına karşı işletmenin genel yaklaşımı, bu konuyla ilgili ilkeleri ve kuralları Gerekçeleri: Planlanmasını ve programlanmasını kolaylaştırır, önceliklerin belirlenmesini kolaylaştırır, süreklilik gereklerini ortaya koyar, denetimi kolaylaştırır, personelin moralini yükseltir, kuşkuları ve olumsuz görüşleri dağıtır

7 Eğitim Yöntemleri: İşbaşı Eğitim Uygulamaları
İş üzerinde öğrenme İş değiştirme rotasyon Coacing (Yönlendirme-Rehberlik etme) Kılavuz aracılığıyla eğitim Yetki devri

8 Eğitim Yöntemleri: İşdışı Eğitim Uygulamaları
Türleri: Seminerler, konferanslar, açık hava eğitimleri, Yararları-Sakıncaları: Uzman eğiticiler, sistematik planlı, maliyeti hesaplanabilir, diğerlerinin deneyimlerinden yararlanılır ---- uygulama güçlükleri olabilir, üretim kaybı söz konusu olabilir, daha maliyetli ve organizasyonu daha zordur.

9 Eğitim Yöntemleri: Görsel – İşitsel Eğitim Uygulamaları
E-Öğrenme, filmler, slaytlar, viodeolar, klipler Simülasyon eğitimleri Doğada öğrenmeler, açık hava eğitimleri Bilgisayar destekli eğitim Sanal eğitim, sanal grup ve sanal toplantılar.

10 Eğitim Yöntemleri: Yöneticiler İçin Eğitim Uygulamaları
Rol oynama Örnek olay, vaka analizi İşletme oyunları Grup teknikleri Nominal grup tekniği Delfi grup tekniği Diğer grup teknikleri

11 Eğitim Süreci Aşamaları
İhtiyacın belirlenmesi Önceliklerin belirlenmesi Amaç ve hedeflerin belirlenmesi Eğitim konularının belirlenmesi Eğitim yöntemlerinin belirlenmesi Eğitimcilerin belirlenmesi Yer ve zamanın belirlenmesi Araç ve gereçlerin belirlenmesi İkramların belirlenmesi Eğitimin yapılması Eğitimin değerlendirilmesi


"Yeni alınan deneyimsiz personelin yetiştirilmesi veya" indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları