Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Tarihsel gelişim içerisinde değerlendirdiğimizde okullarda öğrencilere sunulan rehberlik hizmetleri

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "Tarihsel gelişim içerisinde değerlendirdiğimizde okullarda öğrencilere sunulan rehberlik hizmetleri"— Sunum transkripti:

1 YILLIK PSİKOLOJİK DANIŞMA FAALİYETLERİNİN PLANLANMASI, İZLENMESİ VE DEĞERLENDİRİLMESİ

2 Tarihsel gelişim içerisinde değerlendirdiğimizde okullarda öğrencilere sunulan rehberlik hizmetleri
geleneksel ve kapsamlı rehberlik hizmetleri

3 Geleneksel Model Servisler Modeli’nde bireyi tanıma, psikolojik danışma, bilgi verme, konsültasyon, sevk, yerleştirme ve izleme hizmetlerinin psikolojik danışmanlar tarafından öğrencilere sunulması esastır. Süreç Modelinde, okul PDR hizmetleri daha çok klinik ve terapötik bir yaklaşımla sunulmaktadır. Görevler Modeli’nde ise psikolojik danışmanlar, PDR hizmetleri çerçevesinde kendisinden beklenen rol ve görevleri yerine getirmektedirler

4 geleneksel yaklaşım içinde bahsedilen üç yaklaşımın da :
ilköğretimden ziyade ortaöğretim öğrencilerine yönelik olmaları, bu kapsamda sunulan etkinliklerin işlevselliğinin ölçülmesinin güç olması nedeniyle Kapsamlı PDR Programları Modeli ortaya çıkmıştır.

5 Kapsamlı PDR programları
okuldaki tüm öğrencilerin yararlanması ve geleceğe hazırlanmaları amacıyla oluşturulmuş gelişimsel ve ardışık olarak devam eden programlardır.

6 Kapsamlı PDR Programlarının Özellikleri
Kapsamlı PDR programları gelişimsel bir özelliğe sahiptir. Kapsamlı PDR programlarında tüm öğrencilere ulaşılmaya çalışılır. Kapsamlı PDR programları, tüm öğrencilerin okul danışmanına, okul danışmanlarının ise tüm öğrencilere ulaşabileceğini garanti eder. Kapsamlı PDR programları gelişimsel ve önleyici özelliğe sahip olduğu kadar iyileştirici/çare bulucu bir özelliğe de sahiptir okuldaki tüm personelin kendilerine uygun rollerle katılımının sağlandığı takım çalışması esas ilkedir esnek bir yapıya sahiptir

7

8 Kapsamlı PDR Programlarında Unsurlar

9 yeterlilikler Eğitsel gelişim ile ilgili olarak PDR programlarının içeriğinde; öğrencilerin okul ortamında ve yaşamı boyunca etkili öğrenmesine katkı sağlayacak bilgi, beceri ve tutumların kazandırılması, bir üst öğrenim basamağına geçebilmek için gereken yeterliliklere sahip olma ve öğrencilerin iş dünyası ile akademik donanımlar arasındaki ilişkiyi anlamaları yer almaktadır.

10 Mesleki Gelişim ile ilgili olarak
öğrencilerin mesleki kararlarını verebilmesi için araştırma yapma ile ilgili becerilerini geliştirmesi; mesleki başarı ve doyum için gerekli olan stratejileri başarıyla kullanmayı öğrenme; kişisel yeterlilikler, eğitim ve iş dünyası arasındaki ilişkiyi anlamaları yer almaktadır.

11 Kişisel / Sosyal Gelişim ile ilgili olarak
kendilerini ve diğerlerini anlamalarına ve saygı duymalarına yardımcı olacak tutum, bilgi ve kişilerarası becerilerin kazandırılması; karar verme, amaç yönelimli olma ve amaçlarını başarabilme ile ilgili becerilerin geliştirilmesi ve öğrencilerin hayatta kalma ve güvenli yaşama ile ilgili becerileri geliştirmesi yer almaktadır.

12

13 MEB Rehberlik ve Psikolojik Danışma Hizmetleri Yönetmeliği’ne göre okullardaki rehberlik ve psikolojik danışma hizmetlerinin planlanmasından Rehberlik ve Psikolojik Danışma Hizmetleri Yürütme Komisyonu sorumludur.

14 Bu komisyonun üyeleri okul müdürü, müdür yardımcıları,
rehberlik ve psikolojik danışma servisi psikolojik danışmanları, sınıf rehber öğretmenlerinden her sınıf seviyesinden seçilecek en az birer temsilci, disiplin kurulundan bir temsilci, okul-aile birliği ve okul koruma derneğinden birer temsilci ve okul öğrenci temsilcisi

15 PDR programlarını Geliştirmede İzlenecek Adımlar

16 Sınıf Rehber Öğretmeni nin görevleri
Dinleyici- öğüt verici olma (listener-advisier), Yönlendirme, Potansiyeli keşfetme, Mesleki eğitici (Careed Educator), İnsan ilişkilerini kolaylaştırma, PDR programlarını destekleme

17 1. Kademede rehberlik progrmaları
Kişisel/sosyal ve eğitsel rehberlik çalışmaları mesleki rehberlik çalışmalarına göre daha fazla önem taşımalıdır. Grup aktivitelerine bireysel etkinliklere göre daha fazla zaman ayrılmalıdır. Öğretmen merkezi bir rol oynamalıdır Ebeveynler mümkün olduğunca PDR programlarına dahil edilmelidir.

18 2. kademede Fiziksel gelişimin devam ettiği ve cinsel farkındalığın arttığı Olgunlaşma ile birlikte bağımsızlık duygusunun kazanıldığı, sorumluluk alma ve otokontrolün sağlandığı. Düşünme becerilerinin ve arkadaşlık ilişkilerinin geliştiği görülmektedir

19 Ortaöğretimde ; Karar verme, amaç belirleme, iletişim becerileri, çatışma çözümü ve karakter eğitimi gibi alanlarda öğrencilere farkındalık ve becerileri kazandırılması. Öğrencilerin çalışma ve test çözme alışkanlıkları değerlendirilmesi ve geliştirilmesi Öğrencilere üst eğitim kurumları hakkında bilgi verilmesi, Kişisel yeterliliklerin fark edilmesi Mesleki seçeneklerin değerlendirilmesi ve iş yaşamı ile ilgili bilgi aktarma. İlköğretim II. kademe de olduğu gibi önleyici çalışmalar ile birlikte kriz yönelimli çalışmaların yapılması


"Tarihsel gelişim içerisinde değerlendirdiğimizde okullarda öğrencilere sunulan rehberlik hizmetleri" indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları