Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

4. Grup Öğretmenlik Mesleği Kariyer Basamakları. 4c Kariyer basmaklarının atama, yerleştirme, terfi ve fırsatlarla ilişkilendirilmesi Öncelik / Tedbir.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "4. Grup Öğretmenlik Mesleği Kariyer Basamakları. 4c Kariyer basmaklarının atama, yerleştirme, terfi ve fırsatlarla ilişkilendirilmesi Öncelik / Tedbir."— Sunum transkripti:

1 4. Grup Öğretmenlik Mesleği Kariyer Basamakları

2 4c Kariyer basmaklarının atama, yerleştirme, terfi ve fırsatlarla ilişkilendirilmesi Öncelik / Tedbir Sorumlu / İşbirliği Yapılacak Kuruluşlar Süre Yapılacak İşlem ve Açıklama SORUN: 657 Sayılı Kanunun getirdiği memurluk rejimi çalışanların aralarındaki farklılaşmayı ve girişim, atılım, inovasyon gücünü engellemektedir. Öğretmenliğin dinamizmini artıracak, mesleğe uygun yeni bir personel yasası çıkarılmalıdır. MEB, Sendikalar, DPB, Maliye B., STK’lar 1 yılÖğretmenlik mesleğinin kapsamına, sorumluluk alanının duyarlılığına ve çalışma koşullarına uygun, mesleğin gelişimine elverişli yeni bir personel kanunu çıkarılmalıdır. Yeni yasa müfettiş ve okul idarecilerini de kapsamalıdır. Öğretmenlerin mesleki gelişiminde, proje yapma, fikir üretme, sosyal gelişme, yenilik ve girişimcilik konularına özel önem verilmelidir.

3 4c Kariyer basmaklarının atama, yerleştirme, terfi ve fırsatlarla ilişkilendirilmesi Öncelik / Tedbir Sorumlu / İşbirliği Yapılacak Kuruluşlar Süre Yapılacak İşlem ve Açıklama SORUN: Sistem etkili ve etkisiz öğretmeni yeterince ayırt etme özelliğine sahip değildir. Öğretmen etkililiğine ilişkin somut ölçütler getirilmelidir. Öğretmenlik mesleğinde başarı ölçütleri objektif olarak belirlenmelidir. Kariyer yükselmesi sadece sınava dayalı olmamalıdır. Bakanlığın belirlediği genel ve özel alan yeterlilikleri mevcut sisteme entegre edilerek kullanılmalıdır. Mevcut sistemdeki uzman, başöğretmen unvanlarını kazanmış öğretmenlerin müktesepleri korunarak, yeni oluşturulacak basamakları kazanmış öğretmenlerin, istihdam, yetki ve sorumlulukları ile çalışma alanları ve koşulları mevcut yasalar çerçevesinde düzenlenmelidir. Yürürlükteki aday öğretmenlik sisteminin koşullar zorlanarak, uygulanması genişletilmelidir. Etkili etkisiz öğretmeni ayırt etme organları olan eğitim denetmenlerinin, okul yöneticilerinin ve eğitim yöneticilerinin insan kaynağının yönetimi, geliştirilmesi konularında yetiştirilmesi sağlanmalıdır. Değerlendirme yapacak uzmanların çok iyi yetiştirilmesi gereklidir.

4 4c Kariyer basmaklarının atama, yerleştirme, terfi ve fırsatlarla ilişkilendirilmesi Öncelik / Tedbir Sorumlu / İşbirliği Yapılacak Kuruluşlar Süre Yapılacak İşlem ve Açıklama SORUN: Sistem etkili ve etkisiz öğretmeni yeterince ayırt etme özelliğine sahip değildir. Öğretmen etkililiğine ilişkin somut ölçütler getirilmelidir. Öğretmenlik mesleğinde başarı ölçütleri objektif olarak belirlenmelidir. Kariyer yükselmesi sadece sınava dayalı olmamalıdır. Bakanlığın belirlediği genel ve özel alan yeterlilikleri mevcut sisteme entegre edilerek kullanılmalıdır. Mevcut sistemdeki uzman, başöğretmen unvanlarını kazanmış öğretmenlerin müktesepleri korunarak, yeni oluşturulacak basamakları kazanmış öğretmenlerin, istihdam, yetki ve sorumlulukları ile çalışma alanları ve koşulları mevcut yasalar çerçevesinde düzenlenmelidir. Yürürlükteki aday öğretmenlik sisteminin koşullar zorlanarak, uygulanması genişletilmelidir. Etkili etkisiz öğretmeni ayırt etme organları olan eğitim denetmenlerinin, okul yöneticilerinin ve eğitim yöneticilerinin insan kaynağının yönetimi, geliştirilmesi konularında yetiştirilmesi sağlanmalıdır. Değerlendirme yapacak uzmanların çok iyi yetiştirilmesi gereklidir.

5 4c Kariyer basmaklarının atama, yerleştirme, terfi ve fırsatlarla ilişkilendirilmesi Öncelik / Tedbir Sorumlu / İşbirliği Yapılacak Kuruluşlar Süre Yapılacak İşlem ve Açıklama SORUN: Sistem etkili ve etkisiz öğretmeni yeterince ayırt etme özelliğine sahip değildir. Öğretmen etkililiğine ilişkin somut ölçütler getirilmelidir. Öğretmenlik mesleğinde başarı ölçütleri objektif olarak belirlenmelidir. Kariyer yükselmesi sadece sınava dayalı olmamalıdır. Bakanlığın belirlediği genel ve özel alan yeterlilikleri mevcut sisteme entegre edilerek kullanılmalıdır. Mevcut sistemdeki uzman, başöğretmen unvanlarını kazanmış öğretmenlerin müktesepleri korunarak, yeni oluşturulacak basamakları kazanmış öğretmenlerin, istihdam, yetki ve sorumlulukları ile çalışma alanları ve koşulları mevcut yasalar çerçevesinde düzenlenmelidir. Yürürlükteki aday öğretmenlik sisteminin koşullar zorlanarak, uygulanması genişletilmelidir. Etkili etkisiz öğretmeni ayırt etme organları olan eğitim denetmenlerinin, okul yöneticilerinin ve eğitim yöneticilerinin insan kaynağının yönetimi, geliştirilmesi konularında yetiştirilmesi sağlanmalıdır. Değerlendirme yapacak uzmanların çok iyi yetiştirilmesi gereklidir.

6 4c Kariyer basmaklarının atama, yerleştirme, terfi ve fırsatlarla ilişkilendirilmesi Öncelik / Tedbir Sorumlu / İşbirliği Yapılacak Kuruluşlar Süre Yapılacak İşlem ve Açıklama SORUN: Kariyer basamakları sistemi öğretmenlerin kişisel ve mesleki gelişimlerini yeterince sağlamıyor. Öğretmenlerin mesleki ve profesyonel gelişimi zorunlu, öngörülebilir ve periyodik olmalıdır. Okul yönetimi öğretmenlerin profesyonel gelişimini sağlamak için tüm imkânları sağlayacak şekilde donatılmalıdır. Eğitim çalışanlarına yaz tatillerinde belirli sürelerle üniversitelerde öğrenim hakkı verilmelidir.

7 4c Kariyer basmaklarının atama, yerleştirme, terfi ve fırsatlarla ilişkilendirilmesi Öncelik / Tedbir Sorumlu / İşbirliği Yapılacak Kuruluşlar Süre Yapılacak İşlem ve Açıklama SORUN: Kariyer basamakları sistemi, öğretmenlerin sosyal statüsünde olumlu etkiler yapacak şekilde düzenlenmemiştir. Kariyer basamakları ile oluşturulacak yapı içerisinde ücretler belirgin ve teşvik edici şekilde yeniden belirlenmelidir. Kariyer basamakları ile yetki ve sorumluluklar artırılmalıdır. Yeni başlayan öğretmenlere mentorluk/lalalık sistemi uygulanabilir. Veli, öğrenci, eğitim yöneticisi ve mesleğe yeni başlayan öğretmenlere kariyer basamakları net bir şekilde anlatılmalıdır. Öğretmenlerin kariyer evreleri konusundaki literatür dikkate alınarak kariyer basamakları netleştirilmeli ve gelişim ihtiyaçları evrelerdeki güçlü ve zayıf yönler dikkate alınarak tespit edilmeli ve önlem alınmalıdır. Öğretmenlik mesleğine yönelik sosyal ve etik değerler sistemi oluşturulmalı, karakter eğitimi ön plana çıkarılmalıdır.

8 Grup 4b KARİYER BASAMAKLARINDA İLERLEMENİN KRİTERLERİ VE HER BİR KARİYER BASAMAĞININ GÖREV TANIMI

9 4c Kariyer basmaklarının atama, yerleştirme, terfi ve fırsatlarla ilişkilendirilmesi Öncelik / Tedbir Sorumlu / İşbirliği Yapılacak Kuruluşlar Süre Yapılacak İşlem ve Açıklama SORUN: Kontenjan Sınırlılığının Olması Kontenjan sınırlılığı kaldırılmalıMEB Maliye Bakanlığı Kısa1739 Sayılı Kanunun 43. maddesinde değişiklik

10 4c Kariyer basmaklarının atama, yerleştirme, terfi ve fırsatlarla ilişkilendirilmesi Öncelik / Tedbir Sorumlu / İşbirliği Yapılacak Kuruluşlar Süre Yapılacak İşlem ve Açıklama SORUN: Kariyer Sisteminin Öngörülebilir Olmaması Kariyer sisteminin amacı, kapsamı, süreçleri yeniden belirlenerek bir metin haline getirilmeli MEBKısa1739 Sayılı Kanunun 43. maddesi ve Kariyer Basamakları Yükselme Yönetmeliği ve eklerinde değişiklik Her bir öğretmenin kariyerde ilerlemesine ilişkin eşit olanaklar sunulmalı MEBKısa1739 Sayılı Kanunun 43. maddesi ve Kariyer Basamakları Yükselme Yönetmeliği ve eklerinde değişiklik Öğretmenleri tam, doğru ve anlaşılır bilgi ile zamanında bilgilendirmeye ilişkin kılavuz hazırlanması Sınav ve diğer değerlendirme yöntemleri periyodik aralıklarla uygulanmalı MEBKısa1739 Sayılı Kanunun 43. maddesi ve Kariyer Basamakları Yükselme Yönetmeliğinde değişiklik

11 4c Kariyer basmaklarının atama, yerleştirme, terfi ve fırsatlarla ilişkilendirilmesi Öncelik / Tedbir Sorumlu / İşbirliği Yapılacak Kuruluşlar Süre Yapılacak İşlem ve Açıklama SORUN: Kariyer Basamaklarının Nitelik Tanımlarının Yapılmamış Olması Bireyin kişisel gelişiminde seminer, konferans, kongre vb. katılımı ile yüksek lisans doktora gibi değişkenler ve bunların uygulama alanında kullanılıp kullanılmadığı ve kariyer basamaklarında değerinin olup olmadığı netleştirilmeli MEBKısa Her bir kariyer basamağının gerektirdiği bilgi, beceri ve yetkinlikler ile bu basamakların görev tanımları yeterlikler temelinde geliştirilerek ilgili mevzuata yansıtılmalı MEBKısa

12 4c Kariyer basmaklarının atama, yerleştirme, terfi ve fırsatlarla ilişkilendirilmesi Öncelik / Tedbir Sorumlu / İşbirliği Yapılacak Kuruluşlar Süre Yapılacak İşlem ve Açıklama SORUN: Periyodik Değerlendirmenin Yapılmaması ve Değerlendirme Kriterlerinin Olmaması Her basamakta bulunan öğretmenler için periyodik olarak 360 derece çoklu değerlendirme yapılmalı, öğretmenin durumu ortaya çıkarılmalı ve kendini yenilemesine olanak verilmeli MEBKısa Değerlendirme için Anayasa Mahkemesi ve Danıştay’ın kararları göz önünde bulundurularak objektif ölçütler yeniden oluşturulmalı MEBKısa

13 4c Kariyer basmaklarının atama, yerleştirme, terfi ve fırsatlarla ilişkilendirilmesi Öncelik / Tedbir Sorumlu / İşbirliği Yapılacak Kuruluşlar Süre Yapılacak İşlem ve Açıklama SORUN: Herkesin Aynı Sınava Tabi Olması Öğretmenlerin kariyer basamaklarına göre genel kültür ve öğretmenlik meslek bilgisi yanında alan bilgilerinin de ölçüleceği bir değerlendirme sistemi oluşturulmalı MEBKısa

14 4c Kariyer basmaklarının atama, yerleştirme, terfi ve fırsatlarla ilişkilendirilmesi Öncelik / Tedbir Sorumlu / İşbirliği Yapılacak Kuruluşlar Süre Yapılacak İşlem ve Açıklama SORUN: Kariyer Basamaklarının Kademelendirilmesinin Azlığı Kariyer basamakları artırılarak her bir basamağın tanım ifadesi (uzman öğretmen, başöğretmen yerine başka ifadeler kullanılması) yeniden düzenlenmeli MEBKısa

15 Teşekkür Ederiz…


"4. Grup Öğretmenlik Mesleği Kariyer Basamakları. 4c Kariyer basmaklarının atama, yerleştirme, terfi ve fırsatlarla ilişkilendirilmesi Öncelik / Tedbir." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları