Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

PERSONEL GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "PERSONEL GENEL MÜDÜRLÜĞÜ"— Sunum transkripti:

1 PERSONEL GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
YÖDGED

2 ÖZEL ÖĞRETİM KURUMLARI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
ÖZDEĞERLENDİRME VE MÜKEMMELLİK MODELİ ÖZEL ÖĞRETİM KURUMLARI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ ANKARA

3 EFQM MükemmellikModeli ve Özdeğerlendirme Eğitimi
(YÖDGED)

4 ÖZDEĞERLENDİRME NEDİR?
Bir kuruluşun bir modele göre kuvvetli ve eksik yönlerinin öğrenilmesidir. Kuruluşun fotoğrafını çekmektir. Etkili ve iyi bir eğitim aracıdır. Zamana bağlı bir süreçtir. İçe dönük bir değerlendirmedir. İlerlemek için bulunduğumuz durumu gösteren bir araçtır. Kendi kendine teşhistir. Ödül-ceza mekanizması değil, daha iyi nasıl yapma fırsatını yakalamadır.

5 Kurumsal özdeğerlendirme artık bir zorunluluktur.
“Kurumlar, ilerlemeye başlayan toplumlara dar gelen elbiseler gibidir.” Henry Ford Bir zincirin kuvveti en zayıf halkasının dayanıklılığına bağlıdır. Zayıf halkaların sürekli kuvvetlendirilmesi zincirin kuvvetini artırır.

6 Dr. Deming’in yanıtı ise;
“Okyanusu geçmekte olan bir gemi üzerinde en fazla kimin kontrolü vardır?” KAPTAN MAKİNE DAİRESİNİN ŞEFİ DÜMENCİ Dr. Deming’in yanıtı ise; “Geminin tasarımcısıdır. Çünkü gemi, tasarımının izin verdiğinden daha iyisini asla yapamaz”

7 bir yönetim modelidir. EFQM Mükemmellik Modeli,
siyasi politikaların “kalitesini” ya da mükemmelliğini değil, KURUM YÖNETİMLERİNİN MÜKEMMELLİĞİNİ SORGULAYAN bir yönetim modelidir.

8 ZİHNİYET DEĞİŞİKLİĞİ Kurum kültürü değişmeden bir kurumda kalitenin geliştirilmesi mümkün değildir.

9 MÜKEMMELLİK MODELİ

10 GİRDİLER SONUÇLAR YENİLİKÇİLİK ve ÖĞRENME
Liderlik % 10 Çalışanlar % 9 Süreçler % 14 Müşteri ile ilgili sonuçlar % 20 Temel Performans Sonuçları % 15 Politika ve Strateji % 8 Çalışanlarla ilgili sonuçlar % 9 İşbirlikleri ve Kaynaklar % 9 Toplumla ilgili sonuçlar % 6 YENİLİKÇİLİK ve ÖĞRENME

11 TKY ÖZDEĞERLENDİRME MODELİ
ÇALIŞANLAR SÜREÇLER SONUÇLAR Tüm çalışanların “süreçlerin iyileştirilmesi” çalışmalarına katılımı ile daha başarılı sonuçların elde edilmesi.

12 “Bana bir destek gösterin dünyayı yerinden oynatayım” ARŞİMET
Liderlik Politika ve Stratejiler BAŞARI Çalışanlar BAŞARI Temel Performans sonuçları Müşteri Memnuniyeti Çalışanların Memnuniyeti Topluma Katkı İşbirlikleri ve Kaynaklar Süreçler TKY Çalışanlarımızın potansiyeli bize yeterli güvenceyi sağlıyor.

13 MÜKEMMELLİK ÖZDEĞERLENDİRME MODELİ
GENEL YAPI

14 Mükemmellik Modelinde; 174 Alt Kriter Açıklaması (Göstergesi) Bulunur.

15 GİRDİ KRİTERLERİ “NASIL ?” sorusuna cevap aramaktadır. 1b
ALT KRİTERLER 1a 1 LİDERLİK 5d 5c Alt kriter açıklamaları 5b 5a 5 SÜREÇLER Alt kriter açıklamaları “NASIL ?” sorusuna cevap aramaktadır.

16 LİDERLİK Liderler kuruluşun misyonunu ve vizyonunun nasıl oluşturmakta, bunların gerçekleştirilmesini nasıl kolaylaştırmaktadırlar. Uzun vadede başarı için gerekli kurumsal değerleri nasıl geliştirmekte ve bunları uygun faaliyet ve davranışları ile nasıl yaşama geçirmektedirler. Kuruluşun yönetim sisteminin oluşturulması ve yaşama geçirilmesi konusunda kişisel olarak nasıl bir rol almaktadırlar.

17 LİDERLİK 1a Liderler kuruluşun misyon, vizyon ve değerlerini nasıl oluşturmakta ve bir mükemmellik kültürü doğrultusunda nasıl örnek olmaktadırlar. 1b Liderler kuruluşun yönetim sisteminin oluşturulması, bu sistemin yaşama geçirilmesi ve sürekli olarak iyileştirilmesi çalışmalarında kişisel olarak nasıl rol almaktadırlar. 1c Liderler müşterilerle işbirliği yapılan kuruluşlarla ve toplumun temsilcileri ile ilişkileri nasıl yürütmektedir. 1d Liderler kuruluşun çalışanlarını nasıl motive etmekte, desteklemekte ve tanımaktadır.

18 Kuruluşun misyon ve vizyonunun oluşturma
1a Liderler kuruluşun misyon, vizyon ve değerlerini nasıl oluşturmakta ve bir mükemmellik kültürü doğrultusunda nasıl örnek olmaktadırlar. Kuruluşun misyon ve vizyonunun oluşturma Etik kurallar oluşturma ve bu konuda örnek olma Kendi liderliğinin etkinliğini gözden geçirme ve iyileştirme İyileştirme çalışmalarına aktif olarak katılma vb.

19 GİRDİLER YAKLAŞIM Sağlam temelli, Bütünleşik
YAYILIM Uygulama, sistematiklik DEĞERLENDİRME VE GÖZDEN Ölçme, Öğrenme, İyileştirme GEÇİRME

20 YAKLAŞIM Kuruluşun alt kriterde değinilen konulara yönelik yaklaşımını incelemektedir. Puanlamada gözönünde tutulması gereken noktalar: Sağlam temelli yaklaşımın anlaşılır bir temele dayanması iyi tanımlanmış ve geliştirilmiş süreçlerin varlığı yaklaşımın paydaşların gereksinimlerine odaklanması Bütünleşik yaklaşımın politika ve strateji ile uyum içinde olması diğer yaklaşımlarla uygun biçimde ilişkilendirilmiş olması

21 YAYILIM Yaklaşımın ne derecede uygulandığını incelemektedir. Puanlamada yaklaşımın uygun ve etkin biçimde uygulanması gözönünde tutulmaktadır: Uygulama yaklaşımın uygulanması Sistematiklik yaklaşımın yapısal ve düzenli biçimde yayılımı

22 DEĞERLENDİRME VE GÖZDEN GEÇİRME
Yaklaşımın ve yayılımın nasıl değerlendirildiğini ve gözden geçirildiğini incelemektedir. Puanlamada yaklaşım ve yayılımın düzenli ve sistematik olarak değerlendirilip gözden geçirilmesi gözönünde tutulmaktadır: yaklaşımın ve yayılımın etkinliğinin düzenli olarak ölçülmesi öğrenme faaliyetlerinin, en iyi uygulamaların ve iyileştirme fırsatlarının belirlenmesi ve paylaşılması amacıyla kullanılması ölçme ve öğrenme sonuçlarının analizi ve iyileştirme fırsatlarının belirlenmesi, önceliklendirilmesi, planlanması ve uygulanması amacıyla kullanılması

23 Kanıt yok veya hikayemsi
YAKLAŞIM Sağlam temelli; Yaklaşımın anlaşılır bir temel dayanması Yaklaşımın paydaşların gereksinimlerine odaklanması Bütünleşik; Yaklaşımın politika ve strateji ile uyum içerisinde olması Yaklaşımın diğer yaklaşımlarla uygun bir biçimde ilişkilendirilmiş olması %0 % %50 %75 %100 Kanıt yok veya hikayemsi Kısıtlı kanıt Kanıt Açık kanıt Kapsamlı kanıt

24 Kanıt: 1-Hikayemsi : Destekleyici ve gerçeklere dayanmayan ifadelerdir. Örn.:”Genel Müdür TKY konusunda kararlıdır.” 2-Açık Kanıt :Yaklaşımın örnekleriyle ayrıntılı olarak tanımlandığı durumlardır. Örn.:”Genel Müdür üç ayda bir yapılan kalite iyileştirme komitesine başkanlık eder.”

25 Yaklaşımın uygulanması
YAYILIM Uygulama; Yaklaşımın uygulanması Sistematiklik; Yaklaşımın yapısal ve düzenli bir biçimde yayılımı %0 % %50 %75 %100 Kanıt yok veya hikayemsi İlgili alan ve faaliyetlerin 1/4 ünde uygulanmakta 1/2’sinde uygulanmakta 3/4’ünde uygulanmakta Tümünde uygulanmakta Kısıtlı kanıt Kanıt Açık kanıt Kapsamlı kanıt

26 Kanıt yok veya hikayemsi DEĞERLENDİRME VE GÖZDEN GEÇİRME
%0 % %50 %75 %100 Kanıt yok veya hikayemsi Kısıtlı kanıt Kanıt Açık kanıt Kapsamlı kanıt Ölçme; Yaklaşımın ve yayılımın etkinliğinin düzenli olarak ölçülmesi Öğrenme; Öğrenme faaliyetlerinin en iyi uygulamaların ve iyileştirme fırsatlarının belirlenmesi ve paylaşılması amacıyla kullanılması İyileştirme; Ölçme ve öğrenme sonuçlarının analiz edilmesi ve iyileştirmelerin belirlenmesi, önceliklerin belirlenmesi amacıyla kullanılması DEĞERLENDİRME VE GÖZDEN GEÇİRME

27 SONUÇ KRİTERLERİ “NE” elde edildiğini incelemektedir.
6b 6a Olumlu eğilimlerin varlığı Hedeflere erişim Sonuçların yaklaşımdan kaynaklanması UYGUN YERLERDE Rakip performansları Sınıfında “En iyiler” ile karşılaştırma 6 MÜŞTERİ TATMİNİ 9b 9a 9 İŞ SONUÇLARI “NE” elde edildiğini incelemektedir.

28 SONUÇ KRİTERLERİNİN YAPISI
6 MÜŞTERİLERLE İLGİLİ SONUÇLAR 6b (% 25) Diğer göstergeler 6a (% 75) Algılama verileri 7 ÇALIŞANLARLA İLGİLİ SONUÇLAR 7b (% 25) Diğer göstergeler 7a (% 75) Algılama verileri 8b (% 75) Diğer göstergeler 8a (% 25) Algılama verileri 8 TOPLUMLA İLGİLİ SONUÇLAR 9 Temel Performans sonuçları 9a (% 50) Finansal 9b (% 50) Finansal olmayan

29 SONUÇLAR SONUÇ Eğilimler, Hedefler, Karşılaştırmalar KAPSAM Kapsam

30 SONUÇ Eğilimler olumlu eğilimlerin varlığı ve/veya iyi performansın
sürüdürülmesi Hedefler hedeflerin uygunluğu hedeflere erişim Karşılaştırmalar sonuçların dış kuruluşlarla, sektör ortalamaları ve/veya sınıfında en iyi olarak kabul edilmiş değerlerle karşılaştırılması Yaklaşımdan Kaynaklanma sonuçların yaklaşımdan kaynaklanması

31 KAPSAM SONUÇLARIN İLGİLİ TÜM ALANLARI KAPSAMA DERECESİ
KRİTERDE DEĞİNİLEN TÜM İLGİLİ GÖSTERGELERİN SUNULMA DERECESİ SUNULAN SONUÇLARIN KRİTER İÇERİĞİNE UYGUNLUĞU

32 Olumlu eğilimlerin varlığı ve/veya iyi performansın sürdürülmesi
SONUÇLAR Eğilimler; Olumlu eğilimlerin varlığı ve/veya iyi performansın sürdürülmesi Hedefler; Hedeflerin uygunluğu Hedeflere erişim Karşılaştırmalar; Sonuçların karşılaştırılması Yaklaşımdan kaynaklanması %0 % %50 %75 %100 Sonuç yok veya hikayemsi Sonuçların bir kısmında görülmesi Sonuçların bir çoğunda en az 3 yıldır iyi perfor. pek çoğunda 3 yıl mükemmel per. Tüm alanlarda 5 yıllık Kanıt yok veya hikayemsi Bazı alanlarda uygun hedefler ve uyumlu Bir çok alanda hedefler uygun ve sonuçlar iyi Pek çok alanda iyi Pek çok alanda mükemmel Sonuç yok Bazı alanlarda Bazı alanlarda iyi Birçok alanlarda iyi Sınıfın- da en iyi Bazı sonuçlarda Birçok Pek çok Tümünde

33 Sonuçların ilgili alanları kapsaması %0 %25 %50 %75 %100
%0 % %50 %75 %100 Sonuç yok veya hikayemsi İlgili alan ve faaliyetlerin bir kısmında görülmesi Bir çoğunda Pek çoğunda Tüm alanlarda

34 KK ve KGE’nin oluşturulması
Millî Eğitim Bakanlığı ÖZDEĞERLENDİRME ÇALIŞMASINDA YER ALAN İŞLEM BASAMAKLARI 1 KK ve KGE’nin oluşturulması 2 Personelin bilgilendirilmesi 3 Özdeğerlendirme Planının yapılması 4 Kriter Ekiplerinin oluşturulması Kriter Ekiplerinin eğitimi 5

35 Mükemmellik Modeli Kriterlerinin eğitime uyarlanması
6 Mükemmellik Modeli Kriterlerinin eğitime uyarlanması Veri araçlarının belirlenmesi ve verilerin toplanması 7 Verilerin değerlendirilmesi 8 İyileştirmeye yönelik esas ve önceliklerin belirlenmesi 9 10 Birimlerin Uygulama (İyileştirme)Planlarını hazırlaması İyileştirme Planlarının uygulanması 11 İzleme ve değerlendirme 12

36 GİRDİLERLE SONUÇLAR ARASINDAKİ ZAMAN FARKI
Modelin dinamik yapısı gereği, “Girdi”lerde uygulanan yaklaşımlar sonrası ortaya çıkan “Sonuç”ların bazıları anında görülebilirken, bazıları da belirli bir süre sonra ortaya çıkmaktadır.

37 ALGILAMALARLA İÇ GÖSTERGELER ARASINDAKİ ZAMAN FARKI
ÖNCÜ GÖSTERGELER ARTÇI GÖSTERGELER 6b 7b 8b 9b 6a 7a 8a 9a

38 Kriterlerarası ilişkiler
3 & 7 & 4/5 & 9 2 &

39 İLGİNİZE TEŞEKKÜRLER...


"PERSONEL GENEL MÜDÜRLÜĞÜ" indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları