Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Eğitim ve Kültür 1.AVRUPA İŞBİRLİĞİ PROJELERİ A.EĞİTİM KURSLARI

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "Eğitim ve Kültür 1.AVRUPA İŞBİRLİĞİ PROJELERİ A.EĞİTİM KURSLARI"— Sunum transkripti:

1 Eğitim ve Kültür 1.AVRUPA İŞBİRLİĞİ PROJELERİ A.EĞİTİM KURSLARI
B.YAYGINLAŞTIRMA PROJELERİ Eğitim ve Kültür Socrates/Grundtvig

2 Grundtvig Nedir? Grundtvig, Avrupa Birliği'nin yürüttüğü Eğitim ve Gençlik Programlarından genel eğitim programı Socrates'in faaliyet alanlarından biri olup, yetişkin eğitimini ve yaşam boyu öğrenimi kapsamaktadır. Grundtvig Programı’nda Yetişkin Kavramı 25 yaşın üzerindeki herkesi, Örgün eğitimde yer almayan 25 yaşın altındaki gençleri kapsar. Programdan, örgün eğitimde yetişkinlere yönelik eğitim hizmeti veren kurumlar ile yaygın eğitim kurumları faydalanabilir.

3 Grundtvig 1 Nedir? Grundtvig Programı, dört alt faaliyeti kapsamaktadır. Bunlardan biri de Grundtvig 1 programıdır. Grundtvig 1 üçe ayrılır: Avrupa işbirliği Projeleri Eğitim Kursları Yaygınlaştırma Projeleri

4 Grundtvig 1-Avrupa İşbirliği Projeleri
Farklı Avrupa ülkelerindeki eğitim kurumlarının yetişkin eğitimi alanında somut ve yenilikçi çıktılar üretmek, eğitimde yeni yöntemler, eğitim araçları geliştirmek amacıyla birlikte çalıştıkları, bilgilerini ve tecrübelerini paylaştıkları projelerdir. Bu projelerin sonunda yetişkin eğitiminde "yeniliklerin ortaya çıkması gerekmektedir. Yenilik getiren, yeniliği ve iyi uygulamaları Avrupa çapında yaygınlaştırmayı öngören projelere öncelik verilir.

5 Avrupa İşbirliği Projelerinde Temel Konular Nelerdir?
Yetişkin eğitimine yenilik getirerek eğilimin kalitesini yükseltecek, yetişkin eğitimi alanındaki politikaların ve sistemin iyileştirilmesini sağlayacak, yetişkinlerin eğitim olanaklarına ulaşabilmelerini kolaylaştıracak ve bu alandaki yönetim modellerini iyileştirecek projeler Avrupa Komisyonu tarafından desteklenmektedir.

6 Avrupa İşbirliği Projelerinde Temel Konular Nelerdir?
Başka bir deyişle, bir Avrupa işbirliği projesinin aşağıdakilerden bir ya da birkaçını kapsaması beklenmektedir: Yetişkin eğitiminin içeriğini ve uygulamasını geliştirmek, Yetişkin eğitimine ilişkin politikaları geliştirmek/iyileştirmek, Öğrenme fırsatlarına ulaşılabildiği artırmak, Yetişkin eğitimi alanındaki yönetim biçimini iyileştirmek.

7 1.1 Eğitim Kursları Grundtvig 1 eğitim kursları, Avrupa çapında kurulan ortaklıklar aracılığıyla yetişkin eğitiminde faaliyet gösteren öğretmenlere, idarecilere ve diğer personele yönelik düzenlenen eğitim kurslarının kalitesini artırmayı hedeflemektedir.

8 Eğitim Kurslarında Hangi Faaliyetler Desteklenmektedir?
Eğitim kursu ortaklığının, Yeni bir eğitim kursu geliştirmesi ya da mevcut bir eğitim kursuna Avrupa boyutu katması, didaktik araçlar ve eğitim yöntemleri geliştirmesi, ■ eğitim kursu süresince edinilen bilgi ve becerileri değerlendirmeye ve sertifikalandırmaya yönelik araç ve yöntem geliştirmesi, eğitim kursunda uygulanan modülleri test etmesi, eğitim kursu hakkında değerlendirme yapması ve kursu yaygınlaştırması beklenmektedir.

9 Her bir kursun aşağıdakileri içermesi beklenmektedir:
En az eğitim saati, Kursun gerçekleştiği bölgedeki yetişkin eğitimi kurumlarınagözlem amaçlı ziyareti içeren bir gün, Avrupa boyutu (kurslar en az üç Socrates ülkesinden eğitimciler tarafından verilmeli, Öğrenciler bütün Socrates ülkelerinden yetişkin eğiticiler, idareciler ve diğer personele yönelik olmalıdır).

10 1.2 Yaygınlaştırma Projeleri:
Grundtvig kapsamında üretilen eski projelerin sonuçlarını yaygınlaştırmak amacıyla yapılan işbirliği projeleridir. Genel olarak bir yıllığına desteklenirler. Sonuçları yaygınlaştırılacak olan projelerin seçiminde kullanılan yöntem, proje sonuçlarını belirli ülkelere, bölgelere ve gruplara yaygınlaştırmaya yönelik strateji, ortaklığın proje sonuçlarını yaygınlaştırma kapasitesi, yaygınlaştırma faaliyetlerinde bilgi ve iletişim teknolojilerinin kullanılması ve projenin yaratacağı katma değer, projenin değerlendirilmesi aşamasında ele alınacak kriterlerdir.

11 Grundtvig 1 Projesi Hazırlamaya Nasıl Başlayabilirim?
Projeler için en az üç ülkeden (en az biri AB üyesi olmalıdır) üç kuruluşu içeren uluslararası bir ortaklık yapısının kurulması gerekmektedir. Bunun için kendi projenize ortaklar bulmanız ya da mevcut bir projeye ortak olmanız gerekmektedir

12 Grundtvig 1 Projesi Hazırlamaya Nasıl Başlayabilirim?
Mevcut projenize ortak bulmak ya da başka projelere ortak olmak için farklı yöntemler deneyebilirsiniz: Kişisel ilişkilerinizi kullanabilirsiniz, Her yıl, önceden belirlenmiş konularda, çeşitli ülkelerden yetişkin eğitimi alanında faaliyet gösteren ve Grundtvig projesi yapmak isteyenleri buluşturan "irtibat seminerleri" düzenlenmektedir. Bu seminerlere ulusal ajansınızın desteğiyle katılarak proje fikrinizi sunabilir ya da size yakın gelen bir projeye ortak olabilirsiniz. Bir irtibat seminerine katılmak için web sitemizde yayımlanan irtibat seminerlerinden ilgilendiğiniz alanda bir seminer seçip başvuru formunu doldurarak ilgili belgelerle birlikte Merkezimize göndermeniz yeterlidir.

13 Grundtvig 1 Projesi Hazırlamaya Nasıl Başlayabilirim?
Aşağıdaki ortak bulma sitelerinden faydalanabilirsiniz:

14 Grundtvig 1 Projesi Hazırlamaya Nasıl Başlayabilirim?
Ortaklarınızı bulduktan sonra projenizi şekillendirmek, görev ve sorumlulukları dağıtmak üzere hazırlık ziyaretlerinde bulunabilirsiniz. İrtibat seminerleri ve hazırlık ziyaretlerinde ulaşım, konaklama, yeme-içme bedelleri ulusal ajanslar tarafından karşılanmakta olup ortalama 1000 € destek sağlanmaktadır, ÖNEMLİ: Projenizi hazırlamaya başlamadan önce Avrupa Komisyonunca yayımlanan Socrates Genel Teklif Çağrısını okumanız gerekmektedir. Socrates Genel Teklif Çağrısına web sayfamızdan ulaşabilirsiniz.

15 Avrupa Komisyonu projeleri değerlendirirken nelere dikkat etmektedir?
Projelerin Avrupa Komisyonunca yayımlanan Socrates Genel Teklif Çağrısında yer alan öncelik listesine uygun olması, Projelerin içerik, ortaklık yapısı, sonuçlar ve yaygınlaştırma açısından Avrupa boyutuna sahip olması, - Grundtvig 1-eğitim kurslarında, projelerin yetişkin eğitimi alanında çalışan eğiticilerin eğitimine önemii bir katkı yapması, Grundtvig 1 ortaklıklarının dengeli bir coğrafi dağılımının olması beklenmektedir, Grundtvig 1-Avrupa işbirliği projelerinde Avrupa Birliğinden herhangi bir mali destek almamış ve bu alanda hiç tecrübesi olmayan ya da çok az tecrübesi olan kurumlara öncelik tanınmaktadır.

16 Avrupa Komisyonu projeleri değerlendirirken
nelere dikkat etmektedir? Bunların dışında; temel eğitimden yoksun kimseler, kırsal ve dezavantajlı bölgelerde yaşayanlar sosyo-ekonomik nedenlerle dezavantajlı konumda olan kimseler, özel eğitim ihtiyacı olan yetişkinler yetişkin eğitimi veya yaşam boyu eğitime katılması beklenmeyen "ulaşılması zor" gruplar öncelikli hedef kitleyi oluşturmaktadır

17 Süre ve Destek Miktarı Avrupa işbirliği projeleri bir, iki ya da üç yıl için desteklenmekte, destek miktarı projeden projeye farklılık göstermektedir. Eğitim kursu projeleri en fazla iki yıl için desteklenmekte olup, ilk yıl işbirliğinin geliştirilmesi, eğitim kursunun güncellenmesi ya da Avrupa boyutunun geliştirilmesi amaçlanmaktadır. Projenin ikinci yılı geliştirilen kursun düzenlenmesine ve test edilmesine ayrılmaktadır. AB desteği maliyetin paylaşılması mantığına dayanmaktadır. Dolayısıyla, mali destek miktarı genellikle proje bütçesinin %75'i kadar olup, katılımcı kuruluşların da kendi bütçelerinden projeye katkı sağlamaları beklenmektedir.

18 Grundtvig 1 başvurusu nasıl yapılmaktadır?
Grundtvig 1 başvuruları iki aşamalı olup, ön teklifler her yıl 1 Kasım'da asıl teklifler her yıl 1 Mart'ta Avrupa Komisyonu'na yapılmaktadır.

19 Örnek Proje-1 Finlandiya'nın koordinatör olduğu ve Yunanistan, Estonya, Litvanya ve Macaristan'ın ortak olarak katıldıkları "Ortak Dilimiz El Sanatları" Projesi Hedef kitlesini, el sanatları konusundaki eğiticiler, konuyla hobi ve profesyonel olarak ilgilenenler oluşturmaktadır. Proje, Avrupa ülkelerindeki tarihi ve kültürel ortaklığı "geleneksel el sanatları" yoluyla göstermeyi, ortaklar arasında Avrupa vatandaşlığı fikrini güçlendirmeyi, el sanatlarına verilen değerin artırılmasını sağlamayı, kaybolmakta olan eski gelenekleri canlandırmayı ve meslek edindirmeyi hedeflemiştir.

20 Örnek Proje-1(Devam) Bu kapsamda, işsizlere, yaşlılara ve kadınlara yönelik el sanatları konusunda var olan kurslara yeni müfredat hazırlamak ve söz konusu müfredatı pilot kurslarda uygulamak öngörülmüştür. Kurslarda üretilen el sanatlarının da kitaplarda, sergilerde ve web sitesinde tanıtımı sağlanmıştır. Görüldüğü üzere, Grundtvig 1 kapsamında yapılan projede daha önce uygulanmayan bir müfredat geliştirilmiş ve bu müfredatın başarısı pilot kurslar aracılığıyla test edilmiştir. Dolayısıyla, Grundtvig 1 kapsamındaki "yenilikçi ürün" şartı da karşılanmıştır.

21 Örnek Proje-2 Koordinatörlüğünü Avusturya'dan bir kuruluşun üstlendiği "Görmeyenler için Yaşam Boyu öğrenim" projesine Danimarka, İtalya ve Almanya'dan kurumlar ortak olmuştur. Okul Öncesi ve okul çağında yapılan meslek seçimi, kişilik ve beceri tespiti gibi eğitim danışmanlığı hizmetlerinin görme engellileri kapsamadığı fikrinden yola çıkılan projede, görme engellilere yönelik yeni bir araç geliştirerek eğitim danışmanlığı hizmetini bu gruba da ulaştırmak amaçlanmaktadır.

22 Örnek Proje-2(Devam) Bunun için, öncelikle mevcut değerlendirme ve danışma araçları analiz edilerek görme engellilerin ihtiyaçları tespit edilmiştir. Görmeyenlere yönelik yeni bir değerlendirme ve danışma aracı geliştirilerek yeni bir müfredat oluşturulmuş ve bu aracın uygunluğu test edilmiştir. Son olarak, projenin sonucu seminerler ve konferanslar aracılığıyla yaygınlaştırılmıştır.

23 Faydalı Linkler http://www.europa.eu.int/commfeducation/index.html
http: //www. socleoyouth.be http: //www. sokrates.at/survivalkit http: //www. siu.no/socpart Yard. Doç. Dr. Osman TİTREK


"Eğitim ve Kültür 1.AVRUPA İŞBİRLİĞİ PROJELERİ A.EĞİTİM KURSLARI" indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları