Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

GRUNDTVIG-4 4.1 Grundtvig Ağları 4.2 Konulu Seminerler YETİŞKİN EĞİTİMİ VE YAŞAM Eğitim ve Kültür Socrates/ Grundtvig.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "GRUNDTVIG-4 4.1 Grundtvig Ağları 4.2 Konulu Seminerler YETİŞKİN EĞİTİMİ VE YAŞAM Eğitim ve Kültür Socrates/ Grundtvig."— Sunum transkripti:

1 GRUNDTVIG-4 4.1 Grundtvig Ağları 4.2 Konulu Seminerler YETİŞKİN EĞİTİMİ VE YAŞAM Eğitim ve Kültür Socrates/ Grundtvig

2 Grundtvig 4 Nedir? Grundtvig Programı dört alt faaliyeti kapsamaktadır. Bunlardan biri de Grundtvig 4 programıdır. "Grundtvig ağları" ve "konulu seminerler" olmak üzere iki tür faaliyetin desteklenebildiği Grundtvig 4 programı, farklı Avrupa ülkelerinde yetişkin eğitimi alanında faaliyet gösteren eğitim kurumlan arasındaki bağları güçlendirmeyi,

3 Grundtvig 4 Nedir? Yetişkin eğitimi alanında eğitimin kalitesini artırmayı, Avrupa boyutunu ve ortak ilgi alanlarını geliştirmeyi, Yaşam boyu öğrenim olanaklarını yaygınlaştırmayı amaçlamaktadır.

4 Grundtvig 4- Grundtvig Ağları Yetişkin eğitimi alanındaki temel konuları ve politikaları ele alarak bunları tartışan ve böylelikle ortaklar arasında bilgi alışverişini sağlayan bir platform kurmaya yönelik büyük çaplı ağlardır. Her Grundtvig ağı, yetişkin eğitimiyle ilgili belli bir konuya odaklanır. Ağın aşağıdakileri yerine getirmesi beklenir: Yetişkin eğitiminde uygulanan politikalar ve uygulamalar hakkında ileri boyutlu tartışmalar yapmak, Karşılaştırmalı analizler yaparak yetişkin eğitiminde bir konunun Avrupa çapında genel durumunu saptamak,

5 Grundtvig 4-Grundtvig Ağları Yetişkin eğitiminin ana konularında Avrupa düze-yinde ortak terminoloji geliştirilmesine yardımcı olmak, Avrupa çapında işbirliğinin yararlı olabileceği alanları belirlemek, mevcut ve gelecekte ortaya çıkabilecek ihtiyaçları tespit etmek, Ortaya çıkan bulguları ve tavsiyeleri yaygınlaştırmak ve bunların ilgili alanlarda uygulanmasını sağlamak, Ulusal ya da Avrupa düzeyindeki iyi uygulamaların yaygınlaştırılmasına katkıda bulunmak.

6 Grundtvig Ağlarından Beklenilen Nedir? Her Grundtvig ağı, Yetişkin eğitiminde belli bir konudaki önemli hususların, politika oluşturma ve araştırma faaliyetlerinin tartışılmasını sağlamalı ve bilgi değişimi için ortak bir platform yaratmalıdır. Avrupa çapında işbirliğini geliştirmek ve yeniliği yaygınlaştırmak amacıyla ortak ilgi alanlarında yapılmış Grundtvig projelerinin yaygınlaştırılmasına katkı sağlamalıdır.

7 Grundtvig Ağlarından Beklenilen Nedir? Seçilen konuda Avrupa çapında ya da bölgesel veya ulusal düzeyde başlatılan girişimlerden ve Grundtvig projelerinden ortaya çıkan iyi uygulamaları ve sonuçları yaygınlaştırmalıdır. Dolayısıyla her Grundtvig ağının, yetişkin eğitimiyle ilgili bir konuda Avrupa çapında işbirliğini geliştirmesi beklenmektedir.

8 Grundtvig 4-Grundtvig Ağlarından Kimler Faydalanabilir? Grundtvig ağları, yetişkin eğitiminde belirli bir konuda başarılı projeleri veya girişimleri Avrupa çapında yaygınlaştırmayı ve ortakların mevcut konuyu ileri boyutta tartışabilecekleri bir platform geliştirmeyi amaçlamaktadır. Dolayısıyla bir Grundtvig ağına katılacak koordinatörün ve ortakların örgün ve yaygın eğitimdeki yetişkin eğitiminde politika oluşturma ve/veya araştırma yapma sürecinde yer alan kurumlar olması gerekmektedir.

9 Grundtvig 4-Grundtvig Ağlarından Kimler Faydalanabilir? Grundtvig ağlarını diğer Grundtvig faaliyetlerinden ayıran temel husus, ağın sahip olacağı geniş çaplı üyeliktir. Projelerin yaygınlaştırılması ve tartışmaların ileri düzeye getirilmesi amaçlandığından, Grundtvig ağlarında ön teklif aşamasında en az 10 farklı ülkenin ortaklığının oluşturulması gerekmektedir.

10 Programa 31 ülke üyedir: Almanya, Fransa, İtalya, Belçika, Lüksemburg, Hollanda, İrlanda, Danimarka, Birleşik Krallık, Yunanistan, İspanya, Portekiz, Finlandiya, Avusturya, İsveç, Çek Cumhuriyeti, Polonya, Macaristan, Slovenya, Litvanya, Letonya, Estonya, Slovakya, Malta, Güney Kıbrıs Rum Yönetimi, Romanya, Bulgaristan, Türkiye, Norveç, İzlanda, Lihtenştayn

11 Avrupa Komisyonu, Ağları Seçerken Nelere Dikkat Etmektedir? Ağın mümkün olduğunca çok sayıda Socrates ülkesini içermesi, Hem örgün hem de yaygın eğitim kurumlarını biraraya getirerek karma ortaklık yapısının kurulması, Coğrafi açıdan dengeli bir ortaklık yapısının oluşturulması, Ağın kurulmasına ve geliştirilmesine yönelik bir stratejiye sahip olması,

12 Avrupa Komisyonu, Ağları Seçerken Nelere Dikkat Etmektedir? bilgi iletişim teknolojilerinin ne ölçüde kullanılacağına ilişkin bilgilerin var olması değerlendirmelerde dikkat edilen hususlardır. ÖNEMLİ:Avrupa Komisyonu, her bir konu başlığında sadece tek bir ağı destekleme eğilimindedir. Aynı alanda farklı ağlar geliştirildiğinde Komisyon, faaliyetleri birleştirerek farklı ağları tek bir ağa dönüştürmeye yönelik girişimlerde bulunma hakkına sahiptir.

13 Grundtvig 4.1 Konulu Seminerler Yetişkin eğitimiyle ilgili önceden ele alınmamış bir konuda Grundtvig ağlarının geliştirilmesi amaçlanmaktadır. Bu kapsamda, seçilen bir konuda özellikle Grundtvig 1 ve 2 projelerinin sonuçlarını ve iyi uygulamaları yaygınlaştırmaya ve bir Grundtvig ağı oluşturmaya yönelik seminerler, çalıştaylar ve diğer faaliyetler için destek sağlanmaktadır.

14 Grundtvig 4.1 Konulu Seminerler Konulu seminerler, biri AB üyesi ülke olmak üzere en az üç yabancı ortağın biraraya gelmesiyle oluşur. Seminerlerin eski ya da mevcut Grundtvig projelerine katılan kurumların temsilcilerini katması gerekmektedir. Ayrıca, ulusal ya da bölgesel düzeydeki ve diğer Avrupa programlarındaki en iyi uygulamaların örneklendirilmesi teşvik edilmektedir.

15 Grundtivg 4.1 Konulu Seminerlerden Beklenilen Nedir? Her bir başvurunun sadece bir konuyu içermesi gerekir. Konulu seminerlerin aşağıdakileri gerçekleştirmesi beklenmektedir. Seçilen konuda daha önceden gerçekleştirilen projeleri analiz etmek, seçilen konuda ortak ülkelerdeki son gelişmeleri ve her bir ülkenin ihtiyacını karşılaştırmak,

16 Grundtivg 4.1 Konulu Seminerlerden Beklenilen Nedir? İyi uygulamaları paylaşmak, Avrupa projelerinin yaygınlaştırılmasında mevcut sorunları analiz etmek ve çözüm üretmek, Konulu seminerin sonuçlarını yaygınlaştırmak, Konulu semineri değerlendirmek.

17 Avrupa Komisyonu, Konulu Seminerlerde Hangi Kriterleri Kullanmaktadır? Komisyon, önerilen konulu seminer başvurusunu değerlendirirken temel olarak iki kritere dikkat etmektedir: Seminerin belirli bir zaman diliminde Grundtvig ağı gerçekleştirip gerçekleştirmeme potansiyeli,

18 Avrupa Komisyonu, Konulu Seminerlerde Hangi Kriterleri Kullanmaktadır? Seçilen konuda gerçekleştirilen proje sonuçlarının ve yöntemlerin yaygınlaştırılması. Ayrıca, seminer başvurusunun hedef kitleyi, seminerin amaçlarını, seminerde izlenecek yöntemi, seminer konusunu tercih sebebini ve seminer için yapılması gereken hazırlıkları içermesi beklenmektedir.

19 Avrupa Komisyonu, Konulu Seminerlerde Hangi Kriterleri Kullanmaktadır? Seminer öncesinde yapılması gereken hazırlıklar kapsamında, ihtiyaçların analizini yapmak, seçilen konuda şimdiye kadar desteklenen Grundtvig ağlarının ve projelerinin sonuçlarını araştırmak ve seminere davet edilecek projelerin veya pilot girişimlerin seçilmesi için uygun kriterler geliştirmek gerekmektedir.

20 Süre ve Destek Miktarı: Grundtvig ağları bir, iki ya da üç yıl için desteklenmekte, destek miktarı projeden projeye farklılık göstermektedir. AB desteği maliyetin paylaşılması mantığına dayanmaktadır. Dolayısıyla, katılımcı kuruluşların da kendi bütçelerinden projeye katkı sağlamaları beklenmektedir. Konulu seminerlerde destek süresi bir yılla sınırlıdır. Verilen destek seminerin, düzenlenecek çalıştayların ve diğer faaliyetlerin organizasyonunda kullanılmaktadır.

21 Süre ve Destek Miktarı: Seminerlerin süresine ilişkin bir sınırlama bulunmamakla birlikte, genel olarak 3 gün sürmesi beklenmektedir. Seçilen alanda birden fazla seminerin düzenlenmesi öngörülüyorsa, genel teklif çağrısında belirlenen destek miktarı aşılamaz. Her desteğin bir Grundtvig ağıyla sonuçlanması beklenmektedir!

22 Grundtvig 4 başvurusu nasıl yapılmaktadır? Grundtvig 4 başvuruları iki aşamalı olup; - ön teklifler her yıl 1 Kasım'da, - asıl teklifler her yıl 1 Martta Avrupa Komisyonu'na yapılmaktadır!

23 Mevcut projenize ortak bulmak ya da başka projelere ortak olmak için farklı yöntemler deneyebilirsiniz: 1) Kişisel ilişkilerinizi kullanabilirsiniz, 2) Her yıl, önceden belirlenmiş konularda, çeşitli ülkelerden yetişkin eğitimi alanında faaliyet gösteren ve Grundtvig projesi yapmak isteyenleri buluşturan "irtibat seminerleri" düzenlenmektedir. Bu seminerlere Ulusal Ajansın desteğiyle katılarak proje fikrinizi sunabilir ya da size yakın gelen bir projeye ortak olabilirsiniz.

24 Mevcut projenize ortak bulmak ya da başka projelere ortak olmak için farklı yöntemler deneyebilirsiniz: Bir irtibat seminerine katılmak için UA’ın web sitesinde yayımlanan irtibat seminerlerinden ilgilendiğiniz alanda bir seminer seçip başvuru formunu doldurarak ilgili belgelerle birlikte Merkezimize göndermeniz yeterlidir. 3) Aşağıdaki ortak bulma sitelerinden faydalanabilirsiniz: http://www.siu.no/socpart http://partbase.programkontoret.se http://groups.yahoo.com/group/grundtvig_partners http://groups.yahoo.com/group/euproject

25 Mevcut projenize ortak bulmak ya da başka projelere ortak olmak için farklı yöntemler deneyebilirsiniz: Ortaklarınızı bulduktan sonra projenizi şekillendirmek, görev ve sorumlulukları dağıtmak üzere hazırlık ziyaretlerinde bulunabilirsiniz. İrtibat seminerleri ve hazırlık ziyaretlerinde ulaşım, konaklama, yeme-içme bedelleri ulusal ajanslar tarafından karşılanmakta olup ortalama 1000 € destek sağlanmaktadır. ÖNEMLİ: Projenizi hazırlamaya başlamadan önce Avrupa Komisyonunca yayımlanan Socrates Genel Teklif Çağrısını okumanız gerekmektedir. Socrates Genel Teklif Çağrısına UA’nın web sayfasından ulaşabilirsiniz!

26 Grundtvig 4 Örnek Proje Hollanda'nın koordinatörlüğünde 19 ortakla yürütülen "İkinci Şans Okulları" projesi Amaç, 16-25 yaş arası eğitimini bırakmış gençlerin tekrar okula gitmelerini sağlamaktır. Mevcut durumda 50 okulla yürüyen projenin hedefi 2007'de 300 okula ulaşmaktır!

27 Grundtvig 4 Örnek Proje Bu gençleri eğitime tekrar kazandırmak amacıyla kurulan; 1.ikinci şans okulları arasında işbirliğini sağlamak, 2.yeni okullar açmak, 3.bu okullardaki iyi uygulamaları yaygınlaştırmak 4.okullar arasında "yöntem transfer ağı" kurarak yeni metodolojilerin geliştirilmesini ve uygulanmasını sağlamak, proje kapsamında yapılmakta olan faaliyetlerdir.

28 Faydalı Linkler http://www.europa.eu.int/comm/education/index.html http://www.socleoyouth.be http://www.sokrates.at/survivalkit http://www.siu. no/socpart http://www.isoc.siu.no http://partbase.programkontoret.se http://groups.yahoo.com/group/grundtvigpartners http://groups.yahoo.com/group/euproject http:// www.ua.gov.tr_TÜRKİYE http://www.ua.gov.tr Yard. Doç. Dr. Osman TİTREK grundtvig@sakarya.edu.tr


"GRUNDTVIG-4 4.1 Grundtvig Ağları 4.2 Konulu Seminerler YETİŞKİN EĞİTİMİ VE YAŞAM Eğitim ve Kültür Socrates/ Grundtvig." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları