Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

HAYAT BOYU ÖĞRENME (LLP) Leonardo da Vinci Mesleki Eğitim Programı

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "HAYAT BOYU ÖĞRENME (LLP) Leonardo da Vinci Mesleki Eğitim Programı"— Sunum transkripti:

1 HAYAT BOYU ÖĞRENME (LLP) Leonardo da Vinci Mesleki Eğitim Programı
T.C. MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI BOLU İL MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ AR-GE BÖLÜMÜ PROJELER KOORDİNASYON EKİBİ HAYAT BOYU ÖĞRENME (LLP) Leonardo da Vinci Mesleki Eğitim Programı

2 Türkiye’nin Programlara Dahil Olması
T.C. MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI BOLU İL MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ AR-GE BÖLÜMÜ PROJELER KOORDİNASYON EKİBİ Türkiye’nin Programlara Dahil Olması 1999, Helsinki Zirvesi, Türkiye Aday Ülke 2002, Türkiye’nin AB Eğitim ve Gençlik Programları’na Katılımı İçin Çerçeve Anlaşması DPT Müsteşarlığı’nın Görevlendirilmesi Ağustos 2003, AB Eğitim ve Gençlik Programları Merkezi Başkanlığı Kurulması 1 Nisan 2004 programlara tam katılım

3 İzlanda, Norveç, Lihtenştayn Bir kaç yıl içinde:
T.C. MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI BOLU İL MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ AR-GE BÖLÜMÜ PROJELER KOORDİNASYON EKİBİ Katılımcı Ülkeler AB Ülkeleri: Avusturya, Belçika, Çek Cumhuriyeti, Danimarka, Estonya, Finlandiya, Fransa, Almanya, Yunanistan, Macaristan, İrlanda, İtalya, Letonya, Litvanya, Lüksemburg, Malta, Polonya, Portekiz, Slovakya, Slovenya, İspanya, İsveç, Hollanda, İngiltere, GKRY, Bulgaristan, Romanya EFTA Ülkeleri: İzlanda, Norveç, Lihtenştayn Bir kaç yıl içinde: Hırvatistan, Makedonya, Arnavutluk, Bosna-Hersek, Moldova, Karadağ, Sırbistan, İsviçre

4 Hayatboyu Öğrenme Programına Geçiş 1995-1999 I. Dönem
T.C. MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI BOLU İL MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ AR-GE BÖLÜMÜ PROJELER KOORDİNASYON EKİBİ Hayatboyu Öğrenme Programına Geçiş I. Dönem II. Dönem III. Dönem (Hayatboyu Öğrenme)

5 T. C. MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI BOLU İL MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ
T.C. MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI BOLU İL MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ AR-GE BÖLÜMÜ PROJELER KOORDİNASYON EKİBİ Hayatboyu Öğrenme Programı (LLP) “Kişisel, toplumsal, sosyal ve/veya istihdama yönelik bir perspektif ile bilgilerin, becerilerin ve yeterliliklerin geliştirilmesi amacıyla hayat boyunca gerçekleştirilen tüm öğrenme faaliyetleri” ni içeren program olarak tanımlanmaktadır.

6 T. C. MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI BOLU İL MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ
T.C. MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI BOLU İL MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ AR-GE BÖLÜMÜ PROJELER KOORDİNASYON EKİBİ Hayatboyu Öğrenme Programı (LLP) Comenius-Okul Eğitimi Leonardo da Vinci-Mesleki Eğitim ve Öğretim Grundtvig-Yetişkin Eğitimi Erasmus-Yüksek Öğretim & İleri Eğitim 2- Ortak Konulu Program 4 temel faaliyet – Politika geliştirme; Dil Öğretimi; Bilişim; Yaygınlaştırma 1- Sektörel Programlar

7 Leonardo da Vinci Sektörel Programı
T.C. MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI BOLU İL MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ AR-GE BÖLÜMÜ PROJELER KOORDİNASYON EKİBİ Leonardo da Vinci Sektörel Programı Avrupa Birliği’ne üye ve aday ülkelerin mesleki eğitime yönelik politika ve uygulamalarını desteklemek ve geliştirmek için yürütülen bir mesleki eğitim programıdır. Leonardo da Vinci Programının Hedefleri Kişilerin bilgi ve becerilerinin artırılması, Hayatboyu eğitim / mesleki tecrübe ve yeterliliklerinin kalitesinin artırılması, ülkeler arası teknolojik ve kurumsal değişiklikleri bütünleştirilmesi,

8 Leonardo da Vinci Programının Hedefleri
T.C. MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI BOLU İL MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ AR-GE BÖLÜMÜ PROJELER KOORDİNASYON EKİBİ Leonardo da Vinci Programının Hedefleri Mesleki eğitim kurumları ile işletmeler arasındaki işbirliğinin geliştirilmesi, İstihdam imkânlarının artırılması Sürekli mesleki eğitim ve hayat boyu öğrenme isteğinin güçlendirilmesi, yarının mesleklerine hazırlanma ve teknolojik değişimlere uyumun teşvik edilmesi Mesleki eğitim alanında dil yeterliliklerinin geliştirilmesi ve ortak bir terminolojinin oluşturulması Özellikle gençler için temel mesleki eğitimin desteklenmesi ve teşvik edilmesi

9 İşgücü piyasasının güçlendirilmesi,
T.C. MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI BOLU İL MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ AR-GE BÖLÜMÜ PROJELER KOORDİNASYON EKİBİ Ulusal Öncelikler Bilişim teknolojilerinin mesleki eğitimin tüm alanlarına yaygınlaştırılması, İşgücü piyasasının güçlendirilmesi, Mesleki eğitim ve öğretimin işgücü piyasasının taleplerine cevap verebilme özelliğinin artırılması, Mesleki eğitim sisteminin geliştirilmesi Rekabet gücünün ve istihdam edilebilirlik oranının artırılması

10 Leonardo da Vinci Hedef Kitlesi Mesleki Eğitim Kuruluşları
T.C. MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI BOLU İL MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ AR-GE BÖLÜMÜ PROJELER KOORDİNASYON EKİBİ Leonardo da Vinci Hedef Kitlesi Mesleki Eğitim Kuruluşları İşletmeler, KOBİ’ler Yerel Yönetimler Sivil Toplum Örgütleri (Odalar, Borsalar, Sendikalar, Vakıflar, Dernekler) Kamu Kuruluşları

11 Leonardo da Vinci Programı ile Sağlanacak İmkanlar
T.C. MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI BOLU İL MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ AR-GE BÖLÜMÜ PROJELER KOORDİNASYON EKİBİ Leonardo da Vinci Programı ile Sağlanacak İmkanlar Programa katılan ülkelerde mesleki eğitim sistemlerinin ve uygulamalarının kalitesinin artırılması, yenilikler geliştirmek ve ulusal mesleki eğitim politikalarına katma değer sağlanması. Her düzeydeki mesleki eğitimde Avrupa boyutunun teşvik edilmesi, ülkeler arası çalışma şartlarına uyumun geliştirilmesi. Sürekli mesleki eğitimin teşvik edilmesi ve ülkeler arası çalışma şartlarına uyumun geliştirilmesi. Mesleki eğitim alanında dil yeterliliklerinin geliştirilmesi ve ortak terminoloji oluşturulması.

12 Leonardo da Vinci Programı ile Sağlanacak İmkanlar
T.C. MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI BOLU İL MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ AR-GE BÖLÜMÜ PROJELER KOORDİNASYON EKİBİ Leonardo da Vinci Programı ile Sağlanacak İmkanlar Özellikle gençler için temel mesleki eğitimin desteklenmesi ve teşvik edilmesi. Mali, sosyal veya fiziksel nedenlerle eğitimden yararlanamamış kişiler için temel mesleki eğitimi veya ileri düzeydeki eğitimlere erişimin kolaylaştırılması. Mesleki eğitimde bayanların fırsat eşitliğinin teşvik edilmesinin sağlanması. Mesleki danışmanlık sistemlerinin kurulmasının teşvik edilmesi, bağımsız sürekli eğitim ve açık öğrenim  yöntemlerinin gelişmesine katkı sağlanması.

13 Leonardo da Vinci Faaliyet Türleri
T.C. MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI BOLU İL MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ AR-GE BÖLÜMÜ PROJELER KOORDİNASYON EKİBİ Leonardo da Vinci Faaliyet Türleri Hareketlilik Ortaklıklar Yenilik Transferi

14 Leonardo da Vinci Bütçe Dağılımı

15 Leonardo da Vinci Kabul Proje Sayıları

16 Başvurunun ilgili Form ile Yapılması
T.C. MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI BOLU İL MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ AR-GE BÖLÜMÜ PROJELER KOORDİNASYON EKİBİ Proje Evreleri Teklif Çağrısı Başvurunun ilgili Form ile Yapılması 1. Değerlendirme: Uygunluk (ABEGP) 2. Değerlendirme: Kalite (BDU) Desteklenecek Projelerin İlanı ve Bilgilendirilmesi Sözleşme İmzalanması Faaliyetlerin Gerçekleştirilmesi Ara - Nihai Raporun Hazırlanması

17 LdV Türkiye Genel Hareketlilik

18 Yenilik Transferi : 26 Şubat 2010
T.C. MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI BOLU İL MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ AR-GE BÖLÜMÜ PROJELER KOORDİNASYON EKİBİ Son Başvuru Tarihleri Hareketlilik : 5 Şubat 2010 Ortaklıklar : 19 Şubat 2010 Yenilik Transferi : 26 Şubat 2010

19 T.C. MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI BOLU İL MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ AR-GE BÖLÜMÜ PROJELER KOORDİNASYON EKİBİ
TEŞEKKÜRLER


"HAYAT BOYU ÖĞRENME (LLP) Leonardo da Vinci Mesleki Eğitim Programı" indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları