Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

PROJE DEĞERLENDİRME VE İZLEME SİSTEMİ Bilimsel Programlar Uzm.Yrd.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "PROJE DEĞERLENDİRME VE İZLEME SİSTEMİ Bilimsel Programlar Uzm.Yrd."— Sunum transkripti:

1 PROJE DEĞERLENDİRME VE İZLEME SİSTEMİ Bilimsel Programlar Uzm.Yrd.
TEYDEB PROJE DEĞERLENDİRME VE İZLEME SİSTEMİ (PRODİS) YMM Tasdik Süreci Serdar Doğan Bilimsel Programlar Uzm.Yrd. TÜBİTAK Bilişim Müdürlüğü 10 Aralık 2010

2 Amaç TÜBİTAK Teknoloji ve Yenilik Destek Programları Başkanlığı (TEYDEB) bünyesinde yürütülmekte olan destek programlarına yapılan proje başvurularının alınması, değerlendirilmesi ve izlenmesi ile ilgili tüm süreçlerin elektronik ortama taşınarak süreçlerin sağlıklı, etkin ve daha verimli hale getirilmesi amaçlanmıştır.

3 Uygulamanın Gelişimi Şubat Sanayi Arge Projeleri Destekleme Programına (1501) ilk defa çevrim içi proje önerisi (AGY100) alınmaya başlandı. Temmuz Tüm programlara çevrim içi proje başvurusu ve çevrim içi hakem raporları alınmaya başlandı. Ağustos Proje dönemsel raporları çevrim içi alınmaya başlandı Temmuz Proje dönemsel raporlarındaki YMM tasdik raporları YMM’ler tarafından girilmeye başlandı.

4 Proje Yaşam Süresince Firmadan Gelen Raporlar
Her Yıl 2 Dönem Proje Önerisi (AGY100) 2009-1 Ar-Ge Yardımı İstek Formu (AGY300) 2009-2 Ar-Ge Yardımı İstek Formu (AGY300) 2010-1 Ar-Ge Yardımı İstek Formu (AGY300) . . . Kabul

5 Ar-Ge Yardımı İstek Formu (AGY300) Bileşenleri
AGY302 - Dönem Raporu (Teknik Rapor ) AGY500 - YMM Tasdik Raporu (ve ekindeki gider formları) AGY350 - Proje Sonuç Raporu (Projenin son dönemi ise)

6 YMM Kayıt Süreci Öncelikle Yeminli Mali Müşavir Elektronik İmza ya da Mobil İmza Edinir Elektronik İmza Alınabilecek Firmalar E-Güven ( E-Tugra ( TürkTrust ( TÜBİTAK UEKAE Kamu SM (*) Mobil İmza Alınabilecek Firmalar TURKCELL AVEA VODAFONE (Henüz altyapısı hazır değil) (*) Kamu SM yalnızca kamu kurumu çalışanlarına e-imza vermektedir.

7 YMM Kayıt Süreci YMM, adresinden TEYDEB PRODİS uygulamasına kullanıcı olarak kaydolur. YMM Kayıt Formu Bağlantısı

8 YMM Kayıt Süreci YMM, YMM Kayıt Formundaki bilgileri doldurarak elektronik imzası ya da mobil imzası ile sisteme kaydolur.

9 YMM Kayıt Süreci YMM, kullanıcı kaydını tamamladıktan sonra artık sisteme elektronik imzası ya da mobil imzası ile giriş yapabilir.

10 YMM Tasdik Süreci Firma ile YMM, dönemsel harcamaların değerlendirilmesi konusunda sözleşme imzalar. YMM, sözleşmeye ilişkin bilgileri sisteme girer. Firma kullanıcısı, dönemsel harcamalarına ilişkin verileri (gider formları) sisteme yükler ve sistem üzerinden onaylanmak üzere sözleşme yapmış olduğu YMM’ye gönderir. (Ücret bordroları, faturalar ve ödeme belgeleri vb. asılları YMM’ye elden iletilir)

11 YMM Tasdik Süreci Değerlendirmesi yapılacak proje dönemine ilişkin sözleşme bilgileri girişi

12 YMM Tasdik Süreci YMM, firmanın mali raporunu (sistem üzerinden gelen gider formları ve elden iletilen fatura vb belgeler.) değerlendirir. YMM, Gerekirse firmadan PRODİS üzerinden revizyon ister. YMM, AGY500 raporuna ilişkin formları elektronik ortamda doldurarak AGY500 ve ekindeki gider formlarını elektronik imza ile imzalar. YMM, PRODİS üzerinden tasdik işlemini tamamlamak suretiyle elektronik imzalı AGY500 raporunu ve ekindeki gider formlarını firmaya gönderir.

13 YMM Tasdik Süreci Mali raporda revizyon yapılması gerektiğinde mali raporu revizyona açma yetkisi YMM’dedir. TÜBİTAK tarafından gider formlarında değişiklik gerektiren bir revizyon istendiğinde de revizyon talebi YMM’ye iletilir. YMM mali raporu revizyona açmadan firma gider formlarını değiştiremez.

14 YMM Tasdik Süreci YMM, AGY500 raporunun ve gider formlarının PRODİS üzerinden PDF formatında görüntüleyerek üç nüsha çıktısını alır ve ıslak imza ve mühür ile tasdikleyerek iki kopyasını firmaya iletir ve bir kopyasını da mali rapor ile birlikte kendisi muhafaza eder. Firma, YMM onaylı AGY500 raporu geldikten sonra dönemsel raporunu (AGY300) TÜBİTAK’a gönderebilir hale gelir.

15 YMM Tasdik Süreci YMM'nin onaylamış olduğu AGY500 raporu içindeki Gider Formları firma yetkilisi tarafından da imzalanır. Firma, TÜBİTAK'a PRODİS’ten alacağı AGY300 kapak sayfası ile birlikte YMM’den aldığı AGY500 raporunu (ekinde gider formları ile birlikte) posta/kargo ile TÜBİTAK’a gönderir. Not: Fatura, bordro vb. gider belgeleri TÜBİTAK’a gönderilmez, firma, 3. nüsha YMM tasdik raporu ve mali rapor ekinde bu belgeleri muhafaza eder.

16 YMM Tasdik Süreci 1. Nüsha 2. Nüsha 3. Nüsha
TÜBİTAK’a gönderilmek üzere firmaya teslim edilir. 1. YMM Tasdik Raporu (AGY500) 2. Mali Rapor (Yalnızca gider formları) (Ücret bordroları, faturalar vb. ödeme belgeleri TÜBİTAK’a gönderilmez) 2. Nüsha Firma tarafından muhafaza edilmek üzere firmaya teslim edilir. 2. Mali Rapor (Gider formları + ücret bordroları, faturalar vb. ödeme belgeleri ile birlikte) 3. Nüsha Yeminli Mali Müşavir tarafından muhafaza edilir.

17 Soru / Cevap Teşekkürler
TÜBİTAK TEYDEB Web Adresi : Uygulama Web Adresi : Soru ve Sorunlar İçin İletişim Adresi :


"PROJE DEĞERLENDİRME VE İZLEME SİSTEMİ Bilimsel Programlar Uzm.Yrd." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları