Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

T.C. Maliye Bakanlığı Strateji Geliştirme Başkanlığı 14 Aralık 2010

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "T.C. Maliye Bakanlığı Strateji Geliştirme Başkanlığı 14 Aralık 2010"— Sunum transkripti:

1 T.C. Maliye Bakanlığı Strateji Geliştirme Başkanlığı 14 Aralık 2010

2 Sunum Planı SGB Tanıtımı SGB Olarak Ne Yapıyoruz Projelerimiz

3 Yasal Dayanak 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu
5436 sayılı Kanunun 15’inci maddesi İkincil Mevzuat SGB’lerin Çalışma Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik Kamu İdarelerinde Stratejik Planlamaya İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik Kamu İdarelerince Hazırlanacak Faaliyet Raporları Hakkında Yönetmelik Taşınır Mal Yönetmeliği Kamu Zararlarının Tahsiline İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik İç Kontrol ve Ön Mali Kontrole İlişkin Usul ve Esaslar Mali Hizmetler Uzmanlığı Yönetmeliği Kamu İdarelerince Hazırlanacak Performans Programları Hakkında Yönetmelik

4 Örgüt Yapısı Strateji Geliştirme Başkanlığı 01/01/2006 tarihinde kurulmuştur. Strateji Geliştirme Başkanlığı Maliye Bakanlığının Danışma ve Denetim Birimlerinden biri olup, doğrudan Bakanlığımız Müsteşarlık Makamına bağlı olarak faaliyet göstermektedir.

5 SGB Tanıtımı Teşkilat Yapısı

6 SGB Tanıtımı İnsan Kaynakları Başkan 1 Daire Başkanları 4
SGB PERSONEL SAYISI Başkan 1 Daire Başkanları 4 Maliye Uzmanı (Yardımcılar Dahil) 31 Mali Hizmetler Uzmanı (Yardımcı Dahil) 16 Devlet Muhasebe Uzmanı Uzman 2 IT Personeli 5 Mütercim İstatistikçi Diğer Personel 34 Toplam Personel 97 6

7 Maliye SGB Olarak Ne Yapıyoruz
Stratejik Yönetim İç Kontrol Yönetim Bilgi Sistemi Ekonomik Analiz

8 Maliye SGB Olarak Ne Yapıyoruz
Stratejik Yönetim İç Kontrol Yönetim Bilgi Sistemi Ekonomik Analiz 8

9 Stratejik Yönetim Mevcut Durum
Kaynak Planlaması Bütçe Hazırlığı ve Uygulamaları Performans Programı Diğer İdarelere Eğitim, Destek ve Rehberlik Stratejik Planlama, Performans Yönetimi İzleme ve Değerlendirme Performans Hedef/Göstergelerinin İzlenmesi Bütçe Gerçekleşmelerinin İzlenmesi Harcama Süreçlerinin İzlenmesi Periyodik ve yılsonu raporlaması

10 Maliye SGB Olarak Ne Yapıyoruz
Stratejik Yönetim İç Kontrol Yönetim Bilgi Sistemi Ekonomik Analiz

11 İç Kontrol Mevcut Durum
İç Kontrol Eylem Planı İzleme ve Yönlendirme Kurulu Rehberlik ve Koordinasyon İzleme ve Raporlama Ön Mali Kontrol İşlemleri Alacak takip işlemleri Kamu alacakları Kamu zararları 11

12 Maliye SGB Olarak Ne Yapıyoruz
Stratejik Yönetim İç Kontrol Yönetim Bilgi Sistemi Ekonomik Analiz 12

13 Yönetim Bilgi Sistemi Yönetim bilgi sistemlerine ilişkin hizmetleri yerine getirmek Yönetim bilgi sisteminin geliştirilmesi çalışmalarını yürütmek İstatistiki kayıt ve kalite kontrol işlemlerini yapmak

14 Yönetim Bilgi Sistemi SGB.net
PLANLAMA UYGULAMA DENETİM KONTROL DEĞERLENDİRME İZLEME Performans Bütçe Harcama Yönetimi Alacak Takip Ödenek Gönderme Taşınır Mal Yönetimi Faaliyet Raporları Ön Mali Kontrol İç Kontrol Performans Mali Raporlar Programı Stratejik Planlama Mali Planlar ve Raporlar Tekil sistemler yerine bütünleşik yaklaşım

15 Yönetim Bilgi Sistemi Mevcut Durum
Merkez ve taşra teşkilatının tamamında uygulama Çağrı merkezi, yedekleme ve servis merkezi Diğer idarelere yazılım, kurulum, eğitim ve teknik işletme desteği Diğer idarelere yaygınlaştırma Devredilen kurum sayısı : 84 Kurulumu yapılan idare sayısı : 78 Kullanan idare sayısı : 50 15

16 Maliye SGB Olarak Ne Yapıyoruz
Stratejik Yönetim İç Kontrol Yönetim Bilgi Sistemi Ekonomik Analiz

17 Ekonomik Analiz Ekonomik gelişmelerin günlük olarak izlenip, analiz ve değerlendirilmesi kapsamında; Günlük Piyasa Bilgileri (Günlük) Güncel Ekonomik Gelişmeler (veri açıklandıkça) Temel Ekonomik Göstergeler (veri açıklandıkça) Küresel Ekonomik Gelişmeler (her salı) Makroekonomik Görünüm Raporu (aylık) Ekonomik Veriler Kitapçığı (aylık) hazırlanarak üst yönetime sunulmaktadır.

18 Ekonomik Analiz 5018 sayılı Kanunun 18’inci maddesi uyarınca Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu Tasarısının  görüşülmesi sırasında dikkate alınmak üzere Yıllık Ekonomik Rapor hazırlanmakta ve Tasarı ekinde Türkiye Büyük Millet Meclisi’ne sunulmaktadır.

19 Ekonomik Analiz Sayın Bakan ve Müsteşarımızın konuşma metinleri ve sunumları Sayın Bakanımızın Plan ve Bütçe Komisyonu ile TBMM Genel Kurulunda yapacağı sunuş konuşmaları

20 Maliye SGB Olarak Ne Yapıyoruz
BAKANLIK KÜTÜPHANESİ Maliye Bakanlığı Kütüphanesi SGB’ye bağlı olarak hizmet vermekte olup müracaat eden okuyucuların kitap ve dergi talepleri karşılanmaktadır. Bakanlığımız kütüphanesinde 2010 yılı itibarıyla adet kitap ve 230 adet çeşitli süreli yayın mevcut olup abone olunan dergi sayısı 15 adettir.

21 Projelerimiz Kamu Maliyesinde Karar Verme ve Performans Yönetimi Projesi AB Katılım Öncesi Mali Yardım Programı (IPA) Amaç: Kamu mali yönetiminde stratejik yönetim ve karar destek sistemleri kapasitesinin güçlendirilmesi Proje Ortakları: Başbakanlık, Devlet Planlama Teşkilatı ve Hazine Müsteşarlığı SGB’leri Matra Projesi Amaç:İç kontrol ve hesap verebilirliği güçlendirmek Yürütücü Ortak: Hollanda Maliye Bakanlığı Proje Ortakları: TBMM, Başbakanlık, Sayıştay Başkanlığı 21

22 Teşekkürler…


"T.C. Maliye Bakanlığı Strateji Geliştirme Başkanlığı 14 Aralık 2010" indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları