Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

EUA Kurumsal Değerlendirme Programı Felsefesi Prof. Dr. Nejat Erk.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "EUA Kurumsal Değerlendirme Programı Felsefesi Prof. Dr. Nejat Erk."— Sunum transkripti:

1 EUA Kurumsal Değerlendirme Programı Felsefesi Prof. Dr. Nejat Erk

2 Tarihi Boyut - Üye üniversitelere yönelik olarak 1993 yılında başlatılmıştır. - Amaç, kurumların hızla değişen koşullara uyum sağlanmasıdır : - İstihdam edilebilirlik, değişimin yönetimi, kalite kültürü, uluslararası rekabet, yeni teknolojiler, güvenirlilik, özelleştirme, kamusal sorumluluk, saygınlık öne çıkar. - 2005 de değişim süreci daha da hızlandı (Bologna Süreci, network ler, hareketlilik programları). -

3 Temelde  Gönüllü ; Özellikli ağırlık alanları,  Destekleyici,  Emsallerle değerlendirme,  Uluslararası boyut,  Bağımsız,  Kar amacı gütmeyen,  Deneyim paylaşımı,  Akreditasyon olmaksızın ve sıralamasız,  Üniversite misyonuna uyumlu değerlendirme,

4 Metodoloji  Üniversite başvurusu,  Denetleme Komitesi randevusu (EAU),  3 rektör veya geçmiş dönem rektörü + 1 EUA uzmanı,  Öz değerlendirme raporu,  Ön ziyaret,  Ana ziyaret; sözel rapor,  Nihai rapor,  İsteğe bağlı izleme.

5 Öz Değerlendirme Raporu (1)  Süreçteki temel adım,  Öz-değerlendirme izleme komitesi,  Üniversite bağlamında uygulama,  Veri derleme,  25 sayfa + ekler.

6 Öz Değerlendirme Raporu (2)  Üniversitenin işleyişi,  Ulusal boyut,  Karar verme süreci,  Kalite kontrol süreçleri,  Güçlü Yönler, Yetersizlikler, Fırsatlar, Tehditler,  Analitik ve eleştirel.

7 Öz Değerlendirme Raporu (3)  Rapor şu sorulara cevap vermelidir:  Üniversite neyi başarmaya çalışıyor? Nasıl? Süreç başarılımı? Gelişmek için nasıl değişmeli?  Süreçlerin ve uygulamaların analizi,  Yöresel, ulusal ve uluslararası duruş,  Stratejik planlama.

8 Ön Ziyaret – 2 gün  Değerleme komitesini iç toplantısı,  Öz değerlendirme sürecinin tartışılması,  Görev dağılımı,  Rektörle ilk görüşme,  Farklı paydaşlarla görüşme,  Rapor ve gözlemlerin paralel kılınması,  Üniversitenin temel sorunlarının ele alınışı,  Gerektiğinde destek bilgi isteme,  İkinci ziyarete ilişkin takvim oluşturma,  EUA denetleme grubu gözlemlerinin yazılması.

9 Ana ziyaret (3 gün)  « Yoğun Görüşme » Üniversite ziyareti: bireysel görüşmeler:  Rektörlük, Öz değerlendirme grubu, Karar Sürecinde Çalışanlar (dış ilişkiler ofisi, mali işler, araştırma birimleri, vb…), Temel komite üyeleri, Dekanlar, Bölüm başkanları, Profesörler, Talebeler, Dış paydaşlar; Bazı üniversiteleri ve araştırma birimlerini ziyaret.  Değerlendirme raporunun sözsel sunumu ile ziyaret sona erer.

10 Sözsel Rapor (~45 dakika)  Sözsel Rapor öncelikle Üniversite Rektörüne sunulur.  Daha geniş bir kesime yapılacak sunuş,  Öz değerlendirmenin ele alınışı,  Bulguların değerlendirilmesi,  Temel sorunlara olası çözümler,  Tartışma,

11 Yazılı Rapor (~25 sayfa)  Sekretarya sözsel rapora dayalı olarak ana raporu yazar.  Yazılan rapor değerlendirme komitesince gözden geçirilir ve üniversiteye gönderilir.  Üniversite gerçeklere ters düşen gözlemleri eleştirir.  Nihai nüsha EUA ya ve Üniversiteye gönderilir.  Üniversitenin raporu daha geniş kitlelere duyurulması özendirilir.

12 İzleme Ziyareti (isteğe bağlı)  Belli bir süre sonra (2 - 3 yıl içinde) Üniversite gösterdiği değişim sürecini gözden geçirmek isteyebilir.  Üniversite kat ettiği aşmaları bir rapor olarak EUA ya sunar.  EUA daha küçük bir değerlendirme komitesi oluşturur (1 rektör + 1 EUA sekretaryası).  İki günlük ziyaret + rapor.

13 Sonuç  Dış değerlendirme süreçlerinin üniversitelere önemli katkılar sağladığı yaşanan deneyimlerle paylaşılmaktadır.  Öz değerlendirmenin öne çıkarılması, değişim sürecini kolaylaştırmaktadır.  Uzun dönem stratejik planlamayı güçlendirmektedir.  Avrupa üniversiteleri arasında iyi uygulama örneklerinin paylaşılmasına olanak sağlamaktadır.


"EUA Kurumsal Değerlendirme Programı Felsefesi Prof. Dr. Nejat Erk." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları