Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Yenİ kurulan Ünİversİtelerdekİ

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "Yenİ kurulan Ünİversİtelerdekİ"— Sunum transkripti:

1 Yenİ kurulan Ünİversİtelerdekİ
Mühendİslİk Fakültelerİn SorunlarI  PROF.DR. HATİM ELHATİP AKSARAY ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ DEKANI ( 3 Prof.Dr., 8 Doç.Dr., 35 Yrd.Doç.Dr. ) ( 6 Öğr.Gör. Ve 35 Arş.Gör.)

2

3 Yeni Mühendislik Fakülteleri Sorunları :
1- Altyapı Sorunu (Fiziksel, İdari ve Akademik) 2- Araştırma ve Geliştirme Sorunu 3- Sanayi ve Şehir Gelişmesine Katkıları 4- Yayın Kalitesi Sorunu 5- Nitelikli Öğretim Elemanı ve Öğrenci Bulma Sorunu 6- Yüksek lisans, Doktora Eğitimi ve Sorunları 7- Veri ve Bilgi Erişim Sorunu 8- Kongrelere ve Sempozyumlara Katılma ve Bunları Düzenleme Sorunu

4 Eğitim Politikası, Altyapı ve Bilimsel Araştırma Programı Yetersizliği Sorunu:
Amaç ve Hedef Oluşturmada Kısırlık : Yeni kurulan Üniversitelerde, Mühendislik Fakültelerin birçoğunda yeterli altyapıya sahip olmadığını. Buradaki “altyapının” sadece fiziksel değil, “yönetim ve eğitim anlayışı, örgütlenme modeli ve akademik kadro” konularını kapsamaktadır. Yeni Bölümlerin açılmasıyla “Mekatronik, Biyomühendisliği; vb.” birlikte bu altyapı sorunu daha belirgin olmaktadır. İşin başında, akademik gelenekleri bilim anlayışını öncelikli olarak esas kabul etmeden, bölüm ve fakülte açmayı “asistanından profesörüne” kadar “sayı ve nitelik” olarak belirli kriterlere bağlamadan işe koyulmak meseleyi ticarileştirmek ve bugün bu çarpık anlayış yaygınlaşmaktadır.

5 Nitelikli Öğretim Üyesi ve Elemanı Bulma Sorunu : “ Kalite Sorunu ”
Yeni kurulan Üniversitelerin başlangıç aşamasında devletin kısıtlı bütçelerle desteklemesi, araştırma olanaklarını arttırıcı bir teşvik yapılmaması ve sadece bina ve yapıların desteklenmesi, üniversiteleri sadece bir “okul” veya daha da kötüsü “dershane” olarak algılanmaktadır. Bununla birlikte, son yıllarda YÖK tarafından sürekli olarak artan öğrenci kontenjanları bu sorunu daha da artmaktadır. Yayın Kalitesi Sorunu : Son yıllarda kurulan üniversitelerdeki Mühendislik Fakültelerin bilimsel yayın sayısının arttığı bir gerçektir. Fakat bu artış tamamen bilim politikası ve altyapı iyileştirilmesinin bir sonucu olarak görülmemeli, daha çok akademik aşamadaki zorunluluk, TÜBİTAK teşviki (az da olsa maddi destek) ve yurtdışında doktora öğrenimi görüp yurda dönen genç araştırıcıların geçmişten getirdikleri birikim sonucudur. Türkiye’nin bilimsel aktivitesini yükselten bu artış istekli ve sürekliliği olan bir durum arz etmemektedir.

6 Sanayi ve Şehir Gelişmesine Katkıları :
Farklı şehirlerde kurulan yeni Mühendislik Fakültelerin olanaklarını kısıtlanmasıyla, evrensellik boyutundan ulusal boyuta taşınmışlardır. Bunun sonucu Mühendislik Fakültelerin öğretim üyeleri de evrensel boyuttaki sorun çözümü ve hipotez üretmek yerine, başka ülkelerden yapılan çalışmaları olanaklar ölçüsünde ülkemizde uyarlanabilirliği üzerine yönelmişlerdir. Ekonomik Sorun : Son yıllarda her ile bir üniversite açılması sonucu oluşan öğretim üyesi açığı, öğretim üyelerinin maaşlarının yetersizliğinden dolayı yetenekli ve çok yönlü birçok kişiler bugün üniversitelerin dışına itilmiştir. Bugün birçok taşra üniversitesinde işe girmenin en kolay yolu olarak öğretim üyeliği seçilmiştir. Bu nedenle, yeni üniversitelerde kalite sorununu çözmek için akademik atama barajlarının düzenlenmesine çalışılmaktadır.

7 Araştırma ve Geliştirme Sorunu :
Yüksek lisans, Doktora Eğitimi İçin Görevlendirme “ÖYP, 35 Madde” Sorunları : YÖK ve Milli Eğitim Bakanlığı kanalıyla öğretim elemanı yetiştirmek amacıyla “Farklı Görevlendirme Maddeleriyle” yurtiçi Büyük Üniversitelere ve/veya yurtdışına gönderilen öğrencilerinin Lisansüstü eğitimlerini tamamladıktan sonra bir kısmının kendi Mühendislik Fakültelerine geri dönmemeleri, bir kısmının başarısız ve bir kısmının da bulundukları Üniversite ve/veya gittikleri ülkede kalmayı tercih etmeleri nedeniyle, istedikleri başarıyı yakalayamamıştır. Araştırma ve Geliştirme Sorunu : Mevcut öğretim elemanları ve/veya Öğrenimlerini tamamlayıp geri gelen doktor Araş. Görevlileri çoğunluğu ise kendilerine alt yapı olanaklarının sunulmaması, kısıtlı imkanlarda kendilerine çalışma ortamı yaratmak için proje yapacak kurum bulamaması gibi sorunlardan dolayı çoğu gençler araştırma yapmak yerine bugün yalnızca ders vermekten öteye geçememişlerdir.

8 Yeni Araştırma Verileri ve Bilgi Erişim Sorunu :
Halen birçok yeni Mühendislik Fakültesinde görev yapan öğretim elemanlarının TÜBİTAK veya başka kaynaktan desteklenen kişisel araştırma projelerinde yeni veri veya bilgi erişimlerinde karşılaştıkları sorunlar, çalışmalarında özellikle ulusal çapta bilimsel aktiviteleri kısıtlı ve yeni gelişen araştırmalardan ve teknolojiden uzak bir sorun arz etmektedir. Kongre ve Sempozyumlara Katılma ve Bunları Düzenleme Sorunu : Konferans ve kongre salonları gibi altyapının olmaması, yeni kurulan Mühendislik Fakültelerinde görev yapan öğretim elemanlarının çalışmaları hakkında diğer kurum veya Üniversitelerle bilgi vermeleri veya onlardan bilgi aktarma fırsatı sahip olmamaları neden olacak ve yapılan yeni araştırmaları takip etmeleri engel olacaktır.

9 Mühendislik Fakültesi Konferans Salonu

10 Mühendislik Fakültesi Çevre Müh. Böl. Lab.

11 Mühendislik Fakültesi Çevre Müh. Böl. Lab.

12 Mühendislik Fakültesi Çevre Müh. Böl. Lab.

13 Mühendislik Fakültesi Çevre Müh. Böl. Lab.

14 Mühendislik Fakültesi Çevre Müh. Böl. Lab.

15 Mühendislik Fakültesi Çevre Müh. Böl. Lab.

16 Mühendislik Fakültesi Çevre Müh. Böl. Lab.


"Yenİ kurulan Ünİversİtelerdekİ" indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları