Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Bologna Süreci, Bergen Bildirisi, Kurumsal Değerlendirme Projesi ve Yeni Yönetmelikler Stratejik Planlama ve Kurumsal Değerlendirme Programı İzleme Komitesi.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "Bologna Süreci, Bergen Bildirisi, Kurumsal Değerlendirme Projesi ve Yeni Yönetmelikler Stratejik Planlama ve Kurumsal Değerlendirme Programı İzleme Komitesi."— Sunum transkripti:

1 Bologna Süreci, Bergen Bildirisi, Kurumsal Değerlendirme Projesi ve Yeni Yönetmelikler Stratejik Planlama ve Kurumsal Değerlendirme Programı İzleme Komitesi

2 Bologna Deklarasyonu 19 Haziran 1999  Avrupa Vatandaşlığı, ancak “Avrupa Yüksek Öğretim Alanı” nın yaratılması ile mümkün olacaktır.  Üniversite, aydınlanma sürecinin bir parçası olduğu kadar “istihdam edilebilirlilik” kavramı ile de örtüşmelidir.  Yüksek öğretim, toplumdaki değişimin itici faktörü kabul edilmelidir. Bunun için, değişim önce üniversitede başlamalıdır.  Son veriler Avrupa’nın, teknoloji ve bilim alanında Japonya ve ABD nin çok gerilerinde olduğunu ortaya koymaktadır. Bu gözlem, arayış ve çabaların stratejik bir plana (uzun dönemli planlama) dayalı olarak aşılabileceğini ortaya koymaktadır.

3 Üç Dönemli Yüksek Öğretim birinci dönem lisans 3 yıl 180-240 AKTS ikinci dönem 2 yıllık yüksek lisans 90-120 AKTS dört yıllık doktora eğitimi AKTS belirlenmemiş Öğrenim Çıktıları Yüksek öğretim = teknik bilgiler + genel beceriler Genel beceri: bilgi ve algılama, algılama ve bilginin uyarlanması, sentez becerisi, iletişim becerisi, öğrenme becerisi Yaşam Boyu Eğitim Hızla değişen bilim ve eğitim süreci eğitimin daha geniş bir süreye dağılımını zorunlu kılmaktadır. Diploma Eki ve AKTS AKTS ve Diploma eki (DE) öğrenci ve öğretim üyesi hareketliliğini kolaylaştıracaktır. Bologna Deklarasyonu 19 Haziran 1999

4 Türkiye Bologna Rehberleri KALİTE GÜVENCESİ VE AKREDİTASYON  İSMAİL NACİ CANGÜL – ULUDAĞ Ü.  KERİM EDİNSEL – ONDOKUZ MAYIS Ü.  NEJAT ERK – ÇUKUROVA Ü.  TAMER GÖK – MERSİN Ü TANINMA, AKTS/DE, EUROPASS  SÜHEYDA ATALAY – EGE Ü.  SERMİN ÖRNEKTEKİN – MUSTAFA KEMAL Ü. 3 KADEMELİ AKADEMİK DERECELENDİRME, MÜFREDAT YENİLEME, AYARLAMA SÜREÇLERİ  BURAK ARIKAN – SABANCI Ü.  NEZİH GÜVEN – ODTÜ  SELDA ÖNDEROĞLU – HACETTEPE Ü.  LERZAN ÖZKALE – İTÜ

5  2010 yılına kadar Avrupa Yüksek Öğretim Alanını yaratmada kararlılık vurgulandı.  Aşağıdaki ilkelerde uzlaşma sağlandı; i. Ortaklık Öğretim elemanı+öğrenci+mezun+ işveren= PAYDAŞ ii. Durum Değerlendirilmesi Trends IV raporu iyimserlik taşıyor iii. Derece Sistemi 3 lü eğitim dereceleri kavramına sadık kalmak iv. Kalite Güvencesi Stratejik planlama+kalite kültürü+kurumsal değerlendirme v. Derecelerin Tanınması AKTS + DE vi. Yüksek Öğretim ve Araştırma Yüksek öğretimin çekiciliği+öncelikler+üniversite sanayi işbirliği vii. Sosyal Boyut Dezavantajlı kesime eğitim olanağı viii. Hareketlilik AKTS ve DE ix. AB Yüksek Öğretim Alanının Çekiciliği ABD ve Japonya’dan öğrenci çekebilme gücünün artması. Bergen Bildirisi 19-20 Mayıs 2005

6 Kurumsal Değerlendirme Programı (IEP) Çukurova Üniversitesi 15 Aralık 2005 tarihine kadar Fakülte IEP bilgileri Rektörlüğümüze Sunulmalıdır.

7 Kurumsal Değerlendirme Programı IEP nin Ayırıcı Unsurları  Temelde öz değerlendirme sürecine dayalıdır.  EUA kamu ve diğer kamu kurumlarından bağımsız çalışan bir yapılanmadır.  EUA kar amacı gütmeyen bir kuruştur.  Eş değerlerle yapılan bir karşılaştırmadır.  Kamu fon aktarımını yönlendirecek bir değerlendirme amaçlanmamaktadır.  Uzun dönem stratejik planlama, değişim yönetimi ve kapasite geliştirme çabalarını güçlendirir.

8 IEP Felsefesi  Kurumsal yaklaşım (ancak özel odaklanma olanağı)  Oluşum Odaklı – Üniversitelerin strateji ve kalite yönetimini destekler.  Toptan Değerlendirme Amacı Taşımayan – sıralamaya ilişkin değerlendirme getirmez.  Misyonu doğrultusunda üniversitenin güçlü ve zayıf yönlerini ortaya koyarken akreditasyonda olduğu gibi dışsal ölçütlere başvurmaz. Kurumsal Değerlendirme Programı

9 Değerlendirme Sürecinin Evreleri Üniversitenin Öz Değerlendirme Raporu Değerlendirme Takımınca Yapılacak İki Ziyaret Rapor İzleme (istenilirse)

10 Kurumsal Değerlendirme Programı Öz Değerlendirmeye İlişkin Temel Sorular  Üniversite ne yapmaya çalışıyor?  Üniversite bunu nasıl yapıyor?  Bunun işe yaradığını Üniversite nereden biliyor?  Gelişebilmek için Üniversite nasıl bir değişim öngörüyor?

11 Ziyaretler Hazırlık:  Değerlendirme takımı EUA ca belirleniyor.  Şu anda rektör veya rektör yardımcısı olan 3 öğretim üyesi ve +takım sekreteri Değerlendirme takımı Üniversiteyi iki kez ziyaret eder:  Ön ziyaret: 2 gün süreli; program üniversitece organize edilir.  Ana Ziyaret: 3 gün süreli; program EUA ca düzenlenir. Kurumsal Değerlendirme Programı

12 Ziyaretler: Görüşülecek Kişiler  Rektör + Diğer Rektörlük takımı  Öz değerlendirme grubu  Temel akademik olmayan kadro, dış ilişkiler ofisi, mali işler, kalite yönetimi birimi, bilimsel araştırma projeleri birimi, vb.  Senato Üyeleri/Üniversite Yönetim Kurulu  Dekanlar  Öğrenciler  Dış paydaş temsilcileri  Ziyaret: Bazı fakülteler, bazı merkezler Kurumsal Değerlendirme Programı

13 Rapor Bulgular üç farklı ortamda sunulacaktır:  Rektöre (sözel rapor)  Üniversitede daha genel sunum  Yazılı Rapor Kurumsal Değerlendirme Programı

14 Üniversitenin Liderlik Sorumluluğu  Öz Değerlendirme Komitesinin diğer üniversite paydaşlarına karşı sorumluluğu,  Kuşku ve korkuları azaltarak süreci desteklemek ve yüreklendirmek,  Değerlendirme raporuna imza koyulmasına karşın her noktaya evet deme zorunluluğunun bulunmaması. Kurumsal Değerlendirme Programı

15  Program Felsefesine ilişkin korku ve yanlış anlamaların aydınlatma yöntemi ile ortadan kaldırılışı,  Üniversite kesitinin doğru seçilmesi,  Odaklanma, rapordan çok süreç (ortak çaba) ya yönelik olmalıdır. Değerlendirmenin Başarılı Olma Koşulları Kurumsal Değerlendirme Programı

16 Yükseköğretim Kurumlarında Akademik Değerlendirme ve Kalite Geliştirme Yönetmeliği Yüksek Öğretim Kurulu Başkanlığı 2005

17 Amaç  Yüksek öğretim kurumlarının öğretim ve araştırma faaliyetleri ile idari hizmetlerin değerlendirilmesi, kalitenin geliştirilmesi, bağımsız dış değerlendirme süreci ile kalite düzeyinin onaylanması ve tanınması.

18 Süreç  İç Değerlendirme Ön lisans, lisans, lisans üstü, araştırma merkezlerinde her türlü eğitim, öğretim ve araştırma faaliyetleri ile idari hizmetlerin kalite ve kalite gelişme çalışmaları. Stratejik plan + misyon + vizyon + akademik hedefler + performans değerlendirmeleri + mali kaynakların kullanımı + eğitim öğretim yükleri + eğitim ve öğretimin değerlendirilmesi + topluma açıklık + mezun izleme yöntemi + yaşam boyu eğitim

19  Dış Değerlendirme İç değerlendirme kalite ölçütlerinin izlenmesi. Bu değerlendirme sonucunda ayrıca Kalite Belgesi alabilir.  Periyodik Gözden Geçirme Stratejik planlama, iyileştirme eylem planları. Süreç

20 SONUÇ  Diğer taraftan, üç yıllık stratejik bütçe uygulaması üniversitelerimizde stratejik planlamayı zorunlu kılıyor. SORULARINIZ……. SAYGILARIMIZLA…..


"Bologna Süreci, Bergen Bildirisi, Kurumsal Değerlendirme Projesi ve Yeni Yönetmelikler Stratejik Planlama ve Kurumsal Değerlendirme Programı İzleme Komitesi." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları