Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Alanyazın bağlamında tartışmanın yapılması

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "Alanyazın bağlamında tartışmanın yapılması"— Sunum transkripti:

1 Alanyazın bağlamında tartışmanın yapılması
DUYGU CAN

2 TARTIŞMA NEDİR? Bir grubu (veya çoğunluğu) ilgilendiren, daha önceden belirlenen bir konu hakkında farklı düşünceleri olan kişilerin konuyla ilgili görüşlerini açıklamak, konuyu (veya sorunu) çözmek, muhatabın zayıf yönlerini aramak amacıyla bir araya gelerek yaptıkları karşılıklı konuşmaya tartışma denir.

3 TARTIŞMANIN AMACI Ana bulguları ortaya koymak.
Metottaki noksanlıkların altını çizmek. Bulguları, yayınlanmış diğer bilimsel yazılarla karşılaştırmak. Bulguların ne anlama geldiğini tartışmak. Tartışmanın ana amacı: Gözlenen gerçekler arasındaki ilişkiyi göstermektir.

4 TARTIŞMANIN YAPILANMASI
Araştırmacı, bulgularını yorumlarken, özellikle şu soruları yanıtlandırmaya çalışmalıdır; * Bulguların anlamı nedir?, * Özel olarak bu araştırma için anlamı nedir? * Kuramsal yordamı doğrulayan veya doğrulamayan şekli ile anlamı nedir?

5 Tartışmanın en ağırlıklı kısmı, elde edilen bulguları literatür bulguları ile karşılaştırmaktır.
Bu noktada geriye dönüp bakarak, çalışmanın; başarı ile sonuçlanıp sonuçlanmadığı, giriş bölümünün sonunda belirtilen amacına ulaşıp ulaşmadığı, ve bilime yeni bir katkıda bulunup bulunmadığı belirtilerek, kısa ve özlü bir neticeye ve öneri haline getirilebilecek “yargı”ya varılmalıdır.

6 TARTIŞMANIN BİLEŞENLERİ
Sonuçların gösterdiği ilkeleri, genelleştirmeleri ve ilişkileri sunulmalıdır. İstisnalara veya uzlaşma olmayan noktalara işaret edilmeli. Sonuçların ve yorumların, evvelce yayımlanmış çalışmalarla nasıl uyum içinde olduğunu (veya zıt olduğunu) gösterilmeli.

7 Tartışmada fiilin zamanı geçmiş veya geniş zaman arasında gidip gelmelidir. Başkalarının çalışmaları(yerleşmiş bilgileri) geniş zamanda, fakat bizim kendi sonuçlarımız geçmiş zamanda anlatılmalıdır.

8 “Tartışma” Bölümünün Sınırlarını Belirleme
Konu ile ilgili genel bilgiler ve çalışma verileri yinelenmemelidir. Çalışmada elde edilen verilerin, bu verilerin yorumlanması ile elde edilen bulguların ve çalışma sonuçları ile ilgili yorumların, literatür ile tartışılması yapılmalı, uyumlu, ya da uyumsuz olan noktalar belirtilmelidir. Kanıtlar her sonuç için özetlenmelidir.

9 Çalışmanın teorik yönleri yanında, olası pratik uygulamaları da tartışılmalıdır.
Tartışma, çalışmanın önemini belirten kısa bir özet, sonuç cümlesi, ya da paragrafı ile bitirilmelidir.

10 Tartışma Bölümünde Yapılan Yanlışlar
“Giriş” bölümünde verilen genel bilgilerin “Tartışma” bölümünde yinelenmesi, “Bulgular” bölümünde sunulan verilerin tartışmada da yinelenmesi, Duygusal yaklaşımlarını açıklar şekilde yazmak.

11 Literatür verilerini, işine geldiği biçimde ve ortaya konmak istenen neticeye dayanak olacak tarzda alıntı yapmak. Materyal ya da metotlarından farklı olarak çalışılmış literatürü tartışmaya almak.


"Alanyazın bağlamında tartışmanın yapılması" indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları