Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Buluş Yoluyla Öğretim Stratejisi

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "Buluş Yoluyla Öğretim Stratejisi"— Sunum transkripti:

1 Buluş Yoluyla Öğretim Stratejisi
Panel Zıt Panel Açık Oturum Dt. Tolga BIÇAKÇI

2 Panel 3-5 kişilik bir grubun, önceden belirtilmiş bir konuyu dinleyiciler önünde, kendi aralarında tartıştıkları bir yöntemdir.

3 Panel Panelde amaç; gerçeği bulmak, ya da bir ilkeye, genellemeye varmak değil, bir problemi çeşitli yönleriyle aydınlatmak ve problemle ilgili çeşitli eğilim ve görüşleri ortaya koymaktır.

4 Panel Katılacak Panelistler : Farklı alanları temsil eden kişilerden,
Tartışılacak konuda uzman kişilerden, Sınıf içinde belirlenmiş öğrencilerden seçilebilirler.

5 Katılacak Panelistler :
Çabuk düşünebilen, Yargılama yeteneği gelişmiş, Grup karşısında konuşma ve tartışma becerisine sahip, Belirlenen problem alanına ilişkin bilgi ve deneyim kazanmış kişilerden seçilmelidir

6 Panel Uygulamada Başarı Panelist Panel Yöneticisi Önceden planlama
Görev ve sorumluluklar İşleyiş düzeni

7 Panel Yazılı Metin Uygulamada Başarı
Konuya ilişkin ön hazırlığa bağlıdır Yazılı Metin

8 + Panel Her bir konuşmacıya 10-15 dakika Tartışma bölümünde
5-10 dakika verilmelidir.

9 Panel Ön Hazırlık Panel Yöneticisi : Panelistler :
Probleme ilişkin soruları önceden hazırlamalı ve panelistlere iletmelidir. Tartışılacak problemle ve panel yöneticisinden gelen sorularla ilgili hazırlık yapmalıdır.

10 Panel Ön Hazırlık

11 Panel Birinci Aşama İkinci Aşama Panelist açıklamaları Genel sunum ve
panelistlerin tanıtımı İkinci Aşama Dinleyicilerin; soru, eleştiri ve katkıları

12 Panel Üstünlükleri : 1. İyi planlanır, duyurulur ve uygulanırsa, tartışmalara katılım yüksek olur. 2. Dinleyicilere katkı olanağı sağlar. 3. İlgi uyandırır, etkin katılım sağlar. 4. Problem farklı alan ve görüşlerdeki kişilerin bakış açılarına göre çok yönlü değerlendirilebilir.

13 Panel Yetersizlikleri : 1. Her alan ve konuda uygulanamaz.
2. İrdelenen konunun sistemli olarak işlenişine uygun değildir. 3. Sorulara yeterli ve doyurucu açıklamalar getirilmeyebilir. 4. İyi planlanmazsa başarısızlık önlenemez. 5. Üyelerin seçim biçimi vasat öğrencileri dışarıda bırakır.

14 Panel Yetersizlikleri :
6. Konunun etraflıca irdelenmesi için zaman yeterli olmayabilir. 7. Denetimi güçtür, panelistlerin öznel görüş ve yargıları genellenebilir. 8. Yönetici, panelist, ya da dinleyicilerin bir bölümünün gösterisine dönüşebilir.

15 Panel Yetersizlikleri :
9. Hedef kitle konu hakkında yeterli bilgiye sahip olmadığından, etkin katılım ve öğrenme düzeyi sınırlı kalabilir. 10. Aktif (etkin) öğrencileri baskın kılarken, pasif (edilgin) öğrencileri göz ardı edebilir.

16 Zıt Panel Önceden öğrenilmiş bir konunun tam olarak açıklığa kavuşmamış yönlerinin irdelendiği bir öğretim yöntemidir.

17 Zıt Panel Zıt panelde amaç; işlenmiş olan konuların yeniden irdelenmesi, gözden geçirilmesi, öğrenme eksiklik ve yetersizliklerinin giderilmesidir. En az kavrama düzeyinde öğretim hedeflerine ulaşmayı hedefler.

18 Zıt Panel Tartışma yöneticisi (lider öğrenci) Sınıf ? ! 3-6

19 15 - 20 dakikalık bir hazırlık süresi verilir.
Zıt Panel dakikalık bir hazırlık süresi verilir.

20 Zıt Panel Soru soran ve yanıt veren kişilerin aynı kişiler olmamasına dikkat edilmelidir. Aksi halde, o konuda öğrenme düzeyi yüksek, ya da diğerlerine baskın öğrencilerin etkinliğinin yanında, çekingen öğrencilerin edilginliği söz konusu olur.

21 Zıt Panel Üstünlükleri :
1. Bilinen konular üzerinde fazla durulmaksızın, bilinmeyen ve açıklığa kavuşmamış konuları ortaya çıkartır. 2. Öğrencilerde grup bilincini ve birlikte çalışma, yarışma, paylaşma, dayanışma ve başarma duygularını geliştirir.

22 Zıt Panel Üstünlükleri :
3. Soru soran ve yanıt veren gruplar görevlerini tam yaparak ortak yaşantı paylaşmış olurlar. 4. İlgi uyandırır ve öğrencilerin etkili bir biçimde katılımını sağlar. 5. Öğrenilmiş konular farklı bir yaşantıyla yinelenip pekiştirilir. 6. Öğrencilerin kendi özgün belirlemelerine dayalı bir öğretim gerçekleştirilir.

23 Zıt Panel Yetersizlikleri :
1. Grupların birbirine yanıltıcı sorular sormasına olanak verdiğinden, gerekli bilgilerin kazanılması engellenebilir. 2. İki panelde de iyi öğrencilerin etkinliği tekellerine almalarıyla vasat öğrenciler etkinlik dışı kalabilirler.

24 Açık Oturum Değişik görüşlere sahip küçük bir öğrenci ya da konuşmacı grubun, bir başkan yönetiminde sanatsal, toplumsal vb. içerikli bir konuyu, diğer bir öğrenci/dinleyici grubun önünde tartışması için düzenlenen sözel bir iletişim türüdür.

25 Açık Oturum Bu yönüyle açık oturum panele benzer.
Konu alanında uzman bir grubun dinleyiciler önünde, bazı kurallara uyarak, konuyu irdelediği bir tartışma yöntemidir. Siyasal, toplumsal ve ekonomik koşulların, geniş kitleleri ilgilendiren yönü açık oturumlar düzenlenerek tartışılır. Bu yönüyle açık oturum panele benzer.

26 Açık Oturum Açık oturuma katılanların ve toplantıyı yönetenlerin alanlarında uzman olmaları gereklidir. Dinleyici hedef kitlenin anlayabileceği bir dil kullanılmalıdır. Konuyla ilgili kavramlar iyi açıklanmalıdır. Konuşma terimlere boğulmamalıdır. Kuramsaldan çok, somut veriler ele alınmalıdır. Doğrulayıcılar inandırıcı olmalıdır.

27 = Açık Oturum Panel Açık Oturum
Konuşmacılar, başkandan söz alarak konuşurlar.

28 Açık Oturum Dikkat Edilecek Noktalar :
1. Çalışmanın verimli olması sağlanmalıdır. 2. Konuşmacı sayısı çok kabarık tutulmamalıdır. 3. Başkan tarafından, konuşmacılara eşit zaman ve konuşma fırsatı verilmelidir. 4. Sert tartışmalara yer verilmemelidir. 5. Her zaman karşı fikirlere saygı duyulmalıdır. 6. Oturumun konuşmacılarca istismar edilmemesine özen gösterilmelidir.

29 Ulusları kurtaranlar yalnız
ve ancak öğretmenlerdir. K. Atatürk


"Buluş Yoluyla Öğretim Stratejisi" indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları